Riera Romaní, Jordi
Perfil professional
Experiència professional

És Mestre (Blanquerna -UB, 1985), Llicenciat en Pedagogia per la UAB (1991), i doctor en Pedagogia Social per la UAB (1996), i actualment exerceix de Professor Catedràtic d’Educació de la URL, a plena dedicació a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEEB-URL).

Durant la seva trajectòria professional va començar exercint de mestre i professor de dues escoles/Instituts de Catalunya (a Barcelona i Sant Vicenç dels Horts respectivament) entre els anys 1985 i 1994.

Posteriorment ha exercit de professor Associat, Titular i actualment Catedràtic de les titulacions d'Educació a la FPCEE-Blanquerna (URL), Facultat on successivament ha exercit també diferents càrrecs de gestió com a Coordinador d'Estudis, Cap de Departament d'Educació, Vicedegà Acadèmic i posteriorment Degà de la FPCEEB (1996-2004), càrrec que ha recuperat en l'actualitat des de l'1 de febrer de 2021, després d'exercir durant 14 anys de Vicerector acadèmic i qualitat, de la Universitat Ramon Llull (2006-2020). També ha exercit de director de l’OTRI Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis; President del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, membre del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya i del Consell d’Experts de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Durant la seva trajectòria acadèmica i de recerca ha publicat nombrosos llibres i articles científics en un ampla nombre de revistes especialitzades sobre temes educatius amb factor d'impacte internacional. És també des de l'any 1998 l’Investigador Principal (IP) del Grup de Recerca Consolidat de Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC (PSITIC).

Participa habitualment com a ponent convidat en congressos i jornades, és autor de diversos articles i llibres i està molt present en els mitjans de comunicació social a Catalunya entorn de l’Educació, la Pedagogia Social i la Innovació Educativa. Darrerament, i a tall d'exemple, ha estat el Director de l'Anuari de l'Educació (2018) de la Fundació Jaume Bofill, com a director d'una obra col·lectiva.

 

Les seves principals línies d’investigació dins del grup de recerca que dirigeix (PSITIC) són: l’anàlisi i diagnòstic de situacions socioeducatives “crítiques” (de manca d'equitat, igualtat d'oportunitat, pobresa infantil, ..) i el seu afrontament des d'una perspectiva sistèmica, comunitària i interdisciplinar; l'estratègia i constitució de les xarxes de corresponsabilitat socioeducativa comunitàries de diversa tipologia (Plans Educatiu Entorn, Projectes Educatius de barri o Ciutat, Xarxes de Transició Escola Treball, Plans de Desenvolupament Comunitari, etc); l'aplicació dels principis que sostenen els ODS i l'aprenentatge al llarg  i ampla de la vida “(Life Long/Wide Learning”); i l’avaluació de l’impacte de les TIC en l’aprenentatge i generació de nous models de suport i transformació educativa, entre d’altres.

Experiència internacional

Estades Internacionals en Centres de Recerca

Centre: Universidad Católica de la Asunción

Localitat:Asunción       País: PARAGUAI         Any: 2004       Durada: dos mesos

Tema: Intereses y motivaciones del tejido social de los barrios deprimidos de las zonas urbanas de Paraguay para diseñar una estrategia social para convertir en sostenible un proyecto de escolarización de niños de 3, 4 y años y una mejora de la metodología de las escuelas

 

Centre: Fundación Chile amb col·laboració del ’Ministerio de Educación de Chile’

Localitat:Santiago de Chile      País: XILE        Any: 2004       Durada: 3 mesos

Tema: Análisis y valoración externa del programa de mejora de calidad educativa de las escuelas carenciadas-críticas chilenas.

 

Centre: Universitat de Memphis

Localitat:Memphis      País: EUA        Any: 2005       Durada: 15 Dies

Tema: Departament de Psicologia

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Experiència de lideratge i gestió-àmbit Universitari

 

Àmbit universitari – Responsabilitats a Rectorat de la Universitat Ramon Llull:

 • Vicerector de Docència i Convergència Europea de la Universitat Ramon Llull(2007-2010)
 • Vicerector Acadèmic, d’Innovació Docent i Qualitat de la Universitat Ramon Llull(2010-2012)
 • Vicerector de Política Acadèmica i Adjunt al Rector (2012-act.)

 

Direcció/deganat:

 • Director de l’Escola Universitària de Treball Socialde l’ICESB, adscrita a la Universitat de Barcelona i posteriorment integrada a la Universitat Ramon Llull (1994-1996).
 • Degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull (1996-2004) i un nou període iniciat just actualment (2021-act.)
 • Director de l’OTRI Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) (2004-2007)

 

Vicedeganats a la FPCEE-Blanquerna:

 • Vicedegà Acadèmicde la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull (1994-1995)
 • Vicedegà d’Orientacióde la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull (1995-1996)

 

Coordinacions/direccions de titulacions:

 • Coordinador de pràctiques de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull (1991-1992)
 • Coordinador acadèmic 2n. Cicle dels estudis de Psicologia i Pedagogia de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull (1991-1994)
 • Cap del Departament de Pedagogia de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació Blanquerna. Universitat Ramon Llull (1996-2002, i en l'actualitat)
 • Director acadèmic del Màster Oficial en Pedagogia Social i Comunitària. FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull (2007 – 2013)
 • Director acadèmic del MU en Innovació pedagògica i lideratge educatiu en el s.XXI. FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull (2013 – 2015)
Altres mèrits

EN L'ÀMBIT DE RECERCA:

IP del Grup de Recerca PSITIC

És l’Investigador Principal del Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC) de la FPCEEB (URL) des de l'any de la seva fundació (1997) fins l'actualitat.

Línies de Recerca Principals dins de PSITIC:

Línia: La reconceptualització del sistema educatiu a partir de xarxes de corresponsabilitats socioeducatives i treball interprofessional. Una nova definició de rols, relacions (formals i no formals) i agents educatius, especialment en contextos de Pobresa Infantil i Vulnerabilitat.

Centre: GR PSITIC de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

 

Línia: Estudi de l’impacte socioeducatiu del capital social individual i col·lectiu de nivell familiar, nivell escolar, nivell comunitari, en estratègies de prevenció tant a l'àmbit de la salut com de l'educació (èxit educatiu).

Centre: GR PSITIC - Facultat de Psicologia Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

 

Línia: Investigació entorn el desenvolupament de les potencialitats TIC com a suport als diferents nodes d’una xarxa socioeducativa.

Centre: GR PSITIC - Facultat de Psicologia Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

 

 Publicacions en revistes (període 2016-2020):

Huerta, H. G., & i Romaní, J. R. (2020). Descubriendo las hackatones educativas comunitarias: un estudio exploratorio. Aloma: revista de psicologia, ciències de l'educació i de l'esport Blanquerna38(1), 51-62.

Longás Mayayo, J., Riera Romaní, J., & de Querol Duran, R. (2020). Management and leadership of networks for educational success: analysis of emerging networks in Spain. School Leadership & Management40(2-3), 183-202.

Carrillo‐Álvarez, E., Kawachi, I., & Riera‐Romaní, J. (2019). Neighbourhood social capital and obesity: a systematic review of the literature. Obesity Reviews20(1), 119-141.

Carrillo-Álvarez, E., Villalonga-Olives, E., Riera-Romaní, J., & Kawachi, I. (2019). Development and validation of a questionnaire to measure family social capital. SSM-population health8, 100453.

Cussó Parcerisas, I., Carrillo Álvarez, E., & Riera Romaní, J. (2019). Repensar la pobresa a Barcelona amb el nou indicador europeu reference budgets. Barcelona Societat, 2019, núm. 23, p. 52-65.

Mayayo, J. L., de Querol Duran, R., Parcerisas, I. C., & Romaní, J. R. (2019). Individuo, familia, escuela y comunidad: apoyos multidimensionales para el éxito escolar en entornos de pobreza1 Individual, family, school and community: multidimensional supports for school success in contexts of poverty. Revista de Educación386, 11-36.

Carrillo, E.; Civís, M.; Andrés, T.; Longás, E.; Riera, J. (2018).  Condicionantes del éxito y fracaso escolar en contextos de bajo nivel socioeconómico   001919 - Revista de Estudios y Experiencia en Educación.  Número especial-2, pp.75-94. ISSN 0718-5162.

Díaz-Gibson, J.; Longás, J.; Prats, M.A; Ojando, E; Riera, J. (2018). Tejiendo los Hilos del Éxito Escolar. Hacia un modelo interconectado para impulsar el éxito de nuestros estudiantes  201179 - Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado. 22-2 (2018), pp.185-205. ISSN 1138-414X. 

Longás, J.; Carrillo, E.; Fornieles, A. i Riera, J. (2018). Desarrollo y validación del cuestionario sobre condicionantes de éxito escolar en alumnos de secundaria 201470 - Revista Española de Pedagogía. 269, pp.55-83. 

Longás, J.; De Querol, R.; Ciraso-Calí, A.; Riera, J.; Úcar, X. (2018).  Redes de acción socioeducativa contra la pobreza infantil. Evaluación de la percepción de impacto del programa CaixaProinfancia.002098 - Revista de Estudios y Experiencias en Educación. 2-1, pp.109-126. ISSN 0717-6945.

Riera, J.; Pagès, A.; Torralba, F.; Vilar, J.; Rosas, M. (2018).  Liderazgo ético de comunidades educativas en contextos de incertidumbre.001919 - Revista de Estudios y Experiencia en Educación. 2-1, pp.95-108. ISSN 0718-5162.

Riera Romaní, Jordi. (2018). Una nueva concepción de escuela y aprendizaje, para una mayor equidad  001919 - Revista de Estudios y Experiencia en Educación. 2 (2018), pp.1-132. ISSN 0718-5162.

Carrillo, E.; Kawachi, I.; Riera, J. (2017).  Family social capital and health - a systematic review and redirection   912502 - Sociology of Health & Illness. 39-01, pp.05-29. ISSN 1467-9566.

Carrillo, E.; Riera, J. (2016).  Measuring social capital: further insights  914691 – Gaceta Sanitaria ISSN 0211 – 819X

Carrillo, E.; Cussó-Parcerisas, I.; Riera, J. (2016). Development of the Spanish Healthy Food Reference Budget for an adequate social participation at the minimum  912837 - Public Health Nutrition. 19-17, pp.3232-3244. ISSN 1368-9800.

Cussó-Parcerisas, I.; Carrillo Álvarez; E.; Riera-Romaní, J.  (2016).  What is the Minimum Budget for an Adequate Social Participation in Spain? An Estimate Through the Reference Budgets Approach   914541 - Child Indicators Research. pp.1-28. ISSN 1874-897X.

Díaz-Gibson, J.; Civís, M.; Daly, A.; Longás, J.; Riera, J. (2016).  Networked Leadership in Educational Collaborative Networks   916920 - Educational Management Administration & Leadership.  45-6,  pp.1040-1059.  ISSN 1741-1432.

Longás Mayayo, J.; Cussó Parcerisas, I.; De Querol Duran, R.; Riera Romaní, J. (2016).  Análisis de factores de apoyo a trayectorias de éxito escolar en la enseñanza secundaria en contextos de pobreza y vulnerabilidad social en España. Un estudio de casos múltiples  002098 - Revista de Estudios y Experiencias en Educación. 15-28, pp.107-127. ISSN 0717-6945.

Longás Mayayo, J.; Riera Romaní, J.; Civís Zaragoza, M. (2016).  Asesoramiento al programa CaixaProinfancia; evaluación del cambio hacia un modelo de acción socioeducativa   200196 - Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. 28, pp.85-98. ISSN 1139-1723.

Longás, J.; Riera, J. (2016). Resultados del observatorio transición escuela-trabajo y monitoreo de la red socioeducativa de sant vicenç dels horts para el éxito escolar y el empoderamiento de los jóvenes   202010 - Revista de Pedagogía. Bordón. Sociedad Española de Pedagogía. 68-4, pp.103-120. ISSN 0210-5934.

López, P.; Cussó, I.; Rodríguez, E. i Riera, J. (2016).  Hacia una nueva propuesta de evaluación del éxito educativo   201508 – Revista Iberoamericana sobre calidad, eficàcia y cambio en educación. 14-2, pp.97-114. ISSN 1696-4713.

 

Publicacions en llibres (2016-2020):

Cussó-Parcerisas, I., Álvarez, E. C., & Romaní, J. R. (2020). Estimating the cost of raising a child in Catalonia through the reference budgets approach. Minimum Income Standards and Reference Budgets: International and Comparative Policy Perspectives, 155.

Goedemé, T., Penne, T., Hufkens, T., Karakitsios, A., Bernát, A., Simonovits, B., Carillo Alvarez, E., Kanavitsa, E., Cussó Parcerisas, I., Riera Romaní, J., Mäkinen, L., Matsaganis, M., Arlotti, M., Kopasz, M., Szivós, P., Ritakallio, V.M., Kazepov, Y., Van den Bosch, K. i Storms, B. (2019) What does it mean to live on the poverty threshold? Lessons from reference budgets. Decent Incomes for all? Improving Policies in Europe. Oxford University Press. 13-33. ISBN 97801908497

Cussó Parcerisas, I., Carrillo Álvarez, E., & Riera Romaní, J. (2019). Repensar la pobresa a Barcelona amb el nou indicador europeu reference budgets. Barcelona Societat, 2019, núm. 23, p. 52-65.

Cussó-Parcerisas, I., Álvarez, E. C., & Riera-Romaní, J. (2018). What is the minimum budget for an adequate social participation in Spain? An estimate through the reference budgets approach. Child Indicators Research11(1), 263-290.

Riera, J. (2018) La nova relació educativa i la dinàmica de la innovació: dos eixos crítics de la transformació educativa actual. Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018 Editorial: Fundació Jaume Bofill.

Mayayo, J. L., Parcerisas, I. C., de Querol Duran, R., & Romaní, J. R. (2016). Análisis de factores de apoyo a trayectorias de éxito escolar en la enseñanza secundaria en contextos de pobreza y vulnerabilidad social en España. Un estudio de casos múltiples. REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación15(28), 107-127.

 

Projectes de Recerca més destacables dels darrers anys:

 

Títol del projecte/contracte: Evaluación del impacto de los factores familiares, comunitarios y pedagógicos de las trayectorias de éxito escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza relativa

Tipus de contracte/Programa: PNIF - Programa Nacional de Investigación Fundamental Empresa/Administració finançadora: MINE - MINECO. Ministerio de Economía y Competitividad Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: EDU2012-39497-C04-01 Import : 18.486,00 Durada, des de: 2013 fins: 2015

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romaní

 

Títol del projecte/contracte: Validación de una escala de vulnerabilidad social para evaluar el impacto de programas socioeducativos.

Tipus de contracte/Programa: PICT - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

Empresa/Administració finançadora: 05526 - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: PID2019-104971RB-I00 Import : --- Durada, des de: 2020 fins: 2023

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Pilot project for the development of a common methodology on Reference Budgets

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: 3776 - European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 999.472,00    Durada, des de: 2014 fins: 2020

Investigador/s responsable/s: Bea Cantillio

 

Títol del projecte/contracte: ImPRovE: Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation

Tipus de contracte/Programa: CSSH - FP7 Cooperation: Theme 8 - Socioeconomic Sciences and Humanities

Empresa/Administració finançadora: 3325 - Comissió Europea

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 2012 fins: 2016

Investigador/s responsable/s: Bea Cantillon

 

Títol del projecte/contracte: Disseny i implementació del nou model d’intervenció socioeducativa d’atenció a la infància en contextos de pobresa relativa. Aplicació al cas del programa Caixa Proinfància.

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: OSCA - Obra Social de ’La Caixa’ Entitats participants: --- Número de projecte/contracte: --- Import : 1,2 M. Euros Durada, des de: 2010 fins: actualitat Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romaní

 

Títol del projecte/contracte: Grup de Recerca en Pedagogia Social i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC)

Tipus de contracte/Programa: SGRC - Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR) Empresa/Administració finançadora: AGAU - Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 2009SGR482 Import : 38.400,00 Durada, des de: 2009 fins: 2013

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Consultoria principal en el disseny, implantació i desenvolupament del projecte ’INEDU’

Tipus de contracte/Programa: APRB - Convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Programa 1 del PGRID

Empresa/Administració finançadora: 2911 - Cetei - Fundació Joan XXIII

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 30.000,00 Durada, des de: 2008 fins: 2011 Investigador/s responsable/s: Jordi Riera i Miquel Àngel Prats

 

Títol del projecte/contracte: Avaluació d’un model de formació i assessorament al professorat, basat en la incorporaió d’eines digitals interactives a l’aula ordinària, de centres d’educació infantil i promària de Catalunya

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: AGAU - Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 2007/ARIE/00056 Import : 7.000,00 Durada, des de: 2008 fins: 2009

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Les xarxes educatives locals en el marc de la coresponsabilitat educativa

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: --- Número de projecte/contracte: --- Import : 1.500,00 Durada, des de: 2008 fins: 2009

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Evaluación educativa interdisciplinar de las aportaciones de excelencia didáctica del uso de las pizarras digitales interactivas en el aula ordinaria en centros de educación infantil y primaria

Tipus de contracte/Programa: NSEJ - Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas

Empresa/Administració finançadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: SEJ2007-60146 Import : 12.000,00 Durada, des de: 2007 fins: 2010

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Valoracions, demandes i imaginaris dels agents i sectors socials no vinculats directament a l’educació, entorn la missió i el paper de l’escola del segle XXI

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FBOF - Fundació Jaume Bofill

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 001388 Import : 23.620,00 Durada, des de: 2007 fins: 2008 Investigador/s responsable/s: Mireia Civís i Zaragoza i Jordi Riera i Romaní

 

Títol del projecte/contracte: Les xarxes educatives locals en el marc de la coresponsabilitat educativa

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 2007 fins: 2008

Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Títol del projecte/contracte: Adopción internacional: la integración familiar y social de los menores adoptados internacionalmente. Perspectivas interdisciplinarias y comparativas

Tipus de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: SEJ2006-15286 Import : --- Durada, des de: 2006 fins: 2009 Investigador/s responsable/s: Carme Gómez Granell

 

Títol del projecte/contracte: Avaluació del projecte d’innovació educativa amb el suport de les noves tecnologies de Ponte dos Brozos - Arteixo (A Coruña)

 Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: 2123 - FAO

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 205.462,68 Durada, des de: 2006 fins: 2008 Investigador/s responsable/s: Jordi Riera

 

Títol del projecte/contracte: Disseny i seguiment avaluatiu del projecte d’investigació-acció entorn la generació d’innovació educativa amb el suport de les TIC a l’aula. El cas Betània-Patmos.

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: 2400 - Escola Betània-Patmos

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 14.000,00 Durada, des de: 2006 fins: 2008 Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Disseny i seguiment avaluatiu del projecte d’investigació-acció entorn la generació d’innovació educativa amb el suport de les TIC a l’aula, a quatre centres del Baix Llobregat

Tipus de contracte/Programa: APRB - Convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Programa 1 del PGRID

Empresa/Administració finançadora: 2911 - Cetei - Fundació Joan XXIII

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 51.991,20 Durada, des de: 2006 fins: 2007 Investigador/s responsable/s: Jordi Riera i Miquel Àngel Prats

 

Títol del projecte/contracte: Desarrollo del poryecto de investigación-acción para identificar y consensuar los conocimientos y saberes básicos que resulten esenciales para el desarrollo cultural y socioeconómico planteado en la estrategia europe pora el empleo y en el espacio europeo de educación superior

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: 3206 - Fundación Andaluza Saberesencia

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: FFE-FAS06 Import : 10.000,00 Durada, des de: 2006 fins: 2007 Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Títol del projecte/contracte: Anàlisi i interpretació de les TIC en l’àmbit socioeducatiu

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 2006 fins: 2007

Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Títol del projecte/contracte: Valoració de l’educació a Catalunya per part dels membres del Consell Escolar de CAtalunya durant el període 2003-2006.

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FBOF - Fundació Jaume Bofill

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 6.000,00 Durada, des de: 2006 fins: 2007 Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi; Civís Zaragoza, Mireia

 

Títol del projecte/contracte: Grup de Recerca en Pedagogia Social i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Tipus de contracte/Programa: SGRC - Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)

Empresa/Administració finançadora: AGAU - Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 2005SGR00469 Import : --- Durada, des de: 2005 fins: 2008

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Estudio metodológico y tecnológico para la adaptación de una titulación en formato e-learning al nuevo espacio europeo de educación superior.

Tipus de contracte/Programa: NESA - Programa Nacional de Estudios y Análisis

Empresa/Administració finançadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia

Entitats participants: SEUI - Secretaría de Estado de Universidades e Investigación / DUNV - Dirección General de Universidades. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Número de projecte/contracte: EA2005-196 Import : 18.458,00 Durada, des de: 2005 fins: 2005

Investigador/s responsable/s: Lluís Vicent Safont

 

Títol del projecte/contracte: Diagnòstic de febleses i fortaleses del procés d’incorporació de les TIC i específicament d’una plataforma telemàtica en una xarxa de 19 escoles catalanes, des d’una perspectiva de multiusuaris.

Tipus de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: 2176 - Pedagogia Interactiva SL

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 15.000,00 Durada, des de: 2004 fins: 2005 Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Avaluació de l’impacte educatiu del sofware ’Educamigos’

Tipus de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: 2176 - Pedagogia Interactiva SL

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 6.000,00 Durada, des de: 2004 fins: 2004 Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: La construcción de la satisfacción profesional y el Burnout en el profesorado: situación de las mujeres docentes respecto a los hombres

Tipus de contracte/Programa: PSMG - Programa Nacional de estudios de las mujeres y del género

Empresa/Administració finançadora: MTAS - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 80/02 Import : 40.050,00 Durada, des de: 2003 fins: 2005

Investigador/s responsable/s: Lluis Botella Garcia del Cid

 

Títol del projecte/contracte: Estudios comparados sobre las condiciones de detención de las mujeres: evaluación, estudio de necesidades y mejoras prácticas

Tipus de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: 2178 - Universidad Greifswald (Alemanya)

Entitats participants: 2179 - Unió europea (programa AGIS)

Número de projecte/contracte: --- Import : 12.415,00 Durada, des de: 2003 fins: 2005 Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Investigación social para conocer los intereses y motivaciones del tejido social de los barrios deprimidos de las zonas urbanas de Paraguay (escolarización de niños de 3,4 y 5 años) y mejora metodológica de las escuelas.

Tipus de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: 2174 - Fundación ALDA

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 5.322,45 Durada, des de: 2003 fins: 2004

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Les demandes en els Serveis d’Atenció a la Família, propostes de línies d’actuació

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: DBFG - Departament de Benestar i Família

Entitats participants: GECA - Generalitat de Catalunya

Número de projecte/contracte: --- Import : 12.000,00 Durada, des de: 2003 fins: 2004 Investigador/s responsable/s: Jordi Riera, Climent Giné, Lluís Botella

 

Títol del projecte/contracte: Acció comunitària i participació ciutadana des d’una perspectiva sociopedagògica

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 3.000,00 Durada, des de: 2003 fins: 2004

Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Títol del projecte/contracte: La construcció de la satisfacció professional i el burn-out en els professors

Tipus de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 2002 fins: 2004

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Servicios y calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: 2037 - FEAPS - Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 66.111,00 Durada, des de: 2001 fins: 2004

Investigador/s responsable/s: Climent Giné i Giné

 

Títol del projecte/contracte: La construcción de la satisfación profesional y el burnout de los profesores

Tipus de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: 2015 - Servei Mancomunat d’Assegurances. ASEPEYO

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: Import : 30.000,00 Durada, des de: 2001 fins: 2004

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Intervenció social en els barris de Catalunya: diagnòstic i avaluació. Barris de Marianao i de Camps Blancs de Sant Boi de llobregat

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: DEBE - Departament de Benestar Social (Generalitat de Catalunya)

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 24.000,00 Durada, des de: 2000 fins: 2001

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera i Romaní

 

Títol del projecte/contracte: La Situación Educativa del Alumnado Inmigrante en España

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: 2071 - Defensor del Pueblo

Entitats participants: 2072 - UNICEF / 2073 - Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo - IDEA

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 2000 fins: 2001

Investigador/s responsable/s: Álvaro Marchesi

 

Títol del projecte/contracte: La mediació pedagògica com a model alternatiu en la resolució de conflictes

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 1999 fins: 2000

Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Títol del projecte/contracte: La mediació pedagògica com a model alternatiu en la resolució de conflictes

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 1999 fins: 2000

Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Títol del projecte/contracte: El contingut de les franges considerades com a infantils i la seva projecció o repercussió en els infants

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 1999 fins: 1999

Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Títol del projecte/contracte: L’avaluació de la formació contínua a les organitzacions: cultura d’avaluació i pràctiques avaluadores

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 3.000,00 Durada, des de: 1998 fins: 1999

Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Títol del projecte/contracte: L’avaluació de la formació contínua a les organitzacions: cultura d’avaluació i pràctiques avaluadores

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 3.000,00 Durada, des de: 1998 fins: 1999

Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Títol del projecte/contracte: Grup de recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC

Tipus de contracte/Programa: SGRC - Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)

Empresa/Administració finançadora: AGAU - Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 2014SGR0743 Import : 30.000,00 Durada, des de: 2014 fins: 2016

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC (PSITIC)

Tipus de contracte/Programa: SGRC - Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)

Empresa/Administració finançadora: AGAU - Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 2017SGR1756 Import : --- Durada, des de: 2017 fins: 2021

Investigador/s responsable/s: Jordi Riera Romani

 

Títol del projecte/contracte: Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: FBOF - Fundació Jaume Bofill

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 18.000,00 Durada, des de: 2018 fins: 2019

Investigador/s responsable/s: Riera Romaní, Jordi

 

Activitats de transferència de coneixement acumulades:

          - Direcció de 10 contractes de transferència d’especial rellevància i per un valor total aprox. de 643.000 €, amb el disseny i aprovació de 3 models d'utilitat (un dels quals, n'és director principal)

          - Direcció de l’OTRI: “Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis”, amb seu al carrer Raset,34, de Barcelona, on la Fundació Blanquerna desenvolupa diverses activitats de “recerca i transferència de coneixements” i “serveis” vinculats a les diferents àrees de la FPCEE: psicologia, logopèdia, i pedagogia, entre les que destaco la Unitat universitària d’Atenció i Suport a la Família (UASF), el Servei universitari d’Atenció i Assessorament Psicològic, (SAAP), i l’ “Institut Col·laborador d’Integració Familiar” (ICIF)

Tesis, tesines i treballs dirigits:

Títol: Una nova aproximació a la pobresa infantil. Aplicació de l’indicador europeu ’reference budgets’ a Catalunya per a àrees densament poblades

Autor/a: Cussó Parcerisas, Irene Maria

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

Any: 2017  Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Empirical approach to the effect of social capital on the lifestyle, eating habits and weight status of a sample of Catalan adolescents. A specific focus on the family environment in different socioeconomic contexts

Autor/a: Carrillo, E.

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

Any: 2016 Qualificació: Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: L’aprenentatge dels estudiants adolescents utilitzant les TIC: entre l’escola i les xarxes? Anàlisi de l’entorn personal d’aprenentatge (PLE) dels estudiants de secundària en els nous contextos sociodigitals

Autor/a: Francesc Xavier Ávila Morera

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. Blanquerna

Any: 2015  Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: La dimensió pedagògica en els processos d’adopció internacional. Rellevància de la dimensió educativa en les motivacions inicials per a l’adopció internacional, i en el marc dels processos de formació i valoració d’idoneïtat, a Catalunya.

Autor/a: Lisette Navarro Segura

Universitat: Ramón LLull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

Any: 2012 Qualificació: Apte cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Análisis y evaluación de un modelo socioconstructivo de formación permanente del profesorado para la para la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación. Estudio del caso CETEI del proceso de integración

Autor/a: Maria Graciela Badilla

Any: 2011 Qualificació: Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Una aproximació a l’escola com a organització saludable. Anàlisi de la relació entre el context intern del docent i la síndrome d’esgotament professional.

Autor/a: Jordi Longás

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: FPCEE Blanquerna

Any: 2010 Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Hacia una escuela segura y saludable: creación, validación y aplicación de un instrumento para registrar y estudiar los daños no intencionados en la escuela.

Autor/a: Eduard Longàs

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: FPCEE Blanquerna

Any: 2010  Qualificació: Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Resiliència i voluntat de sentit en la promoció de la salut psicosocial en els docents. Capacitat de reconstrucció positiva a partir d’un context inicial d’adversitat. Estudi de cas en un Institut d’Educació Secundaria

Autor/a: Francesc Marro Fantova

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

Any: 2008 Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Contribució de les xarxes sociotecnològiques al desenvolupament comunitari. Estudi del cas Proyecto Ponte dos Brozos com a generador de capital social

Autor/a: Tomàs Andrés Blanch

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

Any: 2008 Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Estrategias de navegación en internet en alumnos de primaria y secunadria. Proyecto Ponte dos Brozos. Arteixo. España

Autor/a: Maria Graciela Badilla Quintana

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

Any: 2008 Qualificació: Excel·lent Clau: Diploma d’Estudis Avançats Situació: Direcció

 

Títol: Els danys no intencionats a l’escola: aproximació teórico-práctica al seu estudi i prevenció Autor/a: Eduard Longàs Mayayo

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

Any: 2008 Qualificació: Excel·lent Clau: Diploma d’Estudis Avançats Situació: Direcció

 

Títol: Anàlisi de la relació entre factors organitzacionals i síndrome d’esgotament professional docent. Aproximació a l’escola com organització saludable.

Autor/a: Jordi Longàs Mayayo

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

Any: 2008 Qualificació: Excel·lent Clau: Diploma d’Estudis Avançats Situació: Direcció

 

Títol: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): un nuevo escenario para el desarrollo local de las comunidades (Estudio de caso: Comunidad Òmnia- Barrio Raval - Barcelona)

Autor/a: Luis Carlos Obando Arroyave

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: FPCEE - Blanquerna

Any: 2007  Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Les il·lusions òptiques i la TDS: una proposta taxonòmica

Autor/a: Ma. Isabel Muñiz Roca

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

Any: 2007  Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: La validesa del model triaxial de la confiança organitzativa com a predictor de l’efectivitat Autor/a: Mercè Mach Piera

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna

Any: 2007  Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya.

Autor/a: Navarro Segura, Lisette

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: FPCEE Blanquerna

Any: 2007 Qualificació: Apte cum laude Clau: Treball d’Investigació Situació: Direcció

 

Títol: L’estimació en numeració i càlcul a primària. Tipificació i categorització d’estratègies, dificultats i errors

Autor/a: Mercè Pañellas Valls

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

Any: 2005 Qualificació: Excel·lent cum laude i Premi Extraordinari Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): un nuevo escenario para el desarrollo local de las comunidades (Estudio de caso: Comunidad Ômnia-Barrio el Raval, Barcelona)

Autor/a: Luis Carlos Obando Arroyave

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna

Any: 2005 Qualificació: Clau: Treball d’Investigació Situació: Direcció

 

Títol: Una concepció socioeducativa del desenvolupament comunitari: els projectes educatius de ciutat.

Autor/a: Mireia Civis Zaragoza

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna

Any: 2005 Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: El aprendizaje organizativo en redes de empresas. El estudio preliminar de los casos multiasistencia y el IBM Barcelona Lab.

Autor/a: Xavier Busquets

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: FPCEE Blanquerna

Any: 2005  Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Treball d’Investigació Situació: Direcció

 

Títol: La incorporació de les TIC a l’ensenyament universitari presencial.

Autor/a: Dr. Miquel Àngel Prats Fernández

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, ciències de l’educació i de l’esport, Blanquerna

Any: 2004  Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral  Situació: Direcció

 

Títol: Anàlisi i interpretació dels criteris psicopedagògics emprats pels professors de secundària en la presa de decisions que els correspon com a gestors dels aprenentatges dels alumnes. Autor/a: Dr. Enrique Caturla Fita

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, ciències de l’educació i de l’esport, Blanquerna

Any: 2002 Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Tesi Doctoral Situació: Direcció

 

Títol: Una alternativa socioeducativa del Desenvolupament Comunitari. Anàlisi i diagnòstic de les variables comunitàries i la seva dimensió socioeducativa en un entorn de barri: el barri de Camps Blancs

Autor/a: Mireia Civís i Zaragoza

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: FPCEE Blanquerna

Any: 2002 Qualificació: Excel·lent cum laude Clau: Treball d’Investigació Situació: Direcció

 

Títol: Els microportals didàctics: presència i virtualitat

Autor/a: Miquel Angel Prats Fernández

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Facultat de Psicologia, ciències de l’educació i de l’esport, Blanquerna

Any: 2000  Qualificació: Excel·lent Clau: Treball d’Investigació Situació: Direcció

 

Títol: L’avaluació de recursos humans a l’administració pública. Estudi comparatiu de diferents experiències a Catalunya i a l’Estat Espanyol..

Autor/a: Francesc Marro Fontova

Universitat: Universitat Ramon Llull

Facultat/Escola: Fcultat de Psicologia, ciències de l’educació i de l’esport, Blanquerna

Any: 1998  Qualificació: Excel·lent    Clau: Treball d’Investigació  Situació: Direcció

 

         En total:

 • 16 tesis doctorals ja defensades “cum laude”
 • 14 tesines dirigides i defensades, totes elles amb qualificació d’Excel·lent.
 • 25 participacions en tribunals de tesis doctorals i 20 en comitès avaluadors
 • Direcció de beques “F.I.” de la Generalitat de Catalunya.
 • Direcció de beques "F.P.U" del Ministeri d'Universitats
 • Direcció de 2 beques "Colaboración" del Ministeri Universitats

 

Pertinença a associacions científiques:

-         Membre del Consell Pedagògic de la societat “Pedagogia Interactiva (2004-05) http://www.pedagogiainteractiva.com/inicio/

-         Membre del comitè Pedagògic de la fundació ALDA (2004-2006) http://www.fundacionalda.org.py/

-         Pertinença a la xarxa 'Diálogos productivos'

-         Membre de la Societat Ibèrica de Pedagogia Social

-         Pertinença a la xarxa CYTED 'REDIAD: Experiencias de proyectos socioeducativos de innovación y acción social para el desarrollo local e inclusivo, centrado en derechos. http://www.cyted.org/

-         Membre de la Xarxa d’Innovació i Recerca d'Universitats Catalanes

 

Pertinença a Patronats institucionals

-         Membre de la Junta Directiva (soci-directiu voluntari) de UNICEF-Catalunya

-         Membre del Patronat de la Fundació “Llars Compartides” http://www.llarscompartides.org/

-         Membre del Patronat de la Institució Cultural del CIC. Fundació Privada  http://www.iccic.edu/index.asp

 

ALTRES ACTIVITATS I MÈRITS RELLEVANTS

 

-            Premis: 

             -Obtenció del segon premi del ’III Premi Josep Mª Rueda i Palenzuela’ atorgat per la Diputació de Barcelona al treball ’Una alternativa socioeducativa del desenvolupament comunitari’ Febrer 2004

-

----        Participació en comitès editorials, i activitats com a “referee”

 

      - President del Consell Editor de la Revista Aloma (Facultat de Psicologia Ciències de l’Educació Blanquerna)

      -“Referee” de la Col·lecció Innova Universitas (conveni entre l’Editorial EDEBÉ i la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull

      -  Membre del Consell de Redacció i científic de la revista Eix del Col·legi de Pedagogs de Catalunya

      - Avaluador extern de la revista Educación XX1, de la Universidad Nacional de Educación a Distància, en l’avaluació d’originals afins a les línies de recerca.

      -  Membre del Comitè Científic de la revista Professione Pedagogista, de l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani

      -  Membre editor del Comitè Editorial de la revista E-learning papers.

      -  Membre del Comitè Científic i Avaluador de la Revista de Estudios y Experiencias en Educación (REXE).

      - Reviewer” del Journal Computers in Human Behavior.

      - Membre del Consell Assessor del Projecte Educatiu de Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona (1999-2004)

-                 - Membre del Fòrum d’Entitats del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)(2003-act.)

 

                  - Membre del Consell superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1998-2002)

 

-                 - Membre de la Comissió de treball de l’ANECA’ per al disseny de ’títulos de grado de pedagogía y educación social’ (setembre 2003-2004) i membre de l’Equip coordinador de                        ’Libro blanco - título de grado en pedagogía y educación social’ publicat per l’ANECA (2005)

          

-                  - Membre del fòrum internacional de la televisió infantil

 

-                  - Consultor principal del Projecte edu21 sobre educació, del Centre d’Estudis Jordi Pujol (2005-2008)

 

                    - Avaluador per l’ANECA dels nous plans d’estudis de grau de les Universitats Espanyoles (2007-2010)

 

                    - Membre del PEC de l’Ajuntament de Barcelona, com a representant de la URL (2007-2018)

 

                    - President del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya (COPEC) (2001-2004)

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
24/07/1996Doctor en PedagogiaUniversitat Autònoma De Barcelona
31/07/1990Llicenciat en Filosofia i lletres, secció de pedagogia didàcticaUniversitat Autònoma De Barcelona
30/12/1985Diplomat en professorat d'educació general bàsica

Carregant dades ...