Pérez Testor, Susana
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Doctora en Psicologia per la Universitat Ramon Llull. Des de 1994 és coordinadora del projecte de recerca “Dansa Esquema Corporal” amb l’objectiu d’estudiar els beneficis emocionals que aporta la pràctica de la dansa als seus participants. Actualment desenvolupa el projecte “Moviment i cultura per persones amb Alzheimer” en el Seminari Aprenentatge Servei (ApS), imparteix “Expressió Corporal” i “Pràcticum” en els estudis de Ciencies de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i "Educació a través de la plàstica, la música i l’educació física" en els estudis d’Educació Primària de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Investigadora del grup de recerca Salut Activitat Física i Esport (SAFE). Tutora de projectes de recerca del Master Dansa Moviment Teràpia (UAB). Professora de Psicologia del desenvolupament i Psicopedagogia de la dansa, Conservatori Superior de Dansa, Institut del Teatre de Barcelona.

Publicacions:

Pérez, S. (2015). Improvisación corporal del movimiento espontáneo individual al movimiento coreográfico con grupos de estudiantes universitarios. En Chinchilla, J.L. y Díaz, A. M., Danza, educación e investigación, (183-189). Málaga: Aljibe.

Pérez,S., Griñó, A,(2015). Danza creativa: El rol de material y la imaginación. AusArt Journal for Research in Art., 3,166-173

Pérez, S., Griñó, A., Cabedo, J., Guerra, M. (2014). El dibujo de la Figura Humana como ins-trumento de evaluación de la autoexigencia en alumnos de danza. En: La investigación en danza en España 2014, (549-554). Valencia: Mahali.

Pérez, S., Sebastiani, E. Mª, Solà, J., Arrany J., Sánchez, J. Campos, J., Martín, C. (2014). Movimiento y Cultura para personas con Alzheimer: proyecto de aprendizaje servicio. En: La Investigación en danza en España 2014, (161-168). Valencia: Mahali.

Trias, N., Pérez, S. (2014). Juegos de música y expresión corporal. (13ª. edición). Barcelona: Parramón

Pérez, S., Martín, M. (2011). Les emocions estètiques en els espectacles de dansa. En Estudis Escènics, Quadern de Dansa, 38, (230-234).

Pérez, S., Solana, M. (2010). Las neuronas especulares. Bailar para ser un buen espectador. Tiempo de Danza, 36-37.

Pérez, S., Griñó, A. (2010). Imaginar que bailamos nos permite bailar mejor. Por la Danza, 77-79.

Pérez, S., Guerra, M. (2010). De la intuición a la neurodidáctica en las clases de danza. Por la Danza, 89, 68-71.

Pérez, S., (2010). Proyecto DEC Danza Esquema Corporal y su repercusión emocional. En La investigación en danza en España, 2010, (108-115). Valencia: Mahali.

 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Untitled

Línies de recerca

Línia: Avaluació de l’impacta de les sessions de dansa i expressió corporal en l’estructuració de l’esquema corporal. Projecte Dansa Expressió Corporal (D.E.C.). Centre: Universitat Ramon Llull Data d’inici: 2007

Línia: Análisis de los parámetros de equilibrio, control postural y esquema corporal en individuos con discapacidad intelectual. Centre: Universitat Ramon Llull. Data inici: 2005  Data final: 2008

Línia: Salut mental dels ensenyants i el seu àmbit laboral. Centre: Fundació Vidal i Barraquer. Data inici: 1995  Data final: 1995

Línia: Psicoteràpia d’Orientació Psicoanalítica, programa P.O.P. Centre: Fundació Vidal i Barraquer

Data inici: 1990  Data final: 1997

Projectes finançats

Títol del projecte/contracte: Análisis de los parámetros de equilibrio, control postural y esquema corporal en individuos con discapacidad intelectual. Empresa/Administració finançadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia. Número de projecte/contracte: DEP2005-00202-C04-04/ACTI  Durada, des de: 2005 fins: 2008. Investigador/a Principal: Nuria MassoOrtigosa Codi de projecte/contracte: 001038

 

Títol del projecte/contracte: Projecte de recerca sobre l’eficàcia de la Psicoteràpia de Parella. Empresa/Administració finançadora: CIRIT-Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT). Número de projecte/contracte: DOGC 1914 plana 4409. Durada, des de: 1994 fins: 1997. Investigador/a Principal: Carles Pérez Testor. Codi de projecte/contracte: 001675

Altres titulacions

Títol: Certificat en Pedagogia Musical i Rítmica Dalcroze. Reconegut per l’Institut Jaques-Dalcroze de Ginebra. Centre: Institut Joan LLongueres, Barcelona. Data: 2007

Títol:  Habilitació General per impartir docència, en escoles creades o autoritzades a l'empara del decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, (DOGC núm. 1779 de 4.08.93). Centre: Direcció General d’Ordenació Educativa. Generalitat de Catalunya. Data: 1995

Títol: Elementary Executant Certificate. Centre: The Royal Academy of Dancing. Data: 1983

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
10/01/2002Doctora en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
19/03/1999Màster en Investigació PsicològicaUniversitat Ramon Llull
03/03/1989Llicenciada en PsicologiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...