Mas Mestre, Joana
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Grup de recerca

Membre del grup de recerca Discapacitat i Qualitat de Vida: Aspectes educatius

 

Participació en projectes de recerca (últims 5 anys)

Títol del projecte: Cómo mejorar la calidad de vida de las familias con un hijo/a con discapacidad intelectual. De la medida a la intervención.

Entitat finançadora: MCIN - Ministerio de Ciencia e Innovación

Referència de la concessió: EDU2011-27353

Durada: des de: 2012      fins: 2014              Investigador/a Principal: Climent Giné Giné

 

Títol del projecte: Cómo promover la competencia social de los niños con trastornos del desarrollo en entornos naturales (escuela infantil y familia).

Entitat finançadora: MINE - MINECO. Ministerio de Economía y Competitividad

Durada: des de: 2015      fins: 2017              Investigador/a Principal: Climent Giné Giné

 

Publicacions articles (últims 5 anys)

Giné, C.; Balcells-Balcells, A.; Simó-Pinatella, D.;Font, J.; Pro, M.T.; Mas, J.M.; Carbó, M. (2011). Necesidades de apoyo de las familias de personas con discapacidad intelectual de Cataluña. Siglo Cero, 42 (4), 31-49.

 

Mas, JM.; Giné, C. (2012). Adaptación transcultural de la Ecocultural Family Interview a las familias con un hijo con discapacidad intelectual en Cataluña. Siglo Cero, 43 (2), 26-45.

 

Giné,C; Vilaseca, R; Gràcia, M; Simón, C; Dalmau, M; Salvador,F; Balcells, A; Pró, M.T; Simó, D; Adam-Alcocer, A.L; González del Yerro,A; Cagigal,V; Mas, J.M (2013). Las Escalas de Calidad de Vida Familiar (CDVF-E). Apoyo y orientación para la intervención. Siglo Cero, 44 (3), 21-36.

 

Giné, C.; Vilaseca, R.; Gràcia, M.; Mora, J; Orcasitas, J.R., Simón, C.; Torrecillas, A.M.; Beltran, F. S.; Dalmau, M.; Pro, M. T.; Balcells-Balcells, A; Mas, J. M.; Adam-Alcocer, A.L; Simó-Pinatella, D. (2013). Spanish Family Quality of Life Scales: Under and over 18 year old. Journal Of Intellectual & Developmental Disability, 38 (2), 141-148.

 

Giné, C.; Gràcia, M.; Vilaseca, R.; Salvador-Beltran, F.; Balcells-Balcells, A.; Dalmau, M.; Adam-Alcocer, A. L.; Pro, M. T.; Simó-Pinatella, D.; Mas, J. M. (en premsa). Family Quality of Life of People with Intellectual Disability in Catalonia. Journal of Policy And Practice In Intellectual Disabilities

 

Mas., J; Baqués., N ;Balcells-Balcells, A.; Dalmau, M.; Giné, C.; Gràcia, M.; Vilaseca, R.(en premsa).Family Quality of Life (FQoL) for families in early intervention in Spain. Journal of Early Intervention

 

Altra experiència laboral

Tècnica de l'Àrea de Família de la Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intelectual DINCAT (2006-2010)

Experiència internacional

Premis

El primer Premi d’Investigació sobre Persones amb Discapacitat Intel·lectual amb la recerca "Els processos d’acomodació en les rutines diàries de les famílies amb un fill amb problemes en el desenvolupament" que atorga AMPANS (any 2009).

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Coordinadora del màster d'Atenció Precoç i Família, Blanquerna, URL (2004 fins actualitat)

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
13/07/2000Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle) Universitat Ramon Llull
26/06/2000PsicopedagogiaUniversitat Ramon Llull
26/06/1998Magisteri Educació Infantil Universitat De Les Illes Balears
Doctora en PsicologiaUniversitat Ramon Llull

Carregant dades ...