Vendrell Aubach, Elisabet
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Experiència Professional:

- Des de desembre de 2009: Professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull; en el Grau en Fisioteràpia, Grau en Infermeria, i Grau en Nutrició Humana i Dietètica. Assignatures impartides: Infermeria Comunitària-1, Fisioteràpia Bàsica-1, Salut Ambiental, Medi Ambient Alimentació i Salut, Seminari Interdisciplinari 1 i 2, i Seminari en Ciències de la Salut.

- De febrer de 1996 a març de 2000: Promotora i coordinadora de ROADA - Equip de Serveis d'Educació Ambiental, projecte interdisciplinari que treballa el medi ambient en diferents àmbits (assessorament i consultoria; formaciò específica; activitats i recursos per escoles, instituts i altres col·lectius).

- Des de setembre de 1992 a novembre de 2009: Professora de l'Escola Universitària d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna de la Universitat Ramon Llull; a la Diplomatura de Fisioteràpia, i a la Diplomatura d’Infermeria. Assignatures impartides: Fonaments Biològics, Microbiologia, Salut i Medi Ambient, Fisioteràpia Comunitària-1, Infermeria Comunitària-2, i Seminari.

 

Experiència internacional

Premis

- 2n finalista al premi "Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya a la millor comunicació en format pòster", en el III Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació; El marc de la metodologia universitària: iniciativa i cooperació. Una aproximació a l'autonomia participativa en l'aprenentatge. Conjuntament amb Arias E, Boixareu R, Cardona X, Cónsola F, Costa Ll, Garcia L, Godall M, Pallarés A, Pérez I, Ponsa M, Sebastià MJ.

 

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Untitled

 

- D.E.A. Suficiència Investigadora. Doctorat en Investigació Psicopedagògica.  Universitat Ramon Llull; 1995.

Publicacions:  

-Vendrell-Aubach E. El medio ambiente: una perspectiva ecológica de la salud. A: Boixareu-Vilaplana RM, editor. De la antropología filosófica a la antropología de la salud. Barcelona: Herder; 2008. p. 467-88.

- Vendrell-Aubach E, Blanch C, Costa L, Duran M, Garcia L, Godall M, Mestres C, Rey F. Protocol de recerca d’un estudi sobre la persistència dels coneixements. Recull Treball Àrees curs 2000-2001. Barcelona: Universitat Ramon Llull, EUIF Blanquerna; 2002.

- Vendrell-Aubach E et al. Conclusions al III Seminari sobre ambientalització curricular de les facultats de Ciències de l’Educació. Seminaris d’ambientalització curricular. Facultats de Ciències de l’Educació de Catalunya. FPCE Blanquerna, febrer 2001. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient; 2001.

- Vendrell-Aubach E, Costa L, Duran M, Fabré M, Garcia L, Godall M, Llistar D, Mestres C. L’instrument d’avaluació en les assignatures de l’Area de Biociències. Recull Treball Àrees curs 1999-2000. Barcelona: Universitat Ramon Llull, EUIF Blanquerna; 2001.

- Vendrell-Aubach E et al. Quins canvis? L’educació ambiental per al desenvolupament sostenible. Conclusions. Seminaris d’ambientalització curricular. Facultats de Ciències de l’Educació de Catalunya. UG, novembre 1999. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient; 2000.

- Vendrell-Aubach E, Costa L, Duran M, Edo M Garcia L, Godall M, Mestres C, Pintat N. Pensaments sobre sostenibilitat i educació. Recull Treball Àrees curs 1998-1999. Barcelona: Universitat Ramon Llull, EUIF Blanquerna; 2000.

- Vendrell-Aubach E. Educación Ambiental y Universidad. A M. Pardo (Coord.), Sociología y medio ambiente. Estado de la cuestión. Madrid: Universidad Pública de Navarra, Fundación Fernando de los Ríos; 1999. p.377-385.

- Vendrell-Aubach E, Solé J. Proyecto interdisciplinario de medio ambiente en el centro educativo. A M. Pardo (Coord.), Sociología y medio ambiente. Estado de la cuestión. Madrid: Universidad Pública de Navarra, Fundación Fernando de los Ríos; 1999. p.369-376.

- Vendrell-Aubach E. La influència de l’Educació Ambiental en l'àmbit de la salut i de l’educació universitària, pel que fa als valors, actituds i comportaments. Comunicació presentada al Vè Congrés de Psicologia Ambiental, Ciutat i medi ambient des de l’experiència humana, Barcelona: llibre de comunicacions, Dir. E. Pol. Monografies psico-socio-ambientals; 10; 1996.

- Vendrell-Aubach E, Solé J. Projecte interdisciplinari del medi ambient en el centre educatiu. Comunicació presentada al Vè Congrés de Psicologia Ambiental, Ciutat i medi ambient des de l’experiència humana, Barcelona: llibre de comunicacions, Dir. E. Pol. Monografies psico-socio-ambientals; 10; 1996.

Congressos, Jornades, i Cursos:  

- Ponent dels XVII Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San SebastianFacultat de Dret, Universidad País Vasco, Donostia. Gener-abril 2014.

- Moderadora i organitzadora de la Xerrada-Col·loqui del Dr. Joandomènec Ros "Efectes del vessament del Prestige sobre la salut de les persones", a l'EUIF Blanquerna. Barcelona. Abril 2003  

- Assistència al "3r Simposi sobre les desigualtats socials a Catalunya: Desigualtats en salut", organitzar per la Fundació Jaume Bofill. Barcelona. Febrer 2003  

- Assistència a la “Jornada Avenços en Salut i Medi Ambient” Organitzada pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya i la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears. Barcelona. Febrer 2002  

- Membre de la Comissió Organitzadora del "III Seminari d’ambientalització curricular" Organitzat pel Dept. Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i la FPCE Blanquerna de la URL. Barcelona. Febrer 2001  

- Assistència al “Setzè Congrés de metges i biòlegs de llengua catalana”. Barcelona. Octubre 2000      

- Formació Català científic. 1999-2000.

- Assistència al "III Congrés Internacional d'Universitats pel Desenvolupament Sostenible i el Medi Ambient", organitzat per l'OIUCMA i la Universitat de València. València. Novembre 1999  

- Participació al “Seminari d’ambientalització curricular" Organitzat pel Dept. Medi Ambient, el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i la Universitat de Girona. Girona. Novembre 1999  

- Assistència a la "VIII Conferència Nacional d'Educació Ambiental", organitzada pel Dept. de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Reus (Baix Camp). Novembre 1999  

- Participació al "III Congrés Català de Sociologia". Lleida. Març 1999. Amb la ponència: "El Projecte de gestió ambiental als Centres Universitaris Blanquerna".  

- Assistència als Seminaris sobre "Ambientalització curricular dels estudis superiors". Organitzat pel Dept. Medi Ambient, el Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i la UAB. Barcelona-Bellaterra octubre-novembre 1998.  

- Participació al "Encuentro científico estatal: Sociología y Medio Ambiente: Estado de la cuestión". Pamplona novembre 1997. Amb les ponències: "Educación Ambiental y Universidad", i "Proyecto interdisciplinario de medio ambiente en el centro educativo". Publicat a: Sociología y Medioambiente: Estado de la Cuestión. (1999) Madrid: Universidad Pública de Navarra, Fundación Fernando de los Ríos.  

- Assistència a la "V Conferència Nacional d'Educació Ambiental", organitzada pel Dept. de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Reus (Baix Camp). Novembre 1996.  

- Participació al Vè Congrés de Psicologia Ambiental "Ciutat i medi ambient des de l'experiència humana".Barcelona novembre 1996. Amb les comunicacions: "Projecte interdisciplinari de Medi Ambient al centre educatiu", i "Educació Ambiental: Salut i Medi Ambient. La influència de l'EA en l'àmbit de la salut i de l'educació universitària pel que fa als valors, actituds i comportaments." Publicades a: Ciutat i medi ambient. Vè Congrés de Psicologia ambiental. Llibre de comunicacions. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona. Monografies Psico/Socio/Ambientals núm. 10. (Director Enric Pol; 12-15 novembre 1996).  

- Participació a la "V Conferència Nacional d'Educació Ambiental", organitzada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Reus (Baix Camp) novembre-desembre 1996. Amb el pòster: "Projecte interdisciplinari de Medi Ambient al centre educatiu".    

- Assistència a la "IV Conferència Nacional d'Educació Ambiental", organitzada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Reus (Baix Camp) novembre-desembre 1995.

- Assistència al "II Fòrum Ambiental de la Mediterrània: protegir el litoral", impartit per la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. L'Escala (Alt Empordà) juliol 1993.  

- Assistència a les "III Jornades d'Estudi sobre Estratègies d'Aprenentatge. Processos, continguts i interacció", organitzades per la Facultat de Pedagogia i Psicologia de la Universitat Ramon Llull. Barcelona maig 1993.  

- Assistència al Simposi Internacional "Educació i Qualitat de Vida", organitzat per l'Institut Ortopedagògic Nen Déu i per la Fundació Blanquerna. Barcelona abril 1993.  

- Assistència al Seminari Internacional "Perspectives Metodològiques sobre Processos d'Aprenentatge", organitzat per la Facultat de Psicologia i Pedagogia de la Universitat Ramon Llull. Barcelona novembre 1992.

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
01/10/1991Llicenciada en BiologiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...