Longás Mayayo, Jordi
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Experiència profesional en tots els nivells educatius: Professor d'EGB al Jesuïtes de Casp (des de 1983 a 1989), professor i cap d'estudis (FP) al Centre de Formació Profesional Sagrat Cor (Salesians Sant Vicençs) des del curs 1989/90 i, posteriorment, primer director i promotor de la remodelació d'aquest centre en el CES Salesians Sant Vicenç per acollir la reforma LOGSE (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Formació Professional no Reglada)  entre els cursos 1995/96 i 2000/01.

Formador i Cap del Departament de Gestió, Administració i Organització de l'Escola de l'Esplai - Fundació Pere Tarrés entre els cursos 1991/92 i 1994/95.

Formador dels postgraus o màsters de:

Postgrau de Direcció i Gestió Escolar de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya- FPCEE Blanquerna (des de l'any 2000)

Màster en Prevenció de Riscos de l'Institut Químic de Sarrià (des de 2010)

Màster en Pedagogia Social i Comunitària (Curs 2006/07 fins 2012/13)

Coordinador del Títol d'Expert en Direcció de Centres Educatius realitzat en col·laboració amb AXIA

Assessor per Diputació de Barcelona en el desenvolupament de xarxes socioeducatives, millora de l'èxit escolar i transició escola-treball.

Col·laborador de la Fundació Jaume Bofill en emes de professorat, benestar docent i escola.

Director Executiu de l'Equip de Direcció Científica del programa CaixaProinfància

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Membre equip gestió/promoció LCAFE (1 curs)

Coordinador primer cicle LCAFE (1 curs)

Coordinador Pedagogia i Psicopedagogia (2 cursos)

Coordinador SAIP (2003-2015)

Coordinador Acadèmic Màster de Pedagogia Social i Comunitària (6 cursos)

Coordinador Acadèmic Màster de Lideratge de la Innovació i Direcció de Centres Educatius (des de 2015)

Altres mèrits

Untitled

Secretari Comitè Empresa (4 cursos)

President Comitè Empresa (des de 2008)

Membre de la Comissió d'Avaluació Docent

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
21/10/2011Doctorado en PedagogíaUniversitat Ramon Llull
14/10/1999Llicenciat en PedagogiaUniversitat De Barcelona
19/04/1996Diplomatura d'Educació Social Universitat Ramon Llull
02/05/1989Enginyer Tècnic AgrícolaUniversitat Politècnica De Catalunya

Carregant dades ...