Vidal Novellas, Javier
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

-Doctor en Fisioteràpia per la Universitat Internacional de Catalunya. Actualment Fisioterapeuta del Primer Equip del Girona FC. Realitzant , tasques de Coordinació de  l'àrea de Fisioteràpia. Director del Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil.a la FCS Blanquerna (actualment). Fisioterapeuta del 1er Equip del Girona FC, 2017-actualment.  Fisioterapeuta especialitzat en neurologia  1999- 2016 fisioterapeuta al Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel ASPACE. Realitzant : Consultes Externes , tractaments en grup i individuals tan en nens com adults. Contactes amb altres professionals de l’Estat espanyol per dur a terme tractaments amb pacients d’altres centres. Planificació de tractaments. Relació amb els familiars. Treball en equip interdisciplinari amb metges, psicòlegs, logopedes, terapeutes ocupacionals Atenció a la llar.-Professor de Tècniques Especifiques en Neurologia a la FCS Blanquerna ( 2004-2016 )-Professor de Cicle Vital 1 Pediatria a la FCS Blanquerna (2006- 2016)- Col·laborador en l'Equip de Recerca GREFIS, a la FCS Blanquerna- Professor de Seminari Professionalitzador de 3er i 4t curs de Grau en Fisioteràpia a la FCS Blanquerna.Fisioterapeuta col·laborador del centre TARIQA realitzant classes de reeducació postural de la columna vertebral 1999-2007-Fisioterapeuta de la Selecció Espanyola de futbol platja als Mundials de Rio de Janeiro els anys 1999 i 2000-Fisioterapeuta d'un equip de futbol de nois amb paràlisi cerebral 1999-2010.  

Experiència internacional

- Publicació de l'article d'investigació  :Vidal Xavier, Morral Antonio, Tur Miriam, Costa Lluís. “Radial extracorporeal shock wave therapy (rESWT) in the treatment of spasticity in cerebral palsy: A randomized, placebo-controlled clinical trial” Journal of Neurorahabilitation.Vol 29. num 4 413-419 2011   - Participació coma docent en el Màster de Pediatria a l'Escola tècnica Universitària Saud de Lisboa Maig 2011   -Participació com a docent a la Università Vita-Salute  San Raffaelle de Milà, parlant sobre Dany Cerebral Congènit i adquirit en el programa Erasmus 2012   - Voluntari com a Fisioterapeuta a l'Hospital Infantil Sant Damien du Chateau a Haití amb victimes del Terratrèmol  2010   --Participació com a docent a l'Escola tècnica Universitària Saud de Lisboa realitzant classes de neurologia pediàtrica en el programa Erasmus 2007-Presentació de l'abstrac " les ones de xoc en l'aplicació de l'espasticitat en la paràlisi cerebral", presentat al Congres Mundial d'ones de xoc a Mònaco 2007 -Fisioterapeuta col·laborador al projecte Radjem realitzant visites pediàtriques al Sàhara Occidental 2007 - Investigació i recerca sobre l'aplicació de les ones de xoc en l'espasticitat, amb professionals del Brasil, Itàlia i Anglaterra, juntament amb el professor Antoni Morral de l'Escola Uiversitaria Blanquerna-Fisioterapeuta de la Selecció Espanyola de futbol platja als Mundials  de Rio de Janeiro els anys 1999 i 2000-Presentació de la Ponència La Fisioteràpia com Activitat Aïllada en el Paralític Cerebral Adult en el III Symposium internacional de Paràlisis Cerebral celebrat a Barcelona, novembre 2001 en commemoració al 40 aniversari del Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel-Presentació de la Ponència Procés Evolutiu de la Escoliosis en el Paralític Cerebral en el III Symposium de Paràlisi Cerebral celebrat a Barcelona, novembre 2001 en commemoració al 40 aniversari del Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Director del Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil a la FCS Blanquerna (actualment).

Altres mèrits

Untitled

- Publicació de l'article d'investigació  :Vidal Xavier, Morral Antonio, Tur Miriam, Costa Lluís. “Radial extracorporeal shock wave therapy (rESWT) in the treatment of spasticity in cerebral palsy: A randomized, placebo-controlled clinical trial” Journal of Neurorahabilitation.Vol 29. num 4 413-419 2011

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
10/02/2017Doctor en FisioterapiaUniversitat Internacional De Catalunya
10/09/2014Doctor en FisioterapiaUniversitat Internacional De Catalunya
18/06/2012Màster en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva. Orientació InvestigadoraUniversitat Autònoma De Barcelona
14/06/2006Llicenciat en HumanitatsUniversitat Ramon Llull
30/06/1999Diplomatura de Fisioteràpia Universitat Ramon Llull
14/06/1999FisioteràpiaUniversitat Ramon Llull
Doctorat en FisioteràpiaUniversitat Internacional De Catalunya

Carregant dades ...