Morejón Torné, Maria Sacrament
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Àmbit esportiu

 • Monitora tennis a l'escola de la Federació Catalana de Tennis de Can Caralleu (1985- 1990)
 • Directora escola tennis de la Federació Catalana de Tennis a Can Caralleu (1991 - 1999)
 • Directora Àrea de Docència i Tennis a les escoles de la Federació Catalana de Tennis (2000-2004)

Àmbit Arquitectura

 • Col·laboració amb despatx arquitectura Ros- Lafont Arquitectes (1989 - 1991)
 • Col·laboració amb despatx càlcul d'estructures Brufau - Obiol - Moya - Associats (BOMA) (1992-1993)
 • Creació ZYX Arquitectura conjuntament amb l'arquitecte Jordi Ros (1997- 2000)
 • Col·laboració en projectes d'arquitectura esportiva amb Ros & Sutrias Associats (des de 2000)
Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled
 • Coordinadora de suport de la llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull) (setembre 2006- setembre 2009)
 • Coordinadora de Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull) ( setembre 2009- agost 2013)
 • Vicedegana d'Estudis de Postgrau i Recerca (febrer 2019- actualitat)
Altres mèrits

RECERCA

 • Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES)
 • Participació en projectes de recerca
  • Imagineering urban spaces in waterfronts. The case of Barcelona (2014). IP: Sacra Morejon. Entitat ajut: URL i Departament Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
  • L'esport i la regeneració de waterfronts: noves oportunitats de desenvolupament econòmic i social (2015). IP: Sacra Morejon. Entitat ajut: URL i Departament Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
  • Los procesos de transeformación y regeneración de las riberas urbans de Bilbao, Barcelona y Nueva York: un análisis desde las prácticas culturales y deportivas ciudadanas (2015). IP: Sacra Morejon. Entitat ajut: Aristos Campus Mundus, Campus de Excelencia Internacional
  • Análisis de la tecnologia y ptros factores promotores del derecho a ciudad mediante ocio deportivo en los waterfronts de Bilbao y Barcelona (2017). IP: Xavier Pujadas. Entitat ajut: Aristos Campus Mundus, Campus de Excelencia Internacional
  • Modelos colaborativos de gestión del espacio público para la promoción de la actividad fisicodeportiva (2017-19). IP: Sacra Morejon. Entitat Ajut: Recercaixa i ACUP
 • Publicacions
  • Llibres i capítols
   • Moragas, M. y Morejon, S (2010). Los procesos de transformación de los clubes y las instalaciones deportivas: propuestas de modelos de análisis para su estudio. En X. Pujadas (Coord.), La metamorfosis del deporte. Investigaciones sociales y culturales del fenómeno deportivo contemporáneo (pág. 257-277). Barcelona: Editorial UOC 
   • Morejon, S., Abadia, S. Y Pujadas, X. (2017). Urban elements that facilitate sport and physical activity in regenerated public spaces. Barcelona’s waterfront. En N. Wise y J. Harris (eds), Sports, events, tourism and regeneration (pág. 147-164). London: Routledge (2017) 
   • Abadia, S., Medina, F.X., Cabedo, J., Sánchez, R., Moragas, M., Morejon, S. i Turró, G. (2019). Manual de bones pràctiques per a la gestió de curses i marxes solidàries. Barcelona: Editorial UOC.
  • Articles
   • Morejon, S. (2014). Análisis territorial de la práctica del tenis en Catalunya. Apunts, educación física y deportes (118), 79-87
   • Medina, X; Abadia, S.; Sánchez, R; Bantulà, J y Morejon, S. (2015) El caso de la Trailwalker Intermon-Oxfam en Catalunya. International Journal of Scientific management and tourism (Vol. I), 95-107.
   • Abadia, S.; Medina, F.X.; Sánchez, R.; Sánchez, J.; Bantulà, J. y Morejon, S. (2016). Empresa, deporte y solidaridad: el caso de Oxfam Intermón Trailwalker. RICYDE, revista internacional de ciencias del deporte (44), 164-181.
   • Monteagudo, M.J. y Morejon, S. (2016). Ocio deportivo en los waterfronts de Bilbao y Barcelona. Un estudio comparativo. Revista de psicología del deporte (Vol. 25 supl. 2), 15-20.
   • Morejon, S.; De Blas, X.; Abadia, S. y Pujadas, X (2017). La actividad física que se realiza en los espacios públicos de las ciudades. El caso del waterfront de Barcelona. Revista española de educación física y deportes (418), 598-609.
   • Morejon, S.; Viñas, J.; Abadia, S.; Salcedo, C.(2019). Actividad físico-deportiva en el espacio publico: modelos de gestión. Revista Española de Educación Física y del Deporte, (426), 490-497
   • Abadia, S.; Morejon, S.; Moragas, M.; Medina, F.X. (2019). Identificación de buenas prácticas en carreras y marchas solidarias. Revista Española de Educación Física y del Deporte, (426), 540-547)
   • Morejon, S. (2019). El diseño del espacio público urbano para la promoción de la práctica deportiva. Revista Española de Sociología (RES), 28 (3), 445-460.
   • Abadia Naudi, S., Cabedo Sanromà, J., Sánchez Martin, R., Medina Luque, F. X., Moragas Rovira, M., & Morejon Torné, S. (2018). Exploring Charity Sport Events in Barcelona Province: A Phenomenon on the Rise, albeit with Pending Issues (Explorando los eventos deportivos solidarios en la provincia de Barcelona: un fenómeno en auge con asignaturas pendientes). Retos, (35), 229-235. 
 • Altres activitats i mèrits rellevants
  • Tram de recerca 2010-2017 (CNEAI AQU)
 • Comitès científics i consells editorials
  • Consell Direcció Aloma, Revista de Psicologia, Ciències de l'educació i de l'esport.
  • Consell Assessor Revista Sociologia del Deporte

ASSOCIACIONS I INSTITUCIONS

 • Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD)
 • Comisión Deporte de la Federación Española de Sociologia (FES)
 • Consell Municipal de l'Esport de Barcelona (grup Espai Públic)
 • Vicepresidenta Federació Catalana de Tennis (2013-2017)

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
08/02/2011Doctora per la Universitat Ramon LlullUniversitat Ramon Llull
09/01/1995ArquitectaUniversitat Politècnica De Catalunya

Carregant dades ...