Rey Abella, Ferran
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Des de 1993:    Contracte amb la Fundació Blanquerna com a

- Professor Associat de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (Univsersitat Ramon Llull)

- Responsable Tècnic del Laboratori d’Anàlisi del Moviment Blanquerna

- Investigador del Grup de Recerca en Fisioteràpia (GReFis) de la Universitat Ramon Llull

 

2009-2010:    Contracte amb el Col·legi Claret de Barcelona, desenvolupant les següents activitats:

 - Professor de Física i Química de 3r d’ESO.

 - Professor de Projecte de Recerca de 4t d’ESO.

  

1993-1994:    Autònom. Disseny i desenvolupament de la documentació associada al Projecte DOB (Digital on Board Processor) per a Inisel Espacio.

  

1991-1993:    Contracte amb INISEL ESPACIO (Instituto Nacional de Industria- Sistemas Electrónicos para el Espacio) com a enginyer-analista de software.

 Projectes:

 1989-92:        Projecte DOB (Digital on Board Processor): disseny i desenvolupament del Software del terminal mòbil de comunicacions a nivell de gestió de dades i protocols.

 1991-93:        Projecte VSAT-CDMA: disseny i desenvolupament del interface d’usuari i del protocol entre PC i DSP.

  

1989-1991:    Contracte amb ISEL (Ingeniería de Sistemas Electrónicos) com enginyer de software, desenvolupant el projecte "Anàlisi i descomposició de sons per al subsistema d’audio d’un simulador de locomotora per RENFE".

 

1984-89:        Contracte amb el Col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús, desenvolupant les següents activitats:

- Professor de Matemàtiques de 1er. de BUP.

- Monitor del Taller d’Astronomia de 1er. de BUP.

- Professor de Física de COU.

- Professor de Informàtica de 2º i 3er de BUP.

1984-87:        Contracte amb l’escola Jesús María de San Gervasi com a professor i responsable de Matemàtiques de COU.

 

 

ACTIVITAT DOCENT

Docència en pregrau

 Assignatures impartides actualment (estudis de grau):

 - Física (responsabilitat compartida 35%)

- Laboratori de Física

- Fisioteràpia Aplicada (responsabilitat compartida 50%)

- Laboratori de Fisioteràpia Aplicada

- Tutor de Treballs de Final de Grau

 

Treballs de final de grau tutoritzats:

“Prevenció de lesions d’espatlla en tennistes” de Cristina Marré (2010-11)

“Actividad de la musculatura durante el zapateado en el baile flamenco. Estudio electromiográfico de la musculatura lumbar y abdominal” de Patricia Tomás (2010-11). Matricula d’honor

 

Assignatures impartides anteriorment (estudis de diplomatura):

 - Fonaments Físics de la Fisioteràpia (1997 – 2009)

- Biomecànica (responsabilitat compartida 50%, 1998-2010)

- Electroteràpia i altres teràpies físiques  (responsabilitat compartida 25%, 1998-2010)

- Fonaments Físics de la Fisioteràpia I (1992-1996)

- Fonaments Físics de la Fisioteràpia II  (1992-1996)

- Seminari Interdisciplinar I i II (1992-1996)

                     

 Docència en postgrau

- Abril 2012 i 2013: "Anàlisis biomecànica de la marxa normal" en el Postgrau en neurologia

- Nov 2005    Formació Permanent en Bioenginyeria de la Fundació Politècnica de Catalunya

- Febrer 2004  Prevenció de lesions musculoesquelètiques per a professionals de centres d’educació especial. Programa d’Educació Especial per a la Salut a l’Escola de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)

- Març 2002  “Métodos de investigación de la marcha humana”, en el curs de “Biomecànica” del Master de Bioenginyeria de la Fundació Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)

- 1999-2005  “Principis físics de la Terapéutica Física Aplicada” Postgrau de Geriatria de Fisioterapia, Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

- 1999-2005  “Definició i classificació de les teràpies físiques”, Postgrau en Tècniques Especifiques de Fisioterapia, Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

- Juny 1999: -    Mòdul: “Método NIOSH”  Pràctica: “Aplicación del análisis biomecánico computerizado en el estudio de cargas lumbares”

Per a “Prevención  y ergonomía en las lesiones músculo-esqueléticas, especialidad empresa y personal sanitario” dins del Programa de Postgrado de la Fundació Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)

- 1997- 1999:  “La marxa en geriatria” . Postgrau en Geriatria, Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

- 1997- 1999 “Fonaments físics de l’Electroteràpia i la diatermia” Postgrau en geriatria, Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

- 1995:          “Tècniques instrumentals en fisioterapia de l'esport.” Post-grau de Fisioteràpia de l'esport, Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

 

Experiència internacional

Premis

Untitled

2004: Premi a la millor comunicació oral en el 3r Congrés de la Societat catalana de Medecina de l'Esport amb la presentació Estudi de l’activitat muscular en ballarines de ballet durant el “relevé” en 1ª i 6ª posició conjuntament amb Núria Massó (IP), Ana Germán, Silvia Guitart, Lluis Costa, Neus Garcia i Dani Romero  

1986: Accèsit en el Premi Divulga organitzat pel Museu de la Ciència de Barcelona amb l'article ¿Para qué sirve la raíz cuadrada de -1?  

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Responsable Tècnic del Laboratori de Biomecànica Blanquerna des de 1994.

Altres mèrits

Untitled

ACTIVITAT INVESTIGADORA

Projectes Finalitzats

2010 -  2012:  Anàlisi del control motor, esquema corporal i fatiga muscular en joves amb Síndrome de Down i valoració de possibles millores en base a un programa d’activitat física

2007 - 2010  Análisis de la respuesta muscular frente a situaciones de desequilibrio en jóvenes con Síndrome de Down. Subvencionat pel Consejo Superior de Deportes

2005 - 2007  Estudio clínico, cinético, cinemático y neuromuscular de la rodilla en pacientes sometidos a reconstrucción del ligamento cruzado anterior.

2001 – 2001  Estudio de la actividad muscular durante el relevé en 1ª y 6ª posición

2001 – 2001 Estudio comparativo de la actividad muscular en la cintura escapular en el baile flamenco y en el baile clásico

2001 – 2001  Análisis de la actividad muscular en el canto. Estudio preliminar

2000 – 2001  Anàlisi del comportament muscular en una flexió de genoll estàtica

1998 – 2002  Anàlisi biomecànica de la fatiga muscular en l’exercici submaximal en joves sedentaris

1998 – 2000  Anàlisi cinesiològic de carga lumbar d’un gest habitual del personal auxiliar d’infermeria de L’Aliança (Centre Socio-Sanitari L'Aliança)

1998 – 2000  Efectes dels reajustaments en àlgies vertebrals benignes

1998 - 1998  Anàlisi de la musculatura involucrada en la cintura pélvica en ballarines (Clínica Tres Torres)

  

Transferència de tecnologia

2006–2006    “Estudio de mejoras ergonómicas en el manipulador de cabina UT-213” per a Integral Design & Development, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A (CAF), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

2003–2003    “Estudio teórico comparativo de los cubrezócalos de escaleras mecánicas inclinado a 25º y curvo” per aThyssenKrupp Norte (Espanya)

2003–2003    “Estudio empírico preliminar entre cubrezócalos inclinado y curvo de escaleras mecánicas” per a ThyssenKrupp Norte (Espanya)

2001–2003    “State of art en televigilancia i telemedicina” per a Biobits (Suïssa)

2001-2003    “Estudi preliminar de la fatiga  muscular en conducció prolongada” per a Volvo Car Corporation (Suècia)

2001-2001    “State of art en televigilancia i telemedicina. Estudi preliminar” per a Biobits (Suïssa)

1997-1997    “Prevenció de riscos laborals en llocs de treball” amb el Centre Tècnic de Rehabilitació de la Columna per l’Hospital de Barcelona (Espanya)

 

Projectes en execució

2012 -  :  Millores en el control motor, esquema corporal i fatiga muscular en joves amb Síndrome de Down en base a un programa d’activitat física

 

Publicacions:

“Estudi de l’activitat muscular durant el relevé en primera i sisena posició”, Apunts Medicina de l'Esport. v41, n149. Gener - Març 2006 p15-24

“Nivel de conducta académica deshonesta entre los estudiantes de una escuela de ciencias de la salud”, Enfermería Clínica. 2006  v16 n2 p57-62

“La biomecánica” Todo Rallyes n53 Enero 2005 p92-93

“Study of muscle activity during relevé in first and sixth positions”, Journal of Dance Medicine & Science vol 8 n4 2004 p101-107

“Análisis cinesiológico de un gesto habitual en enfermería”, Archivos de Prevención de Riesgos Laborales v5 n3 Julio-Septiembre 2002 p13-31

“Análisis de la marcha mediante  el protocolo ELICLINIC”, El Peu v21 n2 abr-jun 2001 p58-70

Conferències i ponències:

Assistències a:

Febrer 2002: Tercera Trobada de Professors de Ciències de la Salut

Juny 2004:    IV Jornades de recerca en enginyeria biomèdica

Febrer 2002: Segona Trobada de Professors de Ciències de la Salut

Juny 1999:    Fifth Conference for the European Society for Engineering and medicine

Maig 1997:    Jornadas Internacionales sobre aplicaciones prácticas en posturología

 

 Participació en:

Febrer 2005:  Tercera Trobada de Professors de Ciències de la Salut. Presentació del treball “Nivell de conducta acadèmica deshonesta en estudiants de Ciències de la Salut

Octubre 2004: 3er Congrés de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport.  Comunicació oral del treball “Estudi de l’activitat muscular en ballarines de ballet clàssic durant el Relevé en 1a i 6a posició.

Febrer 2002: Segona Trobada de Professors de Ciències de la Salut. Presentació del treball ”L’eina d’avaluació en les assignatures de l’àrea de Biociències”

Maig 2002:      Symposium sobre noves tecnologies en l’estudi de les pressions i del moviment. Conferencia amb títol Comparativa d’anàlisis de resultats de la implantació durant la marxa entre plataforma de forces AMTI i baropodòmetre Teskcan”

Març 2000:      Segundas Jornadas de Medicina del Arte. Conferencia amb títol “Las alteraciones de la postura. Sistemas de anàlisis”

Octubre 1999: 36 Congreso nacional de la Sociedad Espanyola de Cirugía Ortopédica y Traumatología SECOT-99. Comunicació Oral del treball “Estudio de la marcha en gonartrosis unicompartimental”

Octubre 1999: 9è Congrés de la Societat Catalonabalear de Geriatria i Gerontologia. Comunicació oral del treball “Accions de risc per a la columna lumbar en el personal d’infermeria”

Maig 1999:      Jornades sobre marxa atlètica. Ponent

Juny 1999:      Fifth Conference for the European Society for Engineering and medicine. Pòster  “Classification of physycal modalities based on energetic criteria”

Nov 1998:        II Jornadas Internacionales de Prevención de Riesgos Laborales por Lesiones Músculo-Esqueléticas: dolor de espalda y lesiones por movimientos repetitivos. Coordinador del Seminari 9: “Evaluació Biomecánica”

Nov 1998:        II Jornadas Internacionales de Prevención de Riesgos Laborales por Lesiones Músculo-Esqueléticas: dolor de espalda y lesiones por movimientos repetitivos. Ponent sobre “Evaluación de patrones anómalos de coordinación muscular mediante el sistema ELITE” en el Seminari 9: “Evaluación Biomecánica”

Nov 1998:        II Jornadas Internacionales de Prevención de Riesgos Laborales por Lesiones Músculo-Esqueléticas: dolor de espalda y lesiones por movimientos repetitivos. Ponent sobre “Método NIOSH” en el Seminari 8: “Carga Física”

Març 1998:      Primeres Jornades de Medicina de l’Art. Ponent sobre “Sistemes d’Anàlisi Biomecànica en Patologia del Músic i Ballarí”

Participació en:

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
23/03/2009Doctor en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
01/07/1983Ciències FísiquesUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...