Liesa Hernández, Eva
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Des de 2011- actualment. Professsora Titular de la Universitat Ramon Llull.

Des de 2015- actualment. Coordinadora del Servei d'Assessorament i Innovació Psicopedagògica de la FPCEE Blanquerna (SAIP)

Des de 2018- actualment. Coordinadora del Diploma d'expert en Metodologies Innovadores a l'escola.

 

2009-2012. Directora del Grau d'Educació infantil a la FPCEE Blanquerna. 

 

2012-2017. Coordinadora de l'Àrea de Psicologia de l'Educació de la FPCEE Blanquerna.

 

1999-2004. Beca de Formació de Personal Investigador del Govern de Catalunya (FPI, Ref: 0075)

 

En els darrers quinze anys ha participat com assessora en més de 50 projectes formatius organitzats per diferents institucions: Universitat Pompeu Fabra, Universidad de Córdoba, Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Centros de apoyo al profesorado de la comunidad de Navarra.

Experiència internacional

2019-2020. Assessora internacional en projectes sobre desenvolupament de la identitat docent a la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta (Xile).

2017-2018. Assessora internacional al programa d'Aprenentatge estratègic a la Universidad del Norte de Barranquilla (Colòmbia)

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Des de 2015- actualment. Coordinadora del Servei d'Assessorament i Innovació Psicopedagògica de la FPCEE Blanquerna (SAIP)

Des de 2018- actualment. Coordinadora del Diploma d'expert en Metodologies Innovadores a l'escola.

2009-2012. Directora del Grau d'Educació Infantil a la FPCEE Blanquerna. 

 

2012-2017. Coordinadora de l'Àrea de Psicologia de l'Educació de la FPCEE Blanquerna.

 

 

Altres mèrits

Untitled
  • COMITÈS CIENTÍFICS

- International Conference of Dialogical Self (Àrea Educació): https://www.dialogicalself2020.com/ que celebrarem al juny del 2021.

  • COMITÈS ORGANITZADORS
-  Jornada “Teacher identity as inquirer”. Professor convidat: Jan Baan. University of Amsterdam. Any: 2020
-  Jornada “Research-Based Approach in Teacher Education". Professora convidada: Auli Toom. University of Helsinky. Any: 2019
-  Seminari Internacional “Repensar la Educación des de la perspectiva del self- dialógico”. Professors convidats: Hubert Hermans i Beatrice Ligorio. Any: 2017
-  Simposi Internacional Barcelona-Educació-Canvi. Any: 2016.
-  WFATE Fourth Biennial Conference. Innovation in Teacher Education within a Global Context. Any: 2016.
- I Congreso Internacional Psicología y Educación en tiempos de cambio. Any: 2005
- Jornada Monogràfica “Estratègies d’ensenyament i aprenentatge en ciències naturals. Per què els alumnes no aprenen?” Professor convidat: Juan Ignacio Pozo, Universidad Autónoma de Madrid. Any: 2004
-JURE Conference. European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI ). Any 2000.
  • CONSELL DE REVISTES

- Membre del Consell de Redaccióde la Revista Àmbits de Psicopedagogia (http://ambitsaaf.cat/about/editorialTeam), des de l’any 2017.

- Membre del Consell Assessor de la Revista Aloma (http://revistaaloma.net/index.php/aloma/about/editorialTeam), des de l'any 2015.

  • PERTINENÇA ASSOCIACIONS

- European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

- Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

- Red Española de Docencia Universitaria (REDU)

  • RECERCA
  • Acreditacions de recerca. 

Avaluació positiva tram d'investigació (2008-2013). Entitat avaluadora: AQU Catalunya

  • Publicacions:

Llibres i capítols de llibres

Castelló, M; Liesa, E; & Mayoral, P. (2014). Evidenciando el cambio. Sistemas de formación basados en la recopilación de evidencias: portafolios y diarios profesionales. En Monereo, C. (Coord.). Enseñando a enseñar en la universidad. La formación del profesorado basada en incidentes críticos (pp. 128 – 155). Barcelona: Ediciones Octaedro. ISBN: 978-84-9921-468-9.

Badia, A. (Coord); Álvarez, I.; Carretero, I.; Liesa, E., & Becerril, L. (2012). Estrategias y competencias de aprendizaje en educación. Barcelona: Editorial Síntesis. ISBN: 978-84-975692-9-9

Castelló, M.; Iñesta, A.; Pardo, M.; Liesa, E., & Martínez, R. (2012). Tutoring the End-of-Studies Dissertation: Helping Psychology Students Find their Personal Voice when revising academic texts. Learning to Write Effectively: Current trends in European Research. Book Series: Studies in Writing (p. 135-139).

Liesa, E.; Cano, M. & Sánchez, D. (2012). Dificultades de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. En Badia, T. (Coord.). Dificultades de aprendizaje de los contenidos curriculares (pp. 103-182). Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9029-988-3

Castelló, M.; Liesa, E.; Cano, M.; Corcelles, M.; Iñesta, A., & Mayoral, P. (2009). Estrategias de estudio de los universitarios en la preparación de exámenes. En Castelló, M. (Coord). La evaluación auténtica en secundaria y universidad: investigación e innovación (pp. 33-53). Barcelona: Edebé. ISBN 978-84-236-9576-8Liesa, E. (2007). El pan nuestro de cada día: comprender la información. A Castelló, M. (Ed). Enseñar a pensar en primaria: sentando las bases para aprender a lo largo de la vida. Madrid: MEC. ISBN: 978-84-369-4442-6

Badia, A., Boadas, E., Fuentes, M., & Liesa, E. (2003). Los contextos estratégicos escolares. Actividades estratégicas de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria. Barcelona: CEAC. ISBN: 84-329-8665-8

 

Articles científics

Badia, A., Liesa, E., Becerril, L., & Mayoral, P. (2020). A dialogical self approach to the conceptualisationof teacher-inquirer identity. European Journal of Psychology of Education, 1-15. (Education & Educational Research; JCR=1.247; Q3; 2019). (Education; SJR= 0.839; Q1, 2019).

Badia, A., & Liesa, E. (2020). Experienced teachers’ identity based on their I-positions: an analysis in the catalan context. European Journal of Teacher Education, 1-16. (Education & Educational Research; JCR=2.250; Q1; 2019). (Education; SJR= 1.343; Q1, 2019).

Badia, A., Liesa, E., Becerril, L., & Mayoral, P. (2020). Five ways of being a schoolteacher. Quaderns de Psicologia, Vol. 22, Nro. 2, e1563, DOI: https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1563(Psychology; SJR= 0.101; Q4, 2019).

Giralt-Romeu, M., Liesa, E., & Castelló, M. (2020). I research, you research: do future teachers consider themselves researchers? Infancia y Aprendizaje. DOI: 10.1080/02103702.2020.1759001(Psychology; JCR=0.975; Q4; 2019). (Education; SJR= 0.347; Q3, 2019).

Giralt-Romeu, M., Liesa, E., Mayoral, P., & Becerril, L. (2020). Student teachers’ positioning with regard to their key learning experiences in the first practicum. Quaderns de Psicologia, Vol. 22, Nro. 2, e1570, DOI: https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1570 (Psychology; SJR= 0.101; Q4, 2019).

Monereo, C., & Liesa, E. (2020). Early career researchers’ identity positions based on research experiences. Higher Education Research & Development. DOI: 10.1080/07294360.2020.1835834(Education; JCR=2.129; Q2; 2019). (Education; SJR= 1.449; Q1, 2019).

Corcelles, M., Cano, M., Liesa, E., González-Ocampo, G., & Castelló, M. (2019). Positive and negative experiences related to doctoral study conditions. Higher Education Research & Development, 38 (5), 922-939. DOI: 10.1080/07294360.2019.1602596. (Education; JCR=2.129; Q2; 2019). (Education; SJR= 1.449; Q1, 2019).

Castelló, M.; Liesa, E., & Monereo, C. (2012). El estudio de textos en la enseñanza secundaria: relación entre las demandas, las estrategias utilizadas y el nivel de complejidad procedimental. Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 44, 2, 125-141. (Psychology; JCR=0.382; Q4; 2019). (Education; SJR= 0.103; Q3, 2013).

Castelló, M.; Iñesta, A.; Pardo, M.; Liesa, E., & Martínez, R. (2012). Tutoring the end-of-studies dissertation: helping psychology students find their academic voice when revising academics texts. Higher Education, 63, 97-115. (Education & Educational Research; JCR=0,937; Q2; 2012). (Education; SJR= 1.366; Q1, 2012).

Liesa, E.; Castelló, M.; Carretero, Mª R.; Cano, M. & Mayoral, P. (2012). La atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria: valoraciones de los profesionales. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, vol. 16, 2, pp. 403-420. (Education; SJR= 0.103; Q4, 2013).

  • Projectes

Títol: La construcción de la competencia indagadora de los futuros maestros durante su formación inicial: una propuesta de intervención en el prácticum. Finançament: Universitat Ramon Llull Referència: APR-FPCEE1819/02 Quantia: 2000€ Durada: 2018-2019 IP: Eva Liesa

Títol: La construcción de la identidad docente del profesor de secundaria a través del análisis de incidentes críticos. Finançament: Universitat Ramon Llull Referència: APR-FPCEE1718/03 Quantia: 3500€ Duration: 2017-2018 IP: Eva Liesa

Títol: La competencia de aprender a aprender. De la universidad a las aulas de primaria. Finançament: AGAUR. Referència: 2014 ARMIF 00013 Quantia: 10.482,5 € Durada: 2014-2016. IP: Eva Liesa

Títol: Formación de la identidad del investigador novel en ciencias sociales (FIINS). Finançament:Dirección General de Investigación y gestión del Plan Nacional I D i. Ministerio de Ciencia e Innovación. Spain. Referència: CSO2013-41108-R. Quantia: 90.000€. Durada: 2014-2016. IP: Montserrat Castelló Tipus de participació: Investigadora

Títol: Formación de la identidad profesional del profesor universitario a través del análisis de Incidentes Críticos (FI_PANIC). Finançament:Dirección General de Investigación y gestión del Plan Nacional I D i. Ministerio de Ciencia e Innovación. Spain. Referència: EDU2010-15211. Quantia: 30.250 €. Durada: 2010-2013. IP: Carles Monereo Tipus de participació: Investigadora

Títol: Gestión estratégica de la docencia en el marco de una formación con un enfoque por competencias. Finançament: Universidad de Magallanes. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Referència: MAG 0705. Durada: 2010-2013. IP: Montserrat Castelló. Tipus de participació: Investigadora

Títol: Renovación en innovación curricular para la formación inicial de profesores de educación general básica con mención, a través de una red colaborativa de universidades que aporten el aseguramiento de la calidad de la educación en sectores estratégicos de aprendizaje. Finançament: MECESUP. Chile. Referència: UMC0402. Durada: 2007-2009. IP: Montserrat Castelló Tipus de participació: Investigadora

Títol: El diseño de políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado en las comunidades autónomas. Referència: CIDE-Est-2008 Durada: 2008-2009 IP: Consuelo Velaz de Medrano Tipus de participació: Investigadora

Títol: EVACOOP- Evaluación de las estrategias de cooperación y co-regulación en contextos educativos a través de tareas auténticas. Finançament: Dirección General de Investigación y gestión del Plan Nacional I D i. Ministerio de Ciencia e Innovación. Spain. Referència: SEJ2007-60868/EDUC. Quantia: 31.000 €. Durada: 2007-2010. IP: Carles Monereo Tipus de participació: Investigadora

Títol: Aprender a argumentar a través del trabajo cooperative en la Universidad Referència: 2003-MQD 00059 Finançament: AGAUR. Quantia: 9540 € Durada; 2003-2005 IP: Montserrat Castelló Tipus de participació: Investigadora

  • Tesis doctorals dirigides

Títol: El rol de la indagación en la identidad profesional docente. Situación actual y retos en la formación inicial. Any: 2020. Estudiant de doctorat: M.Giralt. Universitat: Universitat Ramon Llull. Supervisores: E.Liesa i M.Castelló.

Títol: La construcción de la identidad docente a la través del análisis de incidentes críticos en la formación inicial de maestros.  Any: 2020. Estudiant de doctorat: J.Canelo. Universitat: Universitat Ramon Llull. Supervisora: E.Liesa.

Títol: Comprensión de múltiples textos expositivos: relaciones entre conocimiento previo y autoregulación  Any: 2011. Estudiant de doctorat: N.A.Vega. Universitat: Universitat Ramon Llull. Supervisores: E. Liesa i M.Castelló.

Títol: Orientaciones en la programación de competencias. Any: 2010. Estudiant de doctorat: D.Camarasa. Universitat: Universitat Ramon Llull. Supervisora: E.Liesa.

  • Conferències i participació en congressos (últims 5 anys)

-       Giralt M, Liesa, E & Castelló, M (2019). Teacher’s professional identity as inquirer's: The voice of teacher educators. 3rd EuroSoTL conference, June 13-14 2019, Bilbao, Basque Country-Spain.

-       Mayoral, P., Liesa, E., Becerril, L. & Badia, A. (2019). Student-teachers’ perceptions of a proposal to develop their identities as inquirers. 3rd EuroSoTL conference, June 13-14 2019, Bilbao, Basque Country-Spain

-       Liesa, E. (2018). Developing the position as researcher in teachers’ education. 10th International Conference on The Dialogical Self. Universitat de Minho/International Society for Dialogical Self. Braga (Portugal)

-       Liesa, E.; Badia, T. & Monereo, C. (2017). Early researchers' identity positions based on significant events in research 17th Biennial European Association for Learning and Instruction (EARLI). Education in the crossroads of economy and politics. Role of research in the advancement of public good. Tampere (Finlandia)

-       Liesa, E.; Corcelles, M., Cano, M., González-Ocampo, & Castelló, M. (2017). What are the most positive and negative significant events in the doctoral journey? 17th Biennial European Association for Learning and Instruction (EARLI). Education in the crossroads of economy and politics. Role of research in the advancement of public good. Tampere (Finlandia)

-       Liesa, E. (2017). Avaluar competències a través de tasques autèntiques. Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia 2017. Bellaterra (Barcelona)

-    Badia, T., Liesa, E., & Monereo, C. (2016). Identity positions and trajectories of ECR based on significant events. Annual International Seminar for the project ‘Researcher Identity Development in the Social Sciencies’, Universidad Ramon Llull, Barcelona 9 y 10 de junio 2016.

-       Corcelles, M., Cano, M., Liesa, E., Gonzalez, G. & Castelló, M. (2016).Constructing academic trajectories: what are the most positive and negative significant events in the doctoral journey? Annual International Seminar for the project ‘Researcher Identity Development in the Social Sciencies’, Universidad Ramon Llull, Barcelona 9 y 10 de junio 2016.

-     Liesa, E., Canelo, J. (2016). Learning during the practicum: The construction of teacher's identity through the analysis of critical incidents in the initial training of teachers. 41st Annual Conference 2016: Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education. Eindhoven (Holanda)

-       Badia, A., Liesa, E. i Mayoral, P. (2015). PhD students and postdoc significant events. A qualitative analysis. Annual International Seminar for the project ‘Researcher Identity Development in the Social Sciencies’. Universidad de Blanquerna, Barcelona 8 y 9 de junio 2015

-     Casanova, M., & Liesa, E. (2015). La competencia de aprender a aprender en los planes docentes de los módulos obligatorios del grado en Educación Primaria. 3 rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián, 24-26 de juny 2015

-       Liesa, E. (2015). Coordinación invitada del Simposio Changing faculty identity through a formation based on the analysis of critical incidents. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián, 24-26 de junio de 2015.

-    Liesa, E. (2015). Changing Teacher Identity in University by Analyzing Their Critical Incidents and Coping Strategies. : 40th ATEE Annual Conference: Teacher Education through Partnerships and Collaborative Learning Communities. Glasgow (Escocia)

-       Liesa, E. i Mayoral, P. (2015). Analysis of critical incidents and coping strategies in university teachers as a training method. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián, 24-26 de junio de 2015.

-   Mayoral, P. i Liesa, E. (2015). Analysis of critical incidents and coping strategies in university teachers as a training method. Comunicación en Simposio invitado, Changing faculty identity through a formation based on the analysis of critical incidents. 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. San Sebastián, 24-26 de Junio, 2015.

-   Mayoral, P. i Liesa, E. (2015). The competence of learning to learn. From University to Primary Education classrooms. ATEE Annual Conference. Glasgow, 24 al 26 de agosto de 2015.

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
11/07/1996Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle) Universitat Ramon Llull
Doctorat en PsicologiaUniversitat Ramon Llull
Posgrau Fonaments Clínics en la Pràctica Psicopedagògica Universitat De Barcelona
Assessorament Curricular en l’àmbit de les estratègies d’ensenyament i aprenentatgeUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...