Liesa Hernández, Eva
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Professsora Titular de la Universitat Ramon Llull (2011)

Assessora psicopedagògica en projectes d’innovació docent a l’educació obligatòria, postobligatòria i universitària.

Darreres publicacions:

Badia, A. (Coord). Álbarez, I.; Carretero, R.; Liesa, E. i Becerril, L. (2012). Estrategias y competencias de aprendizaje en educación. Madrid: Síntesis.

Castelló, M.; Liesa, E.; Monereo, C. (2012). El conocimiento estratégico durante el estudio de textos en la enseñanza secundaria. Revista Latinoamericana de Psicología vol.44 número 2, 125-141.

Liesa, E., Castelló, M., Carretero, Mª R., Cano, M., Mayoral, P. (2012). La atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria: valoraciones de los profesionales. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 16 (2), 451-468. Disponible a: http://www.ugr.es/~recfpro/rev162COL10.pdf

Liesa, E.; Cano, M.I. i Sánchez, D. (2012). Dificultats de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües. A AA.DD. Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars. Barcelona: EDIUOC.

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Coordinadora de la línea de recerca en Assessorament Psicopedagògic (FPCEE Blanquerna) desde 2012

Directora del Grau en Educació Infantil a la FPCEE Blanquerna (període 2009-2013)

 

Altres mèrits

Untitled

Revisora de revistes de psicologia de l'educació: Infancia y Aprendizaje; Cultura&Educación

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
11/07/1996Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle) Universitat Ramon Llull
Doctorat en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
Posgrau Fonaments Clínics en la Pràctica Psicopedagògica Universitat De Barcelona
Assessorament Curricular en l’àmbit de les estratègies d’ensenyament i aprenentatgeUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...