Oró Badia, Ignasi Jordi
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Docència

Professor de ciències i matemàtiques a l'Escola Pit-roig (districte Horta-Guinardó de Barcelona) del 1/09/1986 a 01/09/1999 ( a parir de gener de 1988 l'escola passa a la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat de Catalunya).  

Professor de la FPCEE Blanquerna del 01/09/1990 fins a l'actualitat. Docència en assignatures de l'Àrea de didàctica de les ciències experimentals i socials i en seminaris vinculats a pràctiques d'ensenyament a Magisteri.  Durant el període 93/95 docència a  Psicologia i Pedagogia a l'assignatura de "Metodologia de la ciència".

Formació de formadors

Formador de formadors en diversos equips i institucions sobre didàctica de ciències, didàctica general, educació per a la salut i avaluació dels aprenentatges.

- Formació Permanent Blanquerna (01/09/1991 a 30/06/2002),

- Programa de Salut a l'Escola (PESE), Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (01/09/2000 a 30/06/2002), 

- Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona (formador a partir 01/09/2001i fins a data d'aviu,  i coordinador del grup de treball "Metodologia i avaluació a l'educació infantil i primària" a partir 01/09/2003 i fins 31/8/2011).

- IL3-Universitat de Barcelona Virtual, cursos en línia (10/10/2006 fins curs 2009/10): elaboració dels materials i docència.

Projectes

Creació de materials per a l'ambientalització curricular dels seminaris, MQD (ajuts per a la millora de la qualitat docent) FPCEE Blanquerna , 2008-2009.

Treball d'Investigació de Doctorat defensat davant de tribunal: "Avaluació interna i millora de la qualitat educativa: propostes per a l'elaboració del Pla d'Avaluació de Centre", 2000.

Llicència d'Estudis Retribuïda en la modalitat B1 concedida pel Departament d'Ensenyament, "Detecció de dificultats en la tasca d'avaluació interna a les escoles públiques d'educació infantil i primària de Barcelona Ciutat", 1998-1999.

Ordenació, inventariatge i tractament informàtic de l'arxiu històric de col.leccions i de gestió, Museu de Zoologia de Barcelona, 1987-1989.

Experiència internacional

Premis

Untitled

Premi de l'àmbit de Recerca Pedagògica del Tercer Cartell de Premis a la creació i a la investigació concedit per la Fundació Enciclopèdia Catalana. Títol: "Instruments per a l'avaluació formativa". Any: 1994.

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Coordinador de l'àrea de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials des del curs 2001-02 fins al 2004-05.

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
18/02/2002Màster en Investigació PedagògicaUniversitat Ramon Llull
30/06/1986Llicenciat en ciències biològiquesUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...