Zomeño Fajardo, Maria Dolores
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

2014- Actualitat:Nutricionista - Investigadora de l’estudi Predimedplus al Grup de Recerca de Risc Cardiovascular i Nutrició de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), situat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Investigadora col·laboradora al projecte de recerca ACRISC (Autocribado del Riesgo Cardiovascular).

2014 – Actualitat: Professora del Grau de Nutrició Humana i Dietètica a la Facultat de Ciències de la Salut, Blanquerna (Ramon Llull).

2010-Maig 2014: Col·laboradora del Grup de Recerca en Nutrició Aplicada (GRNA) del Departament de Nutrició i Bromatologia. Facultat de Farmacia (UB), al Campus de I'Alimentació (Torribera), a més de col·laborar amb la Dra Ma Antonia Lizarraga en estudis realitzats als esportistes del Futbol Club Barcelona (FCB). Durant el mateix periode: Tutora del Master en Nutrició Bàsica i Comunitària. IL3 (UB). Tutora del Postgrau en Nutrició Clínica i Ciencia Avangada dels Aliments. IL3 (UB).

2009-2010: Dietista-Nutricionista a l'Estudio epidemiológico de la Diabetes tipo 2 en España. Estudi organitzat pel Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) i finançat pel Ministerio de Sanidad y Consumo i pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: Doctor Ramón Gomis.

2006-2008: Consulta de Medicina Interna (Clínica Sagrada Família de Barcelona).

2001-2006: Servei de Farmàcia (Clínica Sagrada Família de Barcelona) com a Técnic Superior.

2000-2001: Servei de Farmàcia (Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona) com a Técnic Superior.

1995-2000: Servei de Farmacia (Hospital Dos de Maig (Creu Roja) de Barcelona) com a Técnic Superior.

1992-1997: Professora de reforç d'Ensenyament secundària  I'Académia Copérnico, Barcelona.

Participació en Projectes d'lnvestigació:

2019-Actualitat:  Microbiota intestinal como mecanismo implicado en el efecto "halo" en familiares de pacientes con obesidad grave.

2017-2018: Validez y efectividad de un método de auto-cribado del riesgo cardiovascular. Finançat per l'instituto Carlos III (Madrid)

2011-2013: Projecte "Gastronomia i Salut" (HUBc) (Campus de la Salut de la Universitat de Barcelona). Finançat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2010-2012: Projecte (FIS) finançat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Evaluación del efecto de pautas de ejercicio físico e intervención nutricional orientades a provocar mejoras metabólicas prolongades en persones diabéticas tipo 2. Investigador Principal: Dr. Joan Cadefau, (UB).

2010-2012: Projecte CTP finançat per I'AGAUR: Diseño y aplicación de pautas de ejercicio físico e intervención nutricional orientadas a mejorar la sensibilidad a  la  insulina.  Investigador Principal: Dr.  Andreu  Farran, (UB).

201: Co-autora de l’informe realitzat per l’empresa Innuo sobre “Om3gafort”:embarazo y lactancia".

2008: Estudi sobre l'estat nutricional dels pacients de la sala Sant Alfred del Servei de Medicina  Interna, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.  Investigador  principal  Dr. Daniel  Cardona  Pera.  Projecte final de carrera com a Dietista-nutricionista.

2008: Projecte d'investigació sobre el síndrome metabólic en l'obesitat infantil. Investigador principal: Dra. Rosaura Farré (DANONE-CESNID-UB).

Publicacions:

Navarrete-Muñoz EM, Vioque J*, Toledo E, Oncina-Canovas A, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Fitó M, Romaguera D, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Matía-Martín P, Daimiel L, Martin-Sanchez V, Vidal J, de Cos AI, Ros E, Díez-Espino J, Babio N, Fernández-Carrion R, Castañer O, Colom A, Compañ L, Salaverria I, Crespo E, Abete I, Tomaino L, Casas R, Fernández JC, Santos-Lozano JM, Sarasa I, García-Ríos A, Martín-Pelaez S, Ruiz-Canela M, Díaz-López A, Martinez R, Zomeño MD, Rayó E, Gisbert C, Canudas S, Goday A, García-de la Hera M. Dietary folate intake and metabolic syndrome in participants of PREDIMED-Plus study: a cross-sectional study. Eur J Nutr 2021; 60(2): 1125-1136. IF: 5.614. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 18 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Muñoz-Garach A, Cornejo-Pareja I, Martínez-González MÁ*, Bulló M, Corella D, Castañer O, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Bernal-López MR*, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Sánchez VM, Vidal J, Prieto L, Ros E, Fernández-Aranda F, Camacho-Barcia L, Ortega-Azorin C, Soria M, Fiol M, Compañ-Gabucio L, Goicolea-Güemez L, Pérez-López J, Goñi N, Pérez-Cabrera J, Sacanella E, Fernández-García JC, Miró-Moriano L, Gimenez-Gracia M, Razquin C, Paz-Graniel I, Guillem P, Zomeño MD, Moñino M, Oncina-Canovas A, Salaverria-Lete I, Toledo E, Salas-Salvadó J, Schröder H, Tinahones FJ, Predimed-Plus Investigators. Milk and Dairy Products Intake is Related to Cognitive Impairment at Baseline in Predimed Plus Trial. Mol Nutr Food Res 2021; 65(7): e2000728. IF: 5.914. Q: 1 (FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY). P: 16 / 144 (FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY).

 

Zomeño MD, Lassale C, Pérez-Vega KA, Pérez-Fernández S, Basora J, Babió N, Llimona R, Paz-Graniel I, Muñoz J, Salas J, Pintó X, Sacanella E, Fitó M, Subirana I, Schröder H, Goday A, Castañer O*. Halo effect of a Mediterranean-lifestyle weight-loss intervention on untreated family members' weight and physical activity: a prospective study. Int J Obesity 2021; 45(6): 1240-1248. IF: 5.095. Q: 2 (ENDOCRINOLOGY & METABOLISM). P: 23 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Marhuenda-Muñoz M, Rinaldi de Alvarenga JF, Hernáez A, Tresserra-Rimbau A, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, MALCAMPO M, Martínez JA, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem JL, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Martin-Sanchez V, Pintó X, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Vidal J, Vázquez C, Daimiel L, Ros E, Serra-Mir M, Vázquez-Ruiz Z, Nishi SK, Sorlí JV, Zomeño MD, Zulet MA, Vaquero-Luna J, Carabaño-Moral R, Notario-Barandiarán L, Morey M, García-Ríos A, Gómez-Pérez AM, Santos-Lozano JM, Buil-Cosiales P, Basora J, Portolés O, Schröder H, Abete I, Salaverria I, Toledo E, Babio N, Fitó M, Martínez-Huelamo M, Lamuela-Raventos RM*. High Fruit and Vegetable Consumption and Moderate Fat Intake Are Associated with Higher Carotenoid Concentration in Human Plasma. Antioxidants 2021; 10(3): 473. IF: 6.312. Q: 1 (BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY). P: 11 / 144 (FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY).

 

Díaz JL, Codern-Bové N, Zomeño MD, Lassale C, Schröder H, Grau M*. Quantitative and qualitative evaluation of the COMPASS mobile app: a citizen science project. Inform Health Soc Care . 2021: 1-13 (en Premsa). IF: 2.439. Q: 3 (HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES). P: 68 / 108 (HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES).

 

Barroso M, Zomeño MD, Díaz JL, Pérez-Fernández S, Martí-Lluch R, Cordón F, Ramos R, Cabezas C, Salvador G, Castell C, Schröder H, Grau M*. Efficacy of tailored recommendations to promote healthy lifestyles: a post hoc analysis of a randomized controlled trial. Transl Behav Med . 2021; 11(8): 1548-1557. IF: 3.046. Q: 2 (PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH). P: 84 / 203 (PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH).

 

Díaz-López A, Paz-Graniel I, Ruiz V, Toledo E, Becerra-Tomás N, Corella D, Castañer O, Martínez JA, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem L, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Martin-Sanchez V, Pintó X, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Vidal J, Vázquez C, Daimiel L, Fernández-Villa T, Ros E, Eguaras S, Babio N, Sorlí JV, Goday A, Abete I, Tojal-Sierra L, Barón-López FJ, Torres-Collado L, Morey M, García-Ríos A, Casas R, Bernal-López MR, Santos-Lozano JM, Navarro A, Gonzalez JI, Zomeño MD, Zulet MA, Vaquero-Luna J, Ramallal R, Fitó M, Salas-Salvadó J. Consumption of caffeinated beverages and kidney function decline in an elderly Mediterranean population with metabolic syndrome. Sci Rep 2021; 11(1): 8719. IF: 4.379. Q: 1 (MULTIDISCIPLINARY SCIENCES). P: 17 / 73 (MULTIDISCIPLINARY SCIENCES).

 

Glenn AJ, Hernández-Alonso P, Kendall CWC, Martínez-González MÁ, Corella D, Fitó M, Martínez JA, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem JL, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Reguero S, Pintó X, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Vidal J, Más Fontao Fontao, Daimiel L, Ros E, Jenkins DJA, Toledo E, Sorlí JV, Castañer O, Abete I, Moreno-Rodriguez A, Fernandez O, Oncina-Canovas A, Konieczna J, García-Ríos A, Casas R, Gómez-Pérez AM, Santos-Lozano JM, Vázquez-Ruiz Z, Portolés O, Schröder H, Zulet MA, Eguaras S, Salaverria I, Zomeño MD, Sievenpiper JL*, Salas-Salvadó J*. Longitudinal changes in adherence to the portfolio and DASH dietary patterns and cardiometabolic risk factors in the PREDIMED-Plus study. Clin Nutr 2021; 40(5): 2825-2836. IF: 7.324. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 7 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Paz-Graniel I, Becerra-Tomás N, Babio N*, Serra-Majem L, Vioque J, Zomeño MD, Corella D, Pintó X, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Daimiel L, Zulet MA, Palau-Galindo A, Torres-Collado L, Schröder H, Gimenez-Alba IM, Nissenshon M, Galera A, Riquelme B, Bouzas C, Micó V, Martínez JA, Canudas S, Castañer O, Vázquez-Ruiz Z, Salas-Salvadó J*. Baseline drinking water consumption and changes in body weight and waist circumference at 2-years of follow-up in a senior Mediterranean population. Clin Nutr 2021; 40(6): 3982-3991. IF: 7.324. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 7 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Martinez-Perez C, San-Cristobal R*, Guallar-Castillón P, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Castañer O, Martínez JA, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem L, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Martin-Sanchez V, Pintó X, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Bes-Rastrollo M, Babio N, Sorlí JV, Lassale C, Pérez-Sanz B, Vaquero-Luna J, Ajejas-Bazán MJ, Barceló-Iglesias MC, Konieczna J, García-Ríos A, Bernal-López MR, Santos-Lozano JM, Toledo E, Becerra-Tomás N, Portoles O, Zomeño MD, Abete I, Moreno-Rodriguez A, Lecea-Juarez O, Nishi SK, Muñoz J, Ordovás JM, Daimiel L. Use of Different Food Classification Systems to Assess the Association between Ultra-Processed Food Consumption and Cardiometabolic Health in an Elderly Population with Metabolic Syndrome (PREDIMED-Plus Cohort). Nutrients 2021; 13(7): 2471. IF: 5.717. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 17 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Oncina-Canovas A, Vioque J*, Gonzalez-Palacios S, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Zomeño MD, Martínez JA, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Bernal-Lopez RM, Lapetra J, Serra-Majem JL, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Martin-Sanchez V, Pintó X, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Vidal J, Vázquez C, Daimiel L, Ros E, Toledo E, Babio N, Sorli JV, Schröder H, Zulet MA, Sorto-Sánchez C, Barón-López FJ, Compañ L, Morey M, García-Ríos A, Casas R, Gómez-Pérez AM, Santos-Lozano JM, Vázquez-Ruiz Z, Nishi SK, Asensio EM, Soldevila N, Abete I, Goicolea-Güemez L, Buil-Cosiales P, García-Gavilán J, Canals E, Torres-Collado L, García-de la Hera M. Pro-vegetarian food patterns and cardiometabolic risk in the PREDIMED-Plus study: a cross-sectional baseline analysis. Eur J Nutr 2021: (en Premsa). IF: 5.614. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 18 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Gallardo-Alfaro L, Bibiloni MDM, Bouzas C, Mascaró CM, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Schröder H, Martínez JA, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem L, Bueno-Cavanillas A, Micó RM, Pintó X, Gaforio JJ, Ortíz-Ramos M, Altés-Boronat A, Luca BL, Daimiel L, Ros E, Sayón-Orea C, Becerra-Tomás N, Gimenez-Alba IM, Castañer O, Abete I, Tojal-Sierra L, Pérez-López J, Torres-Collado L, Colom A, García-Ríos A, Castro-Barquero S, Bernal R, Santos-Lozano JM, Fernandez-Lázaro CI, Hernández-Alonso P, Saiz C, Zomeño MD, Zulet MA, Belló-Mora MC, Basterra-Gortari FJ, Canudas S, Goday A, Tur JA*, PREDIMED-Plus investigators. Physical activity and metabolic syndrome severity among older adults at cardiovascular risk: 1-Year trends. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2021; 31(10): 2870-2886. IF: 4.222. Q: 2 (ENDOCRINOLOGY & METABOLISM). P: 33 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Schröder H*, Zomeño MD, Martínez-González MA, Salas-Salvadó J, Corella D, Vioque J, Romaguera D, Martínez JA, Tinahones FJ, Miranda JL, Estruch R, Bueno-Cavanillas A, Alonso-Gómez AM, Tur JA, Warnberg J, Serra-Majem L, Martín V, Vázquez C, Lapetra J, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Ros E, Lassale C, Ruiz-Canela M, Babio N, Sorlí JV, García-Arellano A, Díaz-López A, Fitó M, Castañer O, PREDIMED-Plus investigators. Validity of the energy-restricted Mediterranean Diet Adherence Screener. Clin Nutr 2021; 40(8): 4971-4979. IF: 7.324. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 7 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Basora J*, Villalobos F, Pallejà-Millán M, Babio N*, Goday A, Zomeño MD, Pintó X, Sacanella E, Salas-Salvadó J. Deprivation Index and Lifestyle: Baseline Cross-Sectional Analysis of the PREDIMED-Plus Catalonia Study. Nutrients 2021; 13(10): 3408. IF: 5.717. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 17 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Bibiloni MDM, Bouzas C, Abbate M, Martínez-González MA, Corella D, Salas-Salvadó J, Zomeño MD, Vioque J, Romaguera D, Martínez JA, Wärnberg J, López-Miranda J, Estruch R, Bueno-Cavanillas A, Alonso-Gómez Á, Tinahones F, Serra-Majem L, Martín V, Lapetra J, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Ros E, Fernández-Carrión R, Garcia-Rios A, Zulet MA, Asensio A, Schröder H, Fitó M, Becerra-Tomás N, Basora J, Cenoz JC, Diez-Espino J, Toledo E, Tur JA*. Nutrient adequacy and diet quality in a Mediterranean population with metabolic syndrome: A cross-sectional study. Clin Nutr 2020; 39(3): 853-861. IF: 7.324. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 7 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Alvarez-Alvarez I, Toledo E, Lecea O, Salas-Salvadó J, Corella D, Buil-Cosiales P, Zomeño MD, Vioque J, Martinez JA, Konieczna J, Barón-López FJ, López-Miranda J, Estruch R, Bueno-Cavanillas A, Alonso-Gómez ÁM, Tur JA, Tinahones FJ, Serra-Majem L, Martín V, Ortega-Calvo M, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Delgado-Rodríguez M, Matía P, González JI, Díaz-López A, Paz-Graniel I, Muñoz MA, Fitó M, Pertusa-Martinez S, Abete I, García-Ríos A, Ros E, Ruiz-Canela M, Martínez-González MÁ*. Adherence to a priori dietary indexes and baseline prevalence of cardiovascular risk factors in the PREDIMED-Plus randomised trial. Eur J Nutr 2020; 59(3): 1219-1232. IF: 5.614. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 18 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Cano-Ibáñez N*, Gea A, Ruiz-Canela M, Corella D, Salas-Salvadó J, Schröder H, Navarrete-Muñoz EM, Romaguera D, Martínez JA, Barón-López FJ, López-Miranda J, Estruch R, Riquelme-Gallego B, Alonso-Gómez Á, Tur JA, Tinahones FJ, Serra-Majem L, Martín V, Lapetra J, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Gaforio JJ, Matía P, Ros E, Fernández-Carrión R, Díaz-López A, Zomeño MD, Candela I, Konieczna J, Abete I, Buil-Cosiales P, Basora J, Fitó M, Martínez-González MA, Bueno-Cavanillas A. Diet quality and nutrient density in subjects with metabolic syndrome: Influence of socioeconomic status and lifestyle factors. A cross-sectional assessment in the PREDIMED-Plus study. Clin Nutr 2020; 39(4): 1161-1173. IF: 7.324. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 7 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Paz-Graniel I, Babio N*, Serra-Majem L, Vioque J, Zomeño MD, Corella D, Díaz-López A, Pintó X, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Daimiel L, Martínez JA, Becerra-Tomás N, Navarrete-Muñoz EM, Schröder H, Fernández-Carrión R, Ortiz-Andrellucchi A, Corbella E, Riquelme-Gallego B, Gallardo-Alfaro L, Micó V, Zulet M, Barrubés L, Fitó M, Ruiz-Canela M, Salas-Salvadó J*. Fluid and total water intake in a senior mediterranean population at high cardiovascular risk: demographic and lifestyle determinants in the PREDIMED-Plus study. Eur J Nutr 2020; 59(4): 1595-1606. IF: 5.614. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 18 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Mena-Sánchez G, Babio N*, Becerra-Tomás N, Martínez-González MÁ, Díaz-López A, Corella D, Zomeño MD, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Bernal R, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, Lopez-Miranda J, Cano-Ibáñez N, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Daimiel L, Caro JLL, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Arellano AG, Palau A, Fernández-Carrión R, Pérez-Vega KA, Morey M, García-de la Hera M, Vaquero-Luna J, Carmona-González FJ, Abete I, Álvarez-Pérez J, Casas R, Fernández JC, Santos-Lozano JM, Corbella E, Sureda A, Ruiz-Canela M, Barragán R, Goday A, Martín M, Altozano MC, Toledo E, Fitó M, Salas-Salvadó J*, PREDIMED-PLUS investigators. Association between dairy product consumption and hyperuricemia in an elderly population with metabolic syndrome. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2020; 30(2): 214-222. IF: 4.222. Q: 2 (ENDOCRINOLOGY & METABOLISM). P: 33 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Gallardo-Alfaro L, Bibiloni MDM, Mascaró CM, Montemayor S, Ruiz-Canela M, Salas-Salvadó J, Corella D, Fitó M, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Fernández-García JC, Lapetra J, Pintó X, García Ríos, Bueno-Cavanillas A, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Daimiel L, Micó-Pérez RM, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Fernandez-Lázaro CI, Becerra-Tomás N, Gimenez-Alba IM, Zomeño MD, Konieczna J, Compañ-Gabucio L, Tojal-Sierra L, Pérez-López J, Zulet MÁ, Casañas-Quintana T, Castro-Barquero S, Gómez-Pérez AM, Santos-Lozano JM, Galera A, Basterra-Gortari FJ, Basora J, Saiz C, Pérez-Vega KA, Galmés-Panadés AM, Tercero-Maciá C, Sorto-Sánchez C, Sayón-Orea C, García-Gavilán J, Muñoz-Martínez J, Tur JA*. Leisure-Time Physical Activity, Sedentary Behaviour and Diet Quality are Associated with Metabolic Syndrome Severity: The PREDIMED-Plus Study. Nutrients 2020; 12(4): E1013. IF: 5.717. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 17 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Marcos-Delgado A, Fernández-Villa T, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Castañer O, Martínez JA, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem JL, García-Molina L, Tur JA, de Paz JA, Pintó X, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Vidal J, Vázquez C, Daimiel L, Ros E, Babio N, Gimenez-Alba IM, Toledo E, Zomeño MD, Zulet MA, Vaquero-Luna J, Pérez-López J, Pastor-Morel A, Galmes-Panades AM, García-Rios A, Casas R, Bernal-López MR, Santos-Lozano JM, Becerra-Tomás N, Ortega-Azorin C, Vázquez-Ruiz Z, Pérez-Vega KA, Abete I, Sorto-Sánchez C, Palau-Galindo A, Galilea-Zabalza I, Muñoz-Martínez J, Martín V. The Effect of Physical Activity and High Body Mass Index on Health-Related Quality of Life in Individuals with Metabolic Syndrome. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(10): E3728. IF: 3.39. Q: 2 (ENVIRONMENTAL SCIENCES). P: 68 / 203 (PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH).

 

Marcos-Delgado A, López-García E, Martínez-González MA, Salas-Salvadó J, Corella D, Fitó M, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Fernández JC, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, López-Miranda J, Cano-Ibañez N, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Carriedo E, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Lozano-Oloriz E, Bulló M, Sorlí JV, Zomeño MD, Fiol M, González-Palacios S, Sorto-Sánchez C, Pérez-Farinós N, Goñi-Ruiz N, Sanchez-Villegas A, Muñoz-Garach A, Santos-Lozano JM, Galera A, Bouzas C, Toledo E, Babio N, González JI, del Val-García JL, Moñino M, Martínez-Vergaran MC, Goicolea-Güemez L, Galilea-Zabalza I, Basora J, Muñoz MA, Builf P, Fernández-Villa T, PREDIMED-Plus investigators. Health-related quality of life in individuals with metabolic syndrome: A cross-sectional study. Semergen 2020; 46(8): 524-537. IF: no hi ha.

 

Basora J, Villalobos F, Pallejà-Millán M, Babio N*, Goday A, Castañer O, Fitó M, Zomeño MD, Pintó X, Sacanella E, Paz-Graniel I, Salas-Salvadó J. Association between the Potential Influence of a Lifestyle Intervention in Older Individuals with Excess Weight and Metabolic Syndrome on Untreated Household Cohabitants and Their Family Support: The PREDIMED-Plus Study. Nutrients 2020; 12(7): E1975. IF: 5.717. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 17 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Bouzas C, Bibiloni MDM, Julibert A, Ruiz-Canela M, Salas-Salvadó J, Corella D, Zomeño MD, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, García-Ríos A, Bueno-Cavanillas A, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Daimiel L, Martin-Sanchez V, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Fernandez-Lázaro CI, Becerra-Tomás N, Gimenez-Alba IM, Muñoz J, Morey M, Oncina-Canovas A, Tojal-Sierra L, Pérez-López J, Abete I, Casañas-Quintana T, Castro-Barquero S, Bernal-López MR, Santos-Lozano JM, Galera A, Angullo-Martinez E, Basterra-Gortari FJ, Basora J, Saiz C, Castañer O, Martin M, Notario-Barandiarán L, Belló-Mora MC, Sayón-Orea C, García-Gavilán J, Goday A, Tur JA*. Adherence to the Mediterranean Lifestyle and Desired Body Weight Loss in a Mediterranean Adult Population with Overweight: A PREDIMED-Plus Study. Nutrients 2020; 12(7): E2114. IF: 5.717. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 17 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Bouzas C, Bibiloni MDM, García S, Mateos D, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Schröder H, Martínez JA, Alonso-Gómez A, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem L, Bueno-Cavanillas A, Micó-Pérez RM, Pintó X, Delgado-Rodríguez M, Ortíz-Ramos M, Altés-Boronat A, Luca BL, Daimiel L, Ros E, Sayón-Orea C, Becerra-Tomás N, Gimenez-Alba IM, Castañer O, Abete I, Tojal-Sierra L, Pérez-López J, Bernabé-Casanova A, Martin-Padillo M, García-Ríos A, Castro-Barquero S, Fernández JC, Santos-Lozano JM, Fernandez-Lázaro CI, Hernández-Alonso P, Saiz C, Zomeño MD, Zulet MA, Belló-Mora MC, Basterra-Gortari FJ, Canudas S, Goday A, Tur JA*. Dietary Quality Changes According to the Preceding Maximum Weight: A Longitudinal Analysis in the PREDIMED-Plus Randomized Trial. Nutrients 2020; 12(10): E3023. IF: 5.717. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 17 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Barroso M, Zomeño MD, Díaz JL, Pérez-Fernández S, Martí-Lluch R, Cordón F, Ramos R, Cabezas C, Salvador G, Castell C, Schröder H, Grau M*. Control of cardiovascular risk factors with tailored recommendations: A randomized controlled trial. Prev Med 2020; 141: 106302. IF: 4.018. Q: 1 (MEDICINE, GENERAL & INTERNAL). P: 40 / 169 (MEDICINE, GENERAL & INTERNAL).

 

Sánchez-Quesada C, Toledo E, González-Mata G, Ramos-Ballesta MI, Peis JI, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Fitó M, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez A, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, García-Ríos A, Cano-Ibáñez N, Matía-Martín P, Daimiel L, Sánchez-Rodríguez R, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Hernández-Alonso P, Barragan R, Muñoz J, Lopez M, Gonzalez-Palacios S, Vaquero-Luna J, Crespo E, Zulet MA, Díaz-González V, Casas R, Fernández-García JC, Santos-Lozano JM, Galera A, Ripoll-Vera T, Buil-Cosiales P, Canudas S, Martinez R, Pérez-Vega KA, Rios Á, Lloret-Macián R, Moreno-Rodriguez A, Ruiz-Canela M, Babio N, Zomeño MD, Gaforio JJ*. Relationship between olive oil consumption and ankle-brachial pressure index in a population at high cardiovascular risk. Atherosclerosis 2020; 314: 48-57. IF: 5.162. Q: 1 (PERIPHERAL VASCULAR DISEASE). P: 14 / 65 (PERIPHERAL VASCULAR DISEASE).

 

Julibert A, Bibiloni MM, Gallardo-Alfaro L, Abbate M, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Fitó M, Martínez JA, Alonso-Gómez AM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, López-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem L, Cano-Ibáñez N, Martin-Sanchez V, Pintó X, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Vidal J, Vázquez C, Daimiel L, Ros E, Sayón-Orea C, Becerra-Tomás N, Gimenez-Alba IM, Castañer O, Abete I, Tojal-Sierra L, Pérez-López J, Notario-Barandiarán L, Colom A, García-Ríos A, Castro-Barquero S, Bernal R, Santos-Lozano JM, Fernandez-Lázaro CI, Hernández-Alonso P, Saiz C, Zomeño MD, Zulet MA, Belló-Mora MC, Basterra-Gortari J, Canudas S, Goday A, Tur JA*, PREDIMED-PLUS investigators . Metabolic Syndrome Features and Excess Weight Were Inversely Associated with Nut Consumption after 1-Year Follow-Up in the PREDIMED-Plus Study. J Nutr 2020; 150(12): 3161-3170. IF: 4.798. Q: 2 (NUTRITION & DIETETICS). P: 28 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Hernáez Á, Zomeño MD, Dégano IR, Pérez-Fernández S, Goday A, Vila JS, Civeira F, Moure R, Marrugat J*. Exceso de peso en España: situación actual, proyecciones para 2030 y sobrecoste directo estimado para el Sistema Nacional de Salud. Rev Esp Cardiol 2019; 72(11): 916-924. IF: 4.642. Q: 1 (CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS). P: 30 / 138 (CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS).

 

Bibiloni MDM, Julibert A, Bouzas C, Martínez-González MA, Corella D, Salas-Salvadó J, Zomeño MD, Vioque J, Romaguera D, Martínez JA, Wärnberg J, López-Miranda J, Estruch R, Bueno-Cavanillas A, Arós F, Tinahones F, Serra-Majem L, Martín V, Lapetra J, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Ros E, Fernández-Carrión R, Garcia-Rios A, Zulet MA, Orozco-Beltrán D, Schröder H, Fitó M, Bulló M, Basora J, Cenoz JC, Diez-Espino J, Toledo E, Tur JA*. Nut Consumptions as a Marker of Higher Diet Quality in a Mediterranean Population at High Cardiovascular Risk. Nutrients 2019; 11(4): 754. IF: 4.171. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 17 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Cano-Ibáñez N, Gea A, Martínez-González MA, Salas-Salvadó J, Corella D, Zomeño MD, Romaguera D, Vioque J, Aros F, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, García-Ríos A, Riquelme-Gallego B, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Daimiel L, Martín V, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Buil-Cosiales P, Díaz-López A, Fernández-Carrión R, Fitó M, Konieczna J, Notario-Barandiaran L, Alonso-Gómez ÁM, Contreras-Fernández E, Abete I, Sánchez-Villegas A, Casas R, Muñoz-Garach A, Santos-Lozano JM, Gallardo-Alfaro L, Basora J, Portoles O, Muñoz MÁ, Moñino M, Miralles S, Moreno Rodríguez, Ruiz-Canela M, Palau A, Pérez-Vega KA, Bueno-Cavanillas A*. Dietary Diversity and Nutritional Adequacy among an Older Spanish Population with Metabolic Syndrome in the PREDIMED-Plus Study: A Cross-Sectional Analysis. Nutrients 2019; 11(5): 958. IF: 4.171. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 17 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Julibert A, Bibiloni MDM, Bouzas C, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Zomeño MD, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Lopez-Miranda J, García-Molina L, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Daimiel L, Martín-Sánchez V, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Toledo E, Becerra-Tomás N, Pórtoles O, Pérez-Vega KA, Fiol M, Torres-Collado L, Tojal-Sierra L, Carabaño-Moral R, Abete I, Sanchez-Villegas A, Casas R, Bernal-López MR, Santos-Lozano JM, Galera A, Ugarriza L, Ruiz-Canela M, Babio N, Coltell O, Schröder H, Konieczna J, Orozco-Beltrán D, Sorto-Sánchez C, Eguaras S, Barrubés L, Fitó M, Tur JA*, and PREDIMED-PLUS Investigators. Total and Subtypes of Dietary Fat Intake and Its Association with Components of the Metabolic Syndrome in a Mediterranean Population at High Cardiovascular Risk. Nutrients 2019; 11(7): E1493. IF: 4.171. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 17 / 89 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Barroso M, Pérez-Fernández S, Vila M, Zomeño MD, Martí-Lluch R, Cordon F, Ramos R, Elosua R, Dégano IR, Fitó M, Cabezas C, Salvador G, Castell C, Grau M*. Validity of a method for the self-screening of cardiovascular risk. Clin Epidemiol 2018; 10: 549-560. IF: 3.178. Q: 1 (PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH). P: 40 / 185 (PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH).

 

Galilea-Zabalza I, Buil-Cosiales P, Salas-Salvadó J, Toledo E, Ortega-Azorín C, Díez-Espino J, Vázquez-Ruiz Z, Zomeño MD, Vioque J, Martínez JA, Romaguera D, Perez-Farinos N, López-Miranda J, Estruch R, Bueno-Cavanillas A, Arós F, Tur JA, Tinahones F, Serra-Majem L, Marcos-Delgado A, Ortega-Calvo M, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Corella D, Diaz-López A, Babio N, Muñoz MA, Fitó M, González-Palacios S, Abete I, García-Rios A, Ros E, Martínez-González MÁ*, PREDIMED-PLUS Study Investigators. Mediterranean diet and quality of life: Baseline cross-sectional analysis of the PREDIMED-PLUS trial. PLoS ONE 2018; 13(6): e0198974. IF: 2.776. Q: 2 (MULTIDISCIPLINARY SCIENCES). P: 24 / 69 (MULTIDISCIPLINARY SCIENCES).

 

Cano-Ibáñez N*, Bueno-Cavanillas A, Martínez-González MA, Corella D, Salas-Salvadó J, Zomeño MD, García-de la Hera M, Romaguera D, Martínez JA, Barón-López FJ, García-Ríos A, Estruch R, García-Molina L, Alonso-Gómez A, Tur JA, Tinahones F, Serra-Majem L, Cubelos-Fernández N, Lapetra J, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Gaforio JJ, Matia P, Ros E, Díez-Espino J, Fernández-Carrion R, Basora J, Fitó M, Zazo JM, Colom A, Toledo E, Díaz-López A, Muñoz-Pérez MA, Ruiz-Canela M, Gea A. Dietary Intake in Population with Metabolic Syndrome: Is the Prevalence of Inadequate Intake Influenced by Geographical Area? Cross-Sectional Analysis from PREDIMED-Plus Study. Nutrients 2018; 10(11): E1661. IF: 4.171. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 16 / 86 (NUTRITION & DIETETICS).

 

Sánchez-Villegas A*, Álvarez-Pérez J, Toledo E, Salas-Salvadó J, Ortega-Azorín C, Zomeño MD, Vioque J, Martínez JA, Romaguera D, Pérez-López J, López-Miranda J, Estruch R, Bueno-Cavanillas A, Arós F, Tur JA, Tinahones FJ, Lecea O, Martín V, Ortega-Calvo M, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Corella D, Díaz-López A, Babio N, Muñoz MÁ, Fitó M, García de, Abete I, García-Rios A, Ros E, Ruíz-Canela M, Martínez-González MÁ, Izquierdo M, Serra-Majem L. Seafood Consumption, Omega-3 Fatty Acids Intake, and Life-Time Prevalence of Depression in the PREDIMED-Plus Trial. Nutrients 2018; 10(12): 2000. IF: 4.171. Q: 1 (NUTRITION & DIETETICS). P: 16 / 86 (NUTRITION & DIETETICS).

 

 

 

 

 

Experiència internacional

Premis

2019: Premi a la millor comunicació oral: El "Efecto halo" del Estudio Predimedplus. Contagio de una intervención de estilo de vida saludable al entorno familiar. I Congreso SEDYN I Congreso Cocinucam. Albacete. Entitat Organitzadora: Sociedad Española de Nutrición.

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

2017-Actualitat: Coordinadora de 3r curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Facultat Ciències de la Salut, Blanquerna.
Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
31/10/2011Màster Oficial de Nutrició i MetabolismeUniversitat De Barcelona
23/07/2010Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels AlimentsUniversitat De Barcelona
15/09/2008Diplomada en Nutrició Humana i DietèticaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...