Sebastiani Obrador, Enric Maria
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

 CLUB ESPORTIU DE L'INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA

CENTRE DE BARCELONA

President de la Secció d'Atletisme i membre de la Junta Directiva del CEINEFC. Període comprès entre 1984 i 1988.

 

OLIMPÍADA ESCOLAR "EL CARMEL"

Organitzador i responsable de la 1a. i 2ª Edició (1987 i 1988, respectivament).

 

LA SALLE CONGRÉS

Professor d'Educació Física.

Curs 88-89.

 

ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENTRENADORS D'ATLETISME

Membre i Col•laborador la temporada 89/90.

 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA L'HOSPITALET

Col•laboracions en tasques de relacions exteriors, entrenament d’atletes juvenils, i de gestió.

Període comprès entre 1984 i 1990.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

EXTENSIÓ DE BATXILLERAT "ENRIC BORRÀS"

Professor agregat de l'àrea d'Educació Física.

Curs acadèmic 89/90.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SERVEI DE FORMACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA

Professor d'Anatomia Sistemàtica i Didàctica Aplicada a l'Activitat Física en el "I Curs de Formació de Monitors de Preparació Física de la Guàrdia Urbana de Barcelona".

Barcelona, Abril-Maig de 1990.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT - ESCOLA CATALANA DE L'ESPORT

Formador-Col•laborador de l'assignatura de "Metodologia de l'Activitat Física" en cursos d'aspirants a Tècnics d'Esport, Tècnics de Base i d'Entrenadors.

Des de 1990 fins 2000.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SERVEI DE FORMACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA

Professor d'Anatomia Sistemàtica i Didàctica Aplicada a l'Activitat Física en el "II Curs de Formació de Monitors de Preparació Física de la Guàrdia Urbana de Barcelona".

Barcelona, Març de 1991.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SERVEI DE FORMACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA

Professor de Didàctica del "I Curs de Formació per a Instructors de Defensa Personal de la Guàrdia Urbana de Barcelona".

Barcelona, de Novembre de 1991 a Febrer de 1992.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT - ESCOLA CATALANA DE L'ESPORT

Membre del Consell Assessor en el Departament d'Elements de l'Ensenyament Esportiu de la Revista "Quaderns didàctics de les Ciències Aplicades a l'Esport"

Des de Gener de 1991.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Tutor de Pràctiques Didàctiques (100 hores) de l'assignatura de Didàctica de l'Educació Física i l'Esport II, corresponents al cinquè curs de la Llicenciatura d'Educació Física.

Barcelona. Curs acadèmic 91/92.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

IES "JUAN RAMÓN JIMÉNEZ"

Professor d'Educació Física en BUP els cursos 89/90 i 90/91.

Membre de la Junta Directiva, en el curs 90/91.

Professor d'Educació Física a l'ESO i Batxillerat en els cursos 90/91, 91/92 i 92/93.

Responsable de l’Estada a l’empresa: Tutor d'Aprenentatge i Tutor de Pràctiques en el Batxillerat Experimental en els cursos 91/92 i 92/93.

Membre del Consell Escolar en el curs 92/93.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SERVEI DE FORMACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA

Professor d'Anatomia Sistemàtica i Didàctica Aplicada a l'Activitat Física en el "III Curs de Formació de Monitors de Preparació Física de la Guàrdia Urbana de Barcelona"

Barcelona, Novembre de 1992.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Tutor de Pràctiques Didàctiques (100 hores) de l'assignatura de Didàctica de l'Educació Física i l'Esport II, corresponents al cinquè curs de la Llicenciatura d'Educació Física.

Barcelona. Curs acadèmic 92/93.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Disseny i Coordinació del Curs d'Extensió Universitària: "Formació de Formadors en l'àmbit de l'Educació Física i l'Esport".

Programa de Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona

Curs acadèmic 92/93.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FISICA DE CATALUNYA - INDE.

Professor del "VIè Curs de preparació per a oposicions a places de professors d'educació física per a l'ensenyament primari i secundari"

Barcelona, Febrer-Maig de 1993.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Professor del Curs "La programació de l'Educació Física en el tercer nivell de concreció: Disseny de crèdits" en el programa dels Curs d'Estiu 93' de l'Educació Física i l'esport.

Barcelona, Juliol de 1993.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Disseny i Coordinació del Curs de Postgrau: "Formació de Formadors en l'àmbit de l'Educació Física i l'Esport".

Programa de Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona.

Curs acadèmic 93/94.

 

INDE

Responsable de l'Àrea de Formació.

Període 1993-2001.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Pla de Formació 93/94.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "VIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Professor en el "VIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Disseny i elaboració de materials curriculars en EF"

Barcelona. Febrer de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Professor en el Curs "Disseny i elaboració de materials curriculars en EF"

Barcelona. Febrer de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Tasques significatives en Educació Física (Jacques Florence)"

Barcelona. Març de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "El joc, un recurs a la classe d'educació física i a l'esport"

Lleida. Març de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Activitats rítmiques i d'expressió"

Barcelona. Abril de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "La dansa en el currículum de l'Educació Física"

Barcelona. Abril de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "L'aeròbic en l'Educació Física Escolar"

Barcelona. Abril de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Els balls de saló en el Currículum de l'Educació Física"

Barcelona. Abril i Maig de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "L'avaluació de l'Educació Física en la Reforma Educativa"

Barcelona. Maig de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Professor en el Curs "L'avaluació de l'Educació Física en la Reforma Educativa".

Barcelona. Maig de 1994.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Conferència "Aspectes legals de l'avaluació en la Reforma Educativa".

Dins l'assignatura "Didàctica de l'Educació Física i l'Esport".

Barcelona. Juny de 1994.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Professor del Curs "La programación de aula: diseño y elaboración de unidades didácticas y créditos educativos"

Dins els Cursos d'Estiu 94' de l'educació Física i l'Esport.

Barcelona. Juliol de 1994.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Disseny i Coordinació del 2on. Curs de Postgrau: "Formació de Formadors en l'àmbit de l'Educació Física i l'Esport".

Dins el programa de Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona.

Curs acadèmic 94/95.

(Aquest curs no es va arribar a portar a terme per manca de matriculació).

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Pla de Formació 94/95.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Professor del Curs "L'avaluació de l'Educació Física a Secundària"

Barcelona. Novembre-Desembre de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Professor en el Curs "Propostes Pràctiques per a la programació i l'avaluació de l'educació física"

Barcelona. Gener de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Propostes Pràctiques per a la programació i l'avaluació de l'educació física".

Barcelona. Gener de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "VIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FISICA DE CATALUNYA - INDE

Professor en el "VIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1995.

 

INDE - PUBLICACIONES

Director de la col.lecció “Unidades Didácticas de aplicación”

Barcelona, des de Febrer de 1995 fins 1999.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "VIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Professor en el "VIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE.

Director del Curs "El tractament de la diversitat en Educació Física"

Barcelona. Febrer de 1995.

 

GENERALITAT DE VALÈNCIA

DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA

Professor del Curs "Formació per al professorat funcionari de carrera que exerceix tasques de coordinació i tutoria de seminaris d'Educació Física" Moraira. Març de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Aeròbic Educatiu"

Barcelona. Març de 1995.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SERVEI DE FORMACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA

Professor en el "IV Curs de Formació de Monitors de Preparació Física de la Guàrdia Urbana de Barcelona"

Barcelona, Març de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Els balls i les danses populars en Educació Física"

Barcelona. Abril de 1995.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Conferència "Aspectes legals de l'avaluació en la Reforma Educativa"

Dins l'assignatura "Didàctica de l'Educació Física i l'Esport"

Barcelona. Juny de 1995.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Professor del Curs "La programación curricular desde el DCB: propuesta práctica para la elaboración de unidades didácticas y créditos educativos"

Dins dels Cursos d'Estiu 95' de l'Educació Física i l'Esport.

Barcelona. Juliol de 1995.

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CASTILLA Y LEÓN

Professor del Curs "La evaluación en el tercer nivel de concreción: recursos prácticos"

Dins dels Cursos de Verano 98'

León. Juliol de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Pla de Formació 95/96.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Com podem aconseguir que l'Educació Física sigui significativa i comprensiva?"

Barcelona. Gener de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Professor del Curs "Com podem aconseguir que l'Educació Física sigui significativa i comprensiva?"

Barcelona. Gener de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Com es programa? propostes globalitzadores per organitzar els continguts en seqüències d'aprenentatge"

Barcelona. Febrer de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "IXè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Professor en el "IXè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "IXè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Professor en el "IXè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1996.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Tutor de Pràctiques Didàctiques (100 hores) de l'assignatura de Didàctica de l'Educació Física i l'Esport II, corresponents a la Llicenciatura d'Educació Física.

Barcelona. Curs acadèmic 95/96.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs “El joc: recurs i contingut. Una manera de passar-s'ho bé” Barcelona. Març de 1996.

 

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ DE LA UAB

XIII JORNADES DE UNIVERSITAT I EDUCACIÓ ESPECIAL

Comunicació “Hacia un tratamiento de los contenidos que atienda y entienda la diversidad en Educación Física”.

Bellaterra. Del 26 al 29 de març de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs “Aeròbic, Steps i Nike TBC amb material escolar: recursos didàctics”

Barcelona. Abril de 1996.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Conferència "Aspectes legals de l'avaluació en la Reforma Educativa”

Dins l'assignatura "Didàctica de l'Educació Física i l'Esport".

Barcelona. Maig de 1996.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Conferència "La programació de l’Educació Física en la Reforma Educativa: un exemple d’aplicació” Dins l'assignatura "Didàctica de l'Educació Física i l'Esport". Barcelona. Maig de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs “Aprenem balls de saló”

Barcelona. Maig de 1996.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Professor del Curs "Propostes innovadores en la programació de l’Educació Física en la Reforma Educativa"

Barcelona. Juliol de 1996.

 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

ESCOLA D’ENTRENADORS DE FUTBOL

Professor d’"Aprenentatge motor"

Dins el Curs d'Entrenador Regional de Futbol (II Nivell).

Sant Cugat. Octubre de 1996.

 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

ESCOLA D’ENTRENADORS DE FUTBOL

Professor de "Didàctica"

Dins el Curs d'Entrenador Regional de Futbol (II Nivell).

Sant Cugat. Octubre-Novembre de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE LLICENCIATS D’EDUCACIÓ FÍSICA DE BALEARS - DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORTS DEL GOVERN BALEAR

Professor del Curs - Training "L’avaluació de l’Educació Física"

Palma de Mallorca. Novembre de 1996.

 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE JOCS POPULARS I TRADICIONALS

Soci fundador.

Barcelona. Novembre de 1996.

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA

Comunicació: “Estratègies d’aprenentatge: una manera d’atendre la diversitat”

En el Simposi sobre el Tractament integrador de la diversitat.

Bellaterra. Desembre de 1996.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Tutor de Pràctiques Didàctiques (100 hores) de l'assignatura de Didàctica de l'Educació Física i l'Esport II, de la Llicenciatura d'Educació Física.

Barcelona. Curs acadèmic 96/97.

 

INDE

Responsable del Àrea de Formació 97/98.

 

INDE

Director del "Xè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1997.

 

INDE

Professor en el "Xè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1997.

 

INDE

Director del "Xè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1997.

 

INDE

Professor en el "Xè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1997.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Conferència "Possibilitats i limitacions legals per a la programació i l’avaluació de l’Educació Física en el nou Sistema Educatiu: un exemple real”

Dins del marc de l'assignatura "Didàctica de l'Educació Física i l'Esport" amb una durada global de 9 hores.

Barcelona. Maig de 1997.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Professor del Curs "Bases per a una programació globalitzadora i comprensiva"

Dins dels Cursos d'Estiu 97' de l'Educació Física i l'Esport.

Barcelona. Juliol de 1997.

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SECRETARIA GENERAL DE DEPORTES

Professor del Curs "Evaluación de la Educación Física en Reforma"

Albacete. Setembre de 1997.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SUBDIVISIÓ DE RECURSOS HUMANS

Col•laboració en l’organització, control i desenvolupament de les proves físiques incloses en el procés de selecció per a la 67ena promoció d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Barcelona, Setembre de 1997.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. DELEGACIÓ DE GIRONA.

Professor del Curs "Orientacions didàctiques per a la programació de l’Educació Física a Primària"

Girona. Octubre de 1997.

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Professor del Curs Internacional "La evaluación de la Educación Física"

Tlaxcala (México). Octubre de 1997.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SERVEI DE FORMACIÓ DE LA GUÀRDIA URBANA

Professor en el "VIè. Curs de Formació de Monitors de Preparació Física de la Guàrdia Urbana de Barcelona"

Barcelona, Novembre de 1997.

 

INDE

Responsable de l’Àrea de Formació 97/98.

 

INDE

Director del "XIè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1998.

 

INDE

Professor en el "XIè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1998.

 

INDE

Director del "XIè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1998.

 

INDE

Professor en el "XIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1998.

 

INDE

Professor del Curs-Training "La evaluación de la Educación Física”

Barcelona. Març de 1998.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Professor del Curs "La evaluación de la Educación Física. Cambios y retos"

Barcelona. Juliol de 1998.

 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE MADRID

UNIVERSIDAD DE OTOÑO CDL - 98

Conferència sobre "La atención a la diversidad en Educación Física: hacia un nuevo concepto"

Madrid. Setembre de 1998.

 

INDE

Responsable del Àrea de Formació 98/99.

 

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS EN FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE MADRID

UNIVERSIDAD DE OTOÑO CDL - 98

Conferència sobre "La atención a la diversidad en Educación Física y su programación"

Madrid. Setembre de 1998.

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

SECRETARIA GENERAL DE DEPORTES

Professor del Curs "Bases para una programación de la Educación Física comprensiva y globalizadora"

Alcázar de San Juan. Setembre de 1998.

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) - INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS (ISEP)

Professor de la Sessió Clínica "Adaptació del currículum en Educació Física"

Dins del Màster en Assessorament Psicopedagògic.

Barcelona. 13-14 de Març de 1999.

 

INDE

Professor en el "XIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1999.

 

INDE

Professor en el "XIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1999.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Póster-comunicació "Cap a una Educació Física que respecti i aprofiti les diferències”.

Dins del Congrés "Barcelona, pel coneixement i la convivència".

Barcelona, 7 al 10 d’Abril de 1999.

 

INDE

Professor del Curs-Training "La evaluación de la Educación Física”

Barcelona. Abril de 1999.

 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

IES CARLES RIBA

Moderador de la taula rodona "Els batxillerats: una via d’accés al món acadèmic i professional"

Dins la "Jornada de reflexió sobre l'aplicació del nou batxillerat".

Barcelona. 8 de Maig de 1999.

 

COL•LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA, CIÈNCIES I LLETRES DE CATALUNYA

Professor del curs "Atenció a la diversitat en Educació Física"

Dins la XXVI Escola d'Estiu.

Barcelona. Juliol de 1999.

 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

INSTITUT DE FORMACIÓ

Professor en el curs "Monitors/es especialistes en jocs esportius"

Barcelona. Setembre de 1999.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

IES CARLES RIBA

•    93/94: Professor de l'àrea d'Educació Física a Secundària i Batxillerat. Tutor de 3r. ESO.

•    94/95: Professor de l'àrea d'Educació Física a Secundària i Batxillerat. Cap de Seminari.

•    95/96: Professor de l'àrea d'Educació Física a Secundària i Batxillerat. Cap de Seminari.

•    96/97: Professor de l'àrea d'Educació Física a Secundària i Batxillerat. Cap de Seminari. Coordinador tècnic de les activitats esportives. Tutor de 4rt. d’ESO.

•    97/98: Professor de l'àrea d'Educació Física a Secundària i Batxillerat. Cap de Departament. Membre de la Junta directiva: Coordinador pedagògic.

•    98/99: Professor de l'àrea d'Educació Física a Secundària i Batxillerat. Membre de la Junta directiva: Coordinador pedagògic.

•    99/00: Professor de l'àrea d'Educació Física a Secundària i Batxillerat. Cap de Departament. Membre de la Junta directiva: Coordinador pedagògic. Participació al Projecte d’Innovació Educativa “Internet a l’Aula” que ha estat reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

INDE

Responsable del Àrea de Formació 99/00.

 

INDE

Director del "XIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Novembre de 1999 a Juny del 2000.

 

INDE

Director del "XIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres especialistes d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Novembre de 1999 a Juny del 2000.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Conferència "El plantejament constructivista versus el sistèmic” dins del marc de l'assignatura "Didàctica de l'Educació Física i l'Esport".

Barcelona. 22 de Febrer de 2000.

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA - LA MANCHA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SECRETARÍA GENERAL DE DEPORTES

Professor del Curso-Training "La iniciación deportiva en la Edad Escolar" Manzanares (Ciudad Real). 25, 26 i 27 de Febrer de 2000.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Tutor de Pràctiques Didàctiques (50 hores) dins l'assignatura de Didàctica de l'Educació Física i l'Esport II, corresponents a la Llicenciatura d'Educació Física. Barcelona. Curs acadèmic 99/00.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Conferència "L’IES Carles Riba: una exemplificació de programació d’EF” dins del marc de l'assignatura "Didàctica de l'Educació Física i l'Esport".

Barcelona. 3 de Març del 2000.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Comunicació “Cap a una educació física més estratègica, interessant i adaptada als joves d’avui en dia".

Dins les IX Jornades per a professorat especialitzat en educació física i tècnics d'esport en edat escolar.

Barcelona. Del 12 al 14 de Maig de 2000.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Ponent en taula rodona “Activitat física i conductes de risc" com representant del professorat d'Educació Física.

Dins les IX Jornades per a professorat especialitzat en educació física i tècnics d'esport en edat escolar.

Barcelona. Del 12 al 14 de Maig de 2000.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Professor de l’assignatura "Disseny del currículum” amb una durada de 22 hores pels alumnes de 2n curs de la llicenciatura d'EF, dins del marc de la matèria "Ampliació docent".

Barcelona. Del 28 d’Abril al 2 de Juny de 2000.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. IES LA SEDETA

Professor d’Educació Física i cap del Departament d’Educació Física.

Barcelona. Curs escolar 2000-2001.

 

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET

ÀREA D’ESPORTS

Professor del curs "Aplicación de la Reforma en el medio acuático” amb una durada de 12 hores.

L’Hospitalet del Llobregat. Del 26 al 29 de Setembre de 2000.

 

INDE

Responsable del Àrea de Formació 00/01.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Conferència "Formes d’avaluar en Educació Física” dins del marc de l'assignatura "Didàctica de l'Educació Física i l'Esport".

Barcelona. 10 de novembre del 2000.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Professor de l’assignatura "Programació de l’activitat física i l’esport. Programació de l’activitat física i l’esport adaptat” amb una durada de 30 hores, corresponent al 3r curs de la llicenciatura.

Barcelona. Curs acadèmic 2000-2001.

 

INDE

Director del "14è. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Novembre de 2000 a Juny del 2001.

 

INDE

Director del "14è. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres especialistes d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Desembre de 2000 a Juny del 2001.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Tutor de Pràctiques Didàctiques dins l'assignatura de Didàctica de l'Educació Física i l'Esport II, corresponents a la Llicenciatura d'Educació Física (INEFC).

Barcelona. Curs acadèmic 2000/2001.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Disseny, Coordinació i Professor del Curs d’Extensió Universitària mitjançant Entorn Virtual d’Aprenentatge: "La programació de l'Educació Física a Primària".

Dins el programa de Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona – Les Heures.

Curs acadèmic 2000/2001.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Disseny, Coordinació i Professor del Curs d’Extensió Universitària mitjançant Entorn Virtual d’Aprenentatge: "La programació de l'Educació Física a Secundària".

Dins el programa de Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona – Les Heures.

Curs acadèmic 2000/2001.

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL

FACULTAT DE PSICOLOGIA I DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT - BLANQUERNA

 

Curs acadèmic 2001-2002:

•    Coordinador de l’Àrea de Pedagogia de l’Activitat Física.

•    Membre Comisió Interàrees LCAFE .

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I.

•    Professor de Bases pedagògiques de l’activitat física.

•    Tutor de Seminari de 3r LCAFE .

•    Comité Organitzador del 1r Congrés d'Estudiants a Blanquerna: Les ciències humanes enfront dels reptes de futur.

•    Comisió de formació del Projecte d'adaptació de la Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a les persones amb discapacitat.

•    Projecte Màrketing LCAFE 2002 .

•    Moderador taula rodona L'esport adaptat en l'alt rendiment a la Jornada de Sensibilització "Fomentem la Integració Universitària - FIU".

Curs acadèmic 2002-2003:

•    Coordinador de 2n cicle de la LCAFE

•    Coordinador de l’Àrea de Pedagogia de l’Activitat Física i l'Esport

•    Membre Comisió Interàrees LCAFE

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I i II

•    Tutor de Seminari de 4t LCAFE

•    Consell de redacció de la revista digital de LCAFE

 

Curs acadèmic 2003-2004:

•    Coordinador de 2n cicle de la LCAFE

•    Membre Comisió Interàrees LCAFE

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I i II

•    Tutor de Seminari de 2n i 3r LCAFE

•    Consell de redacció de la revista digital de LCAFE

•    Membre del grup de recerca “Vers un codi ètic de l’esport”

•    Membre del grup del GRIES “Grup de recerca i investigació en esport i societat”

 

Curs acadèmic 2004-2005:

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I i II

•    Tutor de Seminari de 2n, 3r i 4t LCAFE

•    Membre del grup de recerca “Vers un codi ètic de l’esport”

•    Membre del GRIES “Grup de recerca i investigació en esport i societat”

 

Curs acadèmic 2005-2006:

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I i II

•    Tutor de Seminari de 2n i 3r LCAFE

•    Membre del grup de recerca “Vers un codi ètic de l’esport”

•    Membre del GRIES “Grup de recerca i investigació en esport i societat”

 

Curs acadèmic 2006-2007:

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I i II

•    Tutor de Seminari de 2n i 3r LCAFE

•    Membre del grup de recerca “Vers un codi ètic de l’esport”

•    Membre del GRICMEE “Grup de recerca interdisciplinar en comportament motor, esport i eduació”

•    Membre de la Comissió de Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

 

Curs acadèmic 2007-2008:

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I i II

•    Tutor de Seminari de 3r i 4t LCAFE

•    Membre del grup de recerca “Vers un codi ètic de l’esport”

•    Membre del GRICMEE “Grup de recerca interdisciplinar en comportament motor, esport i eduació”

•    Membre de la Comissió de Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

•    Coordinador de la proposta de Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària en l'especialitat d'Educació Física.

•    Coordinador del Grup de Treball interuniversitari de Formació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Curs acadèmic 2008-2009:

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I i II

•    Tutor de Seminari de 3r i 4t LCAFE

•    Membre del grup de recerca “Vers un codi ètic de l’esport”

•    Membre del GRICMEE “Grup de recerca interdisciplinar en comportament motor, esport i eduació”

•    Membre de la Comissió de Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

•    Coordinador del Grup de Treball interuniversitari de Formació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

Curs acadèmic 2009-2010:

•    Professor de Didàctica de la iniciació esportiva i de Seminari al Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I i II a la Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Tutor de Seminari de 3r i 4t LCAFE

•    Membre del SAFE “Grup de recerca en salut, activitat física i esport”.

•    Coordinador del Màster Universitari en Activitat Física, salut i entrenament esportiu.

•    Coordinador del Màster Universitari en Esport, Lleure i Canvi social: Estratègies per a la gestió i l’anàlisi de l’activitat física.

•    Coordinador del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (especialitat Educació Física).

Curs acadèmic 2010-2011:

•    Professor de Didàctica de la iniciació esportiva i de Seminari al Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports I i II a la Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Tutor de Seminari de 3r i 4t LCAFE

•    Membre del SAFE “Grup de recerca en salut, activitat física i esport”.

•    Coordinador del Màster Universitari en Activitat Física, salut i entrenament esportiu.

•    Coordinador del Màster Universitari en Esport, Lleure i Canvi social: Estratègies per a la gestió i l’anàlisi de l’activitat física.

Curs acadèmic 2011-2012:

•    Professor de Didàctica de la iniciació esportiva i de Seminari a 1r i 3r Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Professor de Didàctica de l’educació física i els esports II a la Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Tutor de Pràcticum I de 3r de Grau Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Membre del SAFE “Grup de recerca en salut, activitat física i esport”.

•    Coordinador de l’Especialitat d’Educació Física del Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària.

•    Coordinador del Màster Universitari en Activitat Física, salut i entrenament esportiu.

•    Coordinador del Màster Universitari en Esport, Lleure i Canvi social: Estratègies per a la gestió i l’anàlisi de l’activitat física.

Curs acadèmic 2012-2013:

•    Professor de Didàctica de la iniciació esportiva i de Seminari a 1r i 3r Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Tutor de Pràcticum I de 3r de Grau Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Membre del SAFE “Grup de recerca en salut, activitat física i esport”.

•    Coordinador de l’Especialitat d’Educació Física del Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària.

Curs acadèmic 2013-2014:

•    Coordinador del Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (1r cicle).

•    Professor de Didàctica de la iniciació esportiva i de Seminari a 1r i 3r Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Tutor de Pràcticum I de 3r de Grau Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

•    Membre del SAFE “Grup de recerca en salut, activitat física i esport”.

•    Coordinador de l’Especialitat d’Educació Física del Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària.

INDE

Professor del "XVè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Novembre a Maig de 2002.

 

VII CONGRESO AIESAD

Comunicació Sánchez, J.; Cabedo, J.; Sebastiani, E. Mª: "Nuevos retos para la universidad postmoderna: un ejemplo en la LCAFD Blanquerna".Gijón. Novembre de 2002

 

INDE

Professor en el "XVè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Novembre a Maig de 2002.

 

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

ÀREA D'ORDENACIÓ EDUCATIVA - DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Elaboració del Bloc comú dels currículums corresponents als ensenyaments de règim especial de Tècnic d'Esport i Tècnic superior d'Esport en les especialitats dels Esports de Muntanya i Escalada.

L'esmentada tasca és reconeguda pel Departament d'Ensenyament com activitat d'innovació.

Barcelona. Curs acadèmic 2001/2002.

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

Professor conferenciant i expositor de tallers: "La Educación Física del nuevo milenio. Una propuesta desde y hacia la dignidad".

Dins la 6a Reunión Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación.

San Luís Potosí, S.L.P., México. Desembre de 2002.

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Professor del curs: "La atención a la diversidad en Educación Física".

Dins el Plan de formación 2002-2003.

Almagro (Ciudad Real). Desembre de 2002.

 

FEDERATION INTERNATIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE - FIEP DELEGACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA

Sotsdelegat.

Des del Gener de 2003 fins el 2009.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT

Conferència: "Educació i formació. Claus de la pràctica esportiva"

Seminari "Promoció de la pràctica esportiva" dins el marc d'elaboració del Llibre Blanc de l'Esport a Catalunya.

Barcelona. 30 de Gener de 2003

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL

FPCEE BLANQUERNA

Conferència: "Esport: clau d'educació - clau de salut"

Dins el programa d'Aula Oberta "Esport i salut".

Barcelona. 12 de març de 2003.

 

UNIVERSITAT DE VIC

FACULTAT D'EDUCACIÓ

I JORNADES DE DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT. Conferència inaugural: "L'Educació Física del nou mil.leni: una proposta des de i cap a la dignitat".

Vic. 9 i 10 de maig de 2003.

 

VII SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE EL PRACTICUM Y PRÀCTICAS EN EMPRESAS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Comunicació Sánchez, J.; Cabedo, J.; Sebastiani, E. Mª: "El prácticum en la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Blanquerna (Universitat Ramon Llull)".

Poio. Del 3 al 5 de Juliol de 2003.

 

FPCEE BLANQUERNA

ESCOLA D'ESTIU 2003

Professor del curs: "L'educació física al segle XXI: actituds, valors, diversitat i motivació".

Barcelona. Del 30 de juny al 4 de Juliol de 2003.

 

MONTCLAR INSTITUCIÓ FAMILIAR EDUCATIVA

Conferència: "L'esport, clau d'educació"

Igualada. 9 d'octubre de 2003.

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Professor del curs: "¿Cómo se enseñan los deportes?".

Dins del Plan de formación 2003-2004.

Tomelloso (Ciudad Real). 20 al 23 de Novembre de 2003.

 

UNIVERSITAT DE VIC

FACULTAT D’EDUCACIÓ

Conferència: "Nous reptes, noves competències en Educació Física".

Dins les I Jornades d'Activitat Física i Educació

Vic. 24 de Març de 2004.

 

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA I MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE MENORCA

PROGRAMA EDUQUEM AMB L’ESPORT

Conferència: "Com educar els infants a través de l’esport".

Ciutadella. 15 de Juny de 2004.

 

ÚLTIMA HORA MENORCA

Entrevista en premsa: "Hay que aprender a desdramatizar el deporte"

Ciutadella: 16 de Juny de 2004. Pàgina 4.

 

UNIVERSITAT JAUME I

Postgrau ORGANITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA D’EDUCACIÓ FÍSICA EN L’ENSENYAMENT PRIMARI Professor del bloc “Estratègies didàctiques per a la millora de l’eficàcia docent”

Castelló. 1 i 2 d’Octubre de 2004.

 

AEISAD

VIII CONGRÉS de l’AEISAD 2004

Membre del Comité Executiu.

Moderador de comunicacions a l’Àrea d’Educació.

Comunicació: “Educació física: alguna cosa més que ensenyar a xutar pilotes”.

Barcelona, del 21 al 23 d’Octubre de 2004.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FISICA DE CATALUNYA

Conferència: “Estratègies d’ensenyança en l’àmbit de l’activitat física i els esports”

Barcelona, 8 i 9 de Novembre de 2004.

 

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE - FPCEE BLANQUERNA

1a JORNADA D’ESPORT EN EDAT ESCOLAR I 2es JORNADES DE LA FIEP A CATALUNYA: "La formació de la personalitat a través de l’esport"

Membre de l’organització i moderador de la taula rodona.

Barcelona, 25 de Maig de 2005.

 

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU21

Col.laborador

http://www.edu21.cat/ca/persones/17

Des de maig de 2005 fins l'actualitat.

 

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU21

Coordinador d'un grup de treball en la Jornada de debat “L’estat de l’Educació a Catalunya”

Terrassa, 19 de Juliol de 2005.

 

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU21

Coordinador d'un grup de treball a la Jornada “Educació inclusiva i per a l’excel•lència”

Terrassa, 18 de Març de 2006.

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL

FPCEE BLANQUERNA

Professor en el Curs d’Extensió Universitària “Dinamitzador Esportiu: Socialització i integració a través de l’esport”

Barcelona, del 17 al 25 de Març de 2006.

 

INDE

INDEref: Revista de Educación Física

Membre del Consell Editor.

Des de Març de 2006.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ – INSPECCIÓ EDUCATIVA

Conferència dirigida als inspectors de l'Àrea d'Educació Física: “Noves orientacions per a la formació dels professors d’Educació Física”.

Barcelona, 30 de Març de 2006.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Conferència: “Criteris generals per a la programació de la iniciació dels esports individuals”.

Dins del marc de l’assignatura de Programació de la Iniciació Esportiva.

Barcelona, 20 d’Abril de 2006.

 

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE - FPCEE BLANQUERNA

2a JORNADA D’ESPORT EN EDAT ESCOLAR i 3es JORNADES DE LA FIEP A CATALUNYA: L’educació física i els esports en la integració dels nouvinguts.

Coorganització de la jornada.

Barcelona, 24 de Maig de 2006.

 

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU21

Coordinador d’un grup de treball a la Jornada “Indentitat i diversitat a l’escola catalana d’avui i de demà” dins el programa “Els professionals de l’educació tenen la paraula”.

Vic, 27 de Maig de 2006.

 

FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I DE L'ESPORT BLANQUERNA - URL

JORNADA DE PROFESSORAT SOBRE INNOVACIÓ I DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Ponència: “La Xarxa d'avaluació formativa en la docència universitària i el procés de convergència cap a l'EEES”.

Barcelona, 14 de Juliol de 2006.

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE CHILE - CHILEDEPORTES

CONGRESO IBEROAMERICANO EN GESTIÓN DEPORTIVA Y MOTRICIDAD HUMANA

Conferència: “Las competencias del profesor de Educación Física en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”.

Santiago, 18-21 d'Octubre de 2006.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - CENTRE DE BARCELONA

Conferència: "Les competències dels llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport". Dins del Pla de Formació Permanent del Professorat de l'INEFC de Barcelona.

Barcelona, 13 de Desembre de 2006.

 

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC

Curs de formació: "Estructuració i formulació de programes didàctics" per al professorat dels Cicles Formatius de Conductor d'Activitats Físiques al Medi natural i d'Animador d'Activitats Físicoesportives.

Barcelona, Abril - Maig de 2007.

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Professor del curs: "¿Cómo ser un profesor competente para la enseñanza de la Educación Física?".

Dins del Plan de formación 2006-2007.

Talavera de la Reina (Toledo). 20 al 22 d'Abril de 2007.

 

COL.LEGI DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT DE CATALUNYA (COPLEFC)

Professor del curs: "Programació didàctica, unitats didàctiques i estratègies per a la seva defensa oral".

INEFC de Barcelona. 27 d'Abril i 11 de Maig de 2007.

 

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE (FIEP) - FPCEE BLANQUERNA

3a JORNADES D’ESPORT BLANQUERNA i 4es JORNADES DE LA FIEP A CATALUNYA: Valors i creences a l'esport.

Coorganització de la jornada.

Barcelona, 24 de Maig de 2007.

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

Conferència: "Incompetències bàsiques en Educació Física"

Tarragona (i retransmesa per videoconferència a Tortosa), 6 de juny de 2007.

 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA - TV3

SIGNES DEL TEMPS

Entrevista: "Valors i creencies a l'esport"

Barcelona, 17 de juny de 2007.

 

COMRàdio

ELS MATINS

Entrevista: "I tu, què faries? Els jocs tradicionals com a prevenció de l'obesitat i el sendentarisme infantil"

Barcelona, 11 de juliol de 2007.

 

RTVE - Ràdio 4

EDUCACIÓ, DIA A DIA

Entrevista: "Presentació del projecte 21 del Centre d'Estudis Jordi Pujol"

Barcelona, 15 d'octubre de 2007.

MATARÓ RÀDIO - Moviment Educatiu del Maresme

EDUCACIÓ, DIA A DIA

Participació en el programa: "Educació Física i Esport"

Mataró, 9 de novembre de 2007.

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ - UNIVERSITAT DE BARCELONA

CERTIFICAT D'APTITUD PEDAGÒGICA (CAP)

Professor del mòdul: "Disseny del currículum i la seva didàctica"

Barcelona, gener-maig de 2008.

AJUNTAMENT DE BARCELONA - UNIVERSITAT DE BARCELONA

6es JORNADES EDUCACIÓ I ESPORT

Participació a la taula de debat: "Activitat física dins i fora del sistema educatiu"

Barcelona, 29 de febrer de 2008.

COL.LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DE CATALUNYA (COPLEFC)

CURS D’ACTUALITZACIÓ PEL PROFESSORAT D’EDUCACIÓ FÍSICA

Professor del bloc: "Noves tendències en l’activitat docent a l’Educació Física"

Barcelona, 15 de març de 2008.

FACULTAT D’EDUCACIÓ - UNIVERSITAT DE VIC

V JORNADES D’ACTIVITAT FÍSICA

Conferència: "Els mals de morir de l’Educació Física"

Vic, 4 d’abril de 2008.

RADIO 4 - RNE

MATINS A QUATRE BANDES

Tertúlia-debat sobre l’estudi europeu relatiu als hàbits de les persones respecte al futbol i el sexe.

Barcelona, 21 de Maig de 2008.

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE (FIEP) - FPCEE BLANQUERNA

IV JORNADES D’ESPORT BLANQUERNA i V JORNADES DE LA FIEP A CATALUNYA: Assignatura Maria? No, gràcies.

Coorganització de la jornada.

Barcelona, 21 de Maig de 2008.

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE (FIEP) - FPCEE BLANQUERNA

IV JORNADES D’ESPORT BLANQUERNA i V JORNADES DE LA FIEP A CATALUNYA: Assignatura Maria? No, gràcies.

Moderador de la taula rodona: Els perqués de l’Educació Física avui.

Barcelona, 21 de Maig de 2008.

PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA – Baix Llobregat

JORNADA DE REFLEXIÓ: FAMÍLIA, ESPORT I COHESIÓ SOCIAL.

Conferència: “Ciutadania, esport i familia” 

Castelldefels, 20 de Juny de 2008.

COMRàdio

ELS MATINS

Entrevista telefònica: "Abandonament de la pràctica esportiva a partir dels 12 anys"

15 d’agost de 2008.

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT I SERVEIS TERRITORIALS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ BAIX LLOBREGAT - ANOIA

FORUM DE PROFESSORAT.

Conferència: “La qualitat de l’Educació Física” 

Sant Feliu del Llobregat, 10 de Setembre de 2008.

RADIO 4 - RNE

MATINS A QUATRE BANDES

Tertúlia-debat sobre la violencia en l’esport.

Barcelona, 30 de Setembre de 2008.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA i ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DIDÁCTICA UNIVERSITARIA

CONGRESO IBEROAMERICANO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA

Comunicación: “La importancia de la identificación de las competencias profesionales en el diseño de los planes de estudio. El caso de la formación del profesorado de Educación Física”

Valencia, 29-31 d’Octubre de 2008.

 

FPCEE BLANQUERNA – UNIVERSITAT RAMON LLULL

MASTER OFICIAL EN ESPORT, LLEURE I CANVI SOCIAL: ESTRATÈGIES PER A LA GESTIÓ I L’ANÀLISI DE L’ACTIVITAT FÍSICA CONTEMPORÀNIA

Professor: “Teories dialògiques”

Barcelona, curs 2008/09.

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ - UNIVERSITAT DE BARCELONA

CERTIFICAT D'APTITUD PEDAGÒGICA (CAP)

Professor del mòdul: "Disseny del currículum i la seva didàctica" (INEFC)

Professor dels mòduls: “El sistema d’oposicions”, “La programació d’Educació Física” i “Continguts de l’EF” (FPCEE Blanquerna)

Barcelona, curs 2008/09.

IL3/UB – INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA

EXPERT EN MOTRICITAT INFANTIL

Professor del mòdul: "Programació en Educació Infantil"

Barcelona, curs 2008/09.

COMRàdio

EL DIA AMB JORDI DURÁN

Participació en el debat: "Violència a l’esport. L’educació dels nens i de famílies"

28 de gener de 2008.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ - CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL TARRAGONÈS

I JORNADA DE PROFESSORAT D’EF: EL REPTE DE L’EDUCACIÓ FÍSICA AVUI

Conferència: "El bon professor d’Educació Física. Reflexions d’ahir i d’ara en endavant".

Tarragona, 11 de febrer de 2009.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PONTIFÍCIA DE SALAMANCA (ICE UPSA) – AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CASTILLA LEON (ACUCyL)

SEMINARIO DE INNOVACIÓN DOCENTE EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Curs: "Programación y evaluación en base a competencias: una cuestión de lógica".

Salamanca, 12-13 de marzo de 2009.

CÀTEDRA UNESCO D’EDUCACIÓ, DESENVOLUPAMENT I TECNOLOGIA

UNIVERSITAT RAMON LLULL

Coordinació de les pràctiques professionals de cooperació per al desenvolupament dels alumnes al Sàhara.

Campaments de regugiats saharauis a Argèlia, març de 2009.

UNIVERSITAT RAMON LLULL - FPCEE BLANQUERNA

VIII CONGRÉS D’ESTUDIANTS. CIUTADANIA I COMUNICACIÓ

Membre del Comité Científic i del Comité Organitzador.

Barcelona, 14-15 de maig de 2009.

ÀREA D’ESPORTS – DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Membre del Grup d’Experts sobre Valors i Esport.

Barcelona, 2009.

UNIVERSITAT RAMON LLULL

JORNADA D’INNOVACIÓ DOCENT

Comunicació 1: “Dinàmica ABP i competències: una qüestió de lógica en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport”

Comunicació 2: “Disseny, planificació i avaluació d’un mòdul tipus de Fonaments dels Esports”

Barcelona, 17 de juny de 2009.

UNIVERSIDADE DE VIGO

I CONGRESO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA

Comunicació: “SI TÚ FUERAS... Aplicación del ABP con grupos grandes en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte”

Vigo, 2-4 de juliol de 2009.

FPCEE BLANQUERNA - UNIVERSITAT RAMON LLULL

MÀSTER UNIVERSITARI EN ACTIVITAT FÍSICA, SALUT I ENTRENAMENT ESPORTIU

Coordinador.

Barcelona. Curs 2009/2010

FPCEE BLANQUERNA - UNIVERSITAT RAMON LLULL

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESPORT, LLEURE I CANVI SOCIAL: ESTRATÈGIES PER A LA GESTIÓ I L’ANÀLISI DE L’ACTIVITAT FÍSICA CONTEMPORÀNIA

Coordinador.

Barcelona. Curs 2009/2010

FPCEE BLANQUERNA - UNIVERSITAT RAMON LLULL

MÀSTER UNIVERSITARI DE PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Coordinador de l’especialitat d’Educació Física

Barcelona. Curs 2009/2010

(Aquesta edició de Màster no es realitza pels criteris de distribució d’estudiants del Departament d’Educació).

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

VI INTERNATIONAL CONGRESS ON FORMATIVE AND SHARED ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION: Shared Assessment in the European Higher Education Area Convergence Process.

Comunicació: “Proyecto de mejora de la calidad docente para el diseño, planificación y evaluación de los módulos de deportes en el grado de ciencias de la actividad física y el deporte en la FPCEE Blanquerna (URL)”

Segovia, 16-18 de setembre de 2009.

 

FEDERATION INTERNATIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE - FIEP DELEGACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA

Delegat Nacional.

Des de Setembre de 2009 fins 2013.

 

SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT – GENERALITAT DE CATALUNYA

CONGRÉS MUNDIAL DE L’ESPORT ESCOLAR A CATALUNYA

Membre del comité científic

Conferència: “L’esport en edat escolar: una escola de vida”

Moderador de la Taula Rodona Relació entre l’esport escolar i l’esport federat

Barcelona, 11-14 de Novembre de 2009.

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU 21

Direcció i coordinació de la X Jornada Edu21: “Què ha d’ensenyar l’escola?”

Barcelona, 2 de Desembre de 2009.

http://www.edu21.cat/ca/activitats/jornades/46

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP

25a TROBADA DE PROFESSORS D’EDUCACIÓ FÍSICA

Conferència: “L’Educació Física al segle XXI”.

Reus, 5 de Març de 2010.

TVE - TELEVISIÓN ESPAÑOLA

PARA TODOS LA 2

Participació en el debat: “¿Vivimos obsesionados con el deporte?”.

Sant Cugat, 10 de Març de 2010.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA - ESCUELA DEL DEPORTE

CURSO EDUCACIÓN FÍSICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Conferència: “Las competencias del profesor de Educación Física”.

Albacete, 12-13 de Març de 2010.

UNIVERSITAT DE BARCELONA – INEFC BARCELONA

MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

Conferència: “Les claus per a un ensenyament eficaç de l’Educacio Física”.

Barcelona, 16 de Març de 2010.

INSTITUCIÓ CULTURAL CIC

X ANIVERSARI DELS CICLES FORMATIUS D’ACTIVITAT FÍSICA

Taula rodona: “L’esport com a professió”.

Barcelona, 25 de Març de 2010.

TVE - TELEVISIÓN ESPAÑOLA

PARA TODOS LA 2

Participació en el debat: “Educación Física: de la gimnasia marcial al aerobic”.

Sant Cugat, 23 d’Abril de 2010.

ACELLEC

EFA – ESCOLA DE FORMACIÓ ACELLEC

Conferència: “La formació en el lleure: una formació, lògicament, basada en competències”.

Vallvidrera, 17 d’Octubre de 2010.

COL.LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DE CATALUNYA (COPLEFC)

CURS PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Professor del curs

Barcelona, 29-30 d’Octubre i 12-13 de Novembre de 2010.

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE - FIEP MEXICO

14º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

Conferència: “Las competencias del profesor de Educación Física”

Taller: “Enseñar y evaluar la Educación Física en base a competencias”

San Luís Potosí (México), 24-27 de Novembre de 2010.

COL.LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT DE CATALUNYA (COPLEFC)

CURS PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Professor del curs

Tarragona, 26-27 de Novembre i 10-11 de Desembre de 2010.

FIEP BRASIL

26º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

Conferència: “El buen profesor de Educación Física. Una perspectiva basada en las competencias”

Foz do Iguaçú (Brasil), 15-19 de Gener de 2011.

TVE - TELEVISIÓN ESPAÑOLA

PARA TODOS LA 2

Participació en el debat: “La Educación Física como herramienta educativa”.

Sant Cugat, 18 d’Abril de 2011.

 

FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA

BCN SPORTS FILM

Seminari: “Els valors educatius de l’esport a la televisó i al cinema”.

Barcelona, 18 de Maig de 2011.

 

FIEP ARGENTINA

Profesor del Curs: “Enseñar por competencias en Educación Física: pura cuestión de lógica”.

Córdoba, 26-28 de Maig de 2011.

Rosario, 30-31 de Maig i 1 de Juny de 2011.

Buenos Aires, 6-7 de Juny de 2011.

 

FIEP URUGUAY

Profesor del Curs: “Enseñar por competencias en Educación Física: pura cuestión de lógica”.

Montevideo, 2-4 de Juny de 2011.

 

16th ANUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE (ECSS)

Póster

Franco-Sola, M.; Sebastiani, E. M.; Figueras, S.; Guerra, M. (2011): “School perception related to extra-scholar physical activities: a case study at escola Pia Balmes”

Liverpool, 6-9 de Juny de 2011.

FPCEE BLANQUERNA - UNIVERSITAT RAMON LLULL

MÀSTER UNIVERSITARI DE PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Coordinador de l’especialitat d’Educació Física

Barcelona. Curs 2011/2012.

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDAD FÍSICA

Conferència: “El perfil competencial del profesor de Educación Física”.

Curso: “Enseñar Educación Física por competencias desde la lógica”.

Soacha (Colombia), del 26 al 30 de setembre de 2011.

FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL VALÈNCIA – AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

II CONGRESO DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR DE VALENCIA: El futuro del deporte escolar en Europa a debate.

Conferència: “La programación de la enseñanza de los deportes en base a competencias”.

València (España), del 26 al 28 d’Octubre de 2011.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA – ESCUELA DE DEPORTES

CURSO LAS COMPETENCIAS DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

Conferència: “Conectar al alumno con su entorno”.

Albacete (España), 5 de Novembre de 2011.

 

FUNDACIÓN INFANCIA Y APRENDIZAJE

Revista CULTURA Y EDUCACIÓN

Evaluador d’articles, any 2011.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ENSENYAMENT SECUNDARI (FAPAES)

PROGRAMA TV FAMÍLIES I ESCOLA

Capítol: “Amb l’esport em faig gran”

Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa), 29 de Febrer de 2012.

AJUNTAMENT DE BARCELONA – INSTITUT BARCELONA ESPORTS

PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT DE BARCELONA 2012-2022

Participació en el grup de treball: “Esport educatiu”

Barcelona, 1 de Març de 2012.

ESCUELA NORMAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA DE TAPACHULA

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

Conferència: “Las competencias del profesor de Educación Física”.

Conferència: “Conectar al alumno con su entorno”.

Póster: “Las motivaciones de los alumnos que realizan deporte escolar. Estudio de caso único en el Colegio Escola Pia Balmes de Barcelona (España)”

Taller: “Enseñar competencias en Educación Física”.

Tapachula, Chiapas (Mexico), 5-8 de Març de 2012.

CÁTEDRA ESPORT I EDUCACIÓ FÍSICA – UNIVERSITAT DE GIRONA

SEMINARI “EDUCACIÓ FÍSICA A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA: DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES”

Conferència: “Complexitat i Competència. Implicacions didàctiques en Educació Física”.

Banyoles, 21 d’Abril de 2012.

INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC

CURS I ASSESSORAMENT “ENSENYAR I AVALUAR PER COMPETÈNCIES EN ELS CICLES FORMATIUS D’ACTIVITAT FÍSICA”

Barcelona, de Febrer a Juny de 2012.

 

17th ANUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE (ECSS)

Póster

Franco-Sola, M.; Sebastiani, E. M.; Figueras, S.; Guerra, M. (2012): “The support of parents whwn childrens choose the sport during their leisure time. Cas study in Scholl Pia Balmes”

Bruges, 5-8 de Juny de 2012.

FIEP CATALUNYA

1r CONGRÉS CATALÀ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I DE L’ESPORT

President del Comitè Organitzador

Barcelona, 7-9 de Juny de 2012.

FIEP EUROPE

7th EUROPEAN CONGRESS FIEP 2012

President del Comitè Organitzador

Barcelona, 7-9 de Juny de 2012.

FIEP CATALUNYA

7th EUROPEAN CONGRESS FIEP 2012 - 1r CONGRÉS CATALÀ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I DE L’ESPORT

Comunicació

Sebastiani, E. M.; Caballero, C.; Minguez, C.; Pérez, S.; Giné-Garriga, M.; Solà, J.; Arranz, J.; Campos, J.; Sánchez, J.: “Service learning used as a different education technique for university students of the Physical Activity and Sports Sciences Degree: a real life experience”.

Barcelona, 7 de Juny de 2012.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA- RED UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE SERVICIO

JORNADA APS (U)3

Comunicació

Arboix, J.; Escabrós, O.; Sebastiani, E.M.; Pérez, S.; Solà, J.; Giné, M.; Arranz, J.; Campos, J.; Sánchez, J.: “APS en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: una nueva dimensión en la motivación”.

Barcelona, 4 de juliol de 2012.

 

ASOCIACIÓN DANZA MÁS INVESTIGACIÓN (D I)

II CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN DANZA

Moderador

Barcelona, 16-18 de novembre de 2012.

 

SEMINARIO BIENAL “EN POS DE LA EDUCACIÓN ACTIVA”

JORNADA “TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS: PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS”

Póster

Arranz, J.; Campos, J.; Giné, M.; Pérez, S.; Sánchez, J.; Sebastiani, E.M.; Solà, J.: “Seminario ‘Fundamentos pedagógicos de la Educación Física y del Movimineto. Experiencia en la evaluación modular”.

Organitza la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid

Madrid, 29 de Novembre de 2012.

 

FEDERATION INTERNATIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE - FIEP

FIEP EUROPE Vicepresident for South Europe

Període 2013-2016.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ - GENERALITAT VALENCIANA

CENTRE DE FORMACIÓ, INNIVACIÓ I RECURSOS EDUCATIUS DE VINARÒS

Curs-ponència: “Com elaborar programacions i avaluar per competències en educació secundària”.

Vinaròs, 29-30 de Gener de 2013.

RESIDENCIA DE INVESTIGADORES CSIC – GENERALITAT DE CATALUNYA

JORNADA “DEPORTE Y CIUDADANÍA, UNA REFLEXIÓN DIALÓGICA ENTRE AMÉRICA Y EUROPA: LOS CASOS DE MÉXICO Y CATALUÑA”

Moderació de la taula rodona: “La educación de los deportistas de alto nivel. Una perspectiva psicosocial comparada”.

Barcelona, 4 d’Abril de 2013.

CONGRESO “APS(U)4 UNIVERSIDAD-COMUNIDAD: CREANDO SINERGIAS”

Póster: “El Aprendizaje servicio (APS) en el contexto de las Ciencias del Deporte”.

Bilbao, 14 de Junio de 2013.

CONGRESO INTERNACIONAL IBEROAMERICANO SOBRE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA. REFLEXIÓN, ANÁLISIS Y PROPUESTAS”

Comunicació: “Evaluación Pura por competencias en el Máster Universitario de Formación del Profesorado (MUFPS): Una experiencia de cuatro cursos en las especialidades de Tecnología, Idiomas y Educación Física”

Comunicació: “El uso del Twitter en el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria: una herramienta para estimular la investigación, el trabajo en equipo y la creatividad”

Madrid, 17-19 de Juliol de 2013.

CONFERENCIA DE DECANOS DE CENTROS E INSTITUTOS DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

FORO SOBRE LAS COMPETENCIAS DELS GRADUADO EN CAFD

Conferència: “Las competencias del profesor de Educación Física”.

Granada, 14 de Setembre de 2010.

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU 21

Direcció i moderació de la 26à Tribuna Edu21 “L’educació física: un projecte educatiu, una tasca d’equip”

Palau Robert, Barcelona, 21 d’Octubre de 2013.

http://www.edu21.cat/ca/activitats/tribunes/72

 

Experiència internacional

Untitled

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Professor del Curs Internacional "La evaluación de la Educación Física"

Tlaxcala (México). Octubre de 1997.

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

Professor conferenciant i expositor de tallers: "La Educación Física del nuevo milenio. Una propuesta desde y hacia la dignidad".

Dins la 6a Reunión Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación.

San Luís Potosí, S.L.P., México. Desembre de 2002.

 

FEDERATION INTERNATIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE - FIEP DELEGACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA

Sotsdelegat.

Des del Gener de 2003 fins el 2009.

 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE CHILE - CHILEDEPORTES

CONGRESO IBEROAMERICANO EN GESTIÓN DEPORTIVA Y MOTRICIDAD HUMANA

Conferència: “Las competencias del profesor de Educación Física en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”.

Santiago, 18-21 d'Octubre de 2006.

 

CÀTEDRA UNESCO D’EDUCACIÓ, DESENVOLUPAMENT I TECNOLOGIA

UNIVERSITAT RAMON LLULL

Coordinació de les pràctiques professionals de cooperació per al desenvolupament dels alumnes al Sàhara.

Campaments de regugiats saharauis a Argèlia, març de 2009.

 

FEDERATION INTERNATIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE - FIEP DELEGACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA

Delegat Nacional.

Des de Setembre de 2009 fins l’actualitat.

 

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE - FIEP MEXICO

14º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

Conferència: “Las competencias del profesor de Educación Física”

Taller: “Enseñar y evaluar la Educación Física en base a competencias”

San Luís Potosí (México), 24-27 de Novembre de 2010.

 

FIEP BRASIL

26º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

Conferència: “El buen profesor de Educación Física. Una perspectiva basada en las competencias”

Foz do Iguaçú (Brasil), 15-19 de Gener de 2011.

 

FIEP ARGENTINA

Profesor del Curs: “Enseñar por competencias en Educación Física: pura cuestión de lógica”.

Córdoba, 26-28 de Maig de 2011.

Rosario, 30-31 de Maig i 1 de Juny de 2011.

Buenos Aires, 6-7 de Juny de 2011.

 

FIEP URUGUAY

Profesor del Curs: “Enseñar por competencias en Educación Física: pura cuestión de lógica”.

Montevideo, 2-4 de Juny de 2011.

 

16th ANUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE (ECSS)

Póster

Franco-Sola, M.; Sebastiani, E. M.; Figueras, S.; Guerra, M. (2011): “School perception related to extra-scholar physical activities: a case study at escola Pia Balmes”

Liverpool, 6-9 de Juny de 2011.

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE, RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDAD FÍSICA

Conferència: “El perfil competencial del profesor de Educación Física”.

Curso: “Enseñar Educación Física por competencias desde la lógica”.

Soacha (Colombia), del 26 al 30 de setembre de 2011.

 

ESCUELA NORMAL DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA DE TAPACHULA

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

Conferència: “Las competencias del profesor de Educación Física”.

Conferència: “Conectar al alumno con su entorno”.

Póster: “Las motivaciones de los alumnos que realizan deporte escolar. Estudio de caso único en el Colegio Escola Pia Balmes de Barcelona (España)”

Taller: “Enseñar competencias en Educación Física”.

Tapachula, Chiapas (Mexico), 5-8 de Març de 2012.

 

FIEP EUROPE

7th EUROPEAN CONGRESS FIEP 2012

President del Comitè Organitzador

Barcelona, 7-9 de Juny de 2012.

 

17th ANUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE (ECSS)

Póster

Franco-Sola, M.;  Sebastiani, E. M.; Figueras, S.; Guerra, M. (2012): “The support of parents whwn childrens choose the sport during their leisure time. Cas study in Scholl Pia Balmes”

Bruges, 5-8 de Juny de 2012.

 

 

 

 

Premis

Untitled

3a EDICIÓ DEL PREMI NACIONAL D’ARTICLES DEL COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Guanyador del 1r Premi amb l’article Hacia una educación física para todos/as: que se ajuste y les interese.

Barcelona, març de 1998.

 

PREMIS D’EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE RECERCA DE L’INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Guanyador del 2n Premi amb el treball La atención a la diversidad: un enfoque didáctico de la Educación Física.

Barcelona, abril de 1998.

 

4a EDICIÓ DEL PREMI NACIONAL D’ARTICLES DEL COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Guanyador del 1r Premi amb l’article Els 10 manaments de l’ensenyança de l’Educació Física. Principis fonamentals de l’aprenentatge cognitiu aplicats a l’àmbit motriu.

Barcelona, maig de 1999.

 

HUÉSPED HONORARIO DE LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE SAN LUÍS POTOSÍ (MÉXICO)

Distinció atorgada pel Presidente Municipal Marcelo de los Santos Fraga en motiu de la participació a la 6ª Reunión Internacional de la Educación Física, Deporte y Recreación.

San Luís Potosí, SLP (México), desembre de 2003.

 

PREMI FOTOGRÀFIC SANT JORDI 2003 FPCEE BLANQUERNA (URL)

Finalista en el Premi Fotogràfic Ètnia, territori i diversitat cultural.

Barcelona, abril de 2003.

 

PREMI FOTOGRÀFIC SANT JORDI 2004 FPCEE BLANQUERNA (URL)

Guanyador del primer premi Identitat i tradició.

Barcelona, abril de 2004.

 

PREMI JOAN PROFITÓS d'assaig pedagògic

Menció honorífica pel treball A propòsit de competències... Què li passa a l'Educació Física, doctor?.

Barcelona, desembre de 2007.

ÁGUILA DE ORO

Premi Nacional d’Honor FIEP a l’Educació Física: En reconeixement pel distingit servei i grans contribucions a l’Educació Física, Esport i Ciències de l’Activitat Física, en el Món”.

San Luís Potosí, SLP (México), novembre 2010.

TULLIN AWARD FIEP EUROPE 2014

Tullin Award FIEP Europe: En reconeixement pel distingit servei i grans contribucions a l’Educació Física, Esport i Ciències de l’Activitat Física, en el Món”.

Sofia (Bulgària), octubre 2014.

 

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

CLUB ESPORTIU DE L'INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA

CENTRE DE BARCELONA

President de la Secció d'Atletisme i membre de la Junta Directiva del CEINEFC. Període comprès entre 1984 i 1988.

 

OLIMPÍADA ESCOLAR "EL CARMEL"

Organitzador i responsable de la 1a. i 2ª Edició (1987 i 1988, respectivament).

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Coordinació del Curs d'Extensió Universitària: "Formació de Formadors en l'àmbit de l'Educació Física i l'Esport".

Programa de Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona

Curs acadèmic 92/93.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Coordinació del Curs de Postgrau: "Formació de Formadors en l'àmbit de l'Educació Física i l'Esport".

Programa de Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona.

Curs acadèmic 93/94.

 

INDE

Responsable de l'Àrea de Formació.

Període 1993-2001.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Pla de Formació 93/94.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "VIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Disseny i elaboració de materials curriculars en EF"

Barcelona. Febrer de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Tasques significatives en Educació Física (Jacques Florence)"

Barcelona. Març de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "El joc, un recurs a la classe d'educació física i a l'esport"

Lleida. Març de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Activitats rítmiques i d'expressió"

Barcelona. Abril de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "La dansa en el currículum de l'Educació Física"

Barcelona. Abril de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "L'aeròbic en l'Educació Física Escolar"

Barcelona. Abril de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Els balls de saló en el Currículum de l'Educació Física"

Barcelona. Abril i Maig de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "L'avaluació de l'Educació Física en la Reforma Educativa"

Barcelona. Maig de 1994.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Pla de Formació 94/95.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Propostes Pràctiques per a la programació i l'avaluació de l'educació física".

Barcelona. Gener de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "VIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1995.

 

INDE - PUBLICACIONES

Director de la col.lecció “Unidades Didácticas de aplicación”

Barcelona, des de Febrer de 1995 fins 1999.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "VIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE.

Director del Curs "El tractament de la diversitat en Educació Física"

Barcelona. Febrer de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Aeròbic Educatiu"

Barcelona. Març de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Els balls i les danses populars en Educació Física"

Barcelona. Abril de 1995.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Pla de Formació 95/96.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Com podem aconseguir que l'Educació Física sigui significativa i comprensiva?"

Barcelona. Gener de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs "Com es programa? propostes globalitzadores per organitzar els continguts en seqüències d'aprenentatge"

Barcelona. Febrer de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "IXè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del "IXè. Curs de Preparació per a Oposicions de Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs “El joc: recurs i contingut. Una manera de passar-s'ho bé” Barcelona. Març de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs “Aeròbic, Steps i Nike TBC amb material escolar: recursos didàctics”

Barcelona. Abril de 1996.

 

COL•LEGI OFICIAL DE PROFESSORS I LLICENCIATS D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA - INDE

Director del Curs “Aprenem balls de saló”

Barcelona. Maig de 1996.

 

INDE

Responsable del Àrea de Formació 97/98.

 

INDE

Director del "Xè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1997.

 

INDE

Director del "Xè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1997.

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SUBDIVISIÓ DE RECURSOS HUMANS

Organització, control i desenvolupament de les proves físiques incloses en el procés de selecció per a la 67ena promoció d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Barcelona, Setembre de 1997.

 

INDE

Responsable de l’Àrea de Formació 97/98.

 

INDE

Director del "XIè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1998.

 

INDE

Director del "XIè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Febrer a Maig de 1998.

 

INDE

Responsable del Àrea de Formació 98/99.

 

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

IES CARLES RIBA

Coordinador pedagògic (1997-2000)

 

INDE

Responsable del Àrea de Formació 99/00.

 

INDE

Director del "XIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Novembre de 1999 a Juny del 2000.

 

INDE

Director del "XIIIè. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres especialistes d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Novembre de 1999 a Juny del 2000.

 

INDE

Responsable del Àrea de Formació 00/01.

 

INDE

Director del "14è. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Professors d'Educació Física per a l'Ensenyament Secundari"

Barcelona. Novembre de 2000 a Juny del 2001.

 

INDE

Director del "14è. Curs de Preparació per a Oposicions a Places de Mestres especialistes d'Educació Física per a l'Ensenyament Primari"

Barcelona. Desembre de 2000 a Juny del 2001.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Coordinació del Curs d’Extensió Universitària mitjançant Entorn Virtual d’Aprenentatge: "La programació de l'Educació Física a Primària".

Dins el programa de Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona – Les Heures.

Curs acadèmic 2000/2001.

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Coordinació del Curs d’Extensió Universitària mitjançant Entorn Virtual d’Aprenentatge: "La programació de l'Educació Física a Secundària".

Dins el programa de Cursos de Postgrau de la Universitat de Barcelona – Les Heures.

Curs acadèmic 2000/2001.

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL

FACULTAT DE PSICOLOGIA I DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I DE L’ESPORT - BLANQUERNA

 

Curs acadèmic 2001-2002:

•    Coordinador de l’Àrea de Pedagogia de l’Activitat Física.

•    Comité Organitzador del 1r Congrés d'Estudiants a Blanquerna: Les ciències humanes enfront dels reptes de futur.

•    Comisió de formació del Projecte d'adaptació de la Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a les persones amb discapacitat.

•    Projecte Màrketing LCAFE 2002 .

 

Curs acadèmic 2002-2003:

•    Coordinador de 2n cicle de la LCAFE

•    Coordinador de l’Àrea de Pedagogia de l’Activitat Física i l'Esport

 

Curs acadèmic 2003-2004:

•    Coordinador de 2n cicle de la LCAFE

 

Curs acadèmic 2007-2008:

•    Coordinador de la proposta de Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària en l'especialitat d'Educació Física.

•    Coordinador del Grup de Treball interuniversitari de Formació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

 

Curs acadèmic 2008-2009:

•    Membre de la Comissió de Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

•    Coordinador del Grup de Treball interuniversitari de Formació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

 

Curs acadèmic 2009-2010:

•    Coordinador del Màster Universitari en Activitat Física, salut i entrenament esportiu.

•    Coordinador del Màster Universitari en Esport, Lleure i Canvi social: Estratègies per a la gestió i l’anàlisi de l’activitat física.

 

Curs acadèmic 2010-2011:

•    Coordinador del Màster Universitari en Activitat Física, salut i entrenament esportiu.

•    Coordinador del Màster Universitari en Esport, Lleure i Canvi social: Estratègies per a la gestió i l’anàlisi de l’activitat física.

 

Curs acadèmic 2011-2012:

•    Coordinador de l’Especialitat d’Educació Física del Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària.

•    Coordinador del Màster Universitari en Activitat Física, salut i entrenament esportiu.

•    Coordinador del Màster Universitari en Esport, Lleure i Canvi social: Estratègies per a la gestió i l’anàlisi de l’activitat física.

 

Curs acadèmic 2012-2013:

•    Coordinador de l’Especialitat d’Educació Física del Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària.

 

FEDERATION INTERNATIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE - FIEP DELEGACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA

Sotsdelegat.

Des del Gener de 2003 fins el 2009.

 

AEISAD

VIII CONGRÉS de l’AEISAD 2004

Membre del Comité Executiu.

Moderador de comunicacions a l’Àrea d’Educació.

Barcelona, del 21 al 23 d’Octubre de 2004.

 

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE - FPCEE BLANQUERNA

1a JORNADA D’ESPORT EN EDAT ESCOLAR I 2es JORNADES DE LA FIEP A CATALUNYA: "La formació de la personalitat a través de l’esport"

Organització.

Barcelona, 25 de Maig de 2005.

 

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU21

Coordinador d'un grup de treball en la Jornada de debat “L’estat de l’Educació a Catalunya”

Terrassa, 19 de Juliol de 2005.

 

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU21

Coordinador d'un grup de treball a la Jornada “Educació inclusiva i per a l’excel•lència”

Terrassa, 18 de Març de 2006.

 

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE - FPCEE BLANQUERNA

2a JORNADA D’ESPORT EN EDAT ESCOLAR i 3es JORNADES DE LA FIEP A CATALUNYA: L’educació física i els esports en la integració dels nouvinguts.

Organització de la jornada.

Barcelona, 24 de Maig de 2006.

 

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU21

Coordinador d’un grup de treball a la Jornada “Indentitat i diversitat a l’escola catalana d’avui i de demà” dins el programa “Els professionals de l’educació tenen la paraula”.

Vic, 27 de Maig de 2006.

 

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE (FIEP) - FPCEE BLANQUERNA

3a JORNADES D’ESPORT BLANQUERNA i 4es JORNADES DE LA FIEP A CATALUNYA: Valors i creences a l'esport.

Organització de la jornada.

Barcelona, 24 de Maig de 2007.

 

FEDERATION INTERNATIONALE D’EDUCATION PHYSIQUE (FIEP) - FPCEE BLANQUERNA

IV JORNADES D’ESPORT BLANQUERNA i V JORNADES DE LA FIEP A CATALUNYA: Assignatura Maria? No, gràcies.

Organització de la jornada.

Barcelona, 21 de Maig de 2008.

 

CÀTEDRA UNESCO D’EDUCACIÓ, DESENVOLUPAMENT I TECNOLOGIA

UNIVERSITAT RAMON LLULL

Coordinació de les pràctiques professionals de cooperació per al desenvolupament dels alumnes al Sàhara.

Campaments de regugiats saharauis a Argèlia, març de 2009.

 

UNIVERSITAT RAMON LLULL - FPCEE BLANQUERNA

VIII CONGRÉS D’ESTUDIANTS. CIUTADANIA I COMUNICACIÓ

Membre del Comité Científic i del Comité Organitzador.

Barcelona, 14-15 de maig de 2009.

 

ÀREA D’ESPORTS – DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Membre del Grup d’Experts sobre Valors i Esport.

Barcelona, 2009.

 

FEDERATION INTERNATIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE - FIEP DELEGACIÓ NACIONAL DE CATALUNYA

Delegat Nacional.

Des de Setembre de 2009 fins l’actualitat.

 

SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT – GENERALITAT DE CATALUNYA

CONGRÉS MUNDIAL DE L’ESPORT ESCOLAR A CATALUNYA

Membre del comité científic

Conferència: “L’esport en edat escolar: una escola de vida”

Moderador de la Taula Rodona Relació entre l’esport escolar i l’esport federat

Barcelona, 11-14 de Novembre de 2009.

 

CENTRE D’ESTUDIS JORDI PUJOL

PROJECTE EDU 21

Direcció i coordinació de la Jornada “Què ha d’ensenyar l’escola?”

Barcelona, 2 de Desembre de 2009.

 

7th EUROPEAN CONGRESS FIEP 2012

President del Comitè Organitzador

Barcelona, 7-9 de Juny de 2012.

 

FIEP CATALUNYA

1r CONGRÉS CATALÀ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I DE L’ESPORT

President del Comitè Organitzador

Barcelona, 7-9 de Juny de 2012.

 

Altres mèrits

Untitled

1) REFEREE

SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT

III EDICIÓ DELS PREMIS DEL PERIODISME ESPORTIU 2006

Membre del jurat.

Barcelona, 13 de Març de 2006.

 

DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA de la GENERALITAT DE CATALUNYA

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)

Avaluador de projectes

Barcelona, des de maig de 2007.

 

INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Revista Apunts. Educació Física i Esports (ISSN 0214-8757)

Assessor-avaluador.

Barcelona, des de 2008.

 

INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Revista Apunts. Educación Física y Deportes (ISSN 1577-4015)

Assessor-avaluador.

Barcelona, des de 2008.

 

INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA

Revista IN & EF. Innovació en Educació Física i Esports

Avaluador referee.

Barcelona, des de 2009.

FPCEE BLANQUERNA – UNIVERSITAT RAMON LLULL

 

REVISTA ALOMA

Membre del Consell Editorial

Barcelona, 2010-2012.

 

FUNDACIÓN INFANCIA Y APRENDIZAJE

Revista CULTURA Y EDUCACIÓN

Evaluador de artículos, des de 2010.

 

FAKULTET FIZICKOG VASPITANJA I SPORTA - UNIVERZITET U BANJA LUCI (BOSNIA HERZEGOVINA)

SPORTLOGIA SPORT JOURNAL

Membre del Consell Editorial, des de 2011.

 

UNIVERSITÉ ABDELHAMID IBN BADIS DE MOSTANAGEM (ARGÈLIA)

ISTAPS REVUE

Membre del Comitè de Redacció i del Comitè Científic, des de 2011.

 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA - FIEP

BULLETIN FIEP JOURNAL

Membre del Comitè Editorial i del Comitè Científic, des de 2011.

 

FUNDACIÓN INFANCIA Y APRENDIZAJE

Revista INFANCIA Y APRENDIZAJE

Evaluador de artículos, 2011.

 

2) PUBLICACIONS

SEBASTIANI, Enric Mª i altres (1990): El legado de la antigüedad al mánager moderno. Paris, Boston, Barcelona: Pincas, Martínez & Associates Commercial Management Technologies.

SEBASTIANI, Enric Mª (1990): Anatomia sistemàtica. Primer Curs d'Iniciació per a Monitors de Preparació Física. Servei de Formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1990): Didàctica aplicada a l'activitat física. Primer Curs d'Iniciació per a Monitors de Preparació Física. Servei de Formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1992): Planificació i programació: classificació dels exercicis, organització de la sessió, estratègies pedagògiques. Tercer Curs d'Iniciació per a monitors de preparació física. Servei de Formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1992): Factors determinants del procés d'ensenyament-aprenentatge: Mitjans i temps disponible. Didàctica i Pedagogia de l'Activitat Esportiva. En Quaderns Didàctics de les Ciències Aplicades a l'Esport. Nº 4. Secretaria General de l'Esport. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1993): El concepto de recreación en el contexto educativo escolar. Tiempo libre y ejercicio físico. En Temario de oposiciones al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1993): Tipos de actividades recreativas relacionadas con la actividad física. Diferentes clasificaciones. En Temario de oposiciones al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

BLÁZQUEZ, D.; SEBASTIANI, Enric Mª (coord.)(1993): L'avaluació de l'educació física i els esports. En Apunts, Educació Física i Esports. Nº 31. INEFC. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1993): L'avaluació de l'Educació Física en la Reforma Educativa. En Apunts, Educació Física i Esports. Nº 31. INEFC. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 17-26. ISSN 0214-8757.

SEBASTIANI, Enric Mª (1993): Recomanem llegir... En Apunts, Educació Física i Esports. Nº 31. INEFC. Generalitat de Catalunya. Barcelona. ISSN 0214-8757.

SEBASTIANI, Enric Mª (1993): La evaluación de la Educación Física en la Reforma Educativa. En Revista Apunts, Educació Física i Esports. Nº 31. INEFC. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 17-26. ISSN 1577-4015.

SEBASTIANI, Enric Mª (1993): Recomendamos leer... En Revista Apunts, Educació Física i Esports. 31. INEFC. Generalitat de Catalunya. Barcelona. ISSN 1577-4015.

SEBASTIANI, Enric Mª (1993): Unidades didácticas para Secundaria II: Cómo somos y cómo mejoramos, ¿Corremos como los olímpicos? INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1994): Presencia, en las diferentes áreas del currículo de la Educación Secundaria, de contenidos (transversales) relativos a la educación Moral y Cívica, a la Educación Para la Paz, la Cooperación Internacional, la Igualdad entre Sexos y a la Educación Ambiental. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1994): La educación permanente como principio básico del sistema educativo. Metodología y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en personas adultas. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1994): La educación permanente como principio básico del sistema educativo. Metodología y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en personas adultas. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Enseñanza Primaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1994): Los deportes individuales. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Ejemplificaciones sobre algunos deportes. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1994): Los deportes individuales como contenido de enseñanza en el currículum del área. Intenciones educativas y de aprendizaje, posibles adaptaciones y orientaciones para su tratamiento didáctico. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1995): Continguts didàctics. IV Curs d'Iniciació per a Monitors de Formació Física. Servei de Formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1995): La enseñanza de los deportes individuales: Modelos de intervención educativa. En BLÁZQUEZ , D. (Coord.) (1995): Iniciación deportiva y deporte escolar. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, E. Mª, BLÁZQUEZ, D. (1995): Com organitzar els continguts de l'Educació Física en la Reforma Educativa? (Iª part). En Full Informatiu COPLEFC. Juliol-Setembre, 1995. Núm 14. Any III. Època III.

SEBASTIANI, E. Mª, BLÁZQUEZ, D. (1995). Com organitzar els continguts de l'Educació Física en la Reforma Educativa? Criteris per a la seqüenciació (IIª part). En Full Informatiu COPLEFC. Octubre-Novembre, 1995. Núm 16. Any III. Època III.

SEBASTIANI, E. Mª, BLÁZQUEZ, D. (1996): La organización de los contenidos en Educación Física (Parte 1). En Revista Mexicana de Educación Física. México. Gener-Març. Vol 1. Núm 2.

SEBASTIANI, Enric Mª (1996, 2a. edició): Unidades didácticas para Secundaria II: Cómo somos y cómo mejoramos, ¿Corremos como los olímpicos?. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, E. Mª, BLÁZQUEZ, D. (1996): Une démarche innovante. En Revue EPS 1 - Education Physique et activités sportives des 3-11 ans. Gener-Febrer. Núm 76. Paris.

SEBASTIANI, E. Mª, BLÁZQUEZ, D. (1996): Hacia un tratamiento de los contenidos que atienda y entienda la diversidad en Educación Física. En XIII Jornades d’Universitat i Educació Especial. Les necessitats educatives: present i futur. Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

SEBASTIANI, E. Mª, BLÁZQUEZ, D. (1996): Los contenidos de la Educación Física (2ª part). En Revista Mexicana de Educación Física. México. Abril-Juny. Vol 1. Núm 3.

SEBASTIANI, Enric Mª (1996): Continguts didàctics. En Vè Curs d'Iniciació per a Monitors de Formació Física. Servei de Formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (coord.)(1996): Temario general y de carácter didáctico para las Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Enseñanza Primaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1996): La Educación Infantil y Primaria en la LOGSE y disposiciones que la desarrollan. Características generales, finalidades, estructura curricular y áreas de aprendizaje. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Enseñanza Primaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1996): Concepto de currículo. Planteamiento curricular del Sistema Educativo. Fuentes y funciones del currículo. Análisis de los elementos del currículo de la Educación Infantil y Primaria. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Enseñanza Primaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1996): La educación permanente como principio básico del sistema educativo. Metodología y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en personas adultas. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Enseñanza Primaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1996): El área de Educación Física: enfoque y características. Aportaciones del área a los objetivos de etapa. Análisis de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. El área de Educación Física en relación con las otras áreas. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Enseñanza Primaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, E. Mª; BAROJA, V. (1996): Unidades didácticas para Secundaria IV: Jugar, jugar, jugar. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, E. Mª, BLÁZQUEZ, D. (1996): Orientaciones para la evaluación en la Reforma. En Training La evaluación de la Educación Física. Noviembre. Col.legi Oficial de Llicenciats en Educació Física de Balears. Palma de Mallorca.

SEBASTIANI, E. Mª et alt. (1997): Les estratègies d’aprenentatge: una manera d’atendre la diversitat. En Actes del Simposi sobre el Tractament Integrador de la Diversitat. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

SEBASTIANI, E. Mª, BLÁZQUEZ, D. (1997): La evaluación de la Educación Física en la Reforma. En Training. Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. Consejería de Educación y Cultura. Secretaría General de Deportes. Albacete.

SEBASTIANI, Enric Mª (1997): Continguts didàctics. En VIè Curs d'Iniciació per a Monitors de Formació Física. Servei de Formació de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1997, 3a. edició): Unidades didácticas para Secundaria II: Cómo somos y cómo mejoramos, ¿Corremos como los olímpicos?. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, E. Mª; TELLO, Y. (Coord) (1998): Temario de Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1998). Adaptaciones curriculares y Educación Física. La atención y tratamiento de las necesidades educativas especiales en los elementos de acceso al currículo y en los elementos básicos del mismo (objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología). En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1998): La diversidad de intereses, motivaciones y capacidades del alumnado. Medidas metodológicas, curriculares y organizativas en el centro y en el aula. La integración de alumnos con necesidades educativas especiales en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. En Temario de Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (1998): Hacia una Educación Física para todos/as, que se adapte y les interese. Article guanyador de la 3ª Edició del Concurs d’Articles d’Activitat Física i l’Esport convocat pel COPLEF de Catalunya.

SEBASTIANI, Enric Mª (1999): L’Educació Física a Secundària: un batibull d’interessos. En Full informatiu del Centre de Recursos Pedagògics d’Horta-Guinardó. Any 1999 Núm. 6. Curs 98-99.

SEBASTIANI, Enric Mª (1999): Els 10 manaments de l’ensenyança de l’Educació Física. Principis fonamentals de l’aprenentatge cognitiu aplicats a l’àmbit motriu. Premi d’Articles. 4ª edició. Col.legi Oficial de Professors i Llicenciats d’Educació Física de Catalunya. Barcelona.

BLÁZQUEZ, D.; SEBASTIANI, E. Mª (1999): Innovaciones y desafíos en la evaluación de la Educación Física. En RUIZ, F., RODRÍGUEZ, P.L. (Coord.)(1999): Educación Física. Deporte y Salud. Universidad de Múrcia. Múrcia.

SEBASTIANI, Enric Mª (1999): Prólogo. En Sales, J.; Blázquez, D. (2002): La evaluación de la Educación Física en Primaria. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª; GONZÁLEZ, Carlos.; (2000): Actividades acuáticas recreativas. INDE Publicaciones. Barcelona.

BLÁZQUEZ, D.; SEBASTIANI , E. Mª (2000): Canvis i reptes per a una educació física renovada. L’ensenyament de l’educació física al segle XXI. En Revista Escola Catalana. Nº 366. Gener 2000.

SEBASTIANI, E. Mª; GONZÁLEZ, C. (2000): Cualidades físicas básicas. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (2000): Cap a una educació física més estratègica, interessant i adaptada als joves d’avui en dia. Comunicacions de les IX Jornades per a professorat especialitzat en Educació Física i tècnics d’esport en edat esccolar. Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (2001): La enseñanza estratégica de la educación física. En Monereo, C. (coord) (2001): Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Unidades didácticas de enseñanza estratégica para la ESO. Ed. Graó. Barcelona. 185-222.

SEBASTIANI, Enric Mª (2002): Itinerarios de aprendizaje. Pautas para un diseño que atienda la diversidad. En Revista Tándem. Didáctica de la Educación Física. Núm 5. Ed. Graó. Barcelona. 68-76. ISSN 1577-0834.

SEBASTIANI, Enric Mª (2002): Prólogo. En Barrachina, J. (2002): Unidades didácticas para primaria XII. Desde un enfoque constructivista. INDE Publicaciones. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (2002): L'antiescola de l'esport. En El 9 Esportiu de Catalunya. 6 de novembre de 2002. Any 1. Número 308. pàgina 13.

SEBASTIANI, Enric Mª (2003): No és bo per a la salut. En El 9 Esportiu de Catalunya. Dimecres, 8 de gener de 2003. Any 2. Número 369. pàgina 13.

SEBASTIANI, Enric Mª (2003): L'antiescola de l'esport. En Revista NOTES. CEIP Pau Casals. Gener 2003. Barcelona.

FIGUERAS, S.; SEBASTIANI, E. Mª (2003): Para saber más. En Cuadernos de Pedagogía nº 322 - Març 2003. 75-78. ISSN 0210-0630.

SEBASTIANI, Enric Mª (2003): Hacia una Educación Física para todos/as, que se adapte y les interese. Article guanyador de la 3ª Edició del Concurs d’Articles d’Activitat Física i l’Esport convocat pel COPLEF de Catalunya i publicat en 1998. Plataforma PLAZA DE DEPORTES. Uruguay. Accessible en http://www.plazadedeportes.com/hnnoticiaj1.cgi?140,3,0,0,

SEBASTIANI, Enric Mª (2003): Reptes de l'Educació Física del segle XXI. En ALOMA, Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, 12. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona. 122-129. ISSN 1138-3194.

Equip de Gestió Acadèmica i Àrea de Gestió de LCAFE Blanquerna (2003): La formació de la gestió Esportiva a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna. En Management Esportiu, 2. Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals. Barcelona. 15.

SEBASTIANI, Enric Mª (2003): Mou el teu cos. Reforça el teu esperit. En Revista NOTES, 42. CEIP Pau Casals. Gener 2004. Barcelona.

SEBASTIANI, Enric Mª (2005): Repensar la formació en CAFE des d’una perspectiva ètica i basada en les competències professionals. En ALOMA, Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, 15. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona. 15-30. ISSN 1138-3194.

SEBASTIANI, Enric Mª (2005): Conceptes clau i estat de la qüestió en l’estudi de les competències professionals del professorat d’educació física. En ALOMA, Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, 17. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona. 311-319. ISSN 1138-3194.

SEBASTIANI, Enric Mª (2006): Educación Física: algo más que enseñar a chutar un balón. En Pujadas, X.; Fraile, A.; Gambau, V.; Medina, X.; Bantulà, J. (comp.) Culturas deportivas y valores sociales. Madrid: Esteban Sanz. 471-473.

SEBASTIANI, Enric Mª (2006): Las competencias profesionales del profesor de educación física en el espacio europeo de educación superior. En Memorias del Congreso Iberoamericano en Gestión Deportiva y Motricidad Humana. Chile , presente y futuro. DEFDER 1906-2006. 100 años de Historia. Santiago de Chile: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

SEBASTIANI, Enric Mª (2007): Actitudes que generan actitudes. En INDEref: Revista de Educación Física. Accessible a http://www.inderef.com/content/blogcategory/50/96/. Data de consulta: 15 de gener de 2007. ISSN 1886-1377.

SEBASTIANI, Enric Mª (2007): Actitudes que generan actitudes. En Grupo Plaza de Deportes. Uruguay. Accessible a

http://www.plazadedeportes.com/hnnoticia.cgi?768,3,0,0,,46. Data de consulta: 2 de febrer de 2007.

SEBASTIANI, Enric Mª (2007): Las competencias del profesor de Educación Física en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En INDEref: Revista de Educación Física. Accessible a http://www.inderef.com/content/view/91/110/. Data de consulta: 2 de maig de 2007. ISSN 1886-1377.

SEBASTIANI, Enric Mª (2007): Educació Física a l'escola. En AVUI. 13 de juliol de 2007, 4. Accessible a http://media.avui.cat/pdf/070713/070713diari004.pdf. Data de consulta: 13 de juliol de 2007.

SEBASTIANI, Enric Mª (2007): Educació Física i/o Educació per la Ciutadania. En El Punt. 14 de juliol de 2007, 4. Accessible a http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2479458. Data de consulta: 14 de juliol de 2007.

SÁNCHEZ, J.; SEBASTIANI, E. Mª; CABEDO, J. (2007): Europa vol més Educació Física a les escoles. En El Punt. 14 de novembre de 2007. Accessible a http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2628259. Data de consulta: 14 de novembre de 2007.

SEBASTIANI, Enric Mª (2007): L'Educació Física. En AVUI. 27 de novembre de 2007, 4. Accessible a http://media.avui.cat/pdf/07/1127/071127diari004.pdf. Data de consulta: 28 de novembre de 2007.

SEBASTIANI, Enric M. (2007): Les competències del professor d’Educació Física de Secundària a Catalunya. Una proposta categorial per a la seva anàlisi [Tesi doctoral] Accessible en http://www.tesisenxarxa.net/TDX/TDX_URL/TESIS/AVAILABLE/TDX-0927107-171433//TESI_DOCTORAL_E_SEBASTIANI.pdf. Data de consulta: 05.03.2011

SEBASTIANI, Enric Mª (2008): Educació Física a l'escola. En Butlletí. Centre d'Estudis Jordi Pujol, 9. Accessible a http://www.edu21.cat/ca/continguts/114. Data de consulta: 27 de gener de 2008.

SEBASTIANI, E. Mª; BANTULÀ, J. (2008): La Educación Física no puede prevenir la obesidad. Monogràfico Actividad Física y Deporte. Educaweb, n. 164, 10.03.08. Accessible a http://www.educaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=2851&SeccioID=3443. Data de consulta: 3 de març de 2008.

SEBASTIANI, Enric Mª (2008): Els mals de morir de l’Educació Física. En V Jornades d’Activitat Física. L’avaluació formativa en Educació Física: des de Primària fins als Ensenyaments Superiors [CD]. Facultat d’Educació. Universitat de Vic. ISBN: 978-84-9361860-5.

SEBASTIANI, Enric Mª (2008): La capacitat d'adaptació de la universitat a l'obtenció de resultats i a l'educació dels intangibles: un moment clau. En ALOMA, Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, 21. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona. 297-306. ISSN 1138-3194.

SEBASTIANI, Enric Mª (2008): La importancia de la identificación de las competencias profesionales en el diseño de los planes de estudio. El caso de la formación del profesorado de Educación Física. En V Congreso Iberoamericano de docencia universitaria. Enseñar y aprender en la universidad del siglo XXI: propuestas y condiciones. [CD] ISBN 978-84-691-8101-0.

SEBASTIANI, Enric Mª (coord.) (2009): Guia per a l’avaluació de les competències en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

SEBASTIANI, Enric Mª (coord.) (2009): Guía para la evaluación de las competencias en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

SEBASTIANI, Enric Mª (2009). Esport i estiu: aquest any sí. En Butlletí Blanquerna – Universitat Ramon Llull, 139.

SEBASTIANI, Enric Mª (2009). L’estiu i l’esport: una nova oportunitat. En Catalunya Cristiana, 1560, 13.

SEBASTIANI, Enric Mª (2009). Proyecto de mejora de la calidad docente para el diseño, planificación y evaluación de los módulos de deportes en el grado de ciencias de la actividad física y el deporte en la FPCEE Blanquerna (URL). En López Pastor, V. M.; Vallés, R.; Monjas, B. (coord.). La evaluación formativa en el Proceso de Convergencia hacia el EEES. [CD] Segovia. Universidad de Valladolid. [ISBN. 8495532-24-7].

BLÁZQUEZ, D.; SEBASTIANI, E. M. (ed.) (2009). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: INDE. [ISBN. 978-84-9729-172-9].

SEBASTIANI, E. M.; BLÁZQUEZ, D.; BARRACHINA, J. (2009). Concepto y naturaleza de las competencias. En D. Blázquez, E. M. Sebastiani (ed). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: INDE. 39-61. [ISBN. 978-84-9729-172-9].

SEBASTIANI, E. M.; DELGADO NOGUERA, M. A. (2009). Identificación y formación de las competencias del profesorado en Educación Física. En D. Blázquez, E. M. Sebastiani (ed). Enseñar por competencias en Educación Física. Barcelona: INDE. 191-208. [ISBN. 978-84-9729-172-9].

SEBASTIANI, E. M. (2009). Ser competent no és només ser capaç. En Butlletí d’edu21, 36. 1 de desembre de 2009. Accessible en http://www.edu21.cat/ca/butlleti_edu21/36. [1.12.09].

CIVÍS, M.; SEBASTIANI, E. M. (2010). Què ha d’ensenyar l’escola?. En Butlletí d’edu21, 39. 31 de gener de 2010. Accessible en http://www.edu21.cat/ca/continguts/472. [2.02.10].

SEBASTIANI, E. M.; CABEDO, J. (2010). “Si tu fueras…” Aplicación del ABP con grupos grandes en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En La innovación educativa en el contexto de la educación superior. Vigo: Universidad de Vigo. 867-878. [ISBN. 978-8158-496-7].

SEBASTIANI, E. M. (2011). “La gestión de la sesión de Educación Física”. En Carlos González y Teresa Lleixà (coords.) Didáctica de la Educación Física. Barcelona: Ministerio de Educación – Ed. Graó. 105-118.

SEBASTIANI, E. M. (2011). “El perfil competencial del profesorado de Educación Física”. En Carlos González y Teresa Lleixà (coords.) Educación Física. Complementos de formación disciplinar. Barcelona: Ministerio de Educación – Ed. Graó. 105-119.

SEBASTIANI, E. M. (2011). “En l’esport, vigilem les companyies”. En Catalunya Cristiana, 9 [19.06.2011].

SEBASTIANI, E. M.; SÁNCHEZ, J. (2011). “Educació física vs obesitat i sedentarisme: qüestió de prioritats i de responsabilitats”. En Perspectiva Escolar, 354, 12-19.

SEBASTIANI, E. M. (2011). “La programación de la enseñanza de los deportes en base a competencias”. En II Congreso del deporte en Edad Escolar. Colección Congresos CD, 19. ISBN: 978-84-939424-0-3.

MARTÍN, M.; SCHULTE, B.; SEBASTIANI, E. M. (2011). El reto de la Educación Física en los campamentos saharauis de Tinduf. Madrid: Red Deporte y Cooperación (ONGD) y con el apoyo de UNHCR-ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados).

SEBASTIANI, E. M. (2012). “La gestión de la clase de educación física ”. En Tándem, 38, 49-58. ISSN – 1577-0834.

SEBASTIANI, E. M.; BLÁZQUEZ, D. (editores)(2012). Cómo formar un buen deportista. Un modelo basado en competencias. Barcelona: INDE Publicaciones. ISBN: 978-9729-305-1.

SEBASTIANI, E. M. (2012). “¿Cómo aplicar el enfoque basado en competencias (EBC) a la enseñanza de de los deportes”. En Enric M. Sebastiani i D. Blázquez. Cómo formar un buen deportista. Un modelo basado en competencias. Barcelona: INDE Publicaciones. ISBN: 978-9729-305-1.

SEBASTIANI, E. M.; NEBOT, R. (2012). “¿Cómo ser un entrenador competente?”. En Enric M. Sebastiani i D. Blázquez. Cómo formar un buen deportista. Un modelo basado en competencias. Barcelona: INDE Publicaciones. ISBN: 978-9729-305-1.

SEBASTIANI, E.M. (2012). “Com es forma un bon esportista?”. El 9 Esportiu. 18.4.2012, 33.

SEBASTIANI, E. M. (2012). “Competence profile of Physical Education Teachers”. En Jana Vašícková i Branislav Antala (editors). Professionals and volunteers in Physical Education. Bratislava: END, spol. S.r.o., Topol’cianky, 28-37. ISBN: 978-80-89324-08-8.

SEBASTIANI, E. M.; CABEDO, J. (compilers)(2012). Together for physical education. Scientific comunications of the 7th FIEP European Congress & 1r Congrés Català de l’Educació Física i de l’Esport. Barcelona: INDE Publicaciones. ISBN: 978-84-9729-314-3.

SEBASTIANI, E. M.; CABALLERO, C..; MINGUEZ, C.; PÉREZ, S.; GINÉ-GARRIGA, M.; SOLÀ, J.; ARRANZ, J.; CAMPOS, J.; SÁNCHEZ, J. (2012). “Service learning used as a different education technique for university students of the Physical Activity and Sports Sciences Degree: a real life experience”. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo (compilers)(2012). Together for physical education. Scientific comunications of the 7th FIEP European Congress & 1r Congrés Català de l’Educació Física i de l’Esport. Barcelona: INDE Publicaciones. 96-99. ISBN: 978-84-9729-314-3.

 

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
Llicenciat en Educació FísicaUniversitat De Barcelona
Doctor per la Universitat Ramon LlullUniversitat Ramon Llull
Máster en Asesoramiento PedagógicoUniversitat Politècnica De Catalunya
Posgrado en Especialista en el Tratamiento Psicopedagógico de la Diversidad EscolarUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...