Vendrell Maños, Roser
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

1992- 2020 Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. Blanquerna, Universitat Ramon Llull.Impartint docència als estudis de Psicologia, Magisteri Educació Infantil, i Logopèdia.

2003-2010  Facultat de Ciències de l'Educació. Universitat Autònoma de Barcelona. Impartint docència a Magisteri Educació Especial.

1984-1994 Consulta privada atenent infants dels 0-6 anys (atenció precoç) i infants de 6-12 anys amb problemes d'aprenentatge, Vilafranca del Penedès.

1979-1980 Tutora a l’aula de petits i psicomotricista. A l'escola Especial Cooperativa Estela. Tarragona

1978-1979 Tutora de P3, P4, P5. A l'Escola Cooperativa Carlit, Barcelona

1977-1978 Tutora d’aula de 1er EGB. A l'escola Jesús i Maria, Lloreda, Badalona 

1976-1977 Tutora d’aula a l'Escola d’Educació Especial KIM, Barcelona.

 

Experiència acadèmica

2003-2009 Professora associada Universitat Autònoma Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació. Magisteri Educació Especial


Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

 

2005-2020 Responsable de la línia de recerca en INFÀNCIA del Grup de Recerca en Psicologia, Persona i Context, de la FPCEEB Universitat Ramon Llull http://www.geri-blanquerna.org/

1998-2008 Coordinadora de la Comissió de Recerca de la Fundació Antoni Cambrodí   (Tarragona)

1995-2007 Secretària de l’Assemblea de Patrons i de la Junta Executiva de la Fundació Antoni Cambrodí.

2004-2006 Coordinadora dels estudis de Magisteri Educació Infantil, Facultat de Psicologia i Cienciès de l'¡Educació i L'Esport Blanquerna, Barcelona.

2002-2004 Coordinadora de l'Àrea de Psicologia Educativa i del Desenvolupament del Departament de Psicologia de la Universitat Ramon LLull.

1980-1984 Directora pedagògica, reeducadora de llenguatge. Escola Especial Cooperativa Estela. Tarragona

 

 

Altres mèrits

Untitled

 

Pertinença associacions

Col·legiada al Col·legi de Pedagogs de Catalunya amb el nº 56. Anteriorment socia de l’Associació
Catalana de Pedagogs de Catalunya.1998-2020

Soci de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP) 1996-2010

Membre adherit a la Fundació Antoni Cambrodí, Tarragona, i membre de l’Assemblea de Patrons des de
la seva fundació. (FAC-IPE) 1982-2018

Col·laboració amb el projecte europeu GENDER LOOPS que té com objectiu desenvolupar eines i
estratègies per implementar el mainstreaming de gènere en l’àrea professional d’educació infantil. Projecte
subvencionat per la Unió Europea. Programes d’Educació i Cultura ’Leonardo de Vinci’ nº D/06/B/F/PP 145 569.
Dates: 2007 - 2008

 

RECERCA

1r TRAM DE RECERCA. Valoració POSITIVA del període 2005-2010 (ambdós inclosos). Núm. d'expedient: U1448-1ª Convocatòria AAI contractat (2011): URL/39. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) novembre 2011

 • Publicacions

  llibres i capítols

articles

Vendrell,Mañós, R; Geis Balagué, A; Anglés-Virgili, N; Dalmau Montalà. (2019). Percepción de los maestros sobre el derecho al juego libre en educación infantil y educación primaria. Estudio desarrollado en Barcelona (España). Revista de Pedagogía. Bordón,71 (4), 151-165. 

Vendrell, R. (2018) Com ens relacionem al llarg de la vida?. Revista RE, 1(95), 18-19. 

Anglès-Virgili, N.; Vendrell Mañós, R. (2017). Revisión de los instrumentos de cribaje en salud mental infantil del ámbito pediátrico y escolar. Apuntes de Psicología, 35 (3), 159-167. 

Margenat,M; Dalmau,M; Vendrell,R. (2016). Constructing affective security in children: case study in educational environments. European Early Childhood Education Research Journal, 24 (1), 25-36. 

Vendrell, R. (2016). Els àpats, espais de convivència. Guix d'infantil, 87, 21-22.   

Vendrell, R; Dalmau, M; Gallego, S; Baqués, M. (2015) Los Varones, Profesionales en la Educación Infantil. Implicaciones en el Equipo Pedagógico y en las Familias. Revista de Investigación Educativa (RIE),  4 (33), 195-210 

Vendrell,R; Capdevila, R; Dalmau, M; Geis, A; Ciller, L. (2014). Descriptive Study on Gender Equality in Childhood Education in Catalonia. Spain. International Journal of Humanities and Social Science, 4 (7), 279-290. 

Vendrell, R; Dalmau, M; Geis, A; Capdevila, R; Ciller, L. (2014) Estudis sobre l'equitat de génere en el context de l'Educació Infantil.  Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 1  (32),23-31 

Capdevila, R; Vendrell, R; Ciller. L; Bilbao la Vieja, G. (2014). La evaluación de la Equidad de género en Educación Infantil: estudio paralelo en el Departamento de La Paz (Bolivia) y en la Comunidad Autónoma de Cataluña (España). Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 7 (1), 63-77   


 

 • Projectes

  La importància del joc en el desenvolupament integral dels infants. Fonamentació neuroeducativa i possibles vies de recerca aplicada. 

Programa: APRB - Convocatòria d'Ajuts a projectes de recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, FPCEE Blanquerna. APR-FPCEE1617/07   Durada 2016-2017. 

Investigador/s responsable/s: Roser Vendrell Mañós. Número de investigadores participantes: 5

El dret de l'infant al joc en el context de l'escola d'educació infantil i primària

Programa: APRB - Convocatòria d'Ajuts a projectes de recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, FPCEE Blanquerna.  APR-FPCEE1516/07 Durada 2015-2016.

Investigador/s responsable/s: Roser Vendrell Mañós. Número de investigadores participantes: 4

La quotidianitat com indicador de la qualitat educativa a les escoles 0-3 anys. Elaboració i validació d'una pauta d'observació dels menjadors.

Programa: APRB - Convocatòria d'Ajuts a projectes de recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna,FPCEE Blanquerna.  APR-FPCEE1514/10  Durada 2014-  2015. 

Investigador/s responsable/s: Roser Vendrell Maños. Número de investigadores participantes: 3

 • Tesis

  Tesis doctorales dirigidas
  Título: Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari.
  Autor/a: Àngels Geis Balagué
  Universidad: Universitat Ramon Llull
  Facultad/Escuela: Facultat de psicologia, ciències de l'educació i l'esport Blanquerna
  Año: 2014    Calificación: Sobresaliente cum laude    Clave: Tesis Doctoral

 

 • Congressos

Contribuciones a Congresos
Autores: Vendrell, R., Geis, A., Prat,M., Anglès, N., & Dalmau, M.
Título: Diseño de un instrumento obervacional de base neuroeducativa para el análisi del juego libre infantil 0-3 años.
Tipo de participación: Presentación de comunicación
Congreso: IX Congreso Internacional de Psicologia y Educación (CIPE)
Publicación: llibre d'actes del congrés
Número de autores: 5
Lugar de celebración: Logroño (ESPAÑA)          Año: 2018

Autores: Vendrell, R., Dalmau, M., Geis, A., Anglès, N., Prat,M. & Capdevila, R.
Título: Free play in 0-3- year-old children- Analysis from a neuroeducational perspective.
Tipo de participación: Póster
Congreso: 27th  European Early Childhood Education Research Association (EECERA)
Publicación: llibre d'actes del congrés
Número de autores: 6
Lugar de celebración: Bologna (ITALIA)          Año: 2017

Autores: Vendrell, R., Dalmau, M., Geis, A. & Anglès, N.
Título: Validation of a Questionnaire for early childhood and primary education teachers on free play at school
Tipo de participación: Póster
Congreso: Fourth Biennal International Conference. Innovation in Teacher Education Within a Global Context.
Publicación: llibre d'actes del congrés
Número de autores: 4
Lugar de celebración: Barcelona (ESPAÑA)          Año: 2016

Autores: Dalmau, M.; Geis, A.; Anglès, N.
Título: Descriptive study on how children´s right to play is met at early childhood and primary education schools.
Tipo de participación: Póster
Congreso:  26 th European Early Childhood Education Research Association (EECERA) 
Publicación: Abstract Book
Número de autores: 3
Lugar de celebración: Dublin (IRLANDA)          Año: 2016

Autores: Vendrell, Roser; Dalmau, Mariona i Àngels Geis
Título: The Right to play at early childhood and primary education schools
Tipo de participación: Póster
Congreso: 25th European Early Childhood Education Research Association (EECERA)
Publicación: Abstract Book
Número de autores: 3
Lugar de celebración: Barcelona (ESPAÑA)          Año: 2015
Código: 022608    Orden: 006

Autores: Geis, A; Vendrell,R.
Título: Indicators of educational quality during meal times at early childhood schools (0-3 year-olds)
Tipo de participación: Póster
Congreso: 25th European Early Childhood Education Research Association EECERA 2015
Publicación: Abstract Book
Número de autores: 2
Lugar de celebración: Barcelona (ESPAÑA)          Año: 2015

 

 

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
25/06/2003Doctorat en Psicologia Universitat Ramon Llull
Llicenciatura en Ciencias de l'Educació Universitat De Barcelona
Professora d'Educació General BàsicaUniversitat Rovira I Virgili
Llicenciada en Pedagogia Universitat De Barcelona

Carregant dades ...