Rosàs Tosas, Maria del Mar
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Des de 2014, la Mar Rosàs Tosas és la coordinadora de recerca de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. S’encarrega del disseny, la coordinació i part de la realització de projectes d’assessoria ètica encarregats per fundacions i empreses. És també l’editora en cap del 'Ramon Llull Journal of Applied Ethics', una revista acadèmica dedicada a la divulgació de la recerca més capdavantera sobre qualsevol àmbit de la recerca en ètica aplicada que, des de 2015, està indexada a Scopus. Imparteix classes de Bioètica i d’Antropologia a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la mateixa universitat.

Prèviament, va ser full-time lecturer a la Universitat de Chicago (2012-2014), va impartir l’assignatura d’Ètica aplicada a l’Educació Social a la Universitat Oberta de Catalunya (2012-2017) i va realitzar una tesi doctoral sobre ètica amb el suport d’una beca FI a temps complet a la Universitat Pompeu Fabra (2008-2012).

S'ha dedicat a estudiar la influència de la tradició messiànica jueva en diversos pensadors contemporanis (Benjamin, Lévinas, Rosenzweig, Derrida, Agamben, Zizek...). També ha estudiat com el pensament contemporani pot il·luminar alguns dels reptes de l'ètica assistencial (els límits de l'imperatiu del secret professional, per exemple). Actualment està treballant sobre els relats de la malaltia: com la manera com els pacients relaten la seva malaltia reflecteix un cert ordre socioeconòmic i, alhora, el reprodueix.

La seva recerca s'ha publicat en revistes acadèmiques d'arreu, com 'Philosophy, Ethics and Humanities in Medicine', 'Culture, Medicine and Psychiatry', 'Philosophical and Theoretical Psychology', 'Journal for Cultural Research', 'Studies in Philosophy of Education', 'Theoretical and Philosophical Psychology', 'Pensamiento', 'Rivista di Filosofia Neoscolastica', 'Ramon Llull Journal of Applied Ethics', 'Convivium' i 'Enrahonar'.

És membre del grup de recerca PSITIC (Pedagogia, Societat, Innovació i TIC) de Blanquerna, així com del grup Derridà, de la Universitat de Barcelona.

També ha traduït de l’anglès Mark C. Taylor, cap del Departament de Religió de la Universitat de Columbia, i del francès Yves-Charles Zarka, director d’investigació del CNRS de París.

 

CURRICULUM COMPLET

 

LLIBRES

Mesianismo en la filosofía contemporánea, Barcelona: Herder, 2016, 256 pp.
Som crítics? Fonaments per a una educació compromesa, Fundació Jaume Bofill, 2019, 140 pp. Mar Rosàs i Francesc Torralba.

PUBLICACIONS EN REVISTES ACADÈMIQUES INDEXADES

«Immunity and Community in Esposito, Derrida and Agamben», Revista de Filosofia, vol. 47, número 2, 2022.

«The Downgrading of Credibility of Pain Sufferers», Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine 16: 8, 2021.

«Interrupting patients in Healthcare Settings. What is Being Interrupted? », Culture, Medicine, and Psychiatry, 2021.

«Politics and Notions of the Self within Depression Narratives. Revisiting Martínez-Hernáez’ Typology”, Journal of Theoretical and Psychological Philosophy, 2019.
«Narrating Illness Messianically? Counteracting the Biocapitalistic Logic of Frank’s ‘Restitution Narrative’ Through Benjamin and Derrida», Journal for Cultural Research, 2019.
«Liderazgo ético de comunidades educativas en contextos de incertidumbre», Jordi Riera et al, dins del monogràfic de la Revista de Estudios y Experiencias en Educación (REXE) titulat “Una nueva concepción de escuela y aprendizaje, para una mayor equidad”, febrer 2018, 95-108.
«Two Forms of Overcoming Nihilism: the Theology of the Death of God and Contemporary Messianism», Rivista di filosofia neoscolastica, núm. 3 de 2018, 491-510.
Ressenya de Los sentidos del sujeto, de Judith Buler, Argumenta Philosopohica, núm 1, 2017, Editorial Herder, 109-112.
«Ethical deliberation within organizations», Ramon Llull Journal of Applied Ethics 8 (2017) 207-223. Francesc Torralba i Mar Rosàs.
«Escoltar la seva veu. Anàlisi qualitativa dels valors dels adolescents a la ciutat de Barcelona i núvol dels seus valors, de Francesc Torralba, Núria Tria, Mar Rosàs, Cristian Palazzi i Miquel Seguró», Ars Brevis, núm 22, 2016, 357-440.
«Educational Leadership Reconsidered. Arendt, Agamben, and Bauman», Studies in Philosophy and Education, vol. 35, 2016, 353-369.
«Life Under and Beyond the Law: Biopolitics, Franciscanism, and Liturgy», The European Legacy, vol. 20, núm. 2, 170-175, 2015.
«La teologia feble en context», Qüestions de vida cristiana. Teologies Emergents, 2015, 99-120.
«L’hospitalitat en el pensament d’Emmanuel Lévinas i Jacques Derrida», Qüestions de vida cristiana. Era foraster i em vau acollir, núm 259, 2018, 13-33.
«La societat del cansament i la maximització del rendiment d’un mateix», Diàlegs, 2015, vol. 18, n. 69, 35-47.
«Derrida’s Way out of the Dead End of Contemporary Messianism», Journal for Cultural Research, vol. 18, núm.4, 350-369, 2014.
«Los límites de la afinidad entre la concepción derrideana del lenguaje y la rabínica», Pensamiento, 2014, volum 70 núm.263, 385-409.
«Performativitat i aporia derridianes en la creació del món segons Hasday Cresques», Enrahonar, núm. 54, 2015.
«A Reading of the 2010 Declaration of a State of Alarm in Spain. A Threshold of Indistinction Between the Inside and the Outside of the Law», Convivium, 2014-2015, 27 28: 127-144.
«Professional Secret in Social Work and Education: A Cornerstone of Democracy. With a focus on Catalan and Spanish Contexts», Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 2014, núm. 5, 91-112.
«Lecturas contemporáneas de la concepción paulina de la ley», Res Publica Litterarum (Suplement monogràfic sobre «Utopía y Religión»), 2013, 1-11.
«Per què no disposem d’un concepte adequat a Déu? Jean-Luc Marion, Jacques Derrida i Mark C. Taylor», Ars Brevis, núm. 18, 2012, 315-324.
«Política messiànica: Jacques Derrida». A: Models de filosofia política actuals, publicacions del Centre d’Estudis Jordi Pujol, 2014. [Acceptat, pendent de publicació.]
«Book Review of Cristian Palazzi’s Zygmunt Bauman. Reflexions sobre la modernitat líquida», Ramon Llull Journal of Applied Ethics, núm. 3, 2012, 172-173.
«Theodor Adorno, Ernst Bloch y Jacques Derrida para una lectura alternativa de la crisis», Ars Brevis: Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, núm. 16, 2011, 332-344.
«Book Review of Norbert Bilbeny’s Ecoética. Ética del medio ambiente», Ramon Llull Journal of Applied Ethics, núm. 2, 2011, 238-241.
«El estado de alarma u otra cara de la democracia», Dylarama, núm. 1, 2011.
«Un relat de Döblin o un problema artístic i filosòfic als inicis del segle XX», Ars Brevis: Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, núm. 15, 2010, 215-235.
«Ressenya del llibre de Pierre Hadot La philosophie comme manière de vivre», Forma. Revista d’estudis comparatius d’art, literatura i pensament, 2009, 165-167.
«L’ètica i la desconstrucció: incompatibles?», Ars Brevis: Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna, núm. 14, 2009, 317-330.
«La inaccesibilidad del límite del discurso a partir de Jacques Derrida y Mary Douglas», Límites y fronteras, XLVI Congreso de Filosofía Joven, Facultat de Filosofia de la Universidad de la Laguna, 2009, 138-144.

 

TASQUES D’ASSESSORAMENT

-Membre del Comitè d’Ètica de la Recerca de la Universitat Ramon Llull
-Membre del Comitè d’Ètica de la Recerca de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
-Membre de la Junta de Govern de Justícia i Pau

TASQUES EDITORIALS
Editora principal del Ramon Llull Journal of Applied Ethics indexat a Scopus des de 2015 (des de novembre de 2014).
Revisora per a la Critical Research on Religion, Revista Científica Guillermo de Ockham, Comprendre, Forma, Escritura e imagen, Franciscanum.
Consell de redacció de la revista Argumenta.

PROJECTES DE RECERCA EN ÈTICA APLICADA PER A INSTITUCIONS

«Codi ètic de la Fundació Barça». Amb el Dr. Francesc Torralba i la Dra. Núria Tria. 2019.
«Què és el pensament crític i com difondre’l en les institucions educatives? ». Amb el Dr. Francesc Torralba. 2018-2019.
«Els cuidadors professionals domiciliaris de gent gran a la ciutat de Barcelona.
Perfil, tasques, necessitats, autopercepció i virtuts». Amb el Dr. Francesc Torralba, Guillem Martí, Mar Rosàs, Núria Bardasco, Maria Vilàs Trias. Grup Mémora. 2017.
«Escoltar la seva veu. Anàlisi qualitativa dels valors dels adolescents de la ciutat de Barcelona». Per al Departament de Recerca i Coneixement de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona. Amb el Dr. Francesc Torralba i la Sra. Núria Tria. 2014.
«Barcelona: de la ciutat de l’esport a la ciutat dels valors. Aproximació reflexiva al capital moral i social de la praxi esportiva dels barcelonins». Per a l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona. Amb el Dr. Guillem Turró i el Dr. Francesc Torralba. 2014.
«Els valors del lleure estructurat a la ciutat de Barcelona. Esplais i agrupacions escolta». Per al Departament de Recerca i Coneixement de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona. Disseny del projecte. Pendent de realització. 2014-2015.
«Anàlisi de les fortaleses i les debilitats d’un model de lleure nocturn alternatiu per a joves i proposta de la seva viabilitat a la ciutat de Barcelona». Per al Departament de Recerca i Coneixement de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona. Disseny del projecte. En procés de realització. 2014-2015.
«Mapa de valors de l’SPEIS de Barcelona: Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis». Per a l’SPEIS. Amb Dr. Francesc Torralba i Cristian Palazzi. 2013-2014.
«El capital social de les pràctiques esportives dels barcelonins amb diversitat funcional». Amb el Dr. Guillem Turró. 2014-2015.

CONGRESSOS

Presentacions:

«Narrar la enfermedad mesiánicamente», Jornades d’estudi internacionals Políticas de la sobrevida. En torno a Jacques Derrida”, Universitat de Barcelona, 4-5 de juliol de 2019.
«La llei que ens protegeix i ens abandona. La noció de llei en el temps messiànic segons la filosofia contemporània», Congrés Català de Filosofia, Vilafranca, novembre de 2015.
«La analogía del ser y la deconstrucción: dos formas emparentadas o antagónicas de acercarse a lo divino?», amb Miquel Seguró, X Jornadas de Diálogo Filosófico: Pensar y conocer a Dios en el siglo XXI, setembre de 2015.
«Arendt, Agamben, and Derrida. Rethinking Educational Leadership», 10th Annual International Conference on Philosophy, a l’Athens Institute for Education and Research, Atenes, maig de 2015.
«La economía política y la ‘nada de la revelación’ según Scholem», al workshop sobre Les transformacions de la religió després de la crítica de la metafísica, UPF, febrer 2015.
«Repensar el lideratge educatiu. La ruptura del contínuum de la història i l’ontologia de la impotencialitat», III Congrés Català de Filosofia, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 21-23 de gener.
«Cuando los derechos se suspenden para el bien común. O sobre el secreto profesional», XXII Congreso Nacional de European Business Ethics Network (EBEN) sobre Ética, Emociones, Economía. La Gestión Actual de las Organizaciones, 19 i 20 de juny, EBEN i Universitat Ramon Llull, 2014.
«The Dislocation of the Law versus its Deactivation. The Intersection between the Political and the Linguistic in Jacques Derrida’s Messianicity and Giorgio Agamben’s Messianism», Derrida Today Conference, Nova York, maig 2014.
«September 11th, War on Terror and the Strike of Spanish Air Traffic Controllers», Annual International Interdisciplinary Conference, Brighton (Regne Unit), ago. 2011.
«Per què no disposem d’un concepte adequat a Déu? Jean-Luc Marion, John D. Caputo, Mark C. Taylor i Jacques Derrida», Jornades Alois M. Haas, Universitat Pompeu Fabra, jun. 2011.
«El papel de la ley en el mesianismo de Giorgio Agamben y en la “mesianicidad sin mesianismo” de Jacques Derrida», VII Congreso Internacional Religión en utopía, Universidad Carlos III, Madrid, nov. 2010.
«Per a una lectura de la creació en Hasday Cresques. Jacques Derrida i Harry A. Wolfson», Congrés per a L’estudi dels Jueus en Territori de Parla Catalana, Institut d’estudis Món Juïc, València, oct. 2010.
«Adorno, Bloch y Derrida para una lectura alternativa de la crisis», XLVII Congreso de Filosofía Joven, Universidad de Murcia, abr. 2010.
«La inaccesibilidad del límite del discurso a partir de las reflexiones de Jacques Derrida y Mary Douglas. Una necesidad antropológica, una necesidad conceptual», XLVI Congreso de Filosofía Joven, Universidad de la Laguna, Tenerife, abr. 2009.

Comitè organitzador i/o científic:

-Comitè científic del XXVI Congreso de la European Business Ethics Network España, Málaga, 2018. I selecció d’abstracts.
-Comitè científic del XXV Congreso de la European Business Ethics Network España “Ética y Responsabilidad Social en el Corazón de la Empresa: Competitividad Sostenible”, mayo 2017, Cuenca.
-Comitè científic i organitzador de les VII Lliçons Alois M. Haas sobre “Lloc i espai: arquitectures del pensament, la paraula i la imatge”, UPF, maig de 2017.
-Comitè científic de l’Annual Conference de la European Association of Centers of Medical Ethics (EACME) sobre Justice in Health Care – Values in Conflict, Institut Borja de Bioètica-URL, setembre de 2017. I selecció d’abstracts.
-Participació en l’organització del I Congrés de Joves Investigadors en Humanitats, UPF (abr. 2012).
-Comitè científic del XXII Congreso Nacional de European Business Ethics Network (EBEN) sobre Ética, Emociones, Economía. La Gestión Actual de las Organizaciones, 19 i 20 de juny, EBEN i Universitat Ramon Llull, 2014.

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
HumanitatsUniversitat Pompeu Fabra
Doctorat en HumanitatsUniversitat Pompeu Fabra
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i PensamentUniversitat Pompeu Fabra

Carregant dades ...