Suris Palou, Cristina
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

- Acrivitat assistencial:

Infermera assistencial a l'Hospital de Mataró a les unitats de Cirurgia General, Traumatologia i Cirurgia Vascular i Unitat de Cures Intensives. (2004 - actualitat).       

Infermera assistencial a l'Antic Hospital St. Jaume, Mataró a les unitats de llarga estada, psicogeriatria i pal·liatius. (2004 – 2005).       

 - Activitat docent:

Professora a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (2016- actualitat).

Professora d’estades clíniques a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (2010, Febrer - Juny).                    

Docent a l'Hospital de Mataró al curs: "III Curs d’Infermeria de Cures Intensives" (2008, abril).

Docent a l'Hospital de Mataró i la Filial del Maresme de l’Acadèmia Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, al curs: "XI Curs de formació en tractament del malat crític ventilació mecànica bàsica teòrica i pràctica" (2007, novembre).

- Activitat científica:

Defensa del pòster: “Complicaciones asociadas al uso de catéteres arteriales radiales en un Servicio de Medicina Intensiva: análisis observacional prospectivo” al XXXIX Congreso Nacional de la SEEIUC. (2013).       

Participació en l’elaboració de “Actualització del Protocol de Mesures per a la prevenció de la infecció associada a catèter venós perifèric" a l' Hospital de Mataró (2010).

Participació en  l’elaboració de “ Normo glucèmia en el malalt crític. Protocol de tractament intensiu de la glucèmia “ a l'Hospital de Mataró (2009)                                         

 

 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Coordinadora de segon curs del Grau en Infermeria a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (2018-actualitat).
Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
28/12/2015Máster en Gestión de Centros y Servicios de SaludUniversitat De Barcelona
25/10/2012Màster en Promoció de la SalutUniversitat De Girona
31/05/2011Grau en InfermeriaUniversitat Ramon Llull
30/06/2006Postgrau en UrgènciesUniversitat Ramon Llull
30/06/2005Postgrau en Cures IntensivesUniversitat Ramon Llull
23/06/2004Diplomatura d'InfermeriaUniversitat Ramon Llull

Carregant dades ...