Ibañez Nolla, Jordi Jaime
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

1.       Metge Resident de Medicina Interna del servei de Medicina Interna de l’Hospital de l’Esperança, des de gener de 1986 fins desembre de 1990.

2.       Metge Adjunt de Medicina d’Urgències a l’Hospital de l’Esperança, del gener de 1991 al juliol de 1991.

3.       Metge Adjunt de Medicina d’Urgències a l’Hospital Municipal de Badalona, del gener de 1991 al març de 1991.

4.       Metge Adjunt de Medicina d’Urgències a l’Hospital Comarcal de Sant Jaume de Calella, del juliol de 1990 al gener de 1991.

5.       Metge associat a l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (P.A.M.E.M.) de Barcelona, plaça de Medicina de Família i Comunitària, des de març de 1991 fins agost de 1993.

6.       Metge Adjunt del Servei de Medicina Interna de l’Hospital General de Catalunya, incorporat en data 1 de juliol de 1991 fins juny de 1993.

7.       Metge Adjunt del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital General de Catalunya, des de juny de 1993 fins febrer de 2003.

8.       Coordinador oficial de transplantaments de l’Hospital General de Catalunya, des d’octubre de 2001 fins juny de 2006.

9.       Cap del Servei d’Urgències de l’Hospital General de Catalunya, des de febrer de 2003 fins el 21 de juny de 2006.

Projectes:

•       Informatització del servei d’Urgències desembre 2004

•       Sessions clíniques setmanals

•       Pla de millora contínua del servei (CQI)

•       Integració dels metges de família a les guàrdies de la UCI, aprenentatge i reforç

•       Disseny sobre planell i documentació, d’un nou servei d’Urgències amb integració de les especialitats médiques i quirúrgiques amb pediatria i ginecologia

•       Implantació del model de triatge amb escala canadenca, basat en el model andorrà

•       Disseny d’un model de donació d’òrgans i teixits des del mateix servei d’Urgències

10.       Cap del Servei Integral d’Urgències i Emergències de BSA, Hospital Municipal de Badalona, des del 22 de juny de 2006 fins juny de 2008.

Projectes:

•       Pla funcional del servei d’Urgències i Emergències de BSA

•       Pla de catàstrofes del servei l’Hospital Municipal de BSA

•       Canvis de l’estructura de RRHH del servei d’Urgències amb establiment de definicions del lloc de treball i competències per a cada nivell

•       Establiment de sistema de torns per tot el servei d’Urgències

•       Implantació d’una base del Sistema d’Emergències Mèdiques de tipus intermig (conductor i infermera) a BSA (N-02)

•       Formació per a realització d’ecografia fast-track al servei d’Urgències

•       Acreditació del Servei d’Urgències de BSA per part de la SEMES (primer hospital acreditat a Catalunya) 2008

•       Informatització en tots els àmbits del servei d’Urgències inclosa la prescripció i administració de fàrmacs

•       Grup de millora contínua

•       Grup de qualitat i de control dels errors d’acord amb les directrius del Departament (Pla de Seguretat del pacient, FAD)

•       Integració dels metges de Família de BSA als torns de guàrdia de nit a l’HMB, en relació al SINUE

•       Comissió de Reanimació Cardiopulmonar de BSA

11.       Director mèdic de Primària i Especialitzada de Badalona Serveis Assistencials (Hospital Municipal de Badalona i 7 àrees bàsiques de Primària), des de juliol de 2008 fins el dia 28 de febrer de 2015. Per ajustaments deguts a la crisi del sector, va exercir com a cap del servei de Primària des de març de 2011 i cap de servei d’Urgències des de gener de 2013, ambdós càrrecs fins març de 2015

Projectes:

•       Integració de l’Atenció Especialitzada (AE) i l’Atenció Primària (AP)

•       Atenció Domiciliària integral sanitària i social coodinada amb AE, AP i Dependència

•       Canvi del concepte del servei de Medicina Interna: internistes integrats a les àrees bàsiques, amb agenda i consultoria; internistes fent atenció domiciliària;  i equip únic d’Hospital de Dia mèdic integrat amb l’AP

•       Formació de metges per a fer Ecografía als ambulatoris de tipus osteomuscular

•       Projecte ITHACA: control informatitzat de pacients a nivell de domicili amb HTA, amb plataforma i aparells a casa seva i controlo a distancia per metges i infermeres d’AP

•       Programa de Cronicitat:

o       ATDOM: euqips especialitzats d’atenció a domicili per àrees básiques amb metge I infermera que controlen un contingent únic per centre. Atenció proactiva

o       Integració o model amb el Pla Interdepartamental d’assistència sanitària i social del Departament de Salut i Benestar Social, PIAIS

o       Control a Hospital de Dia de pacients fràgils pluripatològics

•       Equip de PADES integrat a AP amb atenció domicilària

•       Triatge de les llistes d’espera d’AE

•       Implantació d’un model únic d’Atenció Sexual i Reproductiva del Barcelonès Nord entre BSA i ICS

•       Regulació i protocolització amb Anestèsia i Digestiu de les proves complementàries de gastroscòpia i colonoscòpia per a un triatge i atenció de pacients complexes (Protocol Sedació)

•       Control de la Seguretat quiròfan: implantació de checklist a prequiròfan, quiròfan i reanimació

•       Seguiment de les llistes d’espera quirúrgiques per processos garantits i no garantits segons normes del Departament de Salut

•       Seguiment de les llistes d’espera de proves complementàries

•       Obertura de dos ABS: Martí Julià (ABS 1 de Badalona) i Progrès (ABS 3 de Badalona)

•       Projecte de Salut Mental primària al territori de Badalona juntament amb el Institut Municipal de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona

•       Obertura d’un nou edifici de CCEE adjunt a HMB per a AE

•       Plans estratègics 2006-2010, 2011-2013, 2013-2015

•       Plans de contingència 2011 i 2013 de BSA

•       Acreditació de l’hospital dues vegades segons model EFQM del Departament de Salut

•       Potenciació i posta en marxa de Projectes finaciats per la Unió Europea: BeyondSilos, MasterMind i DoChange

•       Posta en marxa de projectes público-privats (BSA i Arvatos): projecte CaringMe

•       Informatització del Servei de Farmàcia amb armaris Kardex

•       Coordinació amb l’Institut Català d’Oncologia d’un sol model de compra agrupada i amb mateix software (SPOQ)

•       Potenciar i incrementar la cirurgia sense ingrés des del 30% al 67% d’ambulatització de la cirurgia

•       Implantació de la cirurgia amb làser per Urologia i Cirurgia Vascular

•       Creació d’aliances estratègiques:

o       Universitats: Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra (TecnoCampus), Universitat Ramon Llull (Blanquerna)

o       Compartir serveis amb Hospital Germans Trias i Pujol: ORL, Urologia, Cirurgia Plàstica de reconstrucció de la mama, Al.lèrgia

o       Compartir serveis amb Hospital de l’Esperit Sant: cirurgia vascular

12.       Cap del Departament Mèdic de l’Hospital de Sant Rafael, Germanes Hospitalàries, de Barcelona. Des de d’octubre 2015 fins l’actualitat

 

Experiència internacional

Untitled

PROJECTES INTERNACIONALS

Lideratge de projectes internacionals com a Director Mèdic de Primària I Especialitats de Badalona Serveis Assistencials tant com a organitzador com a ponent en les sessions de treball, dels següents Projectes Europeus:

BeyondSilos

Programme: COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - http://ec.europa.eu/cip/

Status: Open

Duration: 36 Months

Starting Date: February 11, 2014

Coordinator: Shirley Tang

Participation: Consortium Partner

Project site: http://beyondsilos.eu/project/

Social Media - Twitter: http://twitter.com/BeyondSilos

És un projecte que consisteix en implementar guies de pràctica per l’aplicació de serveis sanitaris i socials de manera integrada en més de 6.000 usuaris arreu d’Europa i amb l’objectiu de proveir als ciutadans amb una millor atenció. BSA com a pioner en aquest sentit liderarà dos paquets de treball i que serien la definició conceptual de les guies abans esmentades i l’operativa dels pilots.

MasterMind

Programme: COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME - http://ec.europa.eu/cip/

Full title: MAnagement of mental health diSorders Through advancEd technology and seRvices – teleHealth for the MIND

Status: Open

Duration: 36 Months

Starting Date: March 18, 2014

Coordinator: Claus Duedal Pedersen

Participation: Consortium Partner

Project site: http://mastermind-project.eu/

Social Media - Twitter: http://twitter.com/EUMasterMind

És un projecte orientat a proveir d’una millor atenció als pacients afectats per depressió doncs es considera que actualment aquests estan infratractats. En aquest sentit el projecte expandirà a més de 7.000 usuaris a tot Europa l’ús de dos tecnologies: 1) atenció basada en teleconferència i 2) teràpia cognitiva conductual per mitjà d’Internet.

DoChange

Programme: H2020

Full title: Do change

Status: Open

Duration: 36 Months

Starting Date: March 01, 2015

Coordinator: Ad Van Berlo

Participation: Consortium Partner

En aquest projecte la Comissió Europea pretén demostrar si les plataformes de mHealth serviran per controlar millor les condicions cròniques dels pacients hipertensos i amb insuficiència cardíaca. A través d’aquest projecte s’empraran un espectrògraf i unes eines innovadores per mesurar la salinitat dels aliments i líquids en ingesta, connectats a un telèfon mòbil amb un sistema expert capaç de canviar el comportament dels pacients.

 

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled
  1. Cap del Servei d’Urgències de l’Hospital General de Catalunya, des de febrer de 2003 fins el 21 de juny de 2006.
  2. Cap del Servei Integral d’Urgències i Emergències de BSA, Hospital Municipal de Badalona, des del 22 de juny de 2006 fins juny de 2008.
  3. Director mèdic de Primària i Especialitzada de Badalona Serveis Assistencials (Hospital Municipal de Badalona i 7 àrees bàsiques de Primària), des de juliol de 2008 fins el dia 28 de febrer de 2015. Per ajustaments deguts a la crisi del sector, va exercir com a cap del servei de Primària des de març de 2011 i cap de servei d’Urgències des de gener de 2013, ambdós càrrecs fins març de 2015
  4. Cap de l’Àrea Mèdica de l’Hospital de Sant Rafael, Germanes Hospitalàries, de Barcelona. Des de d’octubre 2015 fins l’actualitat

 

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
18/02/1998Doctor en MedicinaUniversitat Autònoma De Barcelona
31/12/1990Especialista en Medicina InternaUniversitat De Barcelona
18/07/1985Llicenciat en Medicina i CirurgiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...