Martí González, Francisco Javier
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

a) Docència

Professor associat d'Economia Política Internacional i del Seminari de Seguimen de l'Actualitat Internacional a Blanquerna - Universitat Ramon Llull

1. Professor associat d'Economia Mundial a la Universitat de Barcelona (des del 2003 a l'actualitat)

2. Consultor docent d'Economia Internacional, Economia del Coneixement i Introducció a l'Economia a la Universitat Oberta de Catalunya (des de 2004 a l'actualitat)

3. Professor d'Economia del Desenvolupament al Màster Universitari en Internacionalització a la Universitat de Barcelona (des del 2015)

4. Professor de Sistema Econòmic i Economia del Desenvolupament al Màster en Globalització, Desenvolupament i Cooperació de la Fundació Món-3 i la Universitat de Barcelona (des de 2007)

5. Professor al Màster on line en Educació, Globalització i Transformació Social. Mòdul sobre Globalització, Desenvolupament i Drets Humans de la Universitat de Barcelona (des del 2013)

6. Professor d'Entorn Econòmic al Màster en Desenvolupament Humà Sostenible de la Universidad de Girona (2006-2012)

7. Professor Associat del Mòdul de Política de Cooperació al Desenvolupament de la Unió Europea al Màster Universitari en Cooperació Internacional i Gestió de Polítiques Públiques, Programes i Projectes de Desenvolupament de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid (2012-2015)

8. Professor de geopolítica d'Àsia i Amèrica Llatina i el Carib al Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament a la Universitat Jaume I de Castelló (2011-2012)

9. Professor d'Economia del Desenvolupament al Màster en Desenvolupament Rural i Cooperació de la Universitat Gaston Berger de Saint Louis al Senegal (2010-2012)

10. Professor del Mòdul sobre Concepte i Medició del Desenvolupament i Introducció a la Cooperació Internacional al Desenvolupamental al Màster en Desenvolupament Rural i Cooperació a l'Université Gaston Berger de Saint Louis (Senegal) (2010-2012).

11. Professor d'Economia al Postgrau sobre Estratègies de Desenvolupament Socioeconòmic de la Universitat Nacional de Managua, Nicaragua (2010).

12. Professor d'Economia Mundial i Espanyola, Macroeconomia i Introducció a l'Economia en les titulacions d'Empresa, Periodisme i Publicitat a l'Escola Superior d'Empresa i Relacions Públiques (2003-2005)

13. Professor visitant a la Queens University of Belfast (2003)

14. Professor associat d'Economia Mundial a l'Abat Oliba (1999)

15. Sessions en altres màsters i cursos:

Mòdul sobre Cooperació Descentralitzada i Transfronterera a Europa en el Diploma en Cooperació Internacional al Dsenvolupament i Descentralitzad de la Universitat Diego Portales de Xile (2015)

Mòdul d'Economia en el Màster Universitari en Món Àrab i Islàmic. Llengua i Cultura Araboislàmiques de la Universitat de Barcelona (2013)

Mòdul sobre Reformes estructurals i cohesió social. Nous enfocaments de la CEPAL al Postgrau en Estratègies de Desenvolupament Socioeconòmic de l'Escola d’Economia de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) (2010)

Sessió sobre cooperació descentralitzada al desenvolupament al Màster en Tecnologia per al Desenvolupament Humà i la Cooperació de la Universitat Autònoma de Madrid (2010)

Sessió sobre Enfocament de les Capacitats al Màster en Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Barcelona (2008).

Sessió sobre cooperació nacional i local al Màster en Salut Internacional i Medicina Tropical de la Universitat de Barcelona (2008)

Sessió sobre De-centralized Cooperation among Euro-Mediterranean Area en el Máster in Euro-Mediterranean Affairs de la Universitat Pompeu Fabra (2006)

 

b) Cooperació al Desenvolupament

1. Coordinador del Pla d'Acció Exterior de l'Ajuntament de Barcelona 2017-2020.

2. Membre del Grup d'Experts de l'Ajuntament de Barcelona per a l'elaboració del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament (gener – juliol 2012)

3. Consultor investigador de l'estudi “La cooperació descentralitzada a debat. Oportunitats i reptes de futur”, impulsada pel CIDOB, el programa ART del PNUD i la Campanya del Mil·lenni de Nacions Unides (maig-setembre 2012).

4. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya:

  • Assessor de la Direcció (2010-2011)
  • Adjunt a la Direcció de l'Àmbit de Cooperació (2008-2010)
  • Tècnic de l'àrea Mediterrània (2005-2008)

5. Responsable de projectes d'Orient Mitjà en la Fundació Món-3 (gener-maig 2005). Actualment, col·laborador esporàdic de la Fundació en la identificació i seguiment de proectes.

6. Cap de Missió de l'ONGD Mundubat a Palestina (2000-2002)

7. Avaluador dels projects de cooperació del Programa Barcelona Solidària de l'Ajuntament de Barcelona (2005).

 

Experiència internacional

Untitled

A banda d'haver dedicat tota la meva carrera professional i de recerca a qüestions vinculades a l'àmbit internacional (economia mundial, economia internacional, desenvolupament i cooperació al desenvolupament), vull destacar:

a) Docència

1. Professor d'Economia del Desenvolupament al Màster en Desenvolupament Rural i Cooperació de la Universitat Gaston Berger de Saint Louis al Senegal (2010-2012)

2. Professor d'Economia al Postgrau sobre Estratègies de Desenvolupament Socioeconòmic de la Universitat Nacional de Managua, Nicaragua (2010).

b) Recerca

1. Estada de recerca a l’oficina del Patronat Català Pro Europa a Brussel·les (setembre-novembre 1998)

2. Estada de recerca a la London Bussiness School a Londres (setembre-novembre 1996)

c) Cooperació al Desenvolupament

1. Cap de Missió de l'ONGD Mundubat a Palestina (gener 2000-juliol 2002)

2. Missions regulars a diferents països del Sud (Mediterrània, Àfrica Subsahariana, Amèrica Llatina i Àsia) en tant que adjunt a la direcció de cooperació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, i prèviament com a tècnic de l'àrea de la Mediterrània: reunions (ONU, CAD, EU), conferències i visites de monitoratge (2005-2011)

3. Responsable de projectes de la Fundació Món-3 a l'Orient Mitjà (gener-maig 2005)

4. Col·laborador-assessor de la Fundació Solidaritat UB per als projectes de cooperació al desenvolupament a la Mediterrània, l'Àfrica Subsahariana i l'Àsia.

 

 

Premis

Untitled

1998 Guanyador del XXè Concurs Internacional d’Assaig "Current Relations between Japan and your country,and their prospects in the 21st century". Ministeri d’Afers Exteriors del Japó

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

1. Adjunt a la Direcció de l'Àmbit de Cooperació de l' Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (2008-2010)

2. Responsable de projectes d'Orient Mitjà en la Fundació Món-3 (gener-maig 2005). Actualment, col·laborador esporàdic de la Fundació en la identificació i seguiment de proectes.

3. Cap de Missió de l'ONGD Mundubat a Palestina (2000-2002)

4. Coordinador del Màster en Desenvolupament Humà Sostenible Local de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible de la Universitat de Girona (curs 2012-2013)

 

Altres mèrits

Untitled

1. Autor de nombrosos articles i capítols de llibre sobre qüestions relatives a la situació política i socio-econòmica a Palestina i la cooperació al desenvolupament

2. Representant de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya en nombroses reunions de agències de l'ONU, la UE, el CAD i xarxes internacionals de goberns regionals (PLATFORMA, CGLU, CRPM)

3. Impartició de nombroses conferències i xerrades sobre qüestions relatives a desenvolupament, cooperació al desenvolupament i la situació a l'Orient Mitjà

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
30/06/1998Diploma de Postgrau en Integració EuropeaUniversitat De Barcelona
30/11/1995Llicenciat en Ciències Econòmiques i EmpresarialsUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...