Serrabona Mas, Josep Joaquim
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

ACTIVITAT LABORAL:

-    Responsable del programa del Departament d’ Ensenyament d’ atenció i formació en psicomotricitat per a les escoles públiques de Terrassa en educació Infantil. Des de l’any 1986 fins l’actualitat.

El projecte desenvolupa tres objectius bàsics:

1.    Formació del professorat en Psicomotricitat.

2.    Realització d’ un programa psicomotriu  per a cadascuna de les escoles que intervenen al projecte.

3.    Atenció i prevenció dels alumnes amb dificultats.

-    Co-creador i responsable del Centre de Psicologia “LUDEN” com Psicòleg Clínic, Psicomotricista i terapeuta familiar, fen una intervenció en l’àmbit personal i familiar . Des de l’ any 1995.

-    Psicòleg clínic amb funcions de diagnòstic i tractaments amb famílies al Centre I.S.E.P. Clínic.  1989 - 1995

-    Coordinador i  docent del curs de postgrau “Especialista en psicomotricitat” impartit dins del programa de Formació Continuada de la Universitat Ramon  Llull (250 hores). Des de l’ any 1995.

-    Coordinador i  docent del curs de postgrau “Teràpia psicomotriu” impartit dins del programa de Formació Continuada de la Universitat Ramon  Llull (250 hores). Des de l’ any 2002.

-    Supervisor del CDIAP Pla de l’Estany : A partir curs 2005

-    Professor a la Universitat Ramon Llull de l’assignatura “Desenvolupament integral del nen” dins dels estudis de Magisteri. A partir del curs 96/97 fins 2003

-    Professor a la Universitat Ramon Llull de l’assignatura de “Psicomotricitat i Comunicació” dins de la Diplomatura de Logopèdia. A partir del curs 96/97 .

-    Professor a la Universitat Abat Oliba de l’assignatura “Psicología de l’educació” dins dels estudis de Psicología. A partir curs  2005/06 fins 08/09

-    Professor a la Universitat Internacional de Catalunya de l’assignatura

    “ Psicologia del Desenvolupament”. A partir curs 2000/01

-  Professor a la Universitat Internacional de Catalunya de l’assignatura “Psicologia  II: Processos cognitius i aprenentatge escolar” 

-    Organitzador i coordinador del Màster en Terapia Psicomotriu, a proposta del Col•legi de Psicòlegs de Catalunya. Curs 1992/93.

-    Organitzador i docent al centre I.S.E.P. del curs “Especialista en psicomotricitat”. Diferents poblacions espanyoles. De l’ any 1992 fins al 1995.

-    Psicòleg clínic infantil amb funcions de diagnòstic i tractaments amb famílies al Centre I.S.E.P. Clínic.  1989 - 1995

-    Col•laborador al centre I.S.E.P. com a formador en diversos màsters relacionats amb el camp psicomotriu. Diferents poblacions espanyoles. De l’ any 1992 fins al 1995.

-    Formador de psicomotricitat al centre I.C.S.E., impartint els cursos de “Psicomotricitat reeducativa i terapeùtica”. De l’ any 1987 fins al 1992.

-    Col•laboració amb el Centre de Psicología ARES realitzant les funcions de psicòleg clínic  des de l’any 2000 a 2005.

-    Psicòleg escolar en el Institut Milà i Fontanals. 1986 fins 1994. Contractat per a A.P.A.

-    Psicomotricista al centre “Albergue Infantil” depenent del Departament d’Educació Especial de la Generalitat de Catalunya. La població a atendre va canviant progressivament introduint deficiències més greus. Anys 1984/1987.

-    Psicòleg esportiu al C.I.T.D. (Centre d’Iniciació Esportiva) de Martorell, depenent del Consell  Superior d’Esports. Anys 1984/1986.

-    Psicòleg al “Centre d’ Observació”, depenent de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors.  1983/84.

-    Responsable de l’ àrea de psicomotricitat al centre terapèutic “Bellaire” dedicat al tractament de nens/es psicòtics i autistes. Del curs 1982/83 fins al  1984 /85

 

-     CURSOS IMPARTITS:

-    Professor del curs “Abordatge psicomotriu en trastorns d’aprenentatge”. Dins del Programa d’Activitats Formatives. Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Anys 1993/94 i 1998/99.

-     Professor del curs “Abordatge psicomotriu en trastorns d’aprenentatge”. Escola d’Estiu de Psicologia: Universitat i Professió, organitzat pel Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Juny de 1992.

-    Professor del curs de postgrau “Tècniques corporals” a l’assignatura de “Pedagogia de les Tècniques corporals i Situacions d’anàlisi. Psicomotricitat”. Escola Universitària Blanquerna. Anys 1990/94.

-    Formador als cursos de formació en educació física organitzats per l’Ajuntament de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona: divisió Tarragona. Anys 1988/89.

-    Col•laborador en el curs “d’ Especialista en Educació Corporal per al Professorat d’E.G.B”, realitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Anys 1989/91.

-    Professor de “Psicomotricitat reeducativa i terapèutica” a l’Escola d’ Estiu de l’I.C.S.E. Santander. Juliol dels anys 1988, 1989 i 1990.

-    Professor del curs “ Psicomotricitat al marc educatiu”. Escola d’ Estiu Rosa Sensat. Any 1989.

-    Professor del curs “Tractament psicomotriu en dificultats relacionals”. Escola d’ Estiu Rosa Sensat. Any 1989.

-    Formador en el “Curs de Formació d’Educació Física” organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. Professor de l’ assignatura d’Educació Física Especial. Barcelona. Anys 1986/88.

-    Formador en el “III curs de Col•laboradors de l’Esport”. En l’especialitat de psicologia. Martorell. Any 1985.

 

?    Altres cursos impartits pel COPC:

 

-    Xerrada amb el títol: “ Aportacions de la psicomotricitat a la educació del sujeto” Febrer 05.

-    Presentació llibre: “Niños con autismo: Experiencias y experiencia. Edit. Paidotribo. Nov. 2004

-    Xerrada amb el títol: “Del Plaer primitiu al plaer per aprendre”. Febrer 2.002

-    “Tractament de les dificultats educatives i relacionals”. Novembre 2.001.

-    “Significat del dibuix i el joc en el marc psicopedagògic”. Any 1995/96.

-    “Abordatge psicomotriu en els trastorns d’aprenentatge”. Girona. Any 1993/94/95.

-     “Psicomotricitat. La intervenció educativa”. Inclòs dins del programa d’activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament. Lleida. Any 1997.

-   

?    Cursos impartits a les Escoles D’Estiu de Blanquerna:

 

-    “Els contes: La seva interpretació i dramatització, el seu valor pedagògic i terapèutic”. Any 2.002-04.

-    “Abordatge psicomotriu en els trastorns d’aprenentatge”. Dels anys 1992 al 1999.

-    “Psicomotricitat educativa (elements per a la confecció d’un programa psicomotriu)”. Juliol dels anys 1992 al 1998.

-     “Significat del dibuix i el joc en el marc psicopedagògic”. Any 1995.

-     “Estratègies d’intervenció pràctica en la reeducació psicopedagògica”. Any 1994.

 

?    Cursos impartits a l’ Escola Municipal d’Expressió i Psicomotricitat:

-    “Els contes: La seva interpretació i dramatització, el seu valor pedagògic i terapèutic”. Any 2.004.

-    “Abordatge psicomotor en les dificultats educatives” . Des de l’any 1997 al 2003.

-    “Psicomotricitat i reforma educativa en l’educació infantil”. Anys 1995/1996

 

Altres activitats formatives:

 

-    Director de les Jornades experiències i reflexions a l’entorn de la psicomotricitat. COPC, maig 2005, maig 2006, maig  2007,maig 2008, abril 2010

-     Ponent en el V Congrés mundial Psicomotricitat celebrat a Verona maig 2010.

-     Ponent en les jornades de l’estrès laboral docent. Barcelona abril 2010

-    Ponent en el Congrés regional ibero americà Montevídeo novembre 2006 i 2009

-    Director de les Jornades “ Cos i Moviment”. Maig 2004. Universitat Ramón Llull

-    Professor del curs d’ expert en motricitat infantil”. Organitzat per Institut Nacional Educació Física de Catalunya.( INEFC ). Curs 2003-04

-    Xerrada: “Tractament de les pors infantils” Organitzat per al centre Lenoarmi, maig 04.

-    Xerrades: “ Els psicólegs de l’educació: ámbits de treball” . Organitzat per la Secció d’Educació del C.O.P.C. Febrer 04

-     Ponència al 2º Congrés de Psicomotricitat de L’Estat  Espanyol”, amb el títol: “ Del plaer primitiu al plaer d’ aprendre”. Novembre 2.003. Madrid.

-    Membre del comitè organitzador del 1er i 2º Congrés de Psicomotricitat de l’Estat Espanyol. Novembre 2000 i Novembre 2003

-    Professor del curs de postgrau “Intervención Psicomotriz” a l’ assignatura “Tratamiento de las dificultades de aprendizaje y comportamiento”.  (  11 h. ) Universidad de Zaragoza.  Febrer de 2.003, Maig 2004 Zaragoza

-     Professor del curs de  postgrau: “Terapia psicomotriu” Organitzat per L’ Institut Superiors d’Estudis Psicològics.Curs 2.000 / 02.  Donostia.

-     Ponència al 1er Congrés de Psicomotricitat de L’Estat  Espanyol”, amb el títol: “ Situació actual de la Psicomotricitat dins del marc educatiu”. Novembre 1.999. Barcelona.

-     Professor del curs de postgrau “Intervención Psicomotriz en niños con dificultades especiales” a l’ assignatura “ La exploració psicomotriu”  (  11 h. ) Asociación Aragonesa De Psicopedagogia.  Febrer de 2.000. Zaragoza

-    Professor del programa de formació del professorat de Castilla La Mancha “Intervención en niños con dificultades especiales” a l’ assignatura. Organizat per la Consejeria de Educación de la Comunidad de Castilla La Mancha. (40 hores).Abril i Maig 2.000. Cuenca i Toledo.

-     Professor de l’assignatura de “Desenvolupament psicomotriu” dins del curs: Tècnic en Activitats Aquàtiques per a nadons. Organitzat per UBAE. Anys 1998/99.

.

SEMINARIS, CURSOS, CONGRESSOS:

 

-    Curs postgrau “Expert en Neuropsicologia infantil”.  I.S.E.P. 2004

-    El “ 2º Congrés de Psicomotricitat de l’ Estat Espanyol”. Al Novembre de 2.003. Madrid.

-    Curs “ La relació pares fills a través del joc” Escola d’Expressió 2003

-    Jornades Internacionals de Castilla y  León:” Moviment i Desenvolupament “. Valladolid, Maig 2.002

-    Curs Postgrau “ Psicologia clínica infanto-juvenil”. Instituto Superior de Estudios Psicologia. 2001-02

-    “Jornada Terapia familiar”. Universidad Ramon Llull 2003

-    El “1er Congrés Mediterrani de Motricitat. Març de 2.002. Madrid

-    10 Jornades d’ Atenció Precoç. 2002 Barcelona

-    El “ 1er Congrés Mundial de Psicomotricitat. Al Maig de 2.000. Estrasburgo

-    El “ 1er Congrés de Intel•ligència Emocional”. Al Març de 2.000. Barcelona.

-    Grup d’ estudi psicoanalític. Margarita Alvarez 1998-2002

-    El “ 1er Congrés de Psicomotricitat de l’ Estat Espanyol”. Al Novembre de 1.999. Barcelona.

-    Seminari Clínic de Psicoanàlisis con niños. Ruth Sonnabend 1992

-    El “Congrés D’Expressió, Comunicació”. Al Març de 1992. Barcelona.

-    Curs de “ Del plaer de fer al plaer de pensar. La pràctica psicomotriu avui”. Impartit pel Dr. B. Aucouturier. Any 1991.

-    Curs de “ Tai-txi”. Impartit per en Jordi Segarra. Juliol de 1991.

-    Curs de “ Diafreoterapia”. Impartit pel Dr. Raquel Felsentein. Any 1991.

-    Curs de “Tècniques de massatge infantil”. Impartit per na Montse Rizo. Juliol de 1991.

-    Curs de “Sensibilització a la Pràctica psicomotriu”. Impartit per na Grazia Cecerini. Juliol de 1988.

-    Seminari d’ ”Una nova concepció de la imatge del cos”. Abril de 1988

-    Les “Jornades de Psicologia de l’Activitat física i l’Esport”. INEFC de Barcelona. Novembre de 1988. Barcelona.

-    El “1er Congrés Nacional de Psicologia de l’Activitat física i de l’Esport”. INEFC de Barcelona. Març de 1986. Organitzat per el Associació Catalana de Psicologia de l’Esport i el INEFC de Barcelona. Barcelona.

-    Seminari de “La pràctica psicomotriu en el nen”. Dr. B. Aucouturier. Anys 1986/87

-    XVI Curs de “Tècniques d’Expressió, Comunicació i Psicomotricitat”. Juliol de 1984.

-    Les “1ª  Jornades de Tècniques Corporals i Psicoteràpia”. Universitat de Barcelona. Abril de 1983. Barcelona.

-    Les “3ª Jornades Internacionals de Psicomotricitat”. Març de 1983. Madrid.

-    Curs de “Motricitat en el mitjà aquàtic”. Impartit pel Dr. Marcel Pla. Any 1983

 

PUBLICACIONS:

-    Llibre : “L’estrès laboral docent” Malalties i propostes terapèutiques. Edicions I.S.E.P abril 2010 . Cap. 20

-    Participació en el llibre “ Manual de educación psicomotriz para educadores creativos” 3 vol. ISBN 15575-2006

-    Llibre “ Manual de tutoria y orientación en la diversidad” Ed. Psicologia Pirámide 2006

-    Llibre “ Temática actual en el mundo de la psicologia de la educación” COPC 2005

-    Llibre “ Visualizaciones que ayudan a los niños”. R.B.A. Editores. Barcelona 2.003.

-    “Mòduls tècniques d’estudi:  el tractament de la informació. Publicat per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. Maig 1993.

-    “ Dossier : psicomotricitat terapèutica “. I.S.E.P. Barcelona 1992.

-    Col•laboració  al llibre  de la col•lecció  “ TU HIJO “ .titulat “Desarrollo del lenguaje”.  editorial:  Planeta Agostini. Barcelona 1995.

-    “El movimiento imaginado”. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. Febrer de 2.004

-    “ Aportaciones de la psicomotricidad en las dificultades educativas”. Revista INDIVISA. Boletín de Estudios e Investigación. Madrid 2003

-    “ El placer y el esfuerzo de aprender”. Revista ENTRE LINEAS. Juliol 2003

-       “Los cuentos vivenciados: Imaginación  y movimiento”. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. Febrer de 2.002.

-     Comunicació “ Situació actual de la Psicomotricidat  a Catalunya dins del marc educatiu”. Primer Congrès Estatal de Psicomotricitat. Barcelona. Novembre 2.001.

-     “ La evaluació psicomotriu” ”. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. Febrer de 2.001.

-     -  “ La casa, su representación en la sesión de psicomotricidad  ” . Revista de Estudio y Experiencias en Psicomotricidad. C.I.T.A.P. . Madrid. Gener 2.001.

-     “ Educar con los cinco sentidos”. Revista Quemás ( La Vanguardia). Desembre 2.000.

-     “ Elegir un juguete”. Revista Quemás ( La Vanguardia). Decembre 2.000.

-     “La representació verbal en Psicomotricitat d’ Integració”. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales. Novembre de

2.000.

-    “ Los miedos infantiles” Revista Quemás ( La Vanguardia). Novembre 2.000.

-    Col.laboració  en l’ equip de redacció del “ Diccionari de psicologia.” Publicat per VOX . Barcelona  desembre  de 1995

-     “Psicomotricitat d’Integració”. Revista Guix. N´m 204. Octubre 1994.

Número 0 (Noviembre de 2000) Representación verbal en psicomotricidad de integración. (José Luis Muniáin, Joaquín Serrabona, Montserrat Carol y Montserrat Dalmau) 85-102 

 

Vol.1 Número 2 (Mayo de 2001) Evaluación inicial en parvulario en Psicomotricidad de Integración. (Joaquín Serrabona, José Luis Muniáin, Rosa María Torrents, María Isabel Benítez) 57-84 

 

Número 5 (Febrero 2002) Los cuentos vivenciados: imaginación y movimiento. (Joaquín Serrabona Mas)

 

Número 13 (Febrero 2004)  El movimiento imaginado (Joaquín Serrabona y Liliana Woloschin) 5-20

 

Número 22 (Mayo 2006) La intervención psicomotriz en la escuela. Un programa de actuación psicomotriz. La Psicomotricidad de Integración (PMI) en el marco educativo (Joaquín Serrabona) 139-152

 

Número 22 (Mayo 2006) De la palabra a la acción. El cuento vivenciado motrizmente (Joaquín Serrabona)

 

Número 25 (febrero 2007)  La narrativa como instrumento en la psicomotricidad educativa y terapéutica (Joaquín Serrabona Mas) 211-224  IV Congreso Regional

 

Número 33 (Febrero 2009) Abordaje narrativo de la psicomotricidad: Acción, palabra, narración (Joaquín Serrabona Mas)  67-78  Congreso Mundial Montevídeo

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

 

Altres activitats complementaries:

 

-    President del Consell Professional Col-legi Oficial Psicologia de Catalunya des de 2019

-    President Secció Psicologia de l’educació Col-legi Oficial Psicolegs de Catalunya des de l’any 2007- actualidad

-    Vicepresident Secció Psicologia de l’educació Col-legi Oficial Psicolegs de Catalunya. Del curs 2004 fins al 2007.

-    Membre del grup de recerca GRAO de la Universitat Ramon Llull

-    President de l’ Associació de Psicomotricitat d’Integració (A.P.S.I.)

-    Vocal de la Federació Estatal de Psicomotricitat (FAPAE)

-    Membre de l’equip de redacció de la “Revista Iberoamericana de Psicomotricidad”.

-    Membre de l’equip de redacció de la Revista del COPC.

 

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
Doctor en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
Màster en Investigació PsicològicaUniversitat Ramon Llull
Llicenciat en PsicologiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...