Miró Cabrero, Jaume
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

1. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya:

•    Oposicions al Cos de mestres. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Juliol 1988.

•    Mestre d’Educació Especial. CEIP Joan Abelló. Mollet del Vallès. 1989-1990.

•    Mestre d’Educació Especial. CEIP Pirineus. Barcelona. 1990-1991.

•    Logopeda. CREDA Comarques II /  Badalona. Setembre 1991- Setembre 1993.

•    Assessor tècnic docent del Servei d’Educació Especial i Programes Educatius. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. Setembre 1993, fins l’actualitat.

•    Oposicions al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari. Juliol 1996. Propietari definitiu del lloc de treball de Psicologia i Pedagogia de l’IES Bosch i Gimpera. Barcelona.

  • Inspector d'Educació. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 2005-fins l'actualitat.

2. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Professor de la Facultat en estudis de:

Diplomatura de Logopèdia des del Setembre 1997 fins l’actualitat,

Grau de Logopèdia del 2011 fins l'actualitat

Llicenciatures de Pedagogia i Psicopedagogia de Setembre 2003 fins el 2006.

Grau dEducació Infantil 2011 fins l'actualitat

 

Experiència internacional

Untitled

 Participació com Assessor Tècnic del Servei d’Educació Especial i Programes educatius en el Programa Sòcrates – Comenius 3.1. “Los equipos de Asesoramiento y consulta a los centros escolares”. Cursos 1996-1997; 1997-1998; Seminari final: Barcelona Juny 1998 i Leuven Juny 1999. Països participants: Anglaterra, Bèlgica, Àustria i Catalunya.

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

 

1. Departament d'Ensenyament:.

•    Assessor tècnic docent del Servei d’Educació Especial i Programes Educatius. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. Setembre 1993, fins l’actualitat.

. Inspector d'Educació. Setembbre 2005 fins l'actualitat.

 

2. Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

  • Coordinador de l’Àrea de Logopèdia i Trastorns Evolutius del Llenguatge. Departament de Psicologia. Facultat de psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Nomenament: Octubre 2000-Octubre 2002, prorrogat fins Octubre 2004.

  • Coordinador de suport de les Llicenciatures de Pedagogia i Psicopedagogia. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Nomenament: Setembre 2003 a Setembre 2004.

  • Coordinador de les Llicenciatures de Pedagogia i Psicopedagogia. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Nomenament: Setembre 2004- Setembre 2006.

  • Coordinador Àrea logopèdia. Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna. Gener 2004 fins l'actualitat.

 

Altres mèrits

Untitled

•    Activitats de formnació realitzades com a assistent.

 

“Comprendre les dificultades en l’aprenentatge escolar per a actuar de forma més constructiva”. 15 hores. Escola d’Estiu Blanquerna. Juliol 1989.

•    “Dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura”. 15  hores. Escola d’Estiu Blanquerna. Juliol 1989.

•    ”Trastorns de llenguatge en nens amb retard escolar i nens deficients psíquics”. 15 hores. Escola d’Estiu Blanquerna. Juliol 1989.

•    “Seminari d’Assessorament didàctic d’Immersió: prevenció de dificultats de llenguatge i suport a alumnes amb necessitats educatives especials. 20 hores. Maig 1990.

•    Jornades “La reforma i l’Educació Especial”. Mollet del Vallès. Juny 1990.

•    Seminari d’Educació Especial. 50 hores. ICE U.B. Mollet del Vallès. Curs 1989-1990.

•    Seminari “Educació Especial a l’Aula ordinària”. 27 hores. ICE UAB. Curs 1990-1991.

•    “Què fem en educació especial a les escoles ordinàries? ”. 20 hores. Escola d’Estiu Associació de mestres Rosa Sensat. Juliol 1991.

•    “La reforma: fer de mestre, una nova professió?”. 20 hores. Escola d’Estiu Associació de mestres Rosa Sensat. Juliol 1991.

•    “Telemàtica: escriure per a comunicar”. 20 hores. Escola d’Estiu Associació de mestres Rosa Sensat. Juliol 1991.

•    “El sistema de comunicació Bimodal-Llenguatge signat”. 48 hores. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament. Març 1992.

•    “La nova Europa: l’estat de la qúestió”. 9 hores. Escola d’Estiu Associació de mestres Rosa Sensat. Juliol 1992.

•    “Les funcions de l’avaluació formativa en el currículum”. 14 hores. Escola d’Estiu Associació de mestres Rosa Sensat. Juliol 1992.

•    “Apropiació del llenguatge escrit”. 20 hores. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament. Juliol 1992.

•    “El mètode verbo-tonal I”. 24 hores. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament. Març-abril-maig 1992.

•    “Jornades sobre el Benestar social dels infants”. 29 i 30 abril de 1994. Departament de Benestar Social.

•    “Intervenció psicopedagògica a l’educació secundària obligatòria”. 30 hores. Juliol 1994. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “II Jornada sobre els Audiovisuals i l’Ensenyament.”  8 hores. 13 de setembre de 1994. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “II Jornadas Nacionales de Evaluación de la integración escolar del niño sordo”. Madrid. Octubre 1994.

•    Jornades de formació dels docents dels CRP”. 15 hores. 24  i 25 octubre de 1994. Sant Cugat del Vallès. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “VI Jornades internacionals sobre la Síndrome de Down”. 20 hores. Barcelona 15 a 17 de novembre de 1995. Fundació Catalana per a la Síndrome de Down.

•     “Mòduls d’iniciació al primer cicle de l’educació secundària obligatòria”. 30 hores. Juliol. 1996.

•    “Intervenció del professor de psicologia i pedagogia a l’ESO”. 30 hores. Octubre a desembre 1996. Barcelona. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Simposi sobre el tractament integrador de la diversitat”. 20 hores. Desembre 1996. Departament de Psicologia aplicada. UAB.

•    “Curs d’actualització dela intervenció logopèdica dels CREDA”. 15 hores. Sant Cugat del Vallès. Maig 1998.

•    “Curs d’intervenció psicopedagògica adreçat als professionals dels EAP”. 30 hores. Barcelona. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament. Setembre 1998.

•    “Introducció al concepte de qualitat”. 12 hores. Febrer de 1999. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Curs de cultura informàtica departamental adreçat al personal del Departament d’Ensenyament”. Octubre 1999.

•    “Començar a llegir: noves perspectives en l’aprenentatge de la lectura en persones amb n.e.e.” 15 hores. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport. Blanquerna. Març de 2000.

•    “Gestió de conflictes. Curs introductori”. 16 hores. Juny de 2000. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Curs d’intervenció psicopedagògica adreçat als professionals dels EAP”. 30 hores. Barcelona. Juny de 2000. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Els CREDA en relació als centres docents i altres serveis educatius. Curs d’actualització permanent”. 16 hores. Barcelona. Edicions Juny 1999, Juny 2000 i Juny 2001. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Curs d’indicadors de risc de trastorns del comportament”. 16 hores. Barcelona. Juliol 2001. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Introducció al Power-Point”. 6 hores. Barcelona. Juliol de 2001. Departament d’Ensenyament.

•    “Jornada sobre criteris per a l’assessorament al professorat sobre l’alumnat d’altes capacitats”. Desembre 2001.

•    “Curs bàsic d’Acces”. 24 hores. Barcelona. Novembre 2001. Departament d’Ensenyament.

•    “Curs avançat de word”. 16 hores. Barcelona. Abril 2002. Departament d’Ensenyament.

•    “Curs d’introducció al blink”. Juny 2002. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport. Blanquerna.

•    “Curs d’indicadors de risc de trastorns del comportament (aprofundiment)”. 16 hores. Barcelona. Juliol 2002. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Jornada informativa sobre el TDH”. 4 hores. Barcelona. 2 desembre de 2002. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Taller sobre els pronoms febles: morfologia, sintaxi i combinacions de pronoms”. 10 hores. Octubre de 2002. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Sessió d’introducció a la gestió de tràmits mitjançant el portal ÈPOCA”. 3 hores. Barcelona. 6 de març de 2003. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Curs blink avançat”. Març 2003. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport. Blanquerna.

•    “Tutorització i docència semipresencial”.Març 2003. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport. Blanquerna.

•    “Jornada entorn de la Llei de Qualitat”. 10 hores. Barcelona. 30 de maig de 2003. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport. Blanquerna.

•    “Curs bàsic Excel”. 20 hores. Barcelona. Juny 2003. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Gestió de conflictes (aprofundiment)” 16 hores. Barcelona. Juny. 2003. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “Indicadors de risc de trastorns del comportament”. 16 hores. Barcelona. Juny 2003. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament.

•    “1r. Congrés del Col•legi de Logopedes de Catalunya. Barcelona. 26, 27 i 28 de juny de 2003.

•    Jornades sobre actualització en teràpia auditivo-Verbal. Associació d’Implantats Coclears d’Espanya. Barcelona. 25,26 i 27 de setembre de 2003

•    Jornada de Formació adreçada a professionals dels CREDA: l’atenció educativa a l’alumnat amb dificultats en l’àmbit lingüístic i comunicatiu”. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 8 octubre 2003.

•    Congrés Internacional “Una escola per a tothom. Estratègies d’intervenció i avaluació”. Barcelona. 16, 17 i 18 d’octubre. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

•    “Adaptació als canvis i processos de dol”. Jornada d’actualització per a centres de pràctiques 2003-2004. 5,5 hores. Barcelona. 7 de maig de 2004. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

•    Curs d’actualització sobre Otologia per a professionals dels CREDA. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 1 i 2 de desembre de 2003.

•    Jornada de formació adreçada a professionals dels CREDA: la interpretació en llengua de signes catalana (LSC) en el marc escolar”. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 22 de desembre de 2003.

•    Curs “L’Anàlisi de Casos a través de les T.I.C”. 20 hores. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Novembre 2003 a Gener 2004.

•    “Adaptació als canvis i processos de dol”. Jornada d’actualització per a centres de pràctiques 2003-2004. 5,5 hores. Barcelona. 7 de maig de 2004. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

•    Curs adreçat als professionals dels EAP: “Pautes d’intervenció en els centres docents per a l’alumnat amb trastorns del comportament”. 15 hores. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 5 al 9 de juliol de 2004.

•    Jornada de formació adreçada als professionals dels EAP: “Salut Mental”.  7 hores. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 13 de Juliol de 2004.

•    “Curs d’Excel avançat”. 30 hores. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. Octubre 2004.

•    1er. Congrés Internacional “Psicologia i Educació en temps de canvi”. 20 hores. Barcelona.2, 3 i 4 d’octubre de 2004. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

•    Seminari “Actualització en TIC adreçades a la intervenció logopèdica”. 30 hores. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona. Novembre 2004-abril 2005.

•    Curs “Taller de pràctica de redacció en català”. 30 hores. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Barcelona. Abril - Maig 2005.

•    Curs “Definició d’un pla docent per a l’adquisició de competències en l’alumnat”.  12 hores. Barcelona. Maig 2005. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

2. Formació Impartida:

 

-    “La integració dels alumnes amb disminucions a la sessió d’Educació Física”. 6 hores. Barcelona. Pla de Formació del Departament d’Ensenyament. ICE Universitat de Barcelona. Abril de1994.

-    “Criteris metodològics i organitzatius”. 30 hores. Olesa de Montserrat. Pla de Formació del Departament d’Ensenyament. ICE Universitat politècnica de Catalunya. Curs 1994-1995.

-    “La integració dels alumnes amb disminucions a la sessió d’Educació Física”. 5 hores. Barcelona. ICE Universitat de Barcelona. Abril de 1995.

-    “Activitat física i discapacitat auditiva”. 6,5 hores. Barcelona. Departament de Didàctica de l’Expressió Musical. Universitat de Barcelona. Novembre de 1995.

-    “ L’atenció logopèdica en el marc del currículum escolar”. 30 hores. Barcelona. Escola de Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Subdirecció General de Formació Permanent. Febrer a maig de 1996.

-    “Necessitats educatives especials en l’aula ordinària. Ajustament i adaptacions del currículum”. 30 hores. Sabadell. ICE Universitat Autònoma de Barcelona.

-    “Descripció del dèficit auditiu” en el curs adreçat a animadors esportius per a la integració de persones amb discapacitats. La Llagosta. 23 de maig de 1996.

-    “ L’atenció logopèdica en el marc del currículum escolar”. 30 hores. Barcelona. Escola de Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Subdirecció General de Formació Permanent. Febrer a maig de 1997.

-    “Estratègies d’atenció a la diversitat: treball per projectes”. 10 hores. Escola “Virgen del Rocío” de Sant Vicenç dels Horts. Novembre de 1996 a febrer de 1997. Pla de Formació del Departament d’Ensenyament. ICE Universitat de Barcelona.

-    “Estratègies d’atenció a la diversitat: agrupaments flexibles i treball per racons”. 10 hores. Escola Sant Josep. Sant Vicenç dels Horts. Novembre de 1996 a febrer de 1997. . Pla de Formació del Departament d’Ensenyament. ICE Universitat de Barcelona.

-    “Atenció a la diversitat”. 15 hores. Escola IPSI. Barcelona. Octubre 1997 a gener 1998. . Pla de Formació del Departament d’Ensenyament. ICE Universitat de Barcelona.

-    “ L’atenció logopèdica en el marc del currículum escolar”. 30 hores. Barcelona. Escola de Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Subdirecció General de Formació Permanent. Febrer a juny de 1998.

-    “La relació dels EAP amb d’altres serveis educatius“ Ponència en el “Curs de formació inicial adreçada als EAP de nova incorporació”. Subdirecció General de Formació Permanent. Departament d’Ensenyament. Setembre. Edicions 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003.

-    “La diversitat a l’aula”. 15 hores. Escola Pia. Caldes de Montbui. 18 de gener a 19 de maig de 1999. . Pla de Formació del Departament d’Ensenyament.  ICE Universitat de Barcelona.

-    “Bilingüisme i educació de l’alumnat sord”. Institut Valencià d’Audiofonologia (IVAF). Diputació de València. 4 de maig de 1999.

-    “Facilitant la inserció laboral”. Taula rodona a les Jornades de formació de l’Associació Catalana per a la promoció de les persones sordes (ACAPPS). 27 de Novembre de 1999.

-    “Atenció a la diversitat de l’alumnat d’educació infantil i primària”. Escola Sant Medir. Barcelona. Octubre de 1999 a Maig de 2000. . Pla de Formació del Departament d’Ensenyament. ICE Universitat de Barcelona.

-    “Estratègies d’ensenyament – aprenentatge en relació al llenguatge escrit”. Escola d’Estiu 2000. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Pla de Formació permanent del Departament d’Ensenyament.

-    “Estratègies metodològiques i criteris organitzatius per a l’atenció a la diversitat”. 8 hores. València. IV Escola d’Estiu de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 2 de juliol de 2001.

-    “El llenguatge oral i escrit a l’educació infantil i primer cicle d’educació primària”. Col•legi Sant Antoni de Pàdua. Mataró. 4,5 hores. Abril i maig 2002.

-    “Estratègies metodològiques i criteris organitzatius per a l’atenció a la diversitat”. 8 hores. València. V Escola d’Estiu de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 2 i 3 de juliol de 2002.

-    “Estratègies d’ensenyament – aprenentatge en relació al llenguatge escrit”. Escola d’Estiu 2002. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Pla de Formació permanent del Departament d’Ensenyament.

-    “Propostes metodològiques i organitzatives que afavoreixen l’atenció a la diversitat”. 4 hores. Vinaròs. Centre de Formació i Recursos Educatius (CEFIRE) de Vinaròs. Novembre de 2002.

-    “Llenguatge i Educació” Taula rodona. Col•legi de Logopedes de Catalunya. 28 d’abril de 2003.

-    “Àmbits d’actuació del logopeda: una mirada prospectiva”. Taula rodona. 1r. Congrés del Col•legi de Logopedes de Catalunya. 28 de juny de 2003.

-    “Estratègies metodològiques i criteris organitzatius per a l’atenció a la diversitat”. 8 hores. València. VI Escola d’Estiu de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 2 i 3 de juliol de 2003.

-    “L’atenció a l’alumnat amb dificultats en l’àmbit lingüístic i comunicatiu en el marc de l’aula ordinària”. 5 hores. València. VI Escola d’Estiu de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 4 de juliol de 2003.

-    “La relació dels Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica amb altres serveis educatius”.  Ponència en el curs “Curs de formació inicial a professionals que s’incorporen als EAP”. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Setembre 2003.

-    “L’atenció a l’alumnat amb dificultats en l’àmbit lingüístic i comunicatiu en el marc de l’aula ordinària”. Vinarós. CEFIRE Vinarós. Octubre 2003. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana

-    “Implicacions dels trastorns del llenguatge en l’adquisició dels aprenentatges instrumentals”. Conjuntament amb Dr. Victor Acosta. Universidad de La Laguna i Dr. Miquel Serra. Universitat de Barcelona. Barcelona. Col•legi de Logopedes de Catalunya. 1, 2 i 3 d’abril de 2004. Organització: Col•legi de Logopedes de Catalunya. 1, 2 i 3 abril 2004.

- L’atenció a l’alumnat amb dificultats en l’àmbit lingüístic i comunicatiu en el marc de l’aula ordinària: assessorament psicopedagògic i atenció específica. Escola de Magisteri. Universitat de València. 27 de maig de 2004.

-    “Estratègies metodològiques i criteris organitzatius per a l’atenció a la diversitat”. 8 hores. València. VII Escola d’Estiu de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 7 juliol de 2004.

-    “L’atenció a l’alumnat amb dificultats en l’àmbit lingüístic i comunicatiu en el marc de l’aula ordinària”. 5 hores. València. VII Escola d’Estiu de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 8 de juliol de 2004.

-    “La renovació metodològica i la motivació de l’alumnat”. Assessorament a l’escola Maria Anna Moga. Granollers. Curs 2004-2005.

-    “La relació dels Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica amb altres serveis educatius”.  Ponència en el curs “Curs de formació inicial a professionals que s’incorporen als EAP”. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Setembre 2004.

-    “L’atenció a l’alumnat amb dificultats en l’àmbit lingüístic i comunicatiu en el marc de l’aula ordinària”. 5 hores. València. VIII Escola d’Estiu de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana. 6 de juliol de 2005.

- Coordinador del Seminari dels centres d'educació especial de Sabadell. Cursos 2006-2007, 2007-2008, 2008-2209, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013. 

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
15/10/1990• Postgrau d’Audició i LlenguatgeUniversitat Autònoma De Barcelona
27/10/1982Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (Psicologia ) Universitat de Barcelonna. 1982Universitat De Barcelona

Carregant dades ...