Sanromà Ortíz, Montserrat
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

ACTIVITAT ASSISTENCIAL  

Infermera assistencial (des de 1989 fins 1998)

- Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Bloc quirúrgic: fonamentalment en serveis de Neurocirurgia i Unitat de Transplantaments Renals)

- Hospital de Barcelona (fonamentalment en Unitats d'Hospitalització de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica i Neurocirurgia)

ACTIVITAT DOCENT  

Professora de l'Escola Universitària d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna (URL) des del 1995:

Diplomatura:

- Professora de l'assignatura Procés d'Atenció d'Infermeria (Des del curs 1998/99 fins el 2001/02)

- Professora  de l'assignatura d'Infermeria Psicogerontològica (Des del curs 2000/01 fins el 2005/06)

- Professora de Teoricopràctiques d'Infermeria (Des del curs 1996/97 fins el 2006/07)

- Professora de Seminaris i Tutora d'estudiants d'Infermeria (Des del curs 1995/96 fins el 2008/09)

- Professora de Seminari i Tutora d'estudiants de primer de Nutrició (Des del curs 2004/05 fins el 2008/09) 

- Professora de Ciencies Psicosocials Aplicades a la Infermeria (Des del curs 2002/03 fins l'actualitat)

- Professora col·laboradora de l'assignatura d'Infermeria Geriatrica  (Des del curs 2006/09)  

Grau:

-Professora de l'assignatura Psicologia (Des del curs 2009/actualitat)

- Professora de l'assignatura Atenció Psicosocial a la Dependència (Des del curs 2009/10)

- Professora de l'assignatura atenció a l'ancià i la dependència (Des del curs 2009/ actualitat)

- Professora de Seminari i Tutora d'estudiants de primer d'Infermeria i Nutrició (Des del curs 2009/actualitat) 

Postgraus: 

- Professora col·laboradora Postgrau d'Infermeria Traumatològica i Ortopèdica (Des del curs 1994/95 fins el 1997/98)

- Professora col·laboradora Postgrau  d'Infermeria en Medicina i Especialitats (Des del 2005/06 fins 2006/07)

- Professora col·laboradora Postgrau de Llenguatges Estandarditzats en Infermeria (Des del 2005/06 fins 2006/07)

ÀMBITS D'INTERÉS   - Intel·ligència i ecologia emocional en l'exercici professional - Gestió i evaluació per competències.

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Coordinadora de 1r curs de la Diplomatura d'Infermeria de L'Escola Universitària d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (Des de l'any 1998 fins el 2000)

Altres mèrits

Untitled

PUBLICACIONS

Sanromà M. Compañeros de Viaje. A: Roca J, Ruiz F. EL PACIENTE ONCOLOGICO: Atención integral a la persona. Jaén: Formación Alcalá; 2009.p. 587-606.

Sanromà M. Atención de Enfermería al paciente que presenta una herida y/o es portador de drenajes. A: Rifà R, Olivé C, Lamoglia M. Lenguaje NIC para el aprendizaje teórico-práctico en enfermería. Barcelona: Elsevier; 2012.p.167-186.

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
26/04/2016Doctorat Ciéncies InfermeresUniversitat De Barcelona
04/10/2014Master en Ecologia Emocional
02/10/2012Máster Cures Infermeres: Metodologia i AplicacionsUniversitat De Barcelona
22/10/2010Máster en Direcció de Recursos Humans a les OrganitzacionsUniversitat Pompeu Fabra
15/02/2010Curs de Postgrau de Selecció Avaluació i Conservació del potencial HumàUniversitat Pompeu Fabra
15/06/2009Diploma de Postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions LaboralsUniversitat Pompeu Fabra
16/05/1996Llicenciada en PsicologiaUniversitat De Barcelona
27/06/1989Diplomada en InfermeriaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...