Sanagustín Vidal, Anna
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

CENTRE PILOT ARCÀNGEL ST. GABRIEL: LLoc de treball: Fisioterapeuta. Funcions: Rehabilitació de nens amb afectació neuromotriu. Barcelona, des de setembre de 1995.  

UNIVERSITAT RAMON LLULL:

- Professora del grau de fisioteràpia a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Barcelona, des de 1998.  

- Coordinadora del Postgrau de Fisioteràpia en Pediatria. Barcelona, des de 2005.  

- Professora en el Postgrau de Fisioteràpia en Pediatria. Barcelona, des de 1997.  

- Professora del Postgrau de Fisioteràpia en Neurologia. Ponent en la taula rodona “Dilemes ètics que es plantegen en Fisioteràpia Neurològica”. Barcelona, des de 2001.  

CLUB FEMENINO ARSENAL: Lloc de treball: Fisioterapeuta i personal training. Funcions: Classes de reeducació personal, tractaments a cabina de fisioteràpia i osteopatia, i entrenaments personals. Barcelona, des de setembre de 2001.  

INSTITUT DE REHABILITACIÓ TRES TORRES: Lloc de treball: Fisioterapeuta. Funcions: Tractament de pacients amb afectacions diverses. Referències a: Dr. Passarín (Tf: 93 280 44 40). Barcelona, agost de 1995.  

MÚTUA LABMAR D'ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS:   Lloc de treball: Fisioterapeuta. Funcions: Tractament de pacients amb afectacions diverses. Referències a: Dr.Fernàndez (Tf: 93 318 45 70). Barcelona, de juny a agost de 1995.  

CLUB DE NATACIÓ BARCELONA: Lloc de treball: Monitora de natació i de lleure. Funcions: Ensenyament d'activitats aquàtiques i de preparació física. Referències a: Anna Antequera (Tf. 93 221 46 00). Barcelona, 1985-1994.

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Coordinadora del Postgrau de Fisioteràpia en Pediatria.

facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Barcelona, des de 2005.

 

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
30/03/2001Curs d'Osteopatia BàsicaUniversitat Ramon Llull
10/09/1998Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle) Universitat Ramon Llull
04/07/1995Diplomatura de Fisioteràpia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...