Riera Piferrer, Francesc de Paula
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

· Professor de l'Escola Universitària de Mestres Blanquerna (URL), des del curs 1992-93, impartint docència en la diplomatura en Professorat d'EGB (especialitat Ciències Humanes).

· Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL), des del curs 1995-96 fins al curs 2013-14, impartint docència en totes les diplomatures de Mestre.

Matèries troncals impartides (1992-2010) :

- 1992-1993 : Història                                                        12 crèdits    Esp. : Ciències Humanes

- 1993-2010 : Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural        4'5 crèdits    Esp. : EF-EM-LE-EE

- 1998-2010 : Didàctica de les Ciències Socials                            9 crèdits    Esp. : Ed. Primària

- 2001-2003 : Didàctica de la Descoberta de l'Entorn                 6 crèdits    Esp. : Ed. Infantil

- 1993-1997 : Pràcticum II                                                14 crèdits    Esp. : Ed. Primària

- 1997-2010 : Pràcticum III                                                11 crèdits    Esp. : Ed. Primària

Matèries optatives impartides en la diplomatura de Mestre d'Educació Primària (1993-2010) :

- 1993-2006 : Multiculturalitat i educació intercultural    4'5 crèdits

- 1993-1998 : Catalunya en el món actual                 4'5 crèdits

- 1994-1996 : Valors i actituds cíviques                    4'5 crèdits

Matèries troncals impartides en el Grau de Mestre d'Educació Primària (2010-2014) :

- Ciències Socials : actualització científica i currículum    2n curs    6 crèdits

- Didàctica de les Ciències Socials                                    3r curs        6 crèdits

- Pràcticum I                            2n curs    6 crèdits

 

· Coordinador de diversos cursos de Postgrau de la FPCEE Blanquerna :

- Postgrau en Educació Viària (1993-94)

- Postgrau en Eixos Transversals en el Projecte Curricular de Centre (1994-95)

- Postgrau en Interculturalitat a l'escola (2004-2006)

 

· Professor col·laborador i coordinador de diversos cursos d'estiu, coorganitzats entre la FPCEE Blanquerna i Cosmocaixa (Escoles d'Estiu 2005, 2007 i 2008).

 

 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

· Secretari Acadèmic de l'Escola Universitària de Mestres Blanquerna (URL), des d'octubre de 1993 fins al febrer de 1995.

· Coordinador de Pràctiques dels estudis de Magisteri de l'Escola Universitària de Mestres Blanquerna (URL), des de l'abril fins a l'agost de 1995.

· Cap de l'Àrea de Didàctica de les Ciències Experimentals i les Ciències Socials, del departament de Pedagogia, de la FPCCE Blanquerna (octubre 2004-setembre 2012).

· Coordinador de l'itinerari en Interculturalitat, dels estudis de Magisteri de l'especialitat d'Ed. Primària, de la FPCCE Blanquerna (octubre 2003-juny 2007).

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
28/04/2004Doctorat en PedagogiaUniversitat Autònoma De Barcelona
15/06/1998Màster en Didàctica de les Ciències SocialsUniversitat Autònoma De Barcelona
19/07/1991Llicenciatura en Geografia i HistòriaUniversitat De Barcelona
11/07/1988Diplomatura en Professorat d'EGBUniversitat Ramon Llull
Diplomatura de Professorat d'EGB. Ciències Humanes Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...