Palma Sevillano, Carolina
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Doctora en Psicologia. Professora de la FPCEE Blanquerna-URL. Investigadora del Grup de Recerca Comunicació i Salut (COMSAL). Psicòloga del Centre de Salut Mental de Mataró (Hospital de Mataró, Consorci Sanitari del Maresme). Membre del Servei d’Orientació Personal de la FPCEE Blanquerna-URL. Psicoterapeuta acreditada per l’EPFA (2013).

Experiència acadèmica

Professora del grau en Psicologia de la FPCEE Blanquerna-URL des de l’any 2007. Personal investigador de la mateixa Facultat des de l’any 2003 fins a l’actualitat. Professora del Màster en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia des de l’any 2007-2013. Professora del Màster en Psicologia General Sanitària des de l’any 2014 fins a l’actualitat de l’any 2005 fins l’actualitat.  Professora col·laboradora en el màster de Teràpia Familiar de la FPCEE Blanquerna (URL) des de l’any 2017 fins a l’actualitat.

Experiència internacional

Estada clínica i de recerca al Early Intervention Service i al departament de Primary Care and General Practice associat al programa a la Universitat de Birmingham (Birmingham, 2006).

 

Premis

-  Premi Fundació Caixa Sabadell 2005. Al treball titulat: Estudio de la Aprensión Social como fenómeno en les consultes d'Atenció Primària. La seva relació amb els patrons de freqüentació i amb la simptomatologia psicosocial (febrer de 2004).

-  Premi al Millor Treball de Recerca del Vallès Oriental en Atenció Primària:  Estudio del nivel de aprensión social en usuarios de atención primaria, su relación con la ansiedad y la conducta de enfermedad (juny, 2005).

-  Premi a la millor ponència al XI National Congress of Personality Disorders, pel treball Defining subtypes of patients with borderline personality disorder based on underlying personality traïts.Autors: Álvaro Frías Ibáñez, Sara Navarro, Carol Palma, Núria Farriols, Miquel Ferré (maig, 2016).

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

-        Coordinadora del Mòdul de Conductes Desadaptatives del Màster Oficial de Psicologia de la Salut i Psicoteràpia. Universitat Ramon Llull. Any 2008 fins al 2013.

-        Coordinadora del Màster Oficial de Psicologia de la Salut i Psicoteràpia. Universitat Ramon Llull. Des de l'any 2010 al 2013.

-        Coordinadora i docent del màster en Psicologia General Sanitària des de l’any 2014-2020.

 

 

Altres mèrits

Comitès científics

-          Títol del comitè:Tribunal de Tesi Doctoral. Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Tema: Estudi de l'eficàcia d'un programa d'entrenament cognitiu de les funcions executives amb persones que pateixen esquizofrènia'. Doctoranda: Gemma Espel Trias. Director: Dr. Adolfo Jarne Esparcia. Data: 2007

-          Títol del comitè:Tribunal de Tesi Doctoral con mención internacional de la doctoranda Alexandra Rodríguez Torres. Directores Dr. Xavier Cabonell y Mark Griffits. Universitat Ramon Llull (URL) Tema: Diseño, aplicación y evaluación de un programa de intervención psicológica para el trastorno de juego por internet. Data: 2018

-          Títol del comitè:Tribunal de Tesi Doctoral del doctorand Oriol Lugo Real. Directores Dra. Eulàlia Ros y Dra. Carlos Moreno. Universitat Ramon Llull (URL). Tema: Eficàcia dels processos de Psicologia Coaching. Mesura dels canvis de la desitjabilitat de control, l'autoeficàcia general i l'actitud proactiva en processos de Psicologia Coaching. Data : 2019

 

Pertinença associacions

Grup de treball de Psicologia Domiciliaria del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.

 

RECERCA

Acreditacions de recerca

Acreditació com a professora lectora per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) (U1443/100653016-158). Acreditació de la recerca per l’AQU (0233S/813/2015). Reconeixement d’un tram de recerca (sexenni) (0233S/3149/2015). Membre d’un grup de recerca consolidat (COMSAL) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (GR2014- SGR 1088).

Publicacions

Palma-Sevillano, C., Farriols-Hernando, N., Cebrià-Andreu, J., Ferrer-Ventura, M., Abío-Roig, A., & Vila-Corominas, S. (2003). Ansiedad de los adolescentes durante su hospitalización en Unidades de Psiquiatría de 24 h vs hospitales de día. In Anales de psiquiatría (Vol. 19, pp. 143–149). Arán ediciones.

Cebrià, J., Palma, C., Ferrer, M., & Gutiérrez, I. (2004). El burnout es, probablemente también, una cuestión de valores. Jano, 66(1504), 56–57.

Cebrià, J.; Ferrer, M.; Gutiérrez, I. i Palma, C. (2004). El miedo es un agente patógeno muy activo. Jano, 66(1520), 512–514.

Cebrià, J., Palma, C., Segura, J., Gracia, R., & Pérez, J. (2006). El entrenamiento en habilidades de comunicación podría ser un factor preventivo del síndrome de burnout en médicos de familia. Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona, 34–40.

Cebrià, J., Palma-Sevillano, C., Gutiérrez-Blanch, I., Ferrer-Ventura, M., Ger-Cabero, S., & Doménech-Cortés, M. (2005). Estudio del grado de aprensión social en usuarios de atención primaria: su relación con la ansiedad y la conducta de enfermedad. Atención Primaria, 36(5), 254–260.

Palma, C., Cañete, J., Farriols, N., Benlloch, L., Matarín, E., & Malé, M. (2005). Psychotic disorder in foreign population at the acute care unit psychiatric services, general hospital. Clinical and cross-cultural characteristics. European Psychiatry, 19, 188.

Palma Sevillano, C., Cebrià Andreu, J., Farriols Hernando, N., Cañete Crespillo, J., & Muñoz Seco, E. (2005). La intervención motivacional en el paciente esquizofrénico. Psiquis, 109–120.

Sevillano, C. P., Crespillo, J. C., Hernando, N. F., Llobet, F. S., & Zapata, J. J. (2005). Primeros episodios psicóticos: características clínicas y patrones de consumo de sustancias en pacientes ingresados en una unidad de agudos. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 21(2), 286–293.

Segura-Bernal, J., Ferrer-Ventura, M., Palma-Sevillano, C., Ger-Cabero, S., Domenech-Cortés, M., Gutiérrez-Blanch, I., & Cebrià-Andreu, J. (2006). Valores personales y profesionales en médicos de familia y su relación con el síndrome del burnout. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 22(1), 45–51.

Palma, C. (2006). Detección precoz de signos tempranos en la esquizofrenia desde atención primaria. Jano: Medicina y Humanidades, (1616), 53.

Palma, C., Farriols, N., Frías, A., Cañete, J., Gomis, O., Fernández, M., … Signo, S. (2019). Randomized controlled trial of cognitive-motivational therapy program (PIPE) for the initial phase of schizophrenia: Maintenance of efficacy at 5-year follow up✰. Psychiatry Research, 273, 586–594.

Palma, C., Cañete, J., Farriols, N., Cebrià, J., Castany, J., Fernández, M., Alonso, I. (2005). Duration of untreated psychosis (DUP)and its relation to symptom improvement in patients who are treated with cognitive-motivational program for the initial phase of schizophrenia: randomized controlled trial. European Psychiatry, 21, 114.

Fernández, M., Goméz, M. J., Alonso, I., Farriols, N., & Palma, C. (2005). Brief psychoeducational family intervention for chronic schizophrenia. European Psychiatry, 21, 108.

Cebrià, J., Palma, C., Sobrequés, J., Ger, S., Ferrer, M., & Segura, J. (2008). Evolución del síndrome de desgaste profesional en médicos de familia: estudio longitudinal a los 5 años. SEMERGEN-Medicina de Familia, 34(3), 107–112.

Farriols, N., Palma, C., Ramos, M., Fernández, M., Chamorro, A., Polo, Y., & Botella, L. (2006). Efectividad de un programa de intervención psicosocial en pacientes psicóticos crónicos. Clínica y Salud, 17(2), 171–185.

Tizón, J., Lemos, S.,Vallina, O.,Farriols, N., Palma, C. y Artigue, J. (2006). Early interventions in schizophrenic disorder: some iberic experiences. Acta Psychiatrica Scandinavica, 114, 430–431.

Palma Sevillano, C., Ferrer Ventura, M., Farriols Hernando, N., & Cebriá Andreu, J. (2006). La recuperación en la psicosis temprana: los procesos de duelo y el sentido de la experiencia psicótica. In Anales de psiquiatría (Vol. 22, pp. 296–305).

Sevillano, C. P., Hernando, N. F., Andreu, J. C., & Bernal, J. S. (2007). Las intervenciones motivacionales en el tratamiento psicoterapéutico de la fase inicial de la esquizofrenia. Papeles Del Psicólogo, 28(2), 127–135.

Palma Sevillano, C., & Farriols Hernando, N. (2007). Las emociones en la intervención del primer episodio psicótico. Aloma, 2007, Núm. 20.

Palma-Sevillano, C., Cañete-Crespillo, J., Cebrià-Andreu, J., Michael, M., Alonso-Fernández, I., Fernández-Vargas, M., & Segarra-Gutiérrez, G. (2011). Randomised controlled trial of cognitive-motivational therapy program for the initial phase of schizophrenia: a 6-month assessment. The European Journal of Psychiatry, 25(2), 68–80.

Segarra-Gutiérrez, G., Farriols-Hernando, N., & Palma-Sevillano, C. (2011). Prevalencia, impacto y tratamiento psicológico grupal de los trastornos de Ansiedad en Atención Primaria: una revisión. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, (28).

Estrada, R. V., Andreu, J. C., Sevillano, C. P., & Planells, G. (n.d.). El apoyo social percibido en pacientes hiperfrecuentadores de Atención Primaria.

Segarra Gutiérrez, G., Farriols Hernando, N., Palma Sevillano, C., Segura Bernal, J., & Castell Torres, R. (2011). Tratamiento psicológico grupal para los trastornos de ansiedad en el ámbito de la salud pública. Ansiedad y Estrés, 17.

Torán-Monserrat, P., Cebrià-Andreu, J., Arnau-Figueras, J., Segura-Bernal, J., Ibars-Verdaguer, A., Massons-Cirera, J., … Montero-Alia, J. J. (2013). Level of distress, somatisation and beliefs on health-disease in newly arrived immigrant patients attended in primary care centres in Catalonia and definition of professional competences for their most effective management: PROMISE Project. BMC Family Practice, 14(1), 54.

Palma, C., Farriols, N., Torres, C., Fernández, M., Alonso, I., Gregorio, M., … Cañete, J. (2012). L’envelliment en persones amb trastorn mental sever. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 30(1).

Frías-Ibáñez, Á., Palma-Sevillano, C., & Farriols-Hernando, N. (2014). Comorbilidad entre trastorno obsesivo-compulsivo y esquizofrenia: prevalencia, teorías explicativas y estatus nosológico. Actas Españolas de Psiquiatría, 42(1), 28–38.

Frías Ibáñez, Á., Palma Sevillano, C., Horta Llovet, A., & Bonet Álvarez, J. (2013). Eventos traumáticos en pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo: implicaciones etiopatogénicas, nosológicas y terapéuticas. Revista de La Asociación Española de Neuropsiquiatría, 33(119), 595–601.

Frías-Ibáñez, Á., Palma-Sevillano, C., Barón-Fernández, F., Bernáldez-Fernández, I., & Aluco-Sánchez, E. (2014). Estatus nosológico de la acumulación compulsiva: ¿subtipo de trastorno obsesivo-compulsivo o entidad clínica independiente? Actas Españolas de Psiquiatría, 42(3), 116–124.

Frías, Á., Palma, C., Barón, F., Varela, P., Álvarez, A., & Salvador, A. (2015). Obsessive-compulsive disorder in the perinatal period: Epidemiology, phenomenology, pathogenesis, and treatment. Anales De Psicología/Annals of Psychology, 31(1), 1–7.

Frías-Ibáñez, Á., Palma-Sevillano, C., Alonso-Fernández, I., & Martínez-Cirera, B. (2013). Propósito de un Caso: Masoquismo sexual: controversias etiopatogénicas y nosológicas a propósito de un caso. Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, (108), 60–65.

Frías Ibáñez, Á., Palma Sevillano, C., Giné Serven, E., & Aluco Sánchez, E. (2014). Trauma, posttraumatic stress disorder and psychosis: etiopathogenic and nosological implications. The European Journal of Psychiatry, 28(1), 27–38.

Frías, Á., Palma, C., Farriols, N., Salvador, A., Bonet, J., & Bernáldez, I. (2014). Psychopathology and quality of life among patients with comorbidity between schizophrenia spectrum disorder and obsessive-compulsive disorder: no evidence for a “schizo-obsessive” subtype. Comprehensive Psychiatry, 55(5), 1165–1173.

Frías, Á., & Palma, C. (2015). Comorbidity between post-traumatic stress disorder and borderline personality disorder: a review. Psychopathology, 48(1), 1–10.

Frías, Á., Palma, C., & Farriols, N. (2014). Neurocognitive impairments among youth with pediatric bipolar disorder: a systematic review of neuropsychological research. Journal of Affective Disorders, 166, 297–306.

Frías Ibáñez, Á., Palma, C., Borrás, M., Bonet, J., Becerra, C., & Aluco, E. (2014). Evaluación y tratamiento ambulatorio de la acumulación compulsiva en un paciente con patología del espectro psicótico. Revista de La Asociación Española de Neuropsiquiatría, 34(123), 573–581.

Frías, Á., Palma, C., Farriols, N., Becerra, C., Álvarez, A., & Cañete, J. (2014). Neuropsychological profile and treatment-related features among patients with comorbidity between schizophrenia spectrum disorder and obsessive–compulsive disorder: Is there evidence for a “schizo-obsessive” subtype? Psychiatry Research, 220(3), 846–854.

Frías A, Palma C, F. N. (2014). Urgency of micturition in public spaces: a possible subtype of agoraphobia. Minerva Psichiatrica, 55, 226–229.

Frías, Á., Palma, C., Farriols, N., & Martínez, B. (2015). Sexual feelings toward the therapist among patients with borderline personality disorder: a case of erotomanic delusional disorder. Archives of Sexual Behavior, 44(1), 3–4.

Frías, Á., Palma, C., & Farriols, N. (2015). Psychosocial interventions in the treatment of youth diagnosed or at high-risk for pediatric bipolar disorder: A review of the literature. Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition), 8(3), 146–156.

Frías, Á., Palma, C., & Farriols, N. (2015). Comorbidity in pediatric bipolar disorder: prevalence, clinical impact, etiology and treatment. Journal of Affective Disorders, 174, 378–389.

Frías, Á., Palma, C., Farriols, N., & Salvador, A. (n.d.). Characterizing offspring of bipolar parents: A comprehensive review of the literature.

Frías, Á., Palma, C., Farriols, N., & González, L. (2015). Comorbidity between obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: prevalence, explanatory theories, and clinical characterization. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 22–33.

Sevillano, C. P., & Hernando, N. F. (2015). Traumatismo craneoencefálico en pacientes con síndrome psicótico: etiopatogenia y estatus nosológico, 35(128), 837–842. https://doi.org/10.4321/S0211-57352015000400011

Frías, Á., Palma, C., Farriols, N., & González, L. (2016). Sexuality-related issues in borderline personality disorder: A comprehensive review. Personality and Mental Health. https://doi.org/10.1002/pmh

Frías, Á., Martínez, B., Palma, C., & Farriols, N. (2016). Clinical impact of comorbid major depression in subjects with posttraumatic stress disorder: A review of the literature Clinical impact of comorbid major depression in subjects with posttraumatic stress disorder: A review of the literature, 2276(March). https://doi.org/10.1080/19012276.2016.1162106

Frías, A., Gonzalez, L., Palma, C., & Farriols, N. (2016). Is There a Relationship Between Borderline Personality Disorder and Sexual Masochism in Women? Archives of Sexual Behaviour. https://doi.org/10.1007/s10508-016-0834-z

Montesinos-rueda, L., & Palma-sevillano, C. (2015). Niveles de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) en la membrana eritrocitaria de una muestra de pacientes con esquizofrenia y su relación con variables clínicas y evolutivas, 700(5), 1–7.

Farriols-Hernando1, N., Vilaregut-Puigdesens, A., Palma-Sevillano, C., Dotras-Ruscalleda, P., Llinares-Fité, M., & Dalmau-Jordá, C. (2014). No Title. Estudio descriptivo de un modelo de orientación universitario, 25(3), 106–120.

Bonet, J., Aluco, E., Salvador, A., Torres, C., Cano, M., & Palma, C. (2015). Consumo de cocaína y estado de las funciones ejecutivas Cocaine use and status of executive functions. Revista Española de Drogodependencias, 40(2), 13–23.

Frías-Ibáñez, Á., González-Vallespí, L., Palma-Sevillano, C., & Farriols-Hernando, N. (2016). Motivation for change as a predictor of treatment response for dysthymia. Psychotema, 28(2), 156–160. https://doi.org/10.7334/psicothema2015.211

Frias, A., Palma, C., Farriols, N., Gonzalez, L., & Horta, A. (2016). Anxious adult attachment may mediate the relationship between childhood emotional abuse and borderline personality disorder. No Tle. Personality and Mental Health, 10(4), 274–284.

Serrano, E., Cañas, L., Carbonell, X., Carulla, M., Palma, C., Matalí, J., & Dolz, M. (2017). Distribución diagnóstica de los trastornos de la conducta alimentaria_ comparativa entre el DSM-IV-TR y el DSM-5. Actas Españolas de Psiquiatría, 45(1), 32–38.

Navarro-Gómez, S., Frías, Á & Palma, C. (2017). Romantic Relationships of People with Borderline Personality: A Narrative Review. Psychpathology, 50, 175–187. https://doi.org/10.1159/000474950

Calzada, A. Farriols, N., Bruna, O., Palma, C., Frías, A., Aliaga, F. (2017). Perfil psicopatológico de pacientes con depresión en la salud mental pública. Revista de Psicoterapia, 28(107), 1–12.

Gomis, O., Palma, C., & Farriols, N. (2017). Domiciliary intervention in psychosis : a systematic review. Actas Españolas de Psiquiatría, 45(6), 290–302.

Frías, Á., Salvador, A., Navarro, S., Aluco, E., & Palma, C. (2017). Early maladaptive schemas associated with dimensional and categorical psychopathology in patients with borderline personality disorder, (April), 1–12. https://doi.org/10.1002/cpp.2123

Frías, Á., Palma, C., Solves, L., Martínez, B., & Salvador, A. (2017). Differential symptomatology and functioning in borderline personality disorder across age groups. Psychiatry Research, 258, 44–50.

Frías, Á., Palma, C., & Farriols, N. (2015). Comorbidity between obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: prevalence, explanatory theories, and clinical characterization. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 2233–2244.

Palma, C., Frías, Á., Giné, E., Martínez, M., Anton, M., & Hernández, M. (2019). Functionality, Autonomy and Executive Function in Patients with Schizophrenia and Schizoaffective Disorder. CPQ Neurology and Psychology, 1(5), 1–6.

Gomis, O., Palma, C., & Farriols, N. (2019). Intervención domiciliaria y comunicación familiar en pacientes psicóticos. Papeles Del Psicólogo, 1–7.

Bonet, C., Palma, C., & Gimeno-santos, M. (2020). y necesidades psicológicas básicas en adolescentes tutelados en centros residenciales. Revista de Psicología Clínica Con Niños y Adolescentes, 7(1), 30–37. https://doi.org/10.21134/rpcna.2020.07.1.4

Palma, C., Gomis, O., Gregorio, M., Palacio, A., & Horta, A. (2019). La Intervención Familiar Domiciliaria en Psicosis: Análisis Cualitativo de los Cambios Observados tras la Psicoterapia. Clínica y Salud, 30(3), 147–154.

Servén, E. G., Quintana, E. B., Guanyabens, N., Casado, V., Torres, C., Niubo, M., … Gurgui, M. N. (2019). Considerations of psychotic symptomatology in anti ‐ NMDA encephalitis : Similarity to cycloid psychosis. Clinical Case Report, (April), 1–6. https://doi.org/10.1002/ccr3.2522

Bonet, C., Palma, C., & Santos, M. G. (2020). Effectiveness of Emotional Intelligence Therapy on Suicide Risk among Adolescents in Residential Care. International Journal of Psyhology and Psyhological Therapy, 20(1), 61–74.

Roca, M., Vilaregut, A., Palma, C., Barón, F. J., Campreciós, M., & Mercadal, L. (2020). Basic Family Relations, Parental Bonding, and Dyadic Adjustment in Families with a Member with Psychosis. Community Mental Health Journal, 1–7.

Frías, Á., Palma, C., Farriols, N., Aliaga, F., Navarro, S., Solves, L., & Artículo, D. E. L. (2020). Clínica y Salud Parenting Attitudes in People with Obsessive-compulsive Disorder and Emotional Symptoms in Their Children. Clínica y Salud, 31(2), 91–98.

Frías, Á., Solves, L., Navarro, S., Palma, C., Farriols, N., Aliaga, F., … Riera, A. (2020). Technology-Based Psychosocial Interventions for People with Borderline Personality Disorder: A Scoping Review of the Literature. Psychopathoogy. https://doi.org/10.1159/000511349

Frías, Á., Palma, C., Salvador, A., Aluco, E., Navarro, S., Farriols, N., ... & Antón, M. (2020). B· RIGHT: usability and satisfaction with a mobile app for self-managing emotional crises in patients with borderline personality disorder. Australasian Psychiatry.

Bonet, C., Palma, C., & Gimeno-Santos, M. (2020). Relación entre el maltrato infantil y las habilidades de regulación emocional en adolescentes: una revisión sistemática. Revista de Psicología Clínica Con Niños y Adolescentes, 7(2), 63–67.

Álvaro, F., Navarro, S., Palma, C., Farriols, N., Aliaga, F., Solves, L., ... & Riera, A. (2020). Clinical course and predictors in patients with borderline personality disorder during the COVID-19 outbreak: A 2.5-month naturalistic exploratory study in Spain. Psychiatry Research, 292, 1133–1136.

Navarro, S., Frías, A. y Palma, C. (2020). Clinical differences and associations between women with borderline personality and their partners: An exploratory study. Journal of Psychopatology26, 264-272

Luciana Díaz-Cutraro, Raquel López-Carrilero, Marta Ferrer, Marina Verdaguer-Rodriguez, Helena García-Mieres, Ana Barajas, Eva Grasa, Esther Pousa, Ester Lorente, Marisa Barrigón, Isabel Ruiz-Delgado, Fermín González-Higueras, Jordi Cid, Carol Palma-Sevillano, Josep M. Haro, Steffen Moritz, Spanish Metacognition Group, Susana Ochoa. (2020). Jumping to conclusions and the clinical range of delusional thinking: an exploratory study in people with first-episode of psychosis. Schizophrenia Research (in press).

 

Llibres i capítols de llibres

Penadés, R., Villalta, V., Farriols, N., Palma, C. y Salavedra, C. (2011). Esquizofrenia. En Bruna, O., Roig, T., Puyuelo, M., Junqué, C. y Ruano, A. Rehabilitación neuropsicológica. Intervención y práctica clínica. Elsevier Masson, 207- 228 .

 

Lizeretti, N.P., Castell,R., Rodríguez, A., Segarra, G., Farriols, N., Palma, C y Segura, B. (2011). La Inteligencia Emocional Percibida y síntomas clínicos en trastornos psicopatológicos. Inteligencia Emocional: 20 años de investigación y desarrollo. II Congreso Internacional de Inteligencia Emocional. Fundación Marcelino Botin, 215-19.

 

Segarra, G., Rodríguez, A., Lizeretti, N. P., Castell, R., Farriols, N., Palma, C. y Segura,  (2011). En Inteligencia emocional: 20 años de investigación y desarrollo. II Congreso Internacional de Inteligencia Emocional. Fundación Marcelino Botin, 2015-19

 

Lizeretti, N. P.; Castell, R.; Farriols, N.; Rodríguez, A. y Palma, C. (2010). El tratamiento de los trastornos de ansiedad basado en el desarrollo de la inteligencia emocional: un caso clínico. En A. Cano-Vindel, J. Román, E. Calvo y C. Catalina (Eds.), Gestión de riesgos psicosociales: el estrés laboral. Ibermutuamur-Arteanima

 

Palma, C. (2015). Intervención psicoterapéutica en la fase inicial de la esquizofrenia Diseño y desarrollo del programa PIPE. Publicia

 

Cuadras, D y Palma, C. (2016). Actividad física acuática en personas afectas de esquizofrènia. En:  Psicología aplicada al deporte adaptado. UOC

 

Frias, A., Palma, C., Hidalgo y Antón, M. (2019). Características clínicas. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

Frias, A., Palma, C. y Helena Aluco (2019). Negación y represión emocional. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

 

Frias, A., Palma, C. y Antón, M. (2019). Trastornos mentales en los familiares. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

 

Frias, A., Palma, C. y Navarro. (2019). Pensamiento y conducta (para)suïcida. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

 

Frias, A., Palma, C. y Salvador, A.(2019). Agresividad manifiesta y conductas pasivo-agresivas. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

Frias, A., Palma, C. y Navarro, S.(2019). Picos depresivos. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

Frias, A., Palma, C. y Liria, P. (2019). Restricción alimentaria y/o atracones. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

 

Frias, A., Palma, C. y Farriols, N. (2019). Introducción al trastorno límite de la personalidad. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

 

Frias, A. y Palma, C. (2019). Desconfianza y desprecio hacia el mundo. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

 

Frias, A., Palma, C, Calzada, A. y Farriols, N. (2019). Impulsividad extrema. En: Vivir con una persona con trastorno límite de la personalidad. Desclée de Brouwer

 

Farriols, N., Pretel, T., Pacheco, M., Alomar, E. Dotras, P., Palma, C. (2019). Promoción de la salud integral en la universidad. En: P. Allueva, (coord.), Orientación y Calidad Educativa Universitarias (pàg. 899-911). Zaragoza: Servicio de Publicaciones. Universidad de Zaragoza.

 

Projectes

- Evaluación del impacto en programas de intervención psicosocial en pacientes esquizofrénicos: tratamiento grupal y atención domiciliaria. Entidad financiadora: Fundación Seny y AATR - Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas Referencia de la concesión: 000288. Duración: desde / de 2000 hasta 2003 Investigador / a principal: Dra. Núria Farriols (convocatoria pública). 

 

-  Tratamiento psicoterapéutico de la fase inicial de la esquizofrenia: diseño y desarrollo del programa PIPE. Entidad financiera: DURSI Referencia de la concesión: 2003FI-00932. Duración: desde / de 2003 hasta 2007 Investigador / a principal: Dra. Carol Palma (convocatoria pública). 


- Estudio multicéntrico de validación de la Escala de Depresión de Hamilton Entidad financiera: Glaxo (Smith Kline Beecham) Referencia de la concesión: laboratorio promotor - la entidad financiadora. Duración: desde / de 2002 hasta 2002 Investigador/a principal: Dr. José Cañete Crespillo.

 

- Estudio de la aprensión Social como fenómenos en las consultas de Atención Primaria. Su relación con los patrones de frecuentación y con la sintomatología psicosocial (I). Entidad financiadora: Fundación Caixa Sabadell Referencia de la concesión: PINCHA-. Duración: desde /de 2004 hasta 2006 Investigador / a principal: Dr. Jordi Cebrià Andreu


- Estudio de la aprensión Social como fenómenos en las consultas de Atención Primaria. Su relación con los patrones de frecuentación y con la sintomatología psicosocial (II). Entidad financiadora: Fundación Caixa Manlleu Referencia de la concesión: BEC. Duración: desde/ de 2004 hasta 2007 Investigador / a principal: Dr. Jordi Cebrià Andreu


- Mejorar la cognición social y la metacognición en esquizofrenia: un proyecto de telerehabilitación. Entidad financiadora: Fundación La Marató de TV3 Referencia de la concesión: 091.332 (convocatoria pública). Duración: desde / de 2009 hasta 2012 Investigador / a principal: Dr. José Cañete Crespillo

 

-      Diagnóstico Relacional Familiar en Salud Mental. Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento. RETO - Programa Estatal de I D i Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía, Industria y Competividad Investigador/s responsable/s: Dra. Anna Vilaregut; Dr. José A. Castillo-Garayoa

 

-  B•RIGHT: advanced artificial intelligence algorithms for the treatment of emotional crisis in patients with borderline personality disorder or traits based on interactions with a mobile application.La Caixa Foundation and Caixa Capital Risc Investigador/s responsable/s: Álvaro Frías y Carol Palma

 

-  Context relacional, dinàmiques i patrons familiars de la persona que exerceix el maltractament amb persones grans. DIBA - Diputació Provincial de Barcelona. Investigador/s responsable/s: Anna Vilaregut

 

Tesis doctorals dirigides

 

- Víctor Carretero: "Eficacia de una intervención emocional en el tratamiento de la ansiedad en atención primaria" en colaboración también entre la FPCEE y el Consorcio Sanitario del Maresme.  Lectura en enero de 2021.

 

- Cristina Torres "Efectividad del NeuroPersonal Trainer en pacientes en la fase inicial de la esquizofrenia" Beca concedida de la Marató de TV3 obtenida en una convocatoria pública en el año 2009 (2009-2012; ref: 091332) al proyecto "Mejorar la cognición social y la metacognición en la esquizofrenia: un proyecto de telerehabilitación". Noviembre 2016

 

- Ona Gomis "Efectividad de programa de atención domiciliaria para la esquizofrenia resistente". Se trata de un proyecto conjunto entre el Consorci Sanitari del Maresme y la FPCEE Blanquerna. Enero 2019

 

- Álvaro Frías: "Trastorno esquizo-obsesivo: un estudio comparativo" emmarcado en el ámbito de la nosología clínica. Octubre, 2015

 

-  Cristina Bonet. “Riesgo de suicidio e inteligencia emocional de los adolescentes tutelados en acogimiento residencial”. Lectura 15 diciembre d 2020.

 

-  Laura Cañas. “Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos: diferencias y similitudes psicopatológicas y de relaciones parentales con la anorexia nerviosa y población general”. Lectura enero, 2020.

 

- Sara Navarro. “Relaciones Sentimentales en Personas con Trastorno Límite de la Personalidad”. Lectura en junio de 2020.

 

Conferències i participació en congressos (5 últims anys)

 

Autors: Carol Palma, María Fernández, Ana Palacio, Álvaro Frías, Eloi Giné, María Martínez, Mónica Hernández, Mertixell Antón, Luciana Díaz-Cutraro, Susana Ochoa

Títol: Functionality and work activity: gender differences in psychotic patients

Tipus de participació: Póster

Congrés: III European Meting on Women's Mental Health

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2020

 

Autors: Carol Palma, Núria Farriols, María Fernández, Anna Horta, Mireia Borrás, Isabel Alonso, Miriam Gregorio, Laia Solves, Aloma Riera, José Cañete

Títol: Gender differences in psychotic symptoms in early psychosis

Tipus de participació: Póster

Congrés: III European Meting on Women's Mental Health

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2020

 

Autors: Díaz-Cutraro, L., López-Carrilero, R., Barajas, A., Grasa, E., Pousa,, E., Lorente, E. Barrigón, M., Palma, C. y Ochoa, S.

Títol: Gender differences in people with first episodes that do Jumping to Conclusions

Congrés: III European Meting on Women's Mental Health

Ciutat: Barcelona            Any: 2020

 

Autors: Cañete, J, Torres C, Roig T, Palao D, Palma C, Tormos JM

Títol: Usabilitat de la plataforma de rehabilitació cognitiva 'Guttmann- Neuro Personal Trainer ®Salut Mental' en pacients amb Esquizofrenia a la xarxa pública de salut mental. Resultats finals

Tipus de participació: Póster

Congrés: V Jornada del Pla de salut de Catalunya Any: 2015

 

Autors: Jose Cañete, Cristina Torres, Carmen Corte, Carolina Palma

Títol: Cognitive remediation in schizophrenia

Tipus de participació: Póster

Congrés: 5th European Conference on Schizophrenia Research: bridging gaps improving outcomes

Ciutat: BERLIN            País:: ALEMANYA            Any: 2015

 

Autors: Palma, C

Títol: Psicoterapia en la fase inicial de la esquizofrenia: diseño y desarrollo del programa PIPE. Estudio prospectivo a 5 años

Tipus de participació: Conferència invitada

Congrés: 4a REUNIÓ EDUARDO ZÁRATE. SALUT MENTAL I ADDICCIONS. "Esquizofrènia: Avenços en el diagnòstic i el tractament" Any: 2015

 

Autors: Carol Palma, Núria Farriols, José Cañete, Isabel Alonso, María Fernández, Álvaro Frías y Ana Horta

Títol: Psicoterapia en la fase inicial de la esquizofrenia. resultados clínicos del programa pipe a los 5 años

Tipus de participació: Taula rodona

Congrés: IX Congreso Internacional y XIV Nacional de Psicología Clínica

Ciutat: Santander            Any: 2016

 

Autors: Miriam Gregorio, Maria Fernández, Ana Palacios, Isabel Alonso, Carol Palma, Omar Diez, Mireia Borrás y Miquel Farre

Títol: Programa de gestión de casos (plan de servicios individualizados - psi) en trastornos mentales severos

Tipus de participació: Taula rodona

Congrés: IX Congreso Internacional y XIV Nacional de Psicología Clínica

Ciutat: Santander            Any: 2016

 

Autors: Ona Gomis, Carol Palma, , Núria Farriols, , Maria Fernández, Ana Palacios, Isabel Alonso, Omar Diez, Mireia Borrás y Miquel Farre

Títol: Propuesta de intervención psicoterapéutica (individual y familiar) a domicilio para pacientes con trastorno del espectro psicótico

Tipus de participació: Taula rodona

Congrés: IX Congreso Internacional y XIV Nacional de Psicología Clínica

Ciutat: Santander            Any: 2016

 

Autors: Fernández, M., Gregorio, M., Palacios, A., Alonso, I., Palma, C., , Borrás, M., Diez, O. y Horta, A.

Títol: TRABAJO SOCIAL Y SALUD MENTAL DESDE EL ÁMBITO COMUNITARIO

Tipus de participació: Taula rodona

Congrés: IX Congreso Internacional y XIV Nacional de Psicología Clínica

Ciutat: Santander                     Any: 2016

_____________________________________________________________________________

Autors: Farriols, N., Palma, C., Fernández, M., Aliaga, F., Frías, A., Calzada, A. y Gomis, O.

Títol: Mindfulness y valores en personas con trastornos mentales severos vinculados al centro de salud mental

Tipus de participació: Taula rodona

Congrés: IX Congreso Internacional y XIV Nacional de Psicología Clínica

Ciutat: Santander                       Any: 2016

 

Autors: Palma, C.

Títol: Intervención comunitaria y domiciliaria para pacientes con trastorno mental severo (tms): un intercambio de experiencias

Tipus de participació: Presidència de sessió

Congrés: IX Congreso Internacional y XIV Nacional de Psicología Clínica

Ciutat: Santander            Any: 2016

 

Autors: Álvaro Frías Ibáñez, Sara Navarro, Carol Palma, Núria Farriols, Miquel Ferré

Títol: Defining subtypes of patients with borderline personality disorder based on underlying personality traits

Tipus de participació: Ponència

Congrés: XI National Congress of Personality Disorders

 

Autors: Laura Cañas Vinader, Eduardo Serrano Troncoso, Carolina Palma Sevillano, Ana María Molano Beteta, Marta Carulla Roig, Mónica Godrid García, Marta Curet Santisteban, Montserrat Dolz Abadía

Títol: Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos: eficacia de una nueva intervención grupal con familias

Tipus de participació: Ponència

Congrés: xi Congreso de la Asociación Española para el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria

Publicació: 26 de mayo de 2017

 

Autors: Navarro, S., Frías, A. y Palma, C

Títol: Clinical Comparison between People with Borderline Personality Disorder with and without Romantic Relationships

Congrés: The 5th International Congress on Borderline Personality Disorder

Publicació: septiembre 2018

 

Autors: Álvaro Frías, Sara Navarro, Carol Palma, Ana Salvador, Elena Aluco, Núria Farriols, Ferrán Aliaga, Laia Solves, Sasha Sergiienko, Isabel Alexandre, Fernando Rivas, and Adriana Escrivá

Títol: Feasibility and usability of a proof-of-concept mobile phone app for self-managing emotional crises in people with borderline personality disorder: The Rapid Intervention Guidelines using Health Technology for Borderline personality (B·RIGHT) project

Tipus de participació: Póster

Congrés: The 5th International Congress on Borderline Personality Disorder

Publicació: septiembre 2018

 

Autors: Meritxell Antón, María Martínez, Laia Solves, Mónica Hernández, Mª Francisca Hollenstein y Carol Palma

Títol: Aplicación de la terapia constructivista a la psicosis: a propósito de un caso

Congrés: XIX Jornadas Anpir. 'Psicología Clíinica: una especialidad, diferentes ámbitos'.

Publicació: 8 de junio, 2019

_____________________________________________________________________________

Autors: Carol Palma

Títol: Intervenció psicològica en PEPs

Tipus de participació: Conferència invitada

Congrés: VIII Jornada de Salut Mental: 'Avenços clínics i en recerca dels primers episodis psicòtics'

Publicació: 12 de desembre de 20019

Entitat organitzadora: 05088 - Filial del Maresme de l Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

 

Patents i models d’utilitat. Transferència de coneixement

Inventors/es (p.o. de signatura): Cebrià, J., Palma, C., Ferrer, M.,Gutiérrez, I.

Títol: Escala de Aprensión Social EAS

Núm. de sol.licitud: 022005249 País de prioritat: ESPANYA Data de prioritat: 2005

Entitat Titular: DECU - Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)

Codi Patent: 000026

 

Inventors/es (p.o. de signatura): Álvaro Frías, Carol Palma, Núria Farriols, Ferrán Aliaga, Ana Salvador, Elena Aluco, Laia Solves y Sara Navarro

Títol: B·RIGHT (Rapid Intervention Guidelines using Health Technology for Borderline personality).

Núm. de sol.licitud: 110483 País de prioritat: ESPANYA Data de prioritat: 2018

Entitat Titular: DECU - Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)

Codi Patent: 000333

 

Inventors/es (p.o. de signatura): Álvaro Frías, Carol Palma, Núria Farriols, Ferrán Aliaga, Ana Salvador, Elena Aluco, Laia Solves y Sara Navarro

Títol: B·RIGHT

Data de prioritat: 2018

Tipus: Model d'utilitat Codi Patent: 000334

 

 

TITULACIONS

Títol: Llicenciada en Psicologia

Centre: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna

Data: 07/2002                                                       

 

 

Títol: Máster en Trastorn Mental Greu

Centre: Universitat de Barcelona

Data: 30/06/2006                                                  

 

Títol: Investigació Psicològica

Centre: Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna

Data: 16/01/2007                                                

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
14/01/2007Doctora en Investigació PsicològicaUniversitat Ramon Llull
09/07/2002Llicenciatura de Psicologia Universitat Ramon Llull
Màster en Trastorn Mental GreuUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...