Segura Bernal, Jordi
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

1981-1986 Psicòleg "Fundació Llor" (Escola Esportiva Llor i Col·legi Llor) (Sant Boi de Llobregat, Barcelona). Soci de CASSP-Centre d'assessorament personal i de grup (Sant Boi de Llobregat, Barcelona)

1984-1990: Psicòleg Institución Counseling - Servicios de Orientación Psicológica y Pedagógica SCCL, Barcelona

1990-1992: Responsable de Personal de Competició - Departament d'Esports - Divisió Paralímpics,  COOB'92 S.A. - Comitè Organitzador Barcelona'92 - (JJ.OO. - JJ.PP. Barcelona'92)

1991-1996: Professor convidat del Mestratge en Psicologia de l'Esport, Universitat Autònoma de Barcelona

1992- : Professor de la FPCEE Blanquerna - Universitat Ramon Llull: 

* Professor de Psicologia Social (Llicenciatura i Grau de Psicologia)

* Professor de Psicologia i Psicologia Social de l'esport (Llicenciatura i Grau de Cienciès de l'Activitat física i l'esport)

* Professor de Psicologia Humanista (Llicenciatura de Psicologia)

* Professor del Doctorat en Psicologia

* Professor de les matèries Projecte d'Investigació, Pràctiques (Mètodes d'observació/memòria i investigació-acció)

* Professor del Master en Psicologia Clínica i Psicoteràpia, titol propi Universitat Ramon Llull

* Coordinador de Master de Direcció i Gestió d'organitzacions esportives (títol propi URL)

2006-  : Master universitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) (master interuniversitari: Universitat de Barcelona,Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona i Universitat de LLeida): coordinador del mòdul "Cultura, exclusió i inclusió social" i professor de l'assignatura "Inclusió i exclusió social"

2008-... : Professor convidat del Master universitario Sport e intervento psico-sociale, Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore  (Milano, Itàlia)

Professor-onvidat altres institucions i programes:

* Escola Catalana de l'Esport (1990-1995)

* Universitat de Barcelona

* ICESB: Postgrau de Counseling; Postgrau en Mediació i resolució de conflictes (1998-1999)

Experiència internacional

Professor convidat Università Cattolica (Milano, Brecia - Italy(
Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

1994-2002 Responsable del grup de recerca en Psicologia de l'Esport, Universitat Ramon Llull

1997-2007 Coordinador de la Llicenciatura de Psicologia, FPCEE Blanquerna-URL

2000-2003 Coordinador del Master de direcció i gestió d'organitzaciones esportives,  FPCEE Blanquerna-URL

2000-2002 Coordinador de la Llicenciatura de Ciències de l'activitat física i l'esport,  FPCEE Blanquerna-URL

2007-2009 Vicedegà acadèmic de Magisteri,  FPCEE Blanquerna-URL

2007-... Responsable del grup de recerca Comunicació i Salut - COMSAL - (grup SGR-AGAUR Generalitat de Catalunya, 2009) , Universitat Ramon Llull

2012-... Coordinador adjunt dels Programes de Doctorat en Psicologia / Ciències de l'Educació i de l'Esport, FPCEE Blanquerna


Altres mèrits

CONSELL EDITORIAL

Revista Aloma

COMITÈS CIENTÍFICS:

COMITÈ ORGANITZADOR:

ASSOCIACIONS:

Associació Catalana de Psicologia de l'Esport: Sots-president (2010-2014), Vocal (2014-2015), President (2016-...)

RECERCA:

  • PUBLICACIONS:

Llibres i capítols de llibre:

Fortuño, J. y Segura, J. (coords) (2020). Envejecimiento, actividad física y desarrollo emocional. UOC. (en prensa)

Martínez-Ferrer, J.O., Guerra-Balic, M. y Segura Bernal, J. (2017).  Cap. 3. Inclusión y Deporte adaptado. En Jordi Segura Bernal (coord.). Psicología aplicada al deporte adaptado (pp. 67 - 74).  Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL). ISBN: 978-84-9116-5897. http://www.editorialuoc.cat/psicologia-aplicada-al-deporte-adaptado

Segura Bernal, J. (coord.) (2016). Psicologia Aplicada al Deporte Adaptado. En Psicologia Aplicada al Deporte Adaptado (pp. 1 - 286).  Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL). ISBN: 978-84-9116-589-7. http://www.editorialuoc.cat/psicologia-aplicada-al-deporte-adaptado

Segura Bernal, J., Sanagustín Vidal, A., Manzano Mulet, E. y Molins Sauri, M. (2016).  Bases del entrenamiento mental del deportista con discapacidad. En Psicologia aplicada al deporte adaptado (pp. 79 - 90).  Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL). ISBN: 978-84-9116-589-7. http://www.editorialuoc.cat/psicologia-aplicada-al-deporte-adaptado

Segura Bernal, J. (2016).  Rol del técnico de deporte adaptado. En Psicología aplicada al deporte adaptado (pp. 267 - 274).  Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL). ISBN: 978-84-9116-589-7. http://www.editorialuoc.cat/psicologia-aplicada-al-deporte-adaptado

Segura J. (2010). La representación social del deportista con discapacidad. En: Pujadas, X. (coord.). La metamorfosis del deporte. Investigaciones sociales y culturales del fenómeno deportivo contemporáneo. Barcelona: UOC. Cap 6.

Segura, J. y Virgili, C. (2010). Hábitos deportivos de los ciudadanos con y sin discapacidad: el caso de la ciudad de Barcelona. En: Pujadas, X. (coord.). La metamorfosis del deporte. Investigaciones sociales y culturales del fenómeno deportivo contemporáneo. Barcelona: UOC. Cap 10.

Domínguez Prieto, X.M., Segura Bernal, M. y Barahona Plaza, A. (2005). Personalismo terapéutico. Frankl, Rogers, Girard.  Madrid: Fundación Emmanuel Mounier-  ISBN: 84-9533-78-X

Barangé, J. i Segura, J. (2003). La família i l’esport escolar. Barcelona: Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona, 41-62. Dipòsit legal: B-52043-2002

 

Revistes (10 anys):

R.García-Sierra; M.I.Fernández-Cano; J.M.Manresa-Domínguez; M.Feijoo-Cid; E.Moreno Gabriel; A.Arreciado Marañón; F.Ramos-Roure; J. Segura-Bernal; P.Torán-Monserrat (2020). Psychological Distress and Somatization in Immigrants in Primary Health Care Practices. Healthcare, Vol.8, Issue 4, 557

Coma Bau, J., Segura Bernal, J. y  Baiget Vidal E. (2020). Efectos de la competición en las autopercepciones conductuales de entrenadores de balonmano, Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (en prensa)

Burgal Juanmartí, F., Segura Bernal, J., Fernández-Puig, V. y Sánchez Matas, M. (2019). Trastorno límite de la personalidad e inteligencia emocional en adolescentes institucionalizados. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 19(2), 229-238.

Coma Bau, J., Baiget Vidal, E. y Segura Bernal, J. (2019). Efectos de la competición en las autopercepciones conductuales de entrenadores de balonmano de alto nivel. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (RIPED),15(1), 44-49. ISSN: 1886-8576

Fábregas, M., Arch, M., García-Arch, J., Segura, J. y Pereda, N. (2019). Assessment criteria in relocation cases: An exploratory study of Spanish family court Judges. Journal of Child Custody, 17(1), 76-88. https://doi.org/10.1080/15379418.2019.1699487

Martínez-Ferrer, J.O, Guerra, M. y Segura, J. (2018). Recomendaciones a los Servicios Médicos de federaciones españolas unideportivas, para la inclusión de deportistas con discapacidad (primera parte). Archivos de Medicina del Deporte, 35(183), 42-49. ISSN: 0212-8799

Martínez-Ferrer, J.O, Guerra, M. y Segura, J. (2018). Recomendaciones a los Servicios Médicos de federaciones españolas unideportivas, para la inclusión de deportistas con discapacidad (segunda parte). Archivos de Medicina del Deporte, 35(185), 73-81. ISSN: 0212-8799

Fernández-Puig, V., Farriols, N. y Segura, J. (2017). Aportaciones de las neurociencias a la comprensión de la experiencia psicoterapéutica humanista. Revista de Psicoterapia, 28(107), 127-141. https://doi.org/10.33898/rdp.v28i107.172

 

Fernández-Puig, V., Longás, J., Chamarro, A. y Segura, J. (2017). Evaluación del bienestar y la salud de los docentes en centros concertados. Revista Complutense de Educación, 28(3), 35-52. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCED.2017.v28.n3.50679

Barnet, S., Segura Bernal, J., Martínez-Ferrer, J.O. y Guerra-Balic, M. (2015). Engagement and career path in adapted sports coaches. Cuadernos de psicología del deporte, 15(1), 245-254. ISSN: 1578-8423

Segura Bernal, J. (2015). Por una psicología positiva transpersonal. Respuesta a Mario Sabán, Ars Brevis, 20, 189-197

 

Ibars Verdaguer, A; Toran Monserrat P; Segura Bernal J.; Corbella Santomà, S.; Fernandez Vilanova, E. & Arnau Figueres, J. (2014). Creences sobre salut i malaltia en pacients immigrants magrebins residents a Catalunya. Bulletí de Medicina de Família de Barcelona, 32, 3, 1-14

 

Torán, P., Cebrià, J., Arnau, J., Segura, J., Massons, J., Barreiro, M., Limón, E.,  Montero, J., Pérez. C., Pera, G., Muñoz, L., Palma, C., Segarra, G. y Corbella, S. (2013). Level of distress, somatizations and beliefs on health-disease in immigrant  patients  recently  attented  in primary care centers in Catalonia and the definition of professional competence for the most effective management. PROMISE Project.  Bmc Family Practice, 14, 54, 1-.  ISSN: 1471-2296

http://hdl.handle.net/2072/336034

 

Torán-Monserrat, P; Cebrià-Andreu, J.; Arnau-Figueras, J.; Segura-Bernal, J.; Ibars-Verdaguer, A.; Massons-Cirera, J.; Barreiro-Montaña, MC.; Santamaria-Bayes, S.;  Limón-Ramírez E.; Montero-Alia, J.J.; Pérez-Testor, C.; Pera-Blanco, G.; Muñoz-Ortiz, L.; Palma-Sevillano,C.; Segarra-Gutiérrez, G. and Corbella, S. (2013). Level of distress, somatisation and beliefs on health-disease in newly arrived immigrant patients attended in primary care centres in Catalonia and definition of professional competences for their most effective management: PROMISE Project

14, 54, 1-8. ISSN: 1471-2296.  http://hdl.handle.net/2072/336034

 

Segura, J., Martínez, J.O, Guerra, M., Barnet, S. (2013). Creencias sobre la inclusión social y el deporte adaptado de deportistas, técnicos y gestores de federaciones deportivas de deportes para personas con discapacidad. Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (RIPED), 8, 1, 127-152.  ISSN: 1886-8576. http://www.webs.ulpgc.es/riped/full/RIPED-2013-VOL8-1.pdf#page=120

Fortuño Godes, J.; Guerra Balic, M.; Segura Bernal, J.; Martín Borràs, D.  y Giné Garriga, M. (2012). Características de la Salud de las Personas Mayores que practican Ejercicio Físico de carácter comunitario en Catalunya con respecto otro tipo de prácticas dirigidas a este colectivo.  Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 30, 1, 45-51. ISSN:

1138-3194.  http://www.revistaaloma.net/ojsV3/index.php/aloma/article/view/138

Ibars, A.; Feixas, G.; Segura, J.; Muñoz, L.; Toran, P.; Arnau, J. i Corbella, S. (2012). Malestar psicològic i somatització en els pacients immigrants africans, a les consultes d atenció primària.  Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació. 30, 2, 53-62. ISSN: 1138-3194. http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/160

 

Segarra, G., Farriols, N., Palma, C., Segura, J. i Castell, R. (2011). Tratamiento psicológico grupal para los trastornos de ansiedad en el ámbito de la salud pública.  Ansiedad y estrés. 17, 2-3, 185-197. ISSN: 1134-7937

 

  • PROJECTES DE RECERCA (5 anys)

Projecte: Evidencias científicas de las psicoterapias humanistas

Investigadors:  Victòria Fernández-Puig (IP), Jordi Segura, Núria Farriols, Clara Andrés, Anna Ayza, Alba Calzada

Entitats col·laboradores: ---

Anys: 2020 -  ...

 

Projecte: El procés d adaptació a l ictus: variables moderadores en persones afectades i els    seus cuidadors

Investigadors URL: Olga Bruna (IP), Jordi Segura, Sara Signo, Marta Molins

Entitats participants: URL,  Universidad Pontificia de Comillas

Finançament: Aristos Campus Mundus (URL, U Deusto, U Comillas)

Anys: 2013-2016

 

Projecte: El procés d’adaptació a l’ictus: variables moderadores en persones afectades i els seus cuidadors

Investigadors: Olga Bruna (IP), Sara Signo, Jordi Segura

Entitats col·laboradores: Universidad Pontifica de Comillas, Universidad de Deusto 

Entitats Finançadores: URL, Programa ACM Proyectos de Investigación

Anys: 2013-2016

 

Projecte:  Competències interculturals dels professionals d'infermeria d'atenció primària.  

Investigadors:  Francesc Ramos, M. Isabel Fernández, Maria Feijoo, Josep M. Manresa, Rosa Garcia-Sierra,

Pere Torán

Investigador GR COMSAL: Jordi Segura

Entitats col·laboradores: Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol,  UAB

Entitats Finançadores: Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol;  L'acadèmia. Fundació

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Filial del Maresme

Anys: 2013 - ...

 

Projecte: Anàlisi i definició de les competències interculturals dels professionals d’infermeria d’atenció primària

Investigador responsable: Rafael Rodríguez Rodríguez

Investigador URL: Jordi Segura

Finançament:  L’acadèmia. Fundació acadèmia de ciències mèdiques i de la salut de Catalunya i de Balears. Filial del Maresme

Anys: 2013- 2014

 

Projecte: Estudio y protocolización del proceso de inclusión del deporte de competición de las personas con discapacidad en las federaciones deportivas convencionales en España

Investigadors: Jordi Segura, J.Oriol Martínez, Myriam Guerra

Finançament CSES - Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Cultura) - 021/UPR10/12

Entitats participants: FPCEE Blanquerna  - Comité Paralímpico Español

Anys: 2012-2103

 

Projecte: Grau de distrès, somatitzacions i creences sobre salut i malaltia en pacients immigrants recents

a les consultes d’atenció primària de Catalunya. Definició de les competències dels professionals sanitaris

per al maneig més efectiu d'aquests casos

Investigadors:  Pere Torán (IP), Jordi Cebrià (†) , Jordi Segura

Entitats col·laboradores: Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol

Anys: 2010 - 2012 

Entitats Finançadores: Servei Català de la Salut (Departament de Sanitat)

 

Projecte: Estudio comparativo de los resultados de los deportistas paralímpicos españoles de  alto nivel incluidos en el plan ADOP (Apoyo a los deportistas objetivo paralímpico)

Investigadors: Jordi Segura (IP), J.Oriol Martínez, Myriam Guerra

Entitats Finançadores:  MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia , 05/UPR20/05

Anys: 2005-2006

 

  • TESIS DOCTORALS DIRIGIDES

Títol: Anàlisi crítica de l’esport escolar actual: disseny d’un programa d’orientació i assessorament esportiu, en un context educatiu, per a alumnes en edat escolar en el moment d’escollir un itinerari esportiu. Autor/a: Jordi Puig Voltas. Universitat: Universitat Ramon Llull. Any: 2005

 

Títol: La Psicomotricidad dentro del marco educativo. Autor/a: Serrabona Mas, Joaquim. Universitat: Ramon Llull.  Any: 2003

Títol: Intervenció de grup i canvi d’actitud de les famílies amb fills/es paralítics cerebrals. Autor/a: Anna Sanagustín Vidal- Universitat: Universitat Ramon Llull. Any: 2004

Títol: Relació entre qualitat de vida relacionada amb la salut i els usuaris de programes d’exercici físic comunitari per a gent gran de Catalunya. Autor: Jesús Fortuño Godes. Universitat: Ramon Llull. Any: 2005

Títol: Estudio y protocolización del proceso de inclusión del deporte de competición de las personas con discapacidad en las federaciones deportivas convencionales en el Estado Español. Autor/a: Jose Oriol Martinez Ferrer. Universitat:  Ramon Llull. Any: 2016

Títol: El sentido del humor: una fortaleza para promover el trabajo saludable y reducir el estrés. Autor/a: Susanna Rubiol Vilalta. Universitat:  Ramon Llull. Any: 2016

Títol: The effect of contemporary art perception: Study of younger and older adults' art appreciation in museum experiences. Autor/a: Andrea Granell Querol. Universitat:  Ramon Llull. Any: 2016

           

Títol: Influencia de los valores y las orientaciones motivacionales del entrenador sobre el compromiso en la práctica deportiva de nadadores con discapacidad física. Autora: Ma. Àngels Arévalo Navinés . Universitat:  Ramon Llull. Any: 2017

  • ALTRES:

1997-2002 Director de la Comissió de Psicologia de la Federació Catalana d'Esports per a Minusvàlids Físics

 

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
26/07/1993Doctor en PsicologíaUniversitat De Barcelona
12/05/1981Llic. Filosofia i Lletres- Secció PsicologiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...