Palau Sans, Rosa
Perfil professional
Experiència professional

Treball en l’àmbit del diagnòstic i el suport psicopedagògic amb infants i joves amb dificultats d’aprenentatge. Col·laboració amb diferents institucions en la formació continuada de mestres i altres professionals de la psicologia i de l’educació. Interès en la recerca en l’atenció a les diferencies a l’escola, en especial a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i a les seves famílies;  en la Salut Mental infantil i juvenil i la prevenció de trastorns des de l’àmbit escolar; en el Treball en Xarxa; en el disseny i desplegament dels Pràcticum en els graus d'Educació Infantil i Educació Primària. 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Coordinadora de Pràctiques de les diplomatures de Magisteri i dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària. (Actual) Coordinació de l'Àrea de Psicologia de l'Educativa i del Desenvolupament.

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
18/10/2002Màster en Psicopatologia Infantil i JuvenilUniversitat Autònoma De Barcelona
30/06/1988Postgrau en Logopèdia. Pertorbacions del llenguatge i l'audició.Universitat De Barcelona
04/08/1977PsicologiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...