Prats Fernandez, Miquel Àngel
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Actualment, és professor titular de Tecnologia Educativa i investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de recerca PSiTIC de la FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. És també reponsable del projecte Campus Virtual Blanquerna (SCALA).

Ha estat coordinador acadèmic del Màster Universitari d'Innovació educativa i TIC i del Màster Universitari en Innovació pedagògica i lideratge educatiu en el segle XXI.

Durant la seva vida professional, ha compaginat l’activitat acadèmica universitària amb l’activitat divulgativa en diferents mitjans de comunicació. Ha estat també Director del CETEI (Centre de Tecnologies ITUARTE) de la Fundació Joan XXIII (2008-2011), Director de les cinc edicions de l'ITworldEdu (2008-2012) i vocal de Comunicació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (2006-2008). És col·laborador del Projecte Edu21.

Per a més informació, consulteu http://prats.cat i http://www.linkedin.com/in/maprats


EXPERIÈNCIA ACADÈMICA

Ha estat professor en els estudis d'educació de les assignatures de:

 • ÀREA DE PEDAGOGIA I DIDÀCTICA
  • Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació
  • Didàctica General I i II
 • ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES
  • Noves tecnologies aplicades a l'educació
  • Gestió de la Informació i TIC
  • Innovació educativa
  • Disseny de productes multimèdia

En els estudis de Pedagogia i Psicopedagogia va impartir les assignatures de:

 • Comunicació Audiovisual
 • Tecnologia Educativa

I de forma transversal, ha estat tutor de

 • Seminari Pràcticum I i Pràcticum III en els estudis d'educació

Actualment, imparteix les següents matèries:

 • Bases de l'educació: la relació pedagògica
 • Coneixement i ús didàctic d'Internet i les TIC
 • Treball final de Grau

i és tutor de Pràcticum I I Pràcticum II en els estudis d'educació infantil.


Experiència internacional

Premis

Untitled

Premi Excel·lència del COETTC 2011, com a Director del CETEI (Centre de Tecnologies Ituarte) de la Fundació Joan XXIII.

Distinció al millor vídeo de la VII Jornada d'Innovació docent de la URL 2016.

Premi Joan Profitós d'Assaig Pedagògic  2020 amb l'obra 10 LLIÇONS PER A UN ÚS ÈTIC, SALUDABLE I RESPONSABLE DE LES TECNOLOGIES DIGITALS.


Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Secretari acadèmic de l'EUIFN Blanquerna. Curs 1993-1994

Director del CETEI (Centre de tecnologies Ituarte) de la Fundació Joan XXIII des del 2008 fins el 2011

Director de l'ITworldEdu a les edicions 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012

Coordinació del Màster Universitari d'Innovació educativa i TIC. Curs 2011-2012 / 2012-2013 / 2013-2014

Coordinació del Màster Universitari d'Innovació pedagògica i lideratge educatiu en el segle XXI. Curs 2013-2014

Director del Grau en Educació Infantil. Curs 2012-2018

Responsable del Campus Virtual SCALA des del 2016 fins l'actualitat.


Altres mèrits

Untitled

ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, SEMINARIS, JORNADES,... COM A COMITÈ CIENTÍFIC, ASSESSOR I/O ORGANITZADOR

Membre del comitè científic del congrés INNED - Universitat de Barcelona. Curs 2011-2012

Membre del consell assessor del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Curs 2011-2012

President del comitè científic del Summit ITworldEdu, en les seves edicions 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012

Líder nacional del FIET (I Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia) en motiu dels actes del tricentenari (Tarragona, 25 a 28 de juny de 2014)

President del Comitè Científic de l’ITworldEdu 2015 a http://edutech.cat/itwe2015/index.php/2015-01-22-09-23-51/comite-cientific

Membre del Comitè científic d’Espiral – ODITE (2015-2017) a http://odite.ciberespiral.org/comunidad/ODITE/recurso/bienvenidos-al-observatorio-de-innovacion-tecnolog/396351f2-ae5c-423e-b375-993f49883653

Membre del Comitè Científic del projecte #eduDemà (2015-fins l’actualitat) de la Fundació Jaume Bofill

Coordinador i president del Comitè organitzador del FIET 2018 (Blanquerna-URL) a https://fiet2018.fietcat.cat/

Membre del consell editor de la revista Aloma. Curs 2017 fins a l'actualitat


COMISSIONS ESPECIFÍQUES I COMITÈS D'AVALUACIÓ

Membre del comitè de formació en NTIC a la Fundació Fe y Alegria - Bolívia (Cochabamba) durant el setembre de 2005

Membre del comitè de formació en NTIC a la Fundació ALDA - Asunción (Paraguay) durant l’octubre de 2005

Membre del comitè pedagògic de Pedagogia Interactiva S.L. durant el 2005

Membre de la comissió d’experts per analitzar la viabilitat de la implantació d’una certificació de capacitació digital a Catalunya per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya durant el 2006

Membre de la comissió d’experts de SaberEsencia – (Màlaga) durant el 2007

Membre del jurat dels premis d’ExpoDidàctica 2009 i 2011

Membre de la comissió del 7è Congrés de l’Escola Cristiana de Catalunya (2010-2011) sobre la taula i document de treball “Una escola en un món digital” (finalment no es va poder fer per l’impacte de l’actual crisi econòmica a les escoles privades concertades).

Membre del jurat dels premis ITworldEdu 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019


CONSELLS EDITORIALS

Membre del Comitè científic de la revista EIX nº 0 del Col·legi de Pedagogs de Catalunya – 2004 – 2005

Membre del Comitè editorial de la revista EIX nº 1 del Col·legi de Pedagogs de Catalunya – 2005 – 2006

Membre avaluador de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) d’expedients relatius a convocatòries FTIC. (2007 – 2008)

Membre avaluador “referee” de la Revista REIRE (Universitat de Barcelona) – 2011/2012

Membre avaluador “referee” de la Revista Aloma (FPCEE Blanquerna – URL) – 2011/2012

Membre avaluador “referee” de la revista electrònica Edutec – 2011/2012

Membre del Consell editorial d’Aloma – FPCEE Blanquerna (2017)


RECERCA

ACREDITACIONS

Acreditació AQU Lector (2007) - (1aC-U1465-URL/56-2007).

Reconeixement 1 TRAM de Recerca (2015) - (1aC-EXP/12-AAI 2015 URL).

Acreditació AQU Recerca - Agregat (2020) - (EMC/1827/2019)


PUBLICACIONS

Revistes indexades

Autors/res (per ordre de signatura): Elena S. Ojando, Jordi Simón, M.A.Prats, Maria Martínez, Elsa Sataolalla, Jorge Torres

Títol: Proyecto de formación en Flipped Classroom para la docencia universitària Evaluación de una experiencia formativa en Flipped Classroom para profesores universitarios de diferentes titulaciones de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Aloma, nº 37 (2) / Any: 2019

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

Indexada a Scopus des del 2018 ; CiteScoreTracker 2019: 0.36

MIAR-ICDS 2019: 7.8

CARHUS Plus 2018: Educació C 

CIRC : Ciències socials C

Latindex: 29 criteris

Emerging Sources Citation Index (Web of Science)

h5-index (Google Scholar Metrics):  8

ISSN:  1138-3194

Autors/res (per ordre de signatura): M.A.Prats

Títol: Seduïts pels mòbils: recursos educatius i orientacions pedagògiques del seu ús a l’escola i a l’aula. - PENDENT DE PUBLICAR

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Perspectiva Escolar, nº 409, Gener-Febrer 2020  / Any: 2019

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

MIAR-ICDS 2019: 4.5

CARHUS Plus 2018: Educació C 

CIRC : Ciències socials D

h5-index (Google Scholar Metrics):  2

ISSN:  0210-2331

Autors/res (per ordre de signatura): Jordi Díaz-Gibson, Mireia Civís, Annabel Fontanet, Susana López & Miquel-Àngel Prats

Títol: School head teachers’ views of the drive towards educational innovation in Catalonia / La visión de los directores de escuela sobre el impulso de la innovación educativa en Cataluña

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):  Cultura y Educación, Vol.31:3, p. 640-670 / Any: 2019

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): 0.885

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): Education & Educacional Research ; Q4

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

SCOPUS (SJR 2018): 0.304 ; Education Q3

CiteScore 2018: 0.76

MIAR-ICDS 2019: 11.0

CARHUS Plus 2018: Educació ; Valoració C

ERIH Plus

Latindex : 33 criteris

Cites en Scopus: 1

h5-index (Google Scholar Metrics):  13

ISSN: 1135-6405 (Print) 1578-4118 (Online)

DOI: 10.1080/11356405.2019.1630957

Autors/res (per ordre de signatura): Jordi Díaz- Gibson, Jordi Longás Mayayo, Miquel Ángel Prats Fernández, Elena Ojando Pons, Jordi Riera Romaní

Títol: Tejiendo los hilos del éxito escolar. Hacia un modelo interconectado para impulsar el éxito de nuestros estudiantes.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):  Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado. Vol.22, Nº2 / Any: 2018

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

SCOPUS (SJR 2018): 0.249; Education Q3

CiteScore 2018: 0.39

MIAR-ICDS 2018: 9.8

CARHUS Plus 2014: Educació; Valoració C

ERIH Plus

Latindex: 32  criteris

Emerging Sources Citation Index (Web of Science)

h5-index (Google Scholar Metrics):  22

ISSN: 1138-414X(papel)

1989-6395(digital)  

DOI: 10.30827/profesorado.v22i2.7847

Autors/res (per ordre de signatura): Simon, J.; Ojando, E.; Avila, X.; Miralpeix, A.; Lopez, P.; Prats, M.À.

Títol: Reformulación de los roles del docente y del discente en la educación. El caso práctico del modelo de la Flipped Classroom en la universidad

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):  002098 - Revista de Estudios y Experiencias en Educación, Vol.2, Nº1, p. 53-73 / Any: 2018

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

MIAR-ICDS 2018: 4.2

Latindex: 33  criteris

CIRC: Ciències Socials D

h5-index (Google Scholar Metrics):  6

Cites en Google Scholar: 1

ISSN:   0717-6945

http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/491

DOI: 10.21703/rexe.Especial2_201853733

Autors/res (per ordre de signatura):  Prats, M.À., Rodríguez-Torres, A., Oberst, U., Carbonell, X.

Títol: Diseño y aplicación de talleres educativos para el uso saludable de Internet y Redes sociales en la adolescencia: Descripción de un estudio piloto

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):  201837 - Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, nº 52, p.111-124 / Any: 2018

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

Indexada a Scopus des del 2018; CiteScoreTracker 2019: 0.33

MIAR-ICDS 2018: 9.9

CARHUS Plus 2014: Educació; Valoració B

ERIH Plus

CIRC: Ciències socials  B

Latindex: 32 criteris

Emerging Sources Citation Index (Web of Science)

h5-index (Google Scholar Metrics):  21

Cites en Google Scholar: 4

ISSN:   1133-8482

https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/62526

DOI: https://doi.org/10.12795/pixelbit.2018.i52.08

Autors/res (per ordre de signatura): Lluís Cumellas Ruiz, Miquel Angel Prats Fernández, Enric Maria Sebastiani Obrador y Eduard Ingles Yuba

Títol: La imagen geoespacial en 3D y el mapa de orientación en primaria

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Opción, vol. 32, núm. 9, pp. 479-497 / Any: 2016

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

SCOPUS (SJR 2016): 0.193 ; Social Sciences (miscellaneous) Q3

CiteScore 2016: 0.03

MIAR-ICDS 2016: 8.0

CARHUS Plus 2014: General o multidisciplinar ; Valoració C

Latindex : 32  criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):  15

Citacions en Google Scholar: 2

ISSN:   1012-1587

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31048482058

Autors/res (per ordre de signatura): Ojando, E.S.; Simón, J.; Prats, M.A.; Àvila, X.

Títol: Percepción de una experiencia de implantación de la flipped classroom en alumnos de Ciclo Superior de Primaria en tres escuelas de Barcelona

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): 200159 - Comunicación y pedagogia, nº 285-286, p.53-58 / Any: 2016

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

MIAR-ICDS 2016: 4.5

CARHUS Plus 2014: Psicologia; Valoració D

CIRC: Ciències socials D

h5-index (Google Scholar Metrics):  4

ISSN:  1136-7733

Autors/res (per ordre de signatura): Simón, J.; Ojando, E.; Àvila, X.; Prats, M.A.; Miralpeix, A.

Títol: Percepció dels estudiants i del professorat del grau d’educació primària de Blanquerna (URL) sobre la incorporació experimental de la flipped classroom.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): 200056 - Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, nº 34, 45-52 / Any: 2016

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

Indexada a Scopus des del 2018; CiteScoreTracker 2019: 0.36

MIAR-ICDS 2016: 4.3

CARHUS Plus 2014: Educació; Valoració  C 

CIRC: Ciències socials C

Latindex: 29 criteris

Emerging Sources Citation Index (Web of Science)

h5-index (Google Scholar Metrics):  8

Cites en Google Scholar: 1

ISSN:  1138-3194

Autors/res (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats

Títol: L’ITworldEdu: gènesis i evolució d’un esdeveniment referent en el sector de la tecnologia educativa. Darreres conclusions 2015.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Aula de Innovación Educativa, nº 246, nov. 2015 / Any: 2015

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2014: Educació ; Valoració D

MIAR-ICDS 2015 ; 3,862

CIRC: 2012; Grupo C

h5-index (Google Scholar Metrics): 4

ISSN:  0131-995X

Autors/res (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats

Títol: L’ITworldEdu: gènesis i evolució d’un esdeveniment referent en el sector de la tecnologia educativa. Darreres conclusions 2015.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):  Guix. Elements d’acció educativa, nº419, nov. 2015 / Any: 2015

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2014: Educació ; Valoració D

MIAR-ICDS 2015 ; 3,977

Latindex: 27 criteris

CIRC: 2012; Grupo C

h5-index (Google Scholar Metrics): 3

ISSN: 0213-8581

Autors/res (per ordre de signatura):  Miquel Angel Prats Fernández ; Elena Sofia Ojando Pons

Títol: ¿Pueden las TIC mejorar los resultados académicos? Diseños formativos y didácticos con soporte TIC que mejoran los aprendizajes: el caso de los contenidos digitales de ortografía de Digital-Text

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):  Educatio Siglo XXI , Vol. 33, nª 2, juliol 2015 / Any: 2015

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2014: Educació ; Valoració D

MIAR-ICDS 2015 ; 4.477

Latindex: 33 criteris

CIRC: 2012; Grupo B

Emerging Sources Citation Index (Web of Science)

h5-index (Google Scholar Metrics): 17

Cites en Google Scholar: 7

ISSN: 1699-2105

Autors/res (per ordre de signatura): Pedro Hepp K.; Miquel Àngel Prats Fernández; Josep Holgado García

Títol: Formación de educadores: la tecnologia al servicio del desarrollo de un perfil professional innovador y reflexivo.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 12(2). págs. 30-43. / Any: 2015

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

SCOPUS (SJR 2015): 0.139; Q3; Social Sciences

CiteScore 2015: 0.56

CARHUS Plus 2014: Educació; Valoració C

MIAR-ICDS 2015: 9.541

ERIHPLUS

Emerging Sources Citation Index (Web of Science)

h5-index (Google Scholar Metrics): 21

Cites en Google Scholar: 13

Cites en Web of Science: 7

Cites en Scopus: 5

ISSN: 1698-580X

DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i2.2458

Autors/res (per ordre de signatura): Graciela Badilla Quintana, M.; Prats Fernández, M.Àngel; Careaga Butter, M.

Títol: Technological Readiness for Teaching Practices in Immersive Learning Environments Open Sim

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Journal of Universal Computing Science, 20(15), 2024-2031 / Any: 2014

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): 0.466

Nombre de citacions (SCI/SSCI):

Quartil i àrea (SCI/SSCI): Q4

Computer Science, Software Engineering

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

SCOPUS (SJR 2014):0.381 ; Q2 ;Computer Science

CiteScore 2014: 0.99

MIAR-ICDS 2014: 4.801

h5-index (Google Scholar Metrics): 22

Cites en Google Scholar: 3

Cites en Scopus: 2

ISSN: 0948-695x / Online Edition: 0948-6968

Autors/res (per ordre de signatura): Graciela Badilla Quintana,M.; Carrasco Sáez, José Luís; Prats Fernández, M.Àngel

Títol: Use of Ple-Portfolio to assess the competence-based learning through Web 2.0.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): International Journal of Engineering Education, 30(3), 675-682. / Any: 2014

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): 0.582

Nombre de citacions (SCI/SSCI):

Quartil i àrea (SCI/SSCI): Q4

Education, Scientific Disciplines

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

SCOPUS (SJR 2014): 0.533; Q2; Education

CiteScore 2014: 0.76

CARHUS Plus 2014: Educació; Valoración B

MIAR-ICDS 2014: 7.962

ERIHPlus

h5-index (Google Scholar Metrics): 23

Cites en Google Scholar: 7

Cites en Scopus: 2

Cites en Web of Science: 1

ISSN: 0949-149X

Autors/res (per ordre de signatura): Prats Fernández, Miquel Àngel; Ojando Pons, Elena S.

Títol: Els diagnòstics tecnopedagògics de centre: instrument avaluatiu multidimensional per a la incorporació estratègica de les TIC en els centres educatius

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): 200056 - Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació; nº 31; p.23-31 / Any: 2013

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2014: General o multidisciplnar; Valoració C 

MIAR-ICDS 2013:  4.204

Latindex: 29 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):8

Cites en Google Scholar: 1

ISSN: 1138-3194

Autors/res (per ordre de signatura):  Prats Fernández, Miquel Àngel; Riera, Jordi

Títol: Editorial i presentació: Innovació pedagògica amb suport tecnològic

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): 200056 - Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació; nº 31; p.9-12 / Any: 2013

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2014: General o multidisciplnar; Valoració C 

MIAR-ICDS 2013:  4.204

Latindex: 29 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):8

ISSN: 1138-3194


Autors/res (per ordre de signatura): Prats Fernández, Miquel Àngel

Títol: Los entornos virtuales de código abierto en la nube

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Aula de Secundaria. Didáctica. Tutoría. Gestión. Orientación. nº 1; p.14-17 / Any: 2013

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

MIAR-ICDS 2016: 3.1

Latindex: 30 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):3

ISSN: 2014-8615 / 2014-8623

Autors/res (per ordre de signatura): Prats Fernández, Miquel Àngel

Títol: Els entorns virtuals de codi obert al núvol

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Dotze18. Didàctica. Tutoria. Gestió. Orientació. nº 1; p.14-17 / Any: 2013

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

Latindex: 28 criteris

ISSN: 2014-8631 / 2014-864xx


Autors/res (per ordre de signatura): Prats Fernández, Miquel A.; Riera Romaní, Jordi; Gandol Casado, Ferran; Carrillo Álvarez, Elena

Títol: Autopercepción y demandas del profesorado de infantil y primaria sobre la formación en pizarra digital interactiva

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación; Vol.40; p.89-100 / Any: 2012

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2010: Educació; Valoració B

NRECS 2011: 0.191; Educació Q1

CARHUS Plus 2014: Educació; Valoració C

MIAR-ICDS 2012: 6.255

CIRC 2012: Grup B

Latindex: 32 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):21

Cites en Google Scholar: 6

ISSN: 1133-8482    

-

Autors/res (per ordre de signatura): Prats Fernández, Miquel Àngel

Títol: Enseñar y evaluar competencias básicas desde el área de tecnología

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Aula de Innovación Educativa; nº 206; p. 11-15 / Any: 2011

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2010: Educació; Valoració C

INRECS 2011;0.033; Educació Q3

MIAR-ICDS 2011: 3.779

CIRC 2012: Grup C

h5-index (Google Scholar Metrics): 4

Cites en Google Scholar: 1

ISSN: 1131-995X   


Autors/res (per ordre de signatura): Gandol Casado, Ferran; Carrillo Álvarez, Elena; Prats Fernández, Miquel A.

Títol: Potencialidades y limitaciones de la pizarra digital interactiva. Una revisión crítica de la literatura

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación; nº40; p.171-183 / Any: 2011

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2010: Educació; Valoració B

INRECS 2011: 0.191; Educació Q1

MIAR-ICDS 2011: 4.230

Latindex: 32 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):21

Cites en Google Scholar: 20

ISSN: 1133-8482

Autors/res (per ordre de signatura): Riera Romaní, Jordi; Prats Fernández, Miquel Àngel

Títol: Un enfoque socioconstructivista y sistémico de los modelos de apoyo y actualización docente para la innovación educativa de base TIC. Proyecto EDUTICOM

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Educar Revista de Ciències de l'Educació; nº 40; p.29-40 / Any: 2008

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2010: Educació; Valoració C

INRECS 2008: 0.074; Educació Q2

MIAR-ICDS 2008: 3.931

Latindex:33 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):16

Citacions en Google Scholar: 18

ISSN: 0211-819X


Autors/res (per ordre de signatura): Prats, Miquel Àngel; Busquets, Francesc; Diaz, Toni

Títol: Fem i construïm una nova educació pública.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): 000009 - Guix. Elements d'Acció Educativa; Graó; nº 325; p.30-33 / Any: 2006

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2010: Educació; Valoració  C;

INRECS 2006: 0.004; Educació Q4

Latindex: 26 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):3

ISSN: 0213-8581


Autors/res (per ordre de signatura): Prats Fernández, Miquel Àngel; Gallifa Roca, Joan

Títol: Una experiència de cooperació internacional a Bolívia: les tic en zones carenciades

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): 200056 - Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació; nº19; p.201-221 / Any: 2005

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2010: Educació ; Valoració B;

INRECS 2005; Q4; 0.000

Latindex: 29 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):  8

ISSN: 1138-3194

Autors/res (per ordre de signatura): Prats Fernández, Miquel Àngel

Títol: Les TIC a l'ensenyament universitari presencial: reptes didàctics i facilitadors per a una incorporació amb èxit.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): 200056 - Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació; nº 16; p.275-283 / Any: 2005

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2010: Educació; Valoració B;

INRECS 2005; 0.000; Educació Q4

Latindex: 29 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):  8

ISSN: 1138-3194

Autors/res (per ordre de signatura): Prats Fernández, Miquel Àngel

Títol: Herramientas informáticas de soporte didáctico al profesorado

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): 000044 - Aula de Innovación Educativa; nº 135; p.42-46 / Any: 2004

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2010: Educació C

INRECS 2004:0.084; Educació Q2

Latindex: 29 criteris

h5-index (Google Scholar Metrics):4  

ISSN: 1131-995X

Autors/res (per ordre de signatura): Prats Fernández, Miquel Àngel

Títol: Límits i possibilitats de les TIC en el camp de la intervenció socioeducativa.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): 200070 – Educació Social: Revista d’intervenció Sociioeducativa; nº 19; p.10-20 / Any: 2001

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): -

Nombre de citacions (SCI/SSCI): -

Quartil i àrea (SCI/SSCI): -

Altres indicis de Qualitat (consignar base de dades i índex d’impacte):

CARHUS Plus 2010; Educació; Valoració C

INRECS: Q4; 0.019; Sociologia

h5-index (Google Scholar Metrics):5

Cites a Google Schola: 1

ISSN: 1135-805X

Llibres i capítols de llibre

Autors/res (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats

Títol:Guía rápida para conectarse a Internet

Pàgines (inicial-final): 1-90 / Editorial: La Vanguardia Publicaciones / ISBN: 84-922245-0-9 / Dipòsit legal: B-42.402-1996 / Any: 1996

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Autors/res (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats

Títol:Reflexiones Educativas: El Binomio Educación y Nuevas Tecnologías

Pàgines (inicial-final): 1-227 / Editorial: Zero Factory-Infonomia / ISBN: 84-609-5408-0 / Dipòsit legal: - / Any: 2006

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Autors/res (per ordre de signatura): Enric Roca; Jordi Riera; Miquel Àngel Prats; Anna Pagés

Capítol:De l'escola analògica a l'escola digital: noves formes d'ensenyar i aprendre

Llibre:Reflexions sobre l'educació en una societat coresponsable

Pàgines (inicial-final): 57-78 / Editorial:Cossetània / ISBN: 978-84-9791-312-6 / Dipòsit legal: B-47.899-2007 / Any: 2007

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats (coord); Teresa Gabarró; Nivard González; Pepa Jiménez; Ramon Benet; Maribel Benito; Eulàlia París; Maite Grau; Josep. M. Esteve; Antoni Díaz; Antònia Maria Maura

Títol:La competència digital a l'educació primària

Pàgines (inicial-final): 1-153 / Editorial: Editorial UOC, S.L. / ISBN: 978-84-9788-860-8 / Dipòsit legal: B-41.316-2009 / Any: 2009

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Autors/res (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats; Carles Dorado

Títol:i-confiable. Educar en l´ús saludable i segur de les noves tecnologies. Guia per a famílies, escoles i educadors

Pàgines (inicial-final): 1-87 / Editorial: Ajuntament de Sabadell / ISBN: 978-84-87221-92-7 / Dipòsit legal: B-12.977-2009 / Any: 2009

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Autors/res (per ordre de signatura): Antoni Zabala, Miquel Àngel Prats, Marta Fuentes, Reyes Carretero, Rosa M. Guitart, Eulàlia París, Joan Pagès, Pep Alsina, Roser Canals

Títol: La competència digital a la primària

Llibre:Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària. Proposta de desplegament curricular

Pàgines (inicial-final): 69-76 / Editorial: Graó / ISBN: 978-84-998007-8-3 / Dipòsit legal: - / Any: 2011

SPI.Scholary Publishers Indicator ; Educación; ICEE: 3.658

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Antoni Zabala, Miquel Àngel Prats, Marta Fuentes, Reyes Carretero, Rosa M. Guitart, Eulàlia París, Joan Pagès, Pep Alsina, Roser Canals

Títol: La competència digital a la secundària

Llibre:Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària. Proposta de desplegament curricular

Pàgines (inicial-final): 73-82 / Editorial: Graó / ISBN: 978-84-998007-8-3 / Dipòsit legal: - / Any: 2011

SPI.Scholary Publishers Indicator ; Educación; ICEE: 3.658

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Xavier Carbonell Sánchez (Coord.); Rosa Maria Díaz Hurtado, Montse Gómez García, Javier Goti Elejalde, Josep Matalí Costa, Ursula Oberts, Miquel Angel Prats Fernández

Títol:Consejos saludables para pedres y educadores.

Llibre:Adicciones tecnológicas: qué son y cómo tratarlas.

Pàgines (inicial-final): 167-175 / Editorial: Síntesis / ISBN: 978-84-907706-7-2 / Dipòsit legal: M-33.498-2014 / Any: 2014 

SPI.Scholary Publishers Indicator (2014); Educación; ICEE: 5.417 / Posició 1 de 94

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats, Elena Sofía Ojando y Eva Rodríguez

Títol:Hábitos tecnológicos en niños y jóvenes.

Llibre:La era de las TTIICC en la nueva docència. (J.Duran y I.Durán -eds.-)

Pàgines (inicial-final): 387-397 / Editorial: McGraw-Hill / ISBN: 978-84-481-9742-1 / Dipòsit legal: M-33581-2014 / Any: 2014

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): Mercè Gisbert (coord.); Miquel Àngel Prats; Nati Cabrera

Títol:Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l’aprenentatge?

Pàgines (inicial-final): 1-133 / Editorial: Informes Breus – Fundació Jaume Bofill (58) / ISBN: 978-84-943521-3-3 / Dipòsit legal: B-5.988-2015 / Any: 2015

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Autors/res (per ordre de signatura): M. Àngel Prats (coord.); M. Palet; J. Bigas; L. Zambrano; A. Salgado. Equip docent d’infantil i primària de l’escola la Mercè de Sant Feliu de Llobregat. Línia eduTIC del Grup de recerca consolidat PSiTIC de la FPCEE Blanquerna – ACCEPTAT I PENDENT DE PUBLICAR

Títol:Activitats i experiències didàctiques amb iPads a l’educació infantil i a l’educació primària

Pàgines (inicial-final): - / Editorial: UOC / ISBN: - / Dipòsit legal: - / Any: 2015

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Autors/res (per ordre de signatura): Josep M. Mominó y Carles Sigalés (coords.) César Coll, Larry Cuban, Begoña Gros, Francesc Pedró, Miquel Àngel Prats, Ferran Ruíz

Títol:El reto de la difusión de la innovación en el sistema educativo: Políticas de innovación para el uso educativo de las TIC

Llibre:El impacto de las  TIC en educación:  Más allá de las promesas

Pàgines (inicial-final): 179-229 / Editorial: UOC / ISBN: 978-84-9064-452-2 / Dipòsit legal: B 6367-2016 / Any: 2016

SPI.Scholary Publishers Indicator (2014) ; Educación; ICEE: 0.032 / Posició 68 de 94

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): M. Àngel Prats y Pedro Hepp

Títol:Formación de educadores.

Llibre:Nous escenaris d’aprenentatge des d’una visió transformadora. New learning environaments from a transformative perspective. (Mercè Gisbert i Juan González -eds-).

Pàgines (inicial-final): 185-220 / Editorial: Wolters Kluver / ISBN: 978-84-9987-173-8 / Dipòsit legal: M-5179-2016 / Any: 2016

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

Autors/res (per ordre de signatura): M. Àngel Prats y Elena Ojando

Títol:Guía para invertir tu classe paso a paso. Propuesta para un taller de formación. Llibre: Temas emergentes en educación (Jordi Quintana y Oscar Yecid -eds-).

Pàgines (inicial-final): 101-116 / Editorial: Ediciones Universidad Central de Colombia / ISBN: 978-958-26-0367-0 / Dipòsit legal: - / Any: 2017

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C

-

Autors/res (per ordre de signatura): M. Àngel Prats, Jordi Simón, Elena Sofía Ojando (coords.)

Títol:Diseño y aplicación de la flipped classroom. Experiencias y orientacions en educación primaria y en la formación inicial de maestros.

Pàgines (inicial-final): 145 / Editorial: Graó / ISBN: 978-84-9980-800-0 / Dipòsit legal: 11843-2017 / Any: 2017

SPI.Scholary Publishers Indicator (2014) ; Educación; ICEE: 3.658 Posició 3 de 94 / Cites  en Google Scholar: 6

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): L

Autors/res (per ordre de signatura): Mercè Gisbert i Miquel Àngel Prats

Títol:Educació i tecnologia. Polítiques públiques i qualitat: dimensions prioritàries per a un ús eficient.

Llibre:Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018

Pàgines (inicial-final): 129-175 / Editorial: Fundació Jaume Bofill / ISBN: 978-84-947887-5-8 / Dipòsit legal: B 16075-2019 / Any: 2019 / Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC = edicions crítiques, E = editor/a): C


PROJECTES

COMPETITIUS

Títol del projecte: Evaluación educativa interdisciplinar de las aportaciones específicas y de excelencia didáctica del uso de pizarras digitales interactivas en el aula ordinaria, en una muestra de centros de educación infantil y primaria

Entitat finançadora: Ministerio Educació y Ciencia—Dirección General de Investigación/ Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas I D i

Referència de la concessió: SEJ2007-60146 / Import concedit: 12.000€ / Durada: des de/d’  2007  fins a 2009 / Investigador/a principal: Riera Romaní, Jordi

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Aquest fou el primer I D i que va guanyar el grup de recerca, consistent en avaluar els usos i prestacions d’excel·lència de les pissarres digitals interactives, en contextos presencials de l’aprenentatge. També es va procedir a esbrinar els models de formació adequats i de reciclatge del professorat amb molts anys d’exercici professional docent.

Títol del projecte: Avaluació d’un model de formació i assessorament al professorat, basat en la incorporació d’eines digitals interactives a l’aula ordinària, de centres d’educació infantil i primària de Catalunya

Entitat finançadora:Agència de Gestió d’ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Catalunya/ARIE 2007

Referència de la concessió:2007 ARIE/00056 / Import concedit: 7.000€ / Durada: des de/d’  2008  fins a 2009 / Investigador/a principal:Riera Romaní, Jordi

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Aquest projecte consistí  en esbrinar quin tipus d’estratègies pedagògiques permetien un millor aprofitament de les eines digitals interactives, en contextos escolars d’aprenentatge, basats en la construcció de xarxes o comunitats socials d’aprenentatge.

Títol del projecte: Observació, anàlisi i interpretació de noves formes d’interacció social per mitjà de la plataforma virtual Sloodle (Second Life & Moodle)

Entitat finançadora: Agència de Gestió d’ajuts Universitaris i de Recerca – Generalitat de Catalunya/Ajuts per a la millora de la qualitat docent (AMQD)

Referència de la concessió: MP015394 / Import concedit: 6.000€ / Durada: des de/d’  2008  fins a 2009 / Investigador/a principal:Prats Fernández, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Recerca aplicada que permetia examinar quines eren les aportacions didàctiques i el grau d’interacció social virtual a la docència en les assignatures de noves tecnologies en la diplomatura de magisteri d’educació primària.

Títol del projecte: Evaluación del impacto de los factores familiares, comunitarios y pedagógicos de las trayectorias de “éxito” escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza relativa.

Entitat finançadora:Ministerio Educació y Ciencia—Dirección General de Investigación/ Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas I D i

Referència de la concessió:EDU2012-39497-C04-01 / Import concedit: 20.000€ / Durada: des de/d’  2012  fins a 2015 / Investigador/a principal:Riera Romaní, Jordi

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Aquest és el segon I D i que ha guanyat el grup de recerca, consistent en avaluar l’impacte dels factors familiars, comunitaris i pedagògics de les trajectòries d’èxit escolar d’alumnat de secundària en contextos vulnerables.

Títol del projecte: Redes sociales, género y construcción de la identidad (REDSOCS)

Entitat finançadora:Ministerio Educació y Ciencia—Dirección General de Investigación/ Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas I D i

Referència de la concessió:FEM2012-33505 / Import concedit: 15.700€ / Durada: des de/d’  2012  fins a 2015 / Investigador/a principal:Oberst, Úrsula

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Participació a nivell personal i de Grup de Recerca PSiTIC en el Grup de Recerca en Psicologia, Persona i Context (PSICOPERSONA) sobre usos de les xarxes socials en general i de Facebook en particular.

Títol del projecte: “La incorporació de la Classe Inversa (Flipped Classroom) com a model metodològic propi de l’era digital”

Entitat finançadora:Projecte ARMIF: AGAUR / Referència de la concessió:2014 ARMIF 00033 / Import concedit: 10.500€ / Durada: des de/d’  2014  fins a 2016 / Investigador/a principal:Simón, Jordi; Prats, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Participació com a Grup de Recerca PSiTIC. L’objectiu del projecte és implementar i avaluar la metodologia de la classe inversa (flipped classroom) en la formació inicial dels futurs mestres en el Grau en Educació Primària. La metodologia anomenada classe inversa es basa en la proposta d’invertir l’activitat d’aprenentatge de l’alumne entre l’entorn escolar i l’entorn familiar tot integrant de manera invisible la tecnologia en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

-  

Títol del projecte: “Estudi/anàlisi de la base de dades centres educatius de l’Estudi Ocupadors 2014 de l’AQU”

Entitat finançadora:AQSU - Agència per a la Qualitat del Sistema Unversitari a Catalunya

Referència de la concessió:- / Import concedit: 7.500€ / Durada: des de/d’  2016  fins a 2016 / Investigador/a principal:Mireia Civís

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Aquesta recerca s’emmarca dins de l’Estudi d’Ocupadors de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) sobre la valoració de les competències dels nous docents contractats als centres d’educació infantil, primària i secundària, dins de l’àmbit privat, concertat i públic de Catalunya. Concretament, es centra en l’adequació del perfil dels mestres davant de les necessitats de l’escola actual.

-  

Títol del projecte: “Evidencies i registres d'avaluació amb entorns d'aprenentatge i recursos digitals”

Entitat finançadora:Projecte ARMIF: AGAUR / Referència de la concessió:2015 ARMIF 00036 / Import concedit: 9.750€ / Durada: des de/d’  2015  fins a 2017 / Investigador/a principal:Prats, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Lideratge de la recerca com a Grup de Recerca PSiTIC. L’objectiu del projecte és en primer lloc, la qüestió de com utilitzar les TIC en general, i quin tipus de recursos digitals en particular, "per saber més sobre el procés d'aprenentatge dels alumnes i millorar l'ajuda educativa"; i en segon lloc, la qüestió de fer emergir el fenomen produït per l'ús de les TIC consistent en quins tipus de pràctiques d'avaluació es realitza per part dels professors a partir dels recursos digitals utilitzats: ens referim a la recollida d'indicadors o informacions i evidències que revelen el tipus i grau d'aprenentatge que estan realitzant els alumnes.

-  

Títol del projecte: “Proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els graus d’educació”

Entitat finançadora:Projecte ARMIF: AGAUR / Referència de la concessió: 2017 ARMIF 00016 / Import concedit: 25.000€ / Durada: des de/d’  2017  fins a 2020 / Investigador/a principal:Prats, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Lideratge de la recerca com a Grup de Recerca PSiTIC. L’objectiu del projecte té com a objectiu fer una proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els estudis de grau d’educació infantil i grau d’educació primària, curs a curs i a partir de totes aquelles assignatures bàsiques, obligatòries i disciplinars (didàctiques) que consten en el pla d’estudis, tenint en compte també l’optativitat, els pràcticums i el treball final de grau. El nostre plantejament partirà també de la base d’arribar a la convalidació de la CDI a partir de les correspondències corresponents de l’ACTIC amb les matèries TIC que ja s’imparteixen en el graus d’educació i en el posterior desplegament de les cinc dimensions de la CDM en cadascuna de les matèries incloses en els plans d’estudi dels graus d’educació.

NO COMPETITIUS

Títol del contracte: Avaluació de l’impacta educatiu del software “Educamigos”

Empresa/administració finançadora:Societat Pedagogia Interactiva

País: Espanya / Durada:des de/d’ 2004 fins a 2004 / Import concedit:6.000€

Investigadors responsables:Riera Romaní, Jordi, Prats Fernández, Miquel Àngel; Àvila Xavier

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:Recerca aplicada de base assessora, per tal d’avaluar la plataforma “educamigos” com a plataforma d’aprenentatge constructivista.

Títol del contracte:Diagnòstic de febleses i fortaleses del procés d’incorporació de les TIC, i específicament la d’una plataforma telemàtica a una xarxa de 19 escoles catalanes des d’una perspectiva de multiusuaris

Empresa/administració finançadora:Societat Pedagogia Interactiva S.L

País: Espanya / Durada:des de/d’ 2004 fins a 2005 / Import concedit:15.000€

Investigadors responsables:Riera Romaní, Jordi; Prats Fernández, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:Recerca aplicada de base assessora, per tal d’avaluar la plataforma “GIC” com a plataforma d’aprenentatge constructivista i comunitària, per a un conjunt de 19 escoles. D’aquest projecte es va derivar una proposta de Pla estratègic de desenvolupament de la plataforma GIC.

Títol del projecte:Disseny i seguiment avaluatiu del projecte d’investigació-acció entorn la generació d’innovació educativa amb el suport de les TIC a l’aula, a quatre centres del Baix Llobregat

Entitat finançadora:CETEI-Fundació Joan XXIII

País:Espanya / Import concedit:51991,20€ / Durada:des de/d’2006  fins a 2007

Investigadors principals:Riera Romaní, Jordi; Prats Fernández, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:Recerca aplicada de base assessora, per tal d’avaluar l’impacte de la innovació educativa amb suport TIC, a 4 escoles del Baix Llobregat, per tal d’afavorir l’aprenentatge i els índexs de fracàs escolar i abandonament.

Títol del contracte:Disseny i seguiment avaluatiu del projecte d’investigació-acció entorn la generació d’innovació educativa amb el suport de les TIC a l’aula. El cas de Betània-Patmos

Empresa/administració finançadora:Betània-Patmos

País:Espanya / Durada:des de/d’ 2006 fins a 2008 / Import concedit:14.000€

Investigadors responsables: Riera Romaní, Jordi; Prats Fernández, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:Estudi de Cas, entorn la política immersiva en eines TIC per a l’ensenyament, d’una escola avantatjada des de la perspectiva de dotació de recursos humans i materials.

Títol del contracte:Consultoria principal en el disseny, implantació i desenvolupament del projecte “INEDU”

Empresa/administració finançadora:Centre de Tecnologies Ituarte - Fundació Joan XXIII

País:Espanya / Durada:des de/d’ 2008 fins a 2011 / Import concedit:30.000€

Investigadors responsables:Riera Romaní, Jordi; Prats Fernández, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:Tasques de consultoria i assessorament, a partir de la participació del nostre grup de recerca en el projecte INEDU, desenvolupat a la Fundació Joan XXIII, del Baix Llobregat, especialitzat en la formació i assessorament en estratègies d’innovació TIC a l’educació, i en el foment de la creació de clústers tecno-pedagògics, com a plataforma de creació de xarxes col·laboratives d’innovació a l’educació.

Títol del projecte: Estudio evaluativo del Proyecto Social de Intervención comunitaria. Programa TIC para niños/as en procesos terapéuticos de larga duración. Comunidad virtual TOK-TOK (CETEI)

Entitat finançadora:Fundació Pere-Tarrés

País:Espanya / Import concedit:6.000€ / Durada:des de/d’2008  fins a 2009 Investigador/a principal: Prats, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:La recerca va avaluar la implementació d’una plataforma virtual destinada a infants i adolescents que pateixen estades de llarga durada en aules hospitalàries.

Títol del projecte:Recerca sobre els Diagnòstics tecnopedagògics a les escoles de FJE. Estudi de cas a l’escola Infant Jesús (CETEI)

Entitat finançadora:Escola Infant-Jesús.

País:Espanya / Import concedit:6.000€ / Durada:des de/d’2010  fins a 2011 Investigador/a principal: Prats, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: Fruit dels resultats de la recerca del projecte eduCAT 1x1, vàrem desenvolupar unes eines diagnòstiques que permetien avaluar el grau i nivell de maduresa tecnològica i pedagògica dels centres educatius. Aquesta recerca és la primera a l’escola Infant-Jesús.

Títol del projecte: Podem millorar amb les TIC els resultats acadèmics? Estudi sobre ortografia. (CETEI)

Entitat finançadora: Digital-Text

País: Espanya / Import concedit: 2.500€ / Durada: des de/d’2011  fins a 2011 Investigador/a principal: Prats, Miquel Àngel; Marqués, Pere (UAB)

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: La recerca va voler demostrar empíricament que a partir de una formació i preparació metodològica als mestres, uns bons continguts digitals i unes bones infraestructures es poden millorar els resultats acadèmics en quant a ortografia a cicle superior de primària i primer de l’ESO.

TRANSFERÈNCIA

Títol del contracte:Investigació avaluativa de l’impacte pedagògic multidimensional derivat de la implementació de diverses tipologies de les TIC’s a diferents cursos, nivells i etapes de tres escoles d’Arteixo (Galícia) que participen del projecte “Ponte dos Brozos”, de la Fundación Amancio Ortega

Empresa/administració finançadora:Fundación Amancio Ortega

País:Espanya / Durada: des de/d’2005fins a2008

Import concedit:205.462,68€ / Investigador responsable:Riera Romaní, Jordi; Prats Fernández, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:Projecte d’ampli abast, d’avaluació multidimensional de l’impacte de la plena dotació socioteconológica de la majoria d’escoles publiques d’un municipi de Galicia (Arteixo). L’objectiu era poder esbrinar l’impacte de la immersió TIC en contextos socioeconòmics mitjans-baixos.

-

Títol del projecte:Projecte i-Confiable

Entitat finançadora: Ajuntament de Sabadell

País:Espanya / Import concedit: 12.000

Durada:des de/d’2008 fins a 2009 Investigador/a principal: Prats, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:  El projecte va desenvolupar tot un programa formatiu i de recerca respecte els usos i hàbits saludables en infants i adolescents a la població de Sabadell. Fruit d’aquest projecte i de la recerca podem destacar una publicació i altres treballs posteriors de transferència com el Manual de bons usos digitals en el projecte eduCAT 1x1 del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  (http://www.edu365.cat/internetsegura/guia.pdf).

-

Títol del projecte:Estudi avaluatiu del projecte eduCAT1x1 (CETEI)

Entitat finançadora: Obra Social de la Fundació laCaixa.

País:Espanya / Import concedit:20.000€

Durada: des de/d’2009  fins a 2010 Investigador/a principal: Prats, Miquel Àngel

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:Aquesta recerca va servir com primer informe d’avaluació del pilotatge 2009-2010 i com una primera aproximació al projecte eduCAT1x1. Identificació dels elements estratègics en la fase inicial del projecte eduCAT1x1. La recerca es basa en un diagnòstic inicial participatiu dels elements d’aula, escola i professorat en la posada en marxa dels primers centres del projecte eduCAT1x1 a Catalunya.

Títol del projecte:Actualització l’estructura general de continguts de l’ACTIC

Entitat finançadora: Departament de Polítiques digitals i Administració Pública

País:Espanya / Import concedit:27.019,30€

Durada: des de/d’2019  fins a 2019 Investigador/a principal: Prats, Miquel Àngel (URL)

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:Aquest projecte té com a finalitat actualitzar els continguts de l’ACTIC (acreditació en competències TIC de la Generalitat de Catalunya). Es treballa conjuntament amb el grup de recerca eduLab de la UOC.


TESIS DOCTORALS DIRIGIDES

Directors: Miquel Àngel Prats i Fernández; Joan de la Creu Godoy i Tomàs

Títol del treball: Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de grau de mestre en educació primària. Estudi de casos múltiple en la menció d'educació musical de les universitats catalanes.

Data de lectura (dd/mm/aaaa): 21/07/2014 - Nom del doctorand: Antoni Miralpeix i Bosch - Institució: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna – Universitat Ramon Llull

-

Directors: Miquel Àngel Prats i Fernández; Albert Casals Ibañez; Jéssica Pérez Moreno

Títol del treball: L’IPAD a l’àrea de música. Disseny, aplicació i anàlisi d’una proposta didàctica a l’educació primària.

Data de lectura (dd/mm/aaaa): 29/01/2016 - Nom del doctorand: Gemma Ufartes Ollé - Institució: Universitat Autònoma de Barcelona

-

Directors: Miquel Àngel Prats i Fernández

Títol del treball: Community of Inquiry (COI) and Self-Directed Learning (SDL) in Online Environments: An Exploratory, Correlational and Critical Analysis of MOOCs. Introduction to Cybersecurity MOOC Case Study.

Data de lectura (dd/mm/aaaa): 5/02/2016 - Nom del doctorand: Teresa Ferrer Micó - Institució: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna – Universitat Ramon Llull

-

Directors: Miquel Àngel Prats i Fernández; Marcelo Careaga Butter

Títol del treball: Diseño y validación de un modelo de competencias TIC docentes en Chile. Taxonomía para evaluar desempeños docentes en contextos educativos municipales de primer ciclo básico.

Data de lectura (dd/mm/aaaa): 31/03/2017 - Nom del doctorand: Laura Alejandra Jiménez Pérez - Institució: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna – Universitat Ramon Llull

-

Directors: Miquel Àngel Prats i Fernández

Títol del treball: Anàlisi de la necessitat d’un canvi del model educatiu presencial cap a un model b-learning en l’àmbit del batxillerat a Catalunya, segons les percepcions dels principals agents educatius vinculats a l’etapa. Estudi de casos múltiple.

Data de lectura (dd/mm/aaaa): 2/03/2018 - Nom del doctorand: Xavier Sans Antolí - Institució: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna – Universitat Ramon Llull


CONFERÈNCIES I PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS MÉS RELLEVANTS

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: ICT empowered educational innovation: Ponte dos Brozos project report.

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada de clausura

Congrés: The 22nd conference of the European Schools Project Association Bridging Education into Society

Publicació: http://www.ejournal.fi/esp22/ (Download the complete programm)

Lloc: Galícia - A Coruña / Any: 2008 / Organisme/institució que l’organitza: European Schools Project

-

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: Retos y límites de las TIC en el ámbito educativo

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada

Congrés: 1ª Conferencia Internacional Plan Ceibal

Publicació: -

Lloc: Uruguai / Any: 2009 / Organisme/institució que l’organitza: LATU – Plan Ceibal & AECID

-

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: Tendencias educativas con las TIC en el aula

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada

Congrés: Educared

Publicació: https://www.youtube.com/watch?v=sdcZUNxCAzM

Lloc: Madrid / Any: 2011 / Organisme/institució que l’organitza: Fundación Telefónica

-

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: Innovación pedagógica, gestión del cambio y las TIC.

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada

Congrés: Mostra do Ensino 2012

Publicació: http://www.mostradoensino.es/ponencias_dia12.html

Lloc: A Coruña (Galícia) / Any: 2012 / Organisme/institució que l’organitza: Xunta de Galícia

-

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: Motivación, TIC y gestión del cambio.

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada - inaugural

Congrés: CEDUTIC

Publicació: https://www.youtube.com/watch?v=fmm7ePAYgoE i http://cidd.ucsc.cl/component/content/article/1-latest/190-academico-catalan-entrego-10-principios-para-innovar-con-soporte-tecnologico

Lloc: Concepción (Xile)  / Any: 2013 / Organisme/institució que l’organitza: Universidad Católica de la Santísima Concepción (Xile)

-

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: Cómo innovar y no morir en el intento. Motivación, TIC y gestión del cambio.

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada

Congrés: SIMO Educación 2013

Publicació: http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_049293.pdf

Lloc: Madrid / Any: 2013 / Organisme/institució que l’organitza: SIMO - IFEMA

-

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: Technologies in Primary Education and Teacher Training

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Comunicació oral

Congrés: International seminar. Career Education at Primary School

Publicació: -

Lloc: Barcelona / Any: 2014 / Organisme/institució que l’organitza: Educaweb

-

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: Cómo innovar y no morir en el intento. Motivación, TIC y gestión del cambio

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada

Congrés: I Foro Iberoamericano educación y cultura en la era digital

Publicació: http://blog.fieced.com/entrevista-a-miguel-angel-prats-universidad-ramon-llull/ ihttps://vimeo.com/98639647

Lloc: Santiago de Compostela / Any: 2014 / Organisme/institució que l’organitza: FIECED

-

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: Innovació a l’aula. Motivació, TIC i gestió del canvi a l’escola.

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada

Congrés: Jornada de reflexió i difusió sobre l’ús educatiu de les TIC a l’aula

Publicació: -

Lloc: Palma de Mallorca / Any: 2015 i 2016 / Organisme/institució que l’organitza: Govern Balear

-

Autors/ores (per ordre de signatura): Miquel Àngel Prats i Fernàndez

Títol: La realitat del desplegament digital als centres educatius

Tipus de contribució (pòster, comunicació oral, etc.): Conferència invitada

Congrés: Com assolir les competències digitals, avui, a les escoles.

Publicació:http://xtec.gencat.cat/ca/agenda/Inscripcio-a-les-Jornades-sobre-les-TAC-de-la-Fundacio-Flos-i-Calcat 

Lloc: Barcelona, CosmoCaixa / Any: 2018 / Organisme/institució que l’organitza: Fundació Flos i Calcat (ICCIC)


Titulacions
Data
Titulació
Universitat
13/07/2004PedagogiaUniversitat Ramon Llull
12/05/1995Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle) Universitat Ramon Llull
01/06/1993PsicopedagogiaUniversitat Ramon Llull
08/07/1991Diplomatura de Professorat d'EGB. Filologia Universitat Ramon Llull
01/06/1991Magisteri, especialitat Filologia (anglès)Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...