Sala Bars, Ingrid
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Ingrid Sala és Doctora en Psicologia per la Universitat Ramon Llull i va ser Becària del programa predoctoral de Formació d’Investigadors de la Generalitat de Catalunya (FI), des de l’any 2007 fins a l’any 2010, en el grup de recerca Discapacitat i Qualitat de vida: Aspectes educatius; a on va desenvolupar la seva tesis doctoral amb el títol: “Universitat i Discapacitat: Construint un model d’aula inclusiva en el marc universitari”.

Totes les seves recerques estan orientades en l’àmbit de la Universitat i la Discapacitat; el seu principal projecte de recerca es centre en la formació de docents per poder implementar el Disseny Universal de la Instrucció (Universal Instruction Design) a les aules universitàries.

Àmbits d’interès:

• Actituds i accions dels docents universitaris vers els estudiants amb discapacitat i la implementació del disseny universal de la instrucció.

• Implementació dels principis del Disseny Universal de la Instrucció a les aules universitàries.

• Inserció laboral dels titulats universitaris amb discapacitat.

També ha desenvolupat recerca en altres temes vinculats a aquest àmbit com són: l’actitud dels docents universitaris vers els estudiants amb discapacitat, la percepció dels docents davant la creació d’aules inclusives en el nou espai europeu de l’educació superior, la inserció laboral dels titulats universitaris amb discapacitat i la detecció de les necessitats i dificultats dels estudiants amb discapacitat dins les aules universitàries i les dels docents per atendre aquesta diversitat.

 

Professora de la Menció d'Atenció a la Diversitat i Escola Inclusiva als Graus d'Educació Primària i d'Educació Infantil.

 

 

Experiència internacional

Untitled

Estada de recerca  a la unitat d’investigació “Secondary Special Education and Transition” del College of Education de la University of Oregon (USA). Gener-Abril 2012.

Estada de formació i investigació a la University of Guelph (Canadà).  Juny 2011.

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Coordinadora del Màster Universitari en Psicopedagogia de la FPCEE-Blanquerna des del 2014 fins l'actualitat.
Altres mèrits

Untitled

Publicacions recents:

•    Sala, I., Sánchez, S., Giné, C. y Díez, E. (2014). Análisis de los distintos enfoques del paradigma del diseño universal aplicado a la educación.Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, Vol. 8 N° 1

•    Dalmau, M.; Llinares, M. y Sala, I. (2013). Formación universitaria e inserción laboral. Titulados españoles con discapacidad y competencias profesionalizadoras. Revista Española de Discapacidad, I (2): 95-118.

•    Ruiz, R.; Solé, Ll.; Echeita, G.; Sala, I.; Datsira M. (2012). El principio del “Universal Design”. Concepto y desarrollos en la enseñanza superior. Revista de Educación (en prensa), nº 359.

•    Dalmau i Montalà, M; Llinares Fité, M; Sala Bars, I. (2011)  Percepción de los estudiantes universitarios españoles con discapacidad sobre los apoyos recibidos en su formación universitaria. Valladolid (2011), en José-Maria Román Sánchez, et alt (compiladores). Ed. Asociación de Psicología y Educación. España. ISBN: 978-84-614-8296-2

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
18/07/2013Doctorat en Psicologia EducativaUniversitat Ramon Llull
28/09/2004Llicenciatura de Psicologia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...