Sánchez Ruiz, Emilia
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Planificació, gestió i avaluació de les activitats de recerca i docents (pròpies o comissionades). Avaluació de tecnologia mèdica, recerca en resultats en salut i serveis sanitaris, avaluació de projectes de recerca, avaluació de l'impacte o retorn de la investigació.  

Planificació en salut: disseny del procés, avaluació de l’estat de salut (anàlisi de la situació i diagnòstic de salut), disseny de l'enquesta de salut, formulació d'objectius generals de salut i de disminució de risc, selecció i priorització de les intervencions, implementació i monitoratge d'activitats i programes, definició d'indicadors per a l'avaluació, incorporació d'objectius i polítiques de salut en els contractes de compra de serveis, establiment d'aliances amb els professionals de salut i les societats científiques, etc.  

Direcció d’equips de treball amb activitats pròpies d’avaluació de la recerca i de tecnologies mèdiques, així com de la planificació en salut per objectius. 

Coordinació acadèmica de vàries edicions del Màster de Salut Pública (Universitat de Barcelona- i Universitat Pompeu Fabra) i cursos de postgrau, desenvolupament i implementació de classes d'epidemiologia i salut pública, direcció de projectes de recerca i tesines del mestratge, direcció i avaluació de tesis doctorals. Docent en diversos mestratges i postgraus a diferents programes i universitats.

Professora titular de Salut Pública de la URL. Acreditació com a professora lectora i professora agregada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Docent en els graus en Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull (URL).  

Experiència investigadora: transmissió vertical del VIH (epidemiologia, prevenció, exposició a fàrmacs antiretrovirals), infecció per VIH en dones i nens, hospitalització per ambulatory care sensitive conditions (efectivitat i capacitat de resolució de l'atenció primària de salut), avaluació de determinades tecnologies mèdiques, guies de pràctica clínica i epidemiologia de la incontinència urinària en gestants i dones en general a Catalunya. Els projectes relacionats amb les línies d'investigació esmentades han estat finançats en 21 ocasions en convocatòries públiques i competitives del FIS i del FIPSE, a nivell nacional, i tres d'ells per la Comissió Europea (5è i 6è PM). El resultat d'aquests treballs és la publicació de més de 100 articles en revistes indexades nacionals i internacionals (36 en Q1 i 14 en Q2), i de diversos capítols de llibres i de publicacions institucionals. Directora de 8 tesis doctorals finalitzades i defensades. La trajectòria investigadora ha estat reconeguda amb quatre trams/sexennis per part de l'AQU (1990-1995, 1996-2001, 2002-2007 i 2008-2013). Identificador ORCID (Open Researcher and Contributor ID): 0000-0003-0522-8007.

Representació institucional en fòrums nacionals i internacionals mitjançant la transferència de coneixement i l'experiència investigadora i avaluadora de la institució corresponent.

Experiència internacional

Untitled

Cooperació internacional: Assessorament metodològic i suport  a la planificació local de salut a dos municipis cubans de la província d’Holguín, a Cuba – Cooperacció i Diputació de Barcelona (1996-2000)  

Direcció Tècnica del component de planificació en salut per al projecte "Implementación del Modelo de Asignación de Recursos en las Áreas de: continuación de la implantación de la función de compra de servicios de salud, mejora de la capacidad de gestión de los proveedores, desarrollo de la planificación estratégica" a Costa Rica - CHC Consultoria i Gestió i Banc Mundial (1999)  

Co-Direcció de l'equip d'elaboració del Plan de Atención a la Salud de las Personas, en el marc de la Caja Costarricense de Seguro Social,  a Costa Rica – CHC Consultoria i Gestió i Banc Mundial (1999)   Direcció Tècnica del component de planificació en salut per al projecte "Áreas Médicas de Gestión Desconcentrada" a Mèxic – CHC Consultoria i Gestió i Banc Mundial (2000). Direcció dels equips de treball en els estats de Jalisco, Colima i Nayarit per a l'elaboració d'un Pla de salut adreçat als drethavents de l'Instituto Mexicano de Seguro Social  

Consultora en el projecte “Oportunidades de inversión en nutrición preventiva para Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”, a El Salvador – Gesaworld i Banc Interamericà per al Desenvolupament, BID (2005-2006)  

Assessorament presencial i a distància als professionals sanitaris del CSC (Centre d'Atenció i Cures) per a malats amb SIDA/infecció pel VIH, a Bathalapalli, Andra Pradesh, Índia – Fundació Vicente Ferrer (2007- ).

Consultora en el projecte "Modernización de la Atención Primaria de Salud en Panamá", a Panamà – Gesaworld i Caja del Seguro Social de Panamá (2012-2014).

Intercanvi de mobilitat de professors Erasmus a l'Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (2011), la University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) (2012) i la Università degli Studi di Firenze (2014).

Premis

Untitled

Becària de la IV Convocatòria de Beques de "la Caixa" (i I Convocatòria en cooperació amb Indiana University), per a ampliació d'estudis als Estats Units (1985):  Màster en Salut Pública, Epidemiologia. Division of Epidemiology. School of Public Health. University of California, Los Angeles (UCLA). Los Angeles (1986-1988)

Investigadora principal o associada de diferents projectes finançats en convocatòries públiques i competitives de l'Estat espanyol (FIS, FIPSE, Plan Nacional de Calidad) i de la Unió Europea (ERA-net, Leonardo).

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

1988-1991    Directora adjunta del Programa per a la prevenció i el control de la SIDA, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de Catalunya

1991-1994    Coordinadora de docència del Programa de formació i recerca en Salut Pública, Institut d’Estudis de la Salut, Generalitat de Catalunya

1994-1997    Coordinadora tècnica de la Unitat del Pla de salut i Avaluació, Àrea Sanitària, Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya

1997-2000    Cap de la Unitat del Pla de salut i Avaluació i Directora del Pla de salut de Catalunya 1999-2001, Àrea Sanitària, Servei Català de la Salut, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

2000-2009    Subdirectora d’avaluació de recerca en ciències de la salut, Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, Servei Català de la Salut, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

2008-2009    Comissionada de recerca i doctorat a l’EUIFN Blanquerna, Universitat Ramon Llull

2010- 2012    Vicedegana de postgrau i recerca, Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull

2012- 2016    Vicedegana de postgrau, recerca i relacions internacionals, Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull

2012-             Presidenta de la Comissió d'Ètica i Recerca de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull

2013-             Membre de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport, de la Universitat Ramon Llull

2016-             Membre de la  Comissió Específica d'Avaluació de l'Activitat Docent i de Gestió, de l'AQU Catalunya

Altres mèrits

Untitled

Co-chair del track C Epidemiology i membre del Comitè Organitzador de la XIV International AIDS Conference. Barcelona, 2002.  

Membre del comitè científic del Butlletí d’Informació Terapèutica (BIT), del Departament de Salut, Generalitat de Catalunya (2001-2009)

Membre de la Red sobre “Investigación en resultados de salud y servicios sanitarios” (Red IRYSS) (2003-2005)

Presidenta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears (2004-2008)

Membre del Comitè Científic del Consorci Sanitari del Maresme (2005-2009)

Membre del Grup de Recerca en Avaluació de serveis i Resultats en salut (RAR), grup singular reconegut per la Generalitat de Catalunya (2005SGR00171)

Presidenta del Comitè Científic del XII Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Barcelona 2007 (2006-2007)

Membre del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) (2006-2011)

Membre del Comitè Científic Extern de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (2009-2016)

Membre de la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI) d'AQU Catalunya (2016- )

Membre de:

  • Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears (ACMCB): Societat de Salut Pública (secretària 2002-2004 i presidenta 2004-2008) i Associació Catalana d' Educació Mèdica
  • Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
  • Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
  • Comitès científics i organitzadors de diferents congressos nacionals i internacionals.  

Revisora de diverses revistes biomèdiques.       

Autora de més de 100 articles, la majoria en revistes indexades nacionals i internacionals, de diferents capítols de llibres i de publicacions institucionals.

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
06/12/1990Doctora en Medicina i CirurgiaUniversitat De Barcelona
30/06/1988Master of Public Health, EpidemiologyUniversity Of California
30/06/1981Llicenciada en Medicina i CirurgiaUniversitat De Barcelona
30/06/1980Diplomada en InfermeriaUniversidad Nacional De Educación A Distancia (Uned)
30/06/1975Ajudant Tècnic SanitariUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...