Soler Ortinez, David
Perfil professional
Experiència professional

Doctor en Educació i llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010). Professor del Grau d’Educació Primària de Blanquerna (Universitat Ramon Llull) en matèries vinculades a la innovació educativa en llengües addicionals. Coordinador i professor del Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria (esp. Anglès). És docent en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i ha estat consultor d’innovació educativa a ESADE Business School. Les seves àrees d’interès són la innovació educativa, el lideratge educatiu, el plurilingüisme i l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (CLIL/AICLE).
Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Coordinador de l’Especialitat d’Anglès del Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Investigador del grup de recerca CILCEAL i professor de la FPCEE Blanquerna (URL)

Altres mèrits

Publicacions més destacades

 

González Davies, M. i Soler, D. (2021). “Use of translation and plurilingual practices in language learning. A focus on Didactics” Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts.

Soler, D., Davies, M. G., & Iñesta, A. (2017). What makes CLIL leadership effective? A case study. ELT journal: An international journal for teachers of English to speakers of other languages71(4), 478-490.

Soler, D. (2017). El lideratge de la innovació educativa per implementar l’AICLE en els centres educatius: estudi de casos. Tesi doctoral. Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

Soler, David (2016). El lideratge de l’AICLE a Catalunya: Perills i avantatges d’un enfocament de moda. La revista d’Igualada, 53.

Soler,D.; González-Davies, M.; Iñesta, A (2014). Implementing CLIL: Essential factors from the perspective of leadership. 1st International Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning conference, 27 – 28 March 2014, Universitat de Vic.

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
18/07/2017Doctor en Ciències de l'Educació Universitat Ramon Llull
29/07/2011Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat AnglèsUniversitat Ramon Llull
01/07/2010Llicenciat en Filologia AnglesaUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...