Lamoglia Puig, Montserrat
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

ACTIVITAT ASSISTENCIAL:

- Assistència hospitalària com infermera a diferents hospitals d’aguts (1986 - 1988)

- Salut escolar: infermera i responsable de la salut i nutrició al Colegio Internado Juan XXIII de Cochabamba (Bolívia) de l'organització Fe y Alegría, com a cooperant d'Intermon Oxfam (1988 - 1991)

- Infermera assistencial a les unitats de ginecologia, obstetrícia de risc, oncologia i Medicina Interna de l’Hospital de Barcelona (1993 - 2000)

- Salut escolar: infermera i responsable d’educació per la salut al Col·legi Pàlcam de Barcelona (2003 - 2006)

- Infermera en l’àmbit de la geriatria al Centre sociosanitari Palau de Barcelona (2006-2009)

ACTIVITAT DOCENT:

- Colegio Internado Juan XXIII de Cochabamba (Bolívia) tutora i professora de varies assignatures a alumnes de 12 a 18 anys (1988- 1991)

- Escola universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna, ara Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull des de l’any acadèmic 94-95 i fins l’actualitat:

 • Professora de l’assignatura Infermeria Materno infantil (des del curs 94-95 fins 2011)

 • Professora de teòrico practiques d’infermeria Materno infantil (des del curs 94-95 fins 2011)

 • Professora en el Postgrau d’Infermeria en Cirurgia General i especialitats (des del curs 97-98 fins l’actualitat)

 • Professora de seguiment de les practiques dels alumnes d’infermeria de pregrau i postgrau (des de 1997 fins 2006)

 • Tutora i professora de seminari d’infermeria de segon curs (des del curs 98-99 fins 2010)

 • Professora de teòrico practiques de primer i segon curs d’infermeria (des del curs 01-02 fins 2010)

 • Professora al Postgrau d’ Infermeria pediàtrica en Atenció Primària (des del curs 02-03 fins l’actualitat)

 • Professora al Postgrau d’infermeria ginecològica quirúrgica i oncològica (des del curs 06-07 fins 2010)

 • Professora de l’assignatura d’infermeria Adolescència i salut (des del curs 07-08 fins 2009)

 • Professora de l’assignatura d’Infermeria Bàsica Aplicada de primer del Grau en infermeria (des del curs 09-10 fins l’actualitat)

 • Tutora i professora de l’assignatura Seminari Professionalitzador 1 de segon del Grau en infermeria (des del curs 10-11 fins l’actualitat)

 • Professora de Simulacions clíniques de segon del Grau en infermeria (des del curs 10-11 fins l’actualitat)

 • Professora de l’assignatura de Pràctiques d’Hospitalització 1 de segon del Grau en infermeria (des del curs 10-11 fins l’actualitat)

 • Professora de Simulacions clíniques de pediatria de tercer del Grau en infermeria (des del curs 11-12 fins l’actualitat)

 • Professora de l’assignatura d’Atenció d’Infermeria a l’adolescència de tercer del Grau en infermeria (des del curs 11-12 fins l’actualitat)

 • Professora de l’assignatura d’Atenció d’Infermeria a la dona de tercer del Grau en infermeria (des del curs 11-12 fins l’actualitat)

- Elaboració i posada en marxa com a professora del Taller de Formació de Cuidadores a grups de dones immigrants de l’Associació Catòlica Internacional al Servei de la Joventut Femenina de Barcelona (curs 02-03)

-Elaboració i posada en marxa de diferents tallers de formació al personal assistencial del Centre Sociosanitari Palau (2006 -2009)

Experiència internacional

Untitled
 • Cooperant d'Intermon Oxfam a Cochabamba (Bolívia) al Colegio Internado Juan XXIII de Cochabamba (Bolívia)de l'organització Fe y Alegría (1988 - 1991)

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled
 • Administradora i Responsable de la salut i nutrició al Colegio Internado Juan XXIII de Cochabamba (Bolívia) de l’organització Fe y Alegría com a cooperant d’Intermon Oxfam (1988 - 1991)

 • A l’Escola universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna de la Universitat Ramon Llull:

  • Coordinadora del Postgrau d’Infermeria ginecològica i obstètrica (Curs 96-97)

  • Coordinadora del Postgrau d’infermeria ginecològica quirúrgica i oncològica (des del curs 2000-2001 fins 2010)

  • Responsable de l’Àrea d’Infermeria Assistencial (des del curs 99-00 fins el curs 01-02)

  • Coordinadora del Postgrau d’ Infermeria pediàtrica en Atenció Primària (des del curs 06-07 fins l’actualitat)

  • Coordinadora de les classes teòrico practiques de primer  curs d’infermeria (curs 07-08)

  • Responsable de la gestió de material d’infermeria (des del curs 05-06 fins l’actualitat )

  • Coordinadora del segon curs d’infermeria (des de Curs 08-09 fins l'actualitat)

 • Supervisora i Responsable de Formació al Centre sociosanitari Palau de Barcelona (2006 fins 2009)  

Altres mèrits

Untitled
 • Membre de la Comissió d’Educació Sanitària de l’Hospital de Barcelona, 1998 -2000

 • Elaboració del Programa d’Educació sanitària a la dona histerectomitzada per l’Hospital de Barcelona, el 1998

 • Elaboració de varis programes d’educació per la salut per alumnes de primària, secundaria i batxillerat al Col·legi Pàlcam de Barcelona, el 2004

 • Acreditació com a professora col·laboradora per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (any 2009)

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
27/03/2015Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut. Línia d’investigació: Salut i Atenció SanitàriaUniversitat De Girona
25/06/2011Màster en Promoció de la SalutUniversitat De Girona
15/12/2010Diploma d'Estudis Avançats en Medicina Preventiva i Salut PúblicaUniversitat Autònoma De Barcelona
01/10/2008Postgrau en Promoció de la salut i prevenció de riscos a l'adolescènciaUniversitat De Girona
20/06/2005Llicenciat d'HumanitatsUniversitat Pompeu Fabra
20/06/1998Postgrau de Metodologia de l'educació sanitàriaUniversitat De Barcelona
20/06/1994Postgrau D'Infermeria Materno infantilUniversitat Ramon Llull
23/06/1986InfermeriaUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...