Vila Gimeno, Carmen
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Activitat Assistencial:

Del juliol al setembre del 1974, Auxiliar d'infermeria a la Clínica Maternal de Santa Madrona.  

Juliol i agost del 1975, Infermera en la Clínica Maternal de Santa Madrona.  

El 6 d’octubre del 1975 m’ incorporo en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, amb la categoria d’Infermera, en el servei de cirurgia menor, ORL i crònics, en el torn de nits i fins el 5 de gener de l’any següent vaig estar de correctors a dies alterns.   El 5 de gener del 1976 vaig passar al servei de Neurologia en el mateix torn fins l’estiu del 1977 que vaig passar al torn de tardes en el mateix servei.   A la tardor del 1977 vaig passar a torn de mati, en el servei de respiratori, on vaig compartir la meva tasca amb visites domiciliaries, a malalts crònics del mateix servei amb la finalitat de disminuir el nombre d’ ingressos, aquest servei el vaig desenvolupar des de març del 1979 fins al octubre del 1983.   En el 1979, vaig tornar , per voluntat pròpia, al torn de nits en el servei de Medicina Interna, durant un temps era la persona que cobria una o dues nits a la setmana el servei de UCIPO (Unitat de cures intensives de post operats).  Al inaugurar les cambres estèrils del servei d’Hematologia , em varen traslladar per la meva formació durant un període de 6 mesos, tornant desprès al servei de Medicina Interna .   En el 1985/86, es converteix la meva sala en UEC (Unitat de estada curta, adjunta a Urgències). A l’octubre del 1987 paso al servei d’Urgències en el mateix torn cobrint rotativament l’àrea de primers auxilis amb UCIO (Unitat de cures Intensives i d’observació)   Durant els mesos d’agost i setembre del 1991 faig una substitució de supervisora d’urgències en el mateix torn, seguint desprès en el mateix lloc i amb la mateixa categoria fins el 31 de juny del 1992 en que demano una excedència.  

El 16 de juliol del 1992 m’incorporo al Hospital Mútua de Terrassa amb el càrrec de Supervisora General de nits , fins el 14 de març del 1993 , que passo com a Supervisora General del Servei d’Urgències del mateix centre, on estic fins el 25 de maig del 1998.  

En el mes de novembre del 1998 , començo a col·laborar amb el FREMAP (Creu blanca), fent revisions mèdiques a empreses del Vallés, fins el mes de febrer del 1999.  

El dia 30 de desembre del 1998 m’incorporo en el Hospital del Mar com a infermera suplent del torn de nit, on segueixo fins el 7 d’abril del 2003 que aconsegueixo una plaça per concurs- oposició, incorporant-me amb contracte indefinit (de 27h) el dia 2 de juny del 2003, com a corretorns del Servei d’Urgències.   Des del dia 1 de novembre del 2008, se m'ubica a la secció de traumatologia i cirurgia en el mateix servei d'urgències, fins el dia 1 de febrer del 2011 que m'incorporo al torn de tarda amb una jornada de vint hores en el mateix servei. 

Actualment estic en excedència des de el 1 de novembre del 2016 fins el 14 de juliol de 2020.

Activitat Docent:

Desde l’octubre del 1994 entro a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull com a professora de tercer curs, fins el desembre del 2009 que l'Escola va passar a ser Facultat en Ciències de Salut Blanquerna on segueixo actualment. En aquest període també he realitzat tasques de professora de seguiment d'estades clíniques, professora de seminari de diferents cursos, professora de teoric-pràctic en diferents cursos.

Coordinadora del Postgrau d'infermeria en Urgències des de el curs 1997-1998. En el curs 2002-2003 pasa a denominar-se Postgrau d'infermeria d'urgències en el medi hospitalari, fins el curs 2008-2009 en que pasa a denominar-se postgrau d'infermeria d'urgències i emergències fins l'actualitat.

Coordinadora del curs del Postgrau d'infermeria en el medi extrahospitalari des de el curs 2002-2003 fins el curs 2007-2008, el següent curs ja s'integraria amb el Postgrau d'urgències hospitalàries

Col·loboradora en el 12è curs de formació per a les especialitats infermeres a l'Associació Catalana d'Infermeria. Curs 2003-2004.

Col·laboradora en l'activitat docent a l'Escola superior d'infermeria del Mar impartint un total de 12h dintre de l'assignatura Infermeria de l'adult I, del Grau en Infermeria. Curs 2011-2012.

Col·labora com a docent del Col·legi Oficial d'infermeres i Infermers de Barcelona impartint el taller de Reanimació cardiopulmonar bàsica instrumentalitzada, el dia 12 de desembre de 2013 amb un total de 6 hores lectives.

Docent en el taller de RCP bàsica i DEA en la 4ª Jornada de tallers de Fisioteràpia organitzat en la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, amb una durada de 2 hores.

Col·labora com a docent del Col·legi Oficial d'infermeres i Infermers de Barcelona impartint el taller de Reanimació cardiopulmonar bàsica instrumentalitzada, el dia 10 de desembre de 2014 amb un total de 6 hores lectives.

Docent en el taller de "Suport Vital Bàsic i DEA als membres del professorat i PAS de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, amb un total de 11,30h.

Col·labora en el Máster de Pedagogia hospitalària al llarg de la vida de la Universitat de Barcelona, des del curs 2016-17, fins el 2019-20.

 

Experiència internacional

Premis

El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona atorga una subvenció al projecte de recerca: Projecte de millota de l’atenció a la població immigrant en l’atenció primària de salud a Cataliunya.  Essent valorat al premi honorífic de “Rellevància per la professió” per la seva contribució a la infermeria. (Desembre 2006). Aquest premi es va concedir a la recerca del grup GRIMS del qual en formo part.

La Societat Catalana d'Història de la Medicina, en el XX Congrés Internacional d'Historia de la Medicina catalana, atorga a Carme Vila Gimeno l'accèsit al premi Dr. Lluís Comenge i Ferrer per la comunicació : "Dels llatzerets a l'hospital del infecciosos".

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Supervisora Genral de nits a l'hospital Mútua de Terrassa del 16 de juliol del 1992 al 13 de març del 1993.

Supervisora General del Servei d'urgències del 14 de març del 1993 fins el 25 de maig del 1998.  

Coordinadora del curs de post grau d’infermeria d’urgències en el medi hospitalari del curs 1997/98 fins el 2007/08.

Coordinadora del curs de postgrau d’infermeria d’urgències en el medi extrahospitalari del curs 2002/03 fins el 2007/08.

Coordinadora del curs de post grau d’infermeria d’urgències i emergències el curs 2008/09.

Coordinadora de segon curs de Diplomatura d'infermeria del curs 2003/04 al curs 2006/07.

Coordinadora de primer curs d'infermeria del curs 2007/08 al curs 2008/09

Vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería de urgencias y Emergencias (SEEUE) y Directora del Comitè Científic de la mateixa Societat.

Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería de urgencias y Emergencias (SEEUE) des de 2013.

Altres mèrits

En el mes d’abril del 1999, se m'otorga per via directa el Certificado de Medicina de Urgencias y Emergencias de Enfermería (C.M.E.- Enfermería). Certificat que concedeix la SEMES (Sociedad Española de Medicina de Emergencias) per la trajectòria professional de les persones que el sol·liciten i que obliga a la seva renovació cada 5 anys.  

Vaig formar part de l’Equip de Redacció de Quaderns d’Urgències. Butlletí de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències. Secció de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, des de setembre del 1996 fins el mes de gener del 2004 quan va desaparèixer.

Membre de la Comissió de Docència del Col·legi Oficial d'infermeres i infermers de Barcelona, des de 2016.

Membre del grup de recerca en Història de la infermeria FEBE des de 2014.

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
17/06/2014Doctor en Història de la CiènciaUniversitat Autònoma De Barcelona
15/12/2010Diploma d'Estudis Avançats en Medicina Preventiva i Salut PúblicaUniversitat Autònoma De Barcelona
11/06/2007Postgrau de llenguatges estandarditzats en infermeriaUniversitat Ramon Llull
30/07/2003Antropologia Social i CulturalUniversitat Autònoma De Barcelona
15/11/1999Postgrau: Infermeria en Cures IntensivesUniversitat Ramon Llull
28/09/1988Diplomat en Infermeria

Carregant dades ...