Prat Moratonas, Montserrat
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Experiència professional en docència universitària

Curs acadèmic 2013-2014

Professora associada de Didàctica de les Matemàtiques dels Graus en Educació Infantil i Primària de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna - URL.

Professora associada de Didàctica de les Matemàtiques del Grau d'Educació Infantil, i de Pràctiques als Graus d'Educació Infantil de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Tutora dels Graus d'Enginyeria Mecànica i Electrònica, per les assignatures Càlcul I (1r curs) i Estadística (2n curs), a la UNED - Seu Nou Barris.

Professora del Màster en Innovació en Didàctiques Específiques de la UVIC. Mòdul "Desenvolupament de Projectes d'Innovació en Didàctiques Específiques en Educació Infantil i Primària", en concret en l'itinerari: "Desenvolupament de Projectes Curriculars en l'Àrea de Matemàtiques".

Col·laboradora del Màster en Recerca en Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Mòdul "Metodologia de recerca en Educació".

Curs acadèmic 2012-2013

Professora associada de Didàctica de les Matemàtiques del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna - URL.

Professora associada de Didàctica de les Matemàtiques del Grau d'Educació Infantil, i de Pràctiques als Graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tutora dels Graus d'Enginyeria Mecànica i Electrònica, per les assignatures Càlcul I (1r curs) i Estadística (2n curs), a la UNED - Seu Nou Barris.

Curs acadèmic 2011-2012

Professora associada de Didàctica de les Matemàtiques del Grau d'Educació Infantil de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna -URL.

Codirectora de tesis i treballs de recerca del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Professora de l'assignatura "Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica" del Pla Especial de Mestre d'Educació Infantil de la Facultat d'Educació de Vic i de Rosa Sensat.

Col·laboradora del Màster en Recerca en Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Mòdul "Metodologia de recerca en Didàctica de les matemàtiques i de les ciències".

Curs acadèmic 2010-2011

Professora associada de Didàctica de les Matemàtiques de la Diplomatura de Mestre d'Educació Infantil, i de la Diplomatura de Mestre d'Educació Física de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna - URL.

Professora (Investigador Postdoctoral) de Didàctica de les Matemàtiques del Grau d'Educació Primària de la Diplomatura de Mestre Especialitat d'Educació Primària; i de Pràctiques de la Diplomatura de Mestre Especialitat d'Educació Infantil de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Professora de l'assignatura "Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica" del Pla Especial de Mestre d'Educació Infantil de la Facultat d'Educació de Vic i de Rosa Sensat.

Professora de les assignatures "Didàctica de la Matemàtica I" i "Didàctica de la Matemàtica II" dels estudis de Mestre d'Educació Primària de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic.

Curs acadèmic 2009-2010

Professora associada de Didàctica de les Matemàtiques de la Diplomatura de Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna - URL.

Professora (Investigador Postdoctoral) de Didàctica de les Matemàtiques a la Diplomatura de Mestre Especialitat d'Educació Infantil; de Pràctiques de la Diplomatura de Mestre Especialitat d'Educació Especial de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Professora de l'assignatura "Desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica" del Pla Especial de Mestre d'Educació Infantil de la Facultat d'Educació de Vic i de Rosa Sensat; i dels estudis de Mestre d'Educació Infantil de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic.

Curs acadèmic 2008-2009

Professora associada de Didàctica de les Matemàtiques de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Professora de l'assignatura "Estudis en xarxa: eines i metodologia" de la Diplomatura en Geografia on-line de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Cursos acadèmics 2005-2006, 2006-2007 i 2007-2008

Professora associada de Didàctica de les Matemàtiques de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Experiència professional fora de la docència universitària:

2002-2005 Cap d'administració. Lavinia Joyas - AGATHA. Barcelona

2000-2002 Cap d'estudis. Infoscol Sabadell - AIDEA. Sabadell.

1998-2000 Professora de Matemàtiques a Secundària. Escola Laia de Saesco, S.A. Barcelona

 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Untitled

 

Participació en projectes i contractes de recerca

Projectes actius.

•    EUROPEAN MUSIC PORTFOLIO – MATHS "SOUNDING WAYS INTO MATHEMATICS" - EMP-MATHS (Ref. 538547-LLP-1-2013-1-CH-COM-CMP). European Comission. Lifelong Learning Program. Investigador principal:  Prof Markus Cslovjecsek, Pädagogische Hochschule, Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW). (Desembre 2013-Novembre 2016)

•    EDUCACIÓ MATEMÀTICA i CONTEXT: COMPETÈNCIA MATEMÀTICA (EMiC:CoM) – Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya (2014 SGR-00723). Direcció General de Recerca, Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió

Projectes tancats

•    EDUCACIÓ MATEMÀTICA i CONTEXT SOCIOCULTURAL (EMiCS) – Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya. Grup de Recerca UAB. (2005SGR-00211 i 2009SGR-00590). Direcció General de Recerca, Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió

•    EDUCACIÓ MATEMÀTICA DELS ALUMNES IMMIGRANTS: IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE TRAJECTÒRIES D'ÈXIT (Recercaixa 2010) Fundació LA CAIXA RecerCaixa 2010. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió (Gener 2011-Desembre 2012)

•    TRAYECTORIAS DE APRENDIZAJE MATEMÁTICO DE LOS ALUMNOS IMMIGRANTES: CONCEPTUALIZACIÓN DE PROCESOS PERSONALES Y SOCIOCULTURALES. (EDU2010-15373) Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional I D I. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió (Octubre 2011 – Desembre 2013)

•    PROCESSOS DE TRANSICIÓ CULTURAL I ESTRATÈGIES D'ÈXIT ESCOLAR EN MATEMÀTIQUES  (PDC2010-08) UAB, Vicerectorat de Recerca i Vicerectorat de Relacions Internacionals.  Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió

•    FAMA - FAMILY MATHEMATICS FOR ADULT LEARNERS (504135-LLP-1-2009-1-ES-GRUNDTVIG-GMP). European Comission. Investigador principal: Dr. Javier Díez-Palomar

•    FORMACIÓ DE FAMILIARS PER L'ESCOLA INCLUSIVA  (2008-ARIE-00011) Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Dr. Javier Díez-Palomar

•    EDUCACIÓ MATEMÀTICA DELS ALUMNES IMMIGRANTS: IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS DE MESTRES I PROPOSTES D'ACTUACIÓ (2007-ARAFI1-00022). Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió

•    FORMACIÓ DE PROFESSORAT PER A UNA EDUCACIÓ MATEMÀTICA DE FAMILIARS EN CONTEXTOS SOCIOCULTURALS (2007-ARIE-0026). Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. Investigador principal: Dr. Javier Díez-Palomar

•    MULTICULTURALIDAD Y MATEMÁTICAS: HACIA LA INCLUSIÓN DE LOS ALUMNOS DE GRUPOS CULTURALES MINORITARIOS (SEJ007-6011/EDUC). Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional I D I. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió.

•    IDENTIFICACIÓ D'OBSTACLES A L'EDUCACIÓ MATEMÀTICA DE LES MINORIES CULTURALS: DIAGNÒSTIC I ORIENTACIONS PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT (2006-ARAI-0001). Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió

•    MULTICULTURALIDAD Y MATEMÁTICAS: EL PROFESOR COMO MEDIADOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES Y SIGNIFICADOS SOCIALES, CULTURALES Y MATEMÁTICOS (SEJ2004-02462/EDU). I D, Dirección General de Investigación, Ministerio de Educación y Cultura. Investigadora principal: Dra. Núria Gorgorió

 

Contractes de recerca:

•    Tècnic Superior de Recerca des de setembre del 2011 fins a desembre del 2012. Projecte Educació matemàtica dels alumnes immigrants: identificació i caracterització de les trajectòries d’èxit (Recercaixa 2010). Finançat per la Fundació LA CAIXA RecerCaixa 2010. Investigadora responsable: Núria Gorgorió.

•    Ajudant de Recerca des d’octubre del 2007 fins abril del 2008. Projecte E-learning de las matemáticas en las universidades Españolas: tendencias tecnológicas emergentes y adaptación al EEES (Ref. EA2007-0310) Finançat pel Programa de Estudios y Análisis, MEC – Convocatoria 2007 (BOE de 15-12-2006). Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia. Investigadora responsable: Ma Antònia Huertas Sánchez.

 

Publicacions

Llibres i capítols de llibre

Costanzi, M., Gorgorio, N., i Prat, M. (2012) Pre-service teachers’ representations of school mathematics and immigrant children. In E. Hjörne et al. (eds.) Learning, Social Interaction and Diversity – Exploring School Practices (pp. 203-211) Sense Publishers.

Fiol, M.Ll., Dasquens, N., i Prat, M. (2011) Student Teachers Introduce Origami in Kindergarten and Primary Schools: Froebel Revisited. In Patsy Wang-Iverson, Robert J.Lang & Mark Yim (Eds). Origami5 (pp. 151-164). CRC Press

Gorgorió, N., Burgos, S., Prat, M. i Santesteban, M. (2009) De què parlen els professors de matemàtiques quan els preguntem pels alumnes immigrants? Orientacions per a la formació del professorat. Recerca i Immigració Col·lecció “Ciutadania i Immigració”, núm.4 (pp.91-108). Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadanía. Secretaria d’Immigració.

Gorgorió, N. i Prat, M. (2009) Jeopardizing learning opportunities in multicultural mathematics classrooms. In M. César& K.Kumpulainen (Eds.), Social Interactions in Multicultural Settings (pp. 145-170). Sense Publishers.

Gorgorió, N., Prat, M., i Santesteban, M. (2006) Análisis de secuencias de aprendizaje matemático desde la perspectiva de la gestión de la participación. Biblioteca UNO, 232 (pp. 67-76). Graó.

 

Articles en revistes amb avaluació externa

Prat. M. (2014) Periodo electoral, una oportunidad para estudiar estadística en un contexto real. Suma: Revista para la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, nº 76

Steegman, C., Huertas, M.A., Juan, A., i Prat, M. (2008) E-learning de las asignaturas del ámbito matemático-estadístico en las universidades españolas: oportunidades, retos, estado actual y tendencias.  Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 5, Nº2. ISSN 1658-580X.

Carrillo, J., Climent, N., Gorgorió, N., Prat, M., i Rojas, F. (2008) El aula de Matemáticas multicultural: distancia cultural, normas y negociación. Enseñanza de las Ciencias, 26(1), 67-76.

 

Publicacions amb avaluació externa resultants de congressos

Castro, A., Mengual, E., Prat, M., Albarracín, Ll., y Gorgorió, N. (2014) Conocimiento matemático fundamental para el grado de educación primaria. Inicio de una linea de investigación. Actas SEIEM XVIII (Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática). - Acceptada i pendent de publicació-

Castro, A., Gorgorió, N. y Prat, M. (2014) Una secuencia de formación para maestros: reflexionando acerca de los PAEV aditivos de una etapa. Actas RELME-28 (Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa). -Acceptada i pendent de publicació-

Castro, A., Gorgorió, N. y Prat, M. (2014) Los futuros maestros plantean PAEV aditivos: el papel de los indicions verbales. Actas RELME-28 (Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa). -Acceptada i pendent de publicació-

González, A., Peña, C., Prat, M., & Rodríguez, L. (2014) Una biblioteca per la llar d'infants i el parvulari. Una proposta d'aprenentatge-servei. Actas CIDUI 2014 (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació) - Presentada i pendent de publicació-

Gorgorió, N., & Prat, M., (2013) Going Beyond Teaching Mathematics to Immigrant Students: Teachers Becoming Social Resources in Their Transition Process. Lindmeier, A.M. & Heinze, A. (Eds.) Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol.2. pp. 377-384. ISBN 978-3-89088-288-8. Kiel, Germany: PME.

Abreu, G., Crafter, S., Gorgorió, N., & Prat, M., (2013) Understanding Immigrant Students' Transitions as Mathematical Learners from a Dialogical Self Perspective. Ubuz, B., Haser, Ç., & Mariotti, M.A. (Eds.) Proceedings of the 8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 8). pp. 1648-1655. ISBN 978-975-429-315-9 Manavgat-Side/Antalya - Türkiye.

Gorgorió, N., i Prat, M., (2012) Construcción de significado e identidades matemáticas en los procesos de transición: el alumno y los demás significativos. En Estepa, A., Contreras, A., Deulofeu, J., Penalva, M.C., Garcia, F.J. y Ordoñez, L.,(Eds.) Investigación en Educación Matemática SEIEM-XVI. ISBN 978-84-695-4466-2. pp.323-330. Jaén. SEIEM.

Gorgorió, N., & Prat, M., (2012) Unveiling the flaws of a reception plan for immigrant students. S.Kafoussi, C. Skoumpourdi and F. Kalavasis (Eds.) Proceedings of CIEAEM 64. ISSN 1791-6321. pp.413-418. Rhodes, Greece. University of the Aegean.

Gorgorió, N., & Prat, M., (2011) Mathematics teachers’ social representations and identities made available to immigrant students. M.Pytlar, T. Rowland and E. Sowodoba (Eds.) Proceedings of the 7th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 7). ISBN 978-83-7338-683-9. pp.1450-1459. Rzeszow, Poland. University of Rzeszów.

Díez-Palomar, J., i Prat, M. (2009) Discussing a case study of family training in terms of communities of practice and adult education. Proceedings CERME 6 – Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. INRP 2010 <www.inrp.fr/editions/cerme6>

Huertas, M.A., Juan, A.A., Prat, M. i Steegman, C. (2008) Mathematical E-learning in the context of the European Space of Higher Education: the case of the Spanish University System.  Proceedings of the International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2008). Pág. 7.001-7.007. ISBN: 978-84-612-5091-2

 

Participació en congressos i conferències

Tipus de contribució: Research Report/Comunicació

•    Una biblioteca per la llar d'infants i el parvulari. Una proposta d'aprenentatge-servei.

Autores: Alba González, Carla Peña, Montserrat Prat i Lídia Rodríguez

Presentat al CIDUI 2014 de Tarragona del 2 al 4 de juliol del 2014.

•    Going Beyond Teaching Mathematics to Immigrant Students: Teachers Becoming Social Resources in Their Transition Process.

Autores: Núria Gorgorió i Montserrat Prat.

Presentat al PME-37 de Kiel (Germany) del 28 de juliol al 2 d'agost del 2013.

•    Understanding Immigrant Students' Transitions as Mathematical Learners from a Dialogical Self Perspective.

Autores: Guida de Abreu, Sarah Crafter, Núria Gorgorió i Montserrat Prat.

Presentat al CERME 8 – Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, de Side/Antalya (Turquia) del 6 al 10 de febrer del 2013.

•    Construcción de significados e identidades matemáticas en los procesos de transición: el alumno y los demás significativos.

Autores: Núria Gorgorió i Montserrat Prat.

Presentat al XIV SEIEM de Jaén (Espanya) del 20 al 22 de setembre del 2012.

•    Understanding immigrant students’ transitions as mathematical learners from a dialogical self perspective.

Autores: Guida de Abreu, Sarah Crafter, Núria Gorgorió i Montserrat Prat.

Presentat al PATCHWORK: LEARNING DIVERSITIES, EARLI, Sig     10 & SIG 21 Conference,  de Belgrade (Sèrbia) del 28 al 31 d’agost del 2012

•    Unveiling the flaws of a reception plan to immigrant students.

Autores: Núria Gorgorió i Montserrat Prat.

Presentat al CIEAEM-64 de Rhodes (Grècia) del 23 al 27 de juliol del 2012.

•    Mathematics teachers’ social representations and identities made available to immigrant students.

Autores: Núria Gorgorió i Montserrat Prat.

Presentat al CERME 7 – Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, de Rzeszów (Polònia) del 9 al 13 de febrer del 2011.

•    How teachers extend mathematical identities to students in multicultural classrooms.

Autores: Montserrat Prat i Núria Gorgorió.

Presentat al SIG 10 - Moving Through Cultures of Learning, d’Utrecht (Holanda) els dies 2 i 3 de setembre del 2010.

•    Towards a social script of the mathematics class.

Autora: Montserrat Prat.

Presentat al JURE 2010. Connecting diverse perspectives on learning and instruction, celebrat a Frankfurt am Main (Alemanya), del 19 al 22 de juliol del 2010.

•    Origami at school: Imagination, Emotion and Geometry.

Autores: Ma Lluïsa Fiol, Neus Dasquens i Montserrat Prat.

Presentat a la 5th International Conference on Origami in Science, Mathematics and Education (5OSME) and Folding Convention, que va tenir lloc a Singapur del 13 al 17 de juliol del 2010.

•    Discussing a case study of family training in terms of communities of practice and adult education.

Autors: Javier Díez-Palomar i Montserrat Prat.

Presentat al CERME 6 – Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, celebrat a Lyon (França), del 28 de gener al 1 de febrer del 2009

•    Extensió del concepte Comunitat de Pràctica per l’estudi de l’aula de matemàtiques.

Autora: Montserrat Prat.

Presentat a la I Escola de Tardor de Joves Investigadors/es en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències de Catalunya. Organitzada per la Xarxa d’Incentivació de la Recerca Educativa REMIC, del 13 al 15 de desembre de 2007.

 

Tipus de contribució: Taller

•    La papiroflexia a l’escola: imaginació, emoció i geometria.

Autores: Ma Lluïsa Fiol, Neus Dasquens i Montserrat Prat.

Taller dut a terme al II Congrés Internacional de DIDÀCTIQUES 2010, celebrat a Girona del 3 al 6 de febrer del 2010

 

Tipus de contribució: Presentació Virtual

•    Mathematical E-learning in the context of the European Space of Higher Education: the case of the Spanish Universtiy System

Autors: Maria Antònia Huertas, Àngel Alejandro Juan,  Montserrat Prat, i Cristina Steegman.

Presentada al ICERI 2008 – International Conference of Education, Research and Innovation, celebrat a Madrid del 17 al 19 de novembre del 2008

 

Tipus de contribució: Pòster

•    Participation in the mathematics classroom: a sociocultural approach

Autors: Montserrat Prat i Francisco Rojas.

Presentat al CERME 5 – Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, celebrat a Larnaca (Xipre) del 22 al 26 de febrer del 2007

 

Tipus de contribució: Assistència

•    VII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias, organitzat per l’ICE de la UAB i la UV. Celebrat a Barcelona del 7 al 10 de setembre del 2009

•    Conferencia Iberoamericana de Investigación Cualitativa, celebrat a Bellaterra (Barcelona) els dies 5 i 6 de juny del 2008

•    3rd JEM (Joining Educational Mathematics) Workshop, organitzat per la UPC i la UOC. Celebrat a Barcelona del 31 de gener al 2 de febrer del 2008

•    MES 5 – 5th International Conference on Mathematics Education and Society. Organitzat pel Centre for Research in Education of the University of Lisbon (Portugal), University of Algarve (Portugal), Department of Education, Learning and Philosophy at Aalborg University (Denmark) and the Faculty of Education at University of Technology Sydney (Australia). Celebrat a Albufeira, Portugal del 16 al 21 de febrer del 2009.

•    Simposi sobre Educació i Immigració a Catalunya. Organitzat per la Fundació Jaume Bofill i que es va celebrar a  Barcelona els deis 17 i 18 d’octubre del 2007.

•    I Jornades de Metodologia de la Xarxa d’Incentivació de la Recerca Educativa REMIC – Reflexionant sobre la Metodologia de Recerca en Educació Científica i Matemàtica. Organitzades per la Xarxa d’Incentivació de la Recerca Educativa REMIC a Sitges (Barcelona) el 16 i 17 d’abril del 2007

 

 

ALTRES

•    DIRECCIÓ TESIS DOCTORALS. PROGRAMA DE DOCTORAT EN “EDUCACIÓ”, de Facultat de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona.

- Angela Castro Inostroza. Codirecció de la tesis doctoral que du per títol provisional: "Elementos para justificar y establecer el conocimiento matemático inicial necesario para la formación de maestros". Inscrita el 30/10/2013.

 

•    DIRECCIÓ TREBALLS DEL MÀSTER de “RECERCA EN DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES I DE LES CIÈNCIES”, Facultat de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona.

- Angela Castro Inostroza. Codirecció del treball de fi del Màster: "Contribución al análisis de la estructura semántica de los problemas aritméticos elementales". Presentat el 26/05/2013.

- Gemma Artola Linàs. Direcció del treball de fi de màster: " Com presenten diverses editorials el pensament multiplicatiu a cicle mitjà?. Presentat el 13/09/2012

- Hilbert Blanco Álvarez. Codirecció del treball de fi de màster: “Estudio de las actitudes a una postura sociocultural y política de la educación matemàtica en maestros en formación inicial”. Presentat el 14/09/2011.

 

 

 

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
21/07/2009Doctor Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències ExperimentalsUniversitat Autònoma De Barcelona
21/07/2009Doctor Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències ExperimentalsUniversitat Autònoma De Barcelona
17/12/2007DEA Diploma d'Estudis Avançats en Didàctica de la MatemàticaUniversitat Autònoma De Barcelona
17/12/2007DEA. Diploma d'Estudis Avançats en Didàctica de la MatemàticaUniversitat Autònoma De Barcelona
02/07/2007Màster Iniciació a la Recerca en Didàctica de la MatemàticaUniversitat Autònoma De Barcelona
02/07/2007Màster Iniciació a la Recerca en Didàctica de la MatemàticaUniversitat Autònoma De Barcelona
20/07/2005Diploma d'Estudis Superiors Especialitzats en Didàctica de la MatemàticaUniversitat Autònoma De Barcelona
20/07/2005Diploma d'Estudis Superiors Especialitzats en Didàctica de la MatemàticaUniversitat Autònoma De Barcelona
20/07/2005Diploma d'Estudi Superiors Especialitzats en Didàctica de la MatemàticaUniversitat Autònoma De Barcelona
23/07/1998Llicenciatura en MatemàtiquesUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...