Olivé Adrados, Cristina
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

- Activitat assistencial hospitalària, en diversos àmbits: Medicina Interna i Cirurgia, Diàlisis, Urgències, Neonatologia i Pediatria oncològica, Unitat de Cures Intensives, Geriatria i Cures Pal·liatives, des del 1984 fins al 1993.

- Activitat docent en l'àmbir escolar, impartint assignatures d'EATP (àmbit de Salut) a 2n. i 3r. curs de BUP, durant els cursos acadèmics 1987-88, 1988-89, 1989-90.

- Activitat docent en l'àmbit de lleure i responsable del Departament de Sanitat, de l'Escola de l'Esplai, de la Fundació Pere Tarrés.

- Activitat docent, en l’àmbit del Voluntariat, en cursos de Formació per a Auxiliars de Geriatria, dins de les prestacions PIRMI, al Raval de Barcelona.

- Activitat docent a la EUIF / FCS Blanquerna, des del curs 1992-93:

. Assignatura de Fonaments d'Infermeria

. Teoricopràctiques de 1r. curs / IBA (Infermeria Bàsica Aplicada)

. Assignatura d'Infermeria Geriàtrica / Atenció a l'ancià i a la dependència

. Assignatura de Cures Pal·liatives

. Seminaris de 1r. i 3r. curs

. Pràctiques d'Infermeria Clínica (àmbit hospitalari, 2n. curs)

. Pràctiques Clíniques Introductòries 1 (àmbit sociosanitari, 1r. curs)

. Pràctiques Clíniques Introductòries 2 (àmbit atenció primària, 1r. curs)

. Pràctiques Fi de Grau 2 (àmbits de geriatria i salut mental, 4rt. curs)

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

 

Responsable de l’assignatura de teoriciopràctiques de 1r. curs / IBA (Infermeria Bàsica Aplicada)

Coordinació de 1r. curs d’Infermeria durant els cursos acadèmics 2000-01 fins al 2004-05.

 

Altres mèrits

Untitled

Coautora del llibre: “Lenguaje NIC. Para el aprendizaje teórico-práctico en Enfermería”. R. Rifà, C. Olivé y M. Lamoglia. Elsevier (2012)

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
01/10/2002Llicenciatura de Pedagogia Universitat Ramon Llull
30/09/2001PedagogiaUniversitat Ramon Llull
08/05/1991Posgrau en Infermeria IntensivaUniversitat Autònoma De Barcelona
30/06/1984InfermeriaUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...