Urgell Garcia, Jordi
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Actualment:

Subdirector i investigador de l'Escola de Cultura de Pau

Professor associat de la UAB (Àrea de Relacions Internacionals, Departament de Dret Públic i Ciències Històricojurídiques)

- Problemes actuals de les relacions internacionals

Professor associat de Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-Universitat Ramon Llull:

- Conflict Analysis

- Introduction to International Relations

- Negotiations, Advocacy and Lobby

- International Organizations

Altres espais de docència

- IBEI: Paz y Seguridad Internacional

- UB: Màster en Globalización, desarrollo y cooperación.

- UAB: Màster Oficial de Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

  Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials

  Diplomatura de Postgrau en Cultura de Pau

Altres espais de docència en el passat

- Responsable de l'assignatura ‘Processos de pau i democratització en Amèrica Llatina’. Graduat Superior d'Estudis Internacionales e Interculturals. UAB

- Responsable de l'assignatura 'International Peace and Security'. IBEI

- Màster de Medicina tropical i salu internacional (mòdul 'Geopolítica y desenvolupament)'. UB

- Màster ‘Anàlisi i Intervenció en Conflictes Socials’. UAB

- Assignatura de lliure elecció ‘Cultura de pau i gestió de conflictes’. UAB

 

 

 

Experiència internacional

Untitled

Estada a l'Institute for Autonomy and Governance, Notre Dame University, Cotobato, Filipines. 2006

Treball de camp a diversos països afectats per conflicte: Indonèsia, Birmània, Filipines, Tailàndia, Malàsia, Índia, Haití, Guatemala.

Treball de camp a Guatemala (juliol-setembre 2002) sobre la implementació dels acords de pau, en el marc del projecte "Gobernabilidad, equidad y etnicidad en áreas periféricas de América Latina". Projecte liderat per la UAB i la Universitat de Salamanca i finançat perl Ministeri d'Educació i Ciència  (DGCYT, SEC 1999-0816)

Cooperant amb la ONG Prodessa a Guatemala (regió d'Ixcan) en projectes educatius i de desenvolupament. 2000-2001

 

Ponències en congressos internacionals

"Perspectiva global y comparativa sobre procesos de paz en el mundo: retos que enfrenta un país en la fase del postconflicto armado", VIII Congreso Internacional de Ciencias Sociales: Educación y paz, Universidad de Medellín, Medellín, Colòmbia. Abril de 2016

 

“Procesos y negociaciones de paz: retos y oportunidades”, Congreso Internacional Comunicación, Ciudadanía y Paz en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, Mèxic. Març 2015

 

“Procesos de paz en el mundo actual”, Universidad del Norte, Barranquilla, Colòmbia. Octubre 2014

 

“Peace Processes: Lessons, Trends and Research Challenges”, Tampere Peace Research Institute (TAPRI) conference ‘Peace, Please’. Tampere, Finlàndia. Desembre 2010

“The possible roles for peace and conflict research” (round table), TAPRI. Tampere. Finlàndia. Desembre 2010

 

“Autonomy conflicts in Europe and Asia: a comparative analysis”, International Conference on Asian Diversity in a Global Context, University of Copenhagen, Dinamarca. Novembre 2010

“The Esquipulas Process”, International Seminar on Cross-border Dynamics in Armed Conflicts: Challenges for Peacemaking, Conciliation Resources, Cambridge University, Regne Unit. Juny 2010

"East Asian Peace: Research Questions", 6th International Convention of Asian Scholars (ICAS), Chungnam National University, Daejeon, Corea del Sud. Agost 2009

"Pathways to Peace and Non-Violence: A Global View on Peace Negotiations", International Conference on Long Peace of East Asia since 1979 and West Europe since 1945: Comparison and Implications, Yonsei University, Seoul, South Korea. August 2009

“Locals vs. Outsiders Conflicts in Contexts of Armed Violence and Serious Crisis: A Comparative Perspective”, ASEM Education Hub Thematic Network on Peace and Conflict Studies, Banda Aceh, Indonèsia. Novembre 2008

“Internal or international “New Wars”? Contributions to the debate with updated comparative data”, Second Global International Studies Conference, Ljubljana, Eslovènia. July 2008

“Esquipulas revisited: What can peace negotiation theory and practice learn from Central American peace processes 20 years later?”, Annual International Peace Research Association (IPRA), Leuven, Belgium. July 2008

“The study of peace processes”, Annual International Peace Research Association (IPRA), Leuven, Bèlgica. July 2008

“International contending parties in domestic conflicts? Explaining internationalised wars beyond traditional factors”, Swedish Institute of International Affairs, Estocolm, Suècia. May 2008

“Testing the emergence of a new global regime on the resolution of ethnopolitical conflict through the comparative analysis of four cases in South East Asia”, 48th Annual Convention of the International Studies Association, Chicago, Estats Units. Setembre 2007

“Minorities within minorities in South East Asia: Spoiling Peace or Seeking for Justice? A comparative analysis of Aceh, Mindanao, Burma and Southern Thailand”, 5th European Association South East Asian Studies (EuroSEAS) Conference, Nàpols, Itàlia. Setembre 2007

“What can the Basque peace process learn from South East Asia?”, ASEM Education Hub Thematic Network on Peace and Conflict Studies Conference on “Lessons of Peace Processes”, Copenague, Dinamarca. Agost 2007

 

Premis

Untitled

Premi extraordinari de carrera de Ciències Polítiques i de l'Administració (1996-2000)

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Subdirector de l'Escola de Cultura de Pau (2009- )

President del Consell Català de Foment de la Pau (2014 - )

Coordinador a Catalunya de la ONG PRODESSA (2001-2002)

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
18/05/2011Diploma d'Estudis Avançats en Dret Internacional Públic i Relacions InternacionalsUniversitat Autònoma De Barcelona
18/05/2011Màster en iniciació a la recerca en Relacions Internacionals i Integració EuropeaUniversitat Autònoma De Barcelona
21/07/2005Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'AdministracióUniversitat Autònoma De Barcelona
Diplomatura en Cultura de PauUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...