Martin Borras, Maria Carmen
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Professora associada de la FPCEE Blanquerna. URL (2008- actualitat)

Professora associada de la FCS Blanquerna. URL (2015- actualitat)

Area d’Activitat Física i Salut. Àmbit d’Atenció Primària. Barcelona Ciutat. ICS (2007- 2011)

Fisioterapeuta del Centre de Rehabilitació en Atenció Primària Sant Andreu. ICS (2007- 2011)

Becària de recerca Blanquerna (BRB). Grup d’investigació Salut, Activitat Física i  Esport SAFE). Investigadora principal: Dra. Míriam Guerra Balic. FPCEE Blanquerna. URL (2005- 2008)

Coordinadora tècnica del PIP (Programa d’Implantació Progressiva de la prescripció d’activitat física a l’atenció primària de salut) i tècnica de les classes a Europolis (2005- 2007)

 

PARTICIPACIÓ EN RECERCA

Articles publicats:

Autors/res: Martin-Borràs C, Giné-Garriga, M, Martín-Cantera C, Puig-Ribera A, Duran-Bellido E, Guiu-Vilaplana A, Solà-Gonfaus M, i grup PPAF.

Títol: Efectivitat d’un Programa de Promoció d’Activitat Física (PPAF) des dels Centres d’Atenció Primària per augmentar els nivells d’activitat física en població sedentària.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Butlletí CAMFiC

Any: 2011

Clau (A: article, R: review): A

 

Autors/res: Cuesta-Vargas A, Galán-Mercant A, González-Sánchez M, Martín-Borràs C.

Títol: Biomechanical parameters of gait analysis predicts the foot health status in elderly adults.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Foot & Ankle International

Any: (en premsa)

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI):  1.1

 

Autors/res: Giné-Garriga M, Guerra M, Marí-Dell’Olmo M, Martin C, Unnithan VB.

Títol: Sensitivity of a modified version of the Timed Get Up and Go Test to predict fall risk in the elderly: a pilot study.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Archives of Gerontology and Geriatrics 49: 60-66.

Any: 2009

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): 1.360

Quartil i àrea (SCI/SSCI): Geriatrics and Gerontology. 25/40; Q3.

 

Autors/res: Giné-Garriga M, Martin-Borràs C, Martin C, Puig-Ribera A, Anton JJ, Guiu A, Cascos A, Ramos R.

Títol: Referral from primary care to a physical activity programme: establishing long-term adherence? a randomized controlled trial. Rationale and study design.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): BMC Public Health 9 (31): doi: 10.1186/1471-2458-9-31.

Any: 2009

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): 2.223

Quartil i àrea (SCI/SSCI): Public, Environmental and Occupational health. 44/122; Q2.

 

Autors/res: Giné-Garriga M, Martin-Borràs C.

Títol: Programa de Promoción de Actividad Física en los Centros de Atención Primaria (PPAF). Estudio piloto.

Revista (títol, volum, pàgina inicial-final): Atención Primaria 40 (7): 373-380.

Any: 2008

Clau (A: article, R: review): A

Índex d’impacte (SCI/SSCI): 0.437

Quartil i àrea (SCI/SSCI): Medicine, General and Internal. 109/133; Q4.

 

Llibres i Guies publicades:

Autors/ores: Martin-Borràs C, Giné-Garriga M (coordinadores).

Títol: Manual d'Activitat Física en Atenció Primària.

Pàgines (inicial-final): 1-57.

Editorial: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Institut Català de la Salut. [En línia] Disponible a: www.gencat.cat/ics/professionals/pdf/manual_activitat_fisica.pdf

Any: 2009

 

Direcció i participació en projectes d’investigació:

Títol del projecte: Evaluación de la eficacia de una intervención basada en la disminución de las horas de sedestación en pacientes con sobrepeso u obesidad moderada (proyecto SEDESTACTIV). Ensayo clínico aleatorio controlado.

Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III. Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS).

Durada: 2011-2014

Implicació: tècnica contractada

 

Títol del projecte: Ejercicio físico, forma física y patrón dietético y su relación con el perfil circadiano de presión arterial. Augmentation Index y marcadores biológicos de disfunción endotelial (Estudio EVIDENT)

Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III. Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS).

Durada: 2009-2012

Implicació: Investigadora col·laboradora

 

Títol del projecte: Efectividad de un programa de Ejercicio Físico en la Insuficiencia CARdiaca, en atención primaria, para mejorar la calidad de vida, capacidad funcional y factores pronósticos (Estudio EFICAR)

Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III. Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS).

Durada: 2009-2012

Implicació: Investigadora i tècnica del programa d’activitat física

 

Títol del projecte: Anàlisi de la situació actual en atenció primària, detecció i derivació precoç de la incontinència urinària femenina.

Entitat finançadora: Institut Català de la Salut. o de Salud Carlos III. Convocatòria de projectes d’investigació en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Servicios de Salud (ETES).

Durada: 2009-2011

Implicació: Investigadora col·laboradora

 

Títol del projecte: Lumbalgia crónica: ensayo clínico comparativo entre la reflexoterapia podal unida a un programa breve de educación para el autocuidado de la espalda y un programa de escuela de espalda activa.

Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III. Convocatòria de projectes d’investigació en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Servicios de Salud (ETES).

Durada: 2009-2011

Implicació: Investigadora col·laboradora

 

Títol del projecte: Derivació a un programa de promoció d'activitat física (PPAF) des dels Centres d'Atenció Primària: crea adherència a mig termini? assaig clínic aleatori controlat.

Entitat finançadora: Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC).

Durada: 2008-2010

Implicació: Investigadora col·laboradora

 

Títol del projecte: Promoció de l'activitat física en els Centres d'Atenció Primària (PPAF). Assaig clínic aleatori controlat.

Entitat finançadora: ICS de la Generalitat de Catalunya.

Durada: 2008-2009

Implicació: Investigadora col·laboradora

 

Títol del projecte: Análisis de los parámetros de equilibrio, control postural y esquema corporal en individuos con discapacidad intelectual

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional I D I).

Entitats participants: FPCEE Blanquerna i Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició

Blanquerna (actual FCS). URL.

Durada: 2005- 2008

Implicació: Becària

 

Títol del projecte: Efectes de l’hipòxia sobre la desposta autonòmica en persones amb síndrome de

Down.

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional I D I).

Entitats participants: FPCEE Blanquerna i Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició

Blanquerna (actual FCS). Universitat Ramon Llull.

Durada: 2005- 2008

Implicació: Becària

 

Experiència internacional

Untitled

2010        Tutora de les pràctiques de cooperació per al desenvolupament a l’Índia. Càtedra UNESCO. URL

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Untitled

Participació en grups de recerca:

Grup de recerca Salut, Activitat Física i Esport (SAFE). Grup consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Universitat: FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Any d’acreditació: 2009

Implicació: investigadora.

 

Grup de recerca Estils de Vida. Grup de recerca emergent per l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Entitat: Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol.

Any d’acreditació: 2010

Implicació: investigadora.

 

Participació en xarxes temàtiques de recerca de l’Institut de Salut Carlos III com a investigadora col·laboradora.

Membre del Grup de recerca en estils de vida i risc cardiovascular (Cardiocat) acreditat pel Fondo de Investigación Sanitaria l’any 2008 (RedIAPP).

Red RD07/0018/2009: innovació i integració de la prevenció i promoció de la salut a l’atenció primària (RedIAPP).

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
27/04/2015Doctorat Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
29/09/2005Llicenciatura de Ciències de l'activitat física i l'esport Universitat Ramon Llull
27/06/2002Diplomatura de Fisioteràpia Universitat Ramon Llull

Carregant dades ...