Lopez Vicente, Pau
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Professor i tutor d'EGB La Salle Barceloneta 1975-1988. Professor i tutor d'EGB, d'ESO i Batxillerat a  L.S. Horta (1988-2000). Orientador de Centre a L.S. Horta (1997-2000). Professor de l'Escola de Formació d'educadors en el lleure de MEGSJ de Catalunya (1987-1994). Professor de l'Escola de Formació MSC (Espanya, 1995-2001). Professor-tutor seminari de 4t de Psicopedagogia (1994-2007). Professor de Psicologia del Desenvolupament I i II (1994-2009). Conferències i cursos de formació sobre lideratge, comunicació, tutoria amb adolescents (1994-2014). Coordinador i professor Mòdul Psicologa del Cicle Vital - Grau de Psicologia (2009-2017). Professor-tutor de Seminari de Psic. Educacitva 3r i 4t curs de Psicologia. Professor d'Orientació Psicopedagògica (2012-2018). Professor del mòdul de Desenvolupament de la persona , educació i societat del Màster de Professorat de Secundària (2009-2016).  I.P. Grup de Recerca en Assessorament i Orientació (2007-2012). Membre grup de recerca PSITIC (2012-2018).

Experiència internacional

Untitled

Estada a cinc universitats de Bèlgica (abril-maig 2007).

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Director-cap d'estudis d'ESO (L.S. Horta - Barcelona, 1997-2000). Director Escola de Formació d'educadors en el lleure de MEGSJ de Catalunya (1987-1994). Director Escola de Formació MSC (Espanya, 1998-2001). Coordinador 4t curs de Psicopedagogia i Pedagogia (FPCEE, 1996-1998). Cap d'Estudis de Pedagogia i Psicopedagogia (1998-2000). Vicedegà d'Orientació i Estudiants (2000-2006). Cap d'Àrea de Psicologia Educativa i del Desenvolupament (2007-2017). I.P. Grup de Recerca en Assessorament i Orientació (2007-2012). Vocal comissió UNIDISCAT (2007-2018). Coordinador Màster Formació Professorat de Secundària-MUFP (2009-2018).

Altres mèrits

Untitled

Darreres publicacions: (2008). Espais d'aprenentatge. Barcelona: MEG de Cat. (2009). Entendre's amb adolescents. Barcelona: Graó. (2012). Metáforas y dibujos para enseñar y aprender. ISEP Science n.3. Articles i capítols de llibre sobre Comunicació, Lideratge, Pensament lateral i creativitat, Tutoria, Orientació, Atenció a la diversitat, Gestió de RRHH en els centres educatius, entre altres.  

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
15/12/2005Doctor en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
20/06/1981Llic. en Filosofia i Cienciès de l'Educació - Secció PsicologiaUniversitat De Barcelona
20/06/1977Diplomat en Professorat d'EGB - Especialitat CiènciesUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...