Miret Ferrer, Maria Antònia
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

•    Professora de l’àrea de Didàctica i Organització  al Grau d’Educació Primària, i Grau d’Infantil amb dedicació exclusiva.

 

Altres encàrrecs :

•    Professora en cursos de Direcció 0-3

•    Col•laboració amb l’Àrea de Didàctica i Organització de diferents materials:

*Material de prevenció de riscos a l'educació infantil.

*material pel professorat per poder fer els programes de les assignatures per competències i material pels tutors de seminari sobre el nou decret de mínims de primària, per poder assessorar als seus alumnes sobre la programació per competències

•    Membre de la comissió organitzadora Jornada Escola-Universitat

•    Membre del Grup Interuniversitari d’escola Rural (GIER)

•    Assessora pedagògica a l’empresa DAU Bressoles.

•    Avaluadora de centres d’Educació infantil de l’Institut d’Avaluació i Assessorament Educatiu IDEA

 

PUBLICACIONS i CONFERÈNCIES

 

 • Coautora del capítol: “Una experiencia en torno a la pedagogía de las situaciones-límite”, dins del llibre: Situaciones-límite y educación, Estudio sobre el problema de las finalidades educativas, Ed. PPU, Serie Psicopedagógica, Barcelona, 1989, pp.181-220.
 • Conferència a l’Escola Decroly de Barcelona amb el títol “LA GLOBALITZACIÓ”. Juliol 2000.
 • Realització d’un material sobre seguretat als Centres d’Educació Infantil., per el secretariat d’escoles cristianes i es pot  trobar: http://www.prevencio.cat/?fi=247&lang=ca
 • Article a la revista Guix Diversitat i menjadors. Octubre 2001
 • Autora capítol del llibre Dirigir l’escola 0-3 de l’editorial Graó. 2006.
 • La Revista Catalana de Pedagogia (RCP) [Societat Catalana de Pedagogiafilial de l’Institut d'Estudis Catalans] vol. 10 (2016), un monogràfic que porta el nom "Escola i Territori" en el qual hi heamb la publicació d'un article del GIER. 

Cursos i seminaris impartits

 • Els dies 15, 16, 17, 18 i 19 de juliol de 1995 dóna un curs en el marc de l'Escola d' Estiu de Mestres «Blanquerna» titulat: "La panera dels tresors i el joc heurístic amb objectes (E. Goldschmied)."
 • Els dies 8, 9, 10, 11 i 12  de juliol de 1996 dóna un curs a l' Escola d'Estiu de Mestres «Blanquerna» titulat: "Els contes a la llar d'infants."
 • El juliol de 1998 imparteix un curs a l'Escola d'Estiu de Mestres «Blanquerna» sobre "El simbolisme en els contes infantils".
 • El juliol de 1999 imparteix un curs d’estiu a l’Escola d’Estiu de Mestres <Blanquerna> sobre “ Tallers a la classe de 2 anys”.
 • El juliol de 1999 imparteix un curs a l’Escola d’Estiu de  Mestres <Blanquerna> titulat: “ Com treballem els hàbits de 0-3 anys “.
 • Del 5 al 21 de novembre 2007 imparteix un curs Espais i material al’Educació Infantil. Acció formativa desenvolupada en conveni entre la Fundació Blanquerna i l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO).
 • Novembre 2008 imparteix un curs a Vendrell sobre espais i material a l’escola bressol. CPR Baix Penedès.
 • En el En el curs acadèmic 2008-2009 imparteix un curs “Situacions quotidianes a l’escola bressol” organitzat pel Servei d’Assessoramenti Intervenció Psicopedagògica de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació-Blanquerna
 • curs acadèmic 2009-2010 imparteix un curs “La programació de l’acció educativa” organitzat pel Servei d’Assessoramenti Intervenció Psicopedagògica de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació-Blanquerna.
 • Del 17 al 30 novembre del 2011 imparteix un curs de 20 hores sobre Desplegament del decret 101/2010 d’Educació Infantil: Seguiment i avaluació dels infants i programació d’aula a l'IMEB.

 

Assessoraments escoles

 • Curs acadèmic 2017-2018 assessora diferents escoles de Barcelona sobre “metodologies d’aprenentatge” organitzat pel CRP del districte de Gràcia.

 • Curs acadèmic 2018-2019 assessora diferents escoles de Barcelona sobre “metodologies d’aprenentatge” organitzat pel CRP del districte de Gràcia.

 • Curs acadèmic 2019-2020 assessora a una escola de Barcelona  sobre “Els espais i la seva influència en els aprenentatges” organitzat pel CRP del districte de Gràcia.

 • Curs acadèmic 2018-2019 assessora diferents escoles de Sta Coloma de Gramanet sobre “metodologies: Ambients d’aprenentatge” organitzat pel CRP de de Sta Coloma de Gramanet.

 • Curs acadèmic 2019-2020 assessora a una escola de Taradell sobre “metodologies d’aprenentatge” organitzat pel Col.legi Sant Genís i Santa Agnès. 

 

 Organitzadora de Jornades

 

 • Des de l’any 2000 fins l’actualitat forma part de l’equip  organitzador de les jornades L’Escola Rural a la Formació Inicial dels Mestres a Catalunya. amb el grup interuniversitari GIER.
 • Des de l'any 2005 fins l'any 2007 inclòs ha format part del comité organitzador de les Jornades Diàleg Escola-Universitat.

 

Comunicacións

 • Presentació d'una comunicació en el Colloque internacional "Education et territoires: contextes, organisation et trajectoires scolaires" juntament amb el grup interuniversitari GIER a Digne- les -Bains.
 • 30 i 31 maig 2014 participa i presenta comunicació en el V congreso de la Red Universitaria Española de Aprendizaje-Servicio. Madrid.
 • 24,25 i 26 de juny 2015 participa i presenta comunicació en 3rd: International Congress of Educational Sciences and Desenvelopmet. Sant Sebastian.
 • 13 y 14 de octubre de 2017 Participa i presenta comunicació en VII congreso nacional y iii internacional de aprendizaje-servicio universitario. ApS-U8. SEVILLA 2017


 

 

 

 

Experiència internacional

Gener 2006.- curs de posgrau a les escoles de FE y alegria de Bolivia. Estrategias metodologicas apoyades en TIC.
Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

·Coordinadora de l’Àrea Didàctica i Organització període 2002-2006

.Directora Pedagògica de la Llar d'Infants NINU (carrer Aribau 154, Pral., de Barcelona.

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
07/10/2021Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport per la Universitat Ramon Llull
06/10/2014Màster Universitari en Pedagogia Social i Comunitària: Lideratge de la Transformació SocioeducativaUniversitat Ramon Llull
30/07/1992Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació Universitat De Barcelona
27/07/1989Diplomat en Professorat d' EGB-Preescolar Universitat De Barcelona

Carregant dades ...