Pérez Pérez, Isabel
Perfil professional
Experiència professional

Untitled
 • Vicedegana de Grau, Qualitat i Comunicació, des de febrer de 2013.

 • Directora del Grau en Infermeria des de gener de 2010 a 2013.

 • Cap d'estudis d'Infermeria des de 2003 a 2010. 

 • Professora de l'Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna (URL) des de l'inici al 1992:

 • Professora de les Assignatures : Relació d’Ajuda i Infermeria Comunitària I i III i Educació per a la Salut, Seminari multidisciplinar, Seminari professionalitzador

 • Professora col·laboradora dels cursos de Post-grau d’Infermeria en : Pediatria en el Medi Hospitalari, i Infermeria pediàtrica en l’atenció primària de salut - des del seu inici a l'any 1998

 • 1990-1995 : Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat (UAB) : Professora col·laboradora de l’assignatura Infermeria Comunitària I. Professora col·laboradora del curs postgrau Nutrició i Salut des l’any 1992/03. -1989-1990

 • Escola Bonanova (Formació professional Sanitària) IMAS : Professora de Ciències de la Salut en les especialitats sanitàries. - 1988 fins 1996

 • Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra (Universitat d’Andorra) des del seu inici a l'any 1988: Professora de les assignatures Salut Comunitària i Educació per a la salut. -1983-1989 . Educació per a la salut.des del 1990 fins a l'actualitat

 • Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja (UAB): Professora de les assignatures Infermeria Fonamental , Infermeria Matern-Infantil  i Educació per a la Salut.

 • 1978 – 1983 : Escola Universitària d’Infermeria Ntra. Sra. del Mar (UB). Professora d' Infermeria Matern-Infantil i Fonaments d’Infermeria

Experiència internacional

Untitled

Setembre 2006 : Participació en el programa de mobilitat ERASMUS de professors en el marc del programa Sócrates d’Infermeria. Escola Superior de Enfermagem Dr, Angelo da Fonseca. Universidade de Coimbra. Portugal.  

Gener de 2010.membre de la FINE (Federació Internacional d'Infermeres Educadores).

Abril de 2012 Organització del workshop de la FINE en Barcelona

Premis

Untitled
 • 2012 Premi ACI 2012 a la trajectòria professional  per l'Associació Catalana d'Infermeria

 • 2006-2007. Projecte de Recerca “Projecte de millora de l’atenció a la població immigrant en l’Atenció Primària de Salut a Catalunya” subvenció del Col·legi oficial d’Infermeria de Barcelona.

 • 2002: Accèssit. 31é premi Associació ex-alumnes escola universitària d’infermeria Sta Madrona. (UB) “ La dona com a cuidadora familiar de la gent gran: una mirada qualitativa des de la perspectiva infermera”.

 • 2000: Premi a la millor comunicació “La formación en Relación de Ayuda: una forma de Humanizar la Salut”. en V Jornadas Nacionales de Humanización y Relación de Ayuda. Sitges organitzades pel centre d’Humanització de la Salut.

 • 1989: Disseny del Projecte “ Prevenció de la drogaaddicció a la població juvenil“. Programa subvencionat per l’ Àrea de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona.

 • 1981: “ Iniciació al procés de cuidados“ 2n premi Associació ex-alumnes escola universitària d’infermeria Sta Madrona. (UB).

 • 1980: “ Cuidados d'infermeria al malalt diabètic “ . 1r premi Associació ex-alumnes escola universitària d’infermeria Sta Madrona. (UB).

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled
 • Desde febrer de 2013 Vicedegana de Grau, Qualitat i Comunicació Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna _URL  

 • Des de gener de 2010 a 2013 Directora del grau en Infermeria de la  Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna -URL

 • De 2003 a 2009 : Cap d’estudis d’Infermeria. Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna _URL

 • Coordinadora de 1r curs de 2000 a 2003.Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna - URL

 • Responsable de l’Àrea de Fonaments d’Infermeria des del 96 fins al 2000. Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna URL

 • Cap del Departament d’Infermeria 94-96.Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició BlanquernURL

 • Directoradel Post-grau d’Infermeria Pediàtrica en l’Atenció Primària de Salut des de 1996. Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna -URL

 • Coordinadora de l’Ordenació acadèmica 85-89. Secretaria del Patronat de l'Escola Universitària d’Infermeria de la Creu Roja /U.A.B. (Òrgan de govern ) 84-88.

Altres mèrits

Untitled
 • Acreditació com a professora col·laboradora per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català. (Any 2009)

 • Recerca - 2006 projecte de recerca sobre la Atenció a la gent gran. membre col·laborador. Fundació Ethos Ramon Llull. -

 • 2004 Projecte de recerca “Diagnòstics d’infermeria vinculats al fenomen de la immigració” membre investigador. Projecte realitzat amb el grup de recerca en immigració i salut GRIMS de l’Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna URL

 • Publicacions 2008. De la Antropología filosófica a la Antropología de la Salud. Llibre en col·laboració amb professors EUIFN Blanquerna, Càtedra Ramon Llull. Barcelona 2008.

 • 2003: De l’Antropologia filosòfica a l’Antropologia de la Salut” llibre en col·laboració amb professors EUIFN Blanquerna, Càtedra Ramon Llull. Barcelona - Publicacions diverses d’àmbit docent en ciències de la salut

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
12/07/2011Ciències de la InfermeriaUniversitat Rovira I Virgili
02/07/2008Màster en Ciències de la InfermeriaUniversitat Rovira I Virgili
15/07/1998Llicenciatura de Pedagogia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...