Herrero Esquerdo, Olga
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Experiència professional com a docent universitària, psicoterapeuta, investigadora i en càrrecs de gestió.

Doctora en Psicologia i Psicoterapeuta acreditada per la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). 

Professora Titular de la FPCEE Blanquerna, URL.

Acreditació d'Habilitació com a Psicòloga General Sanitària.

Registered EuroPsy Psychologist. 

Registered EuroPsy Specialist in Psychotherapy. 

Psicoterapeuta col·laboradora a l'Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica (IDAPP) (2012-ençà)

Psicoterapeuta col·laboradora al Servei d'Atenció i Assessorament Psicològic (SAAP) (2000-2012).

Experiència en psicoteràpia individual, parella, família, grup.

Professora col·labora en diferents màsters i postgraus.    

Vicedegana d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica. FPCEE Blanquerna, URL (2017-2021).

Coordinadora de Pràctiques de Psicologia, CAFE, Logopèdia i Màsters Universitaris de la FPCEE Blanquerna (2006-2017).

Supervisora a l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) (Barcelona). 2007.

Supervisora al Servei d'Atenció i Assessorament Psicològic (SAAP) (2000-2012).

Psicoterapeuta voluntària a l'Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama (Associació Àgata, Barcelona) (1998-2000).

Co-Coordinadora del Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia.

Investigadora del Grup de Recerca sobre Constructivisme i, actualment, investigadora del Grup de Recerca PSICOPERSONA. Tots dos de la FPCEE Blanquerna, URL.

 

Experiència internacional

1999 Estada de recerca de 3 mesos a la Memphis University, Memphis, Tennessee, USA

2000 Estada de recerca de 3 mesos a la York University, Toronto, Canadà

Participació com a ponent, membre del comitè organitzador i científic en diversos congressos internacionals

Docència de màster a la Universitat de Belgrano amb la matèria Procesos de Duelo e Intervención Psicológica, Buenos Aires, Argentina (2007)

Premis

Poster Award. 7th International Congress on Constructivism in Psychotherapy. Geneva, Switzerland.
Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Vicedegana d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica. FPCEE Blanquerna, URL (1 de febrer 2017- 31 de gener 2021).

Coordinadora de Pràctiques de Psicologia, Ciències de l'Educació Física i de l'Esport, Logopèdia i Màsters Universitaris de la FPCEE (1 de setembre 2006- 31 de gener 2017).

Prèviament: Co-coordinadora del Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia de la FPCEE Blanquerna juntament amb el Dr. Lluís Botella.

Altres mèrits

Avaluació positiva de 2 trams de recerca (AQU).

 

COMITÈS CIENTÍFICS

Autors: IV Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO). Participació en el Comitè Científic

Títol: IV Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO). “La intersubjetividad en psicoterapia, retos para la intervención”. Participació en el Comitè Científic. 21 a 23 de octubre de 2010.

Tipus de participació: Sense especificar

Congrés:

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 3468 - Associació

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2010

Observacions:

Paraules Clau: 204953 - psicoterapia cognitiva

 

Títol del comitè: Comitè Científic dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat 2017

Entitat de què depèn: URLL - Universitat Ramon Llull (URL)

Tema: Recerca

Data d'inici: 01/02/2017

Data Fi: 31/07/2017

 

Títol del comitè: Comitè Científic

Entitat de què depèn: 3823 - Servei d'Acció Psicològica de la Seu d'Urgell

Tema: Congrés Internacional sobre Teràpia Narrativa V Encuentro de la Asociación Española de Terapia Narrativa Organitzat per AETEN i Blanquerna. Psicoteràpia Narrativa.

Data d'inici: 06/07/2016

Data Fi: 09/07/2016

 

Títol del comitè: Comitè Científic

Entitat de què depèn: 04959 - ASEPCO

Tema: VI Congreso Nacional de ASEPCO y I Congreso Nacional de APCAE. Integración en Psicoterapia: Nuevos desarrollos. Murcia, 21, 22 y 23 de octubre de 2016.

Data d'inici: 2016

Data Fi: 2016

 

Títol del comitè: Comitè científic

Entitat de què depèn: 2940 - Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas

Tema: V CONGRESO NACIONAL DE PSICOTERAPIAS COGNITIVAS. Terapias Cognitivas: aportaciones y retos ante una sociedad cambiante. Universidad de Comillas, Madrid, 14 a 16 de noviembre de 2013.

Data d'inici: 2013

Data Fi: 2013

 

Títol del comitè: Comitè científic

Entitat de què depèn: 2940 - Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas

Tema: IV CONGRESO NACIONAL DE PSICOTERAPIAS COGNITIVAS. La intersubjetividad en psicoterapia: retos para la intervención. ASEPCO y FPCEE BLANQUERNA, URL. BARCELONA, 21, 22 Y 23 OCT 2010

Data d'inici: 2009

Data Fi: 2009

 

COMITÈS ORGANITZADORS

 

Autors: 39th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Títol: 39th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Tipus de participació: Participació comitè organitzador

Congrés: 39th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2008

 

Autors: 6th European Personal Construct Association (EPCA)

Títol: 6th European Personal Construct Association (EPCA)

Tipus de participació: Participació comitè organitzador

Congrés: 6th European Personal Construct Association (EPCA)

Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 2266 - European Personal Construct Association

Ciutat: Florència            País:: ITÀLIA            Any: 2002

Paraules Clau: 201374 - constructes personals

 

Títol del comitè: Membre del Comitè Organitzador

Entitat de què depèn: 3823 - Servei d'Acció Psicològica de la Seu d'Urgell

Tema: Congrés Internacional sobre Teràpia Narrativa V Encuentro de la Asociación Española de Terapia Narrativa Organitzat per AETEN i Blanquerna Amb la col·laboració d'ASEPCO i UMANSENRED. Psicoteràpia Narrativa.

Data d'inici: 06/07/2016

Data Fi: 09/07/2016

 

Títol del comitè: Comitè Organitzador

Entitat de què depèn: 04959 - ASEPCO

Tema: IV Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas. Congreso Organizado por la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO) y la FPCEE Blanquerna, Universidad Ramón Llull.

Data d'inici: 2010

Data Fi: 2010

 

Títol del comitè: Comitè organitzador

Entitat de què depèn: 2896 - FPCEE Blanquerna

Tema: Jornada d'Actualització per a Centres de Pràctiques

Data d'inici: 01/09/2006

Data Fi: 31/01/2017

 

CONSELLS EDITORIALS

Títol del comitè: Consell de redacció de La Revista de Blanquerna

Entitat de què depèn: URLL - Universitat Ramon Llull (URL)

Tema: Revista de Blanquerna

Data d'inici: 01/02/2017

Data Fi: 31/01/2021

 

PERTINENÇA ASSOCIACIONS

 

Membre d'ASEPCO (Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas); associació afiliada a FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) i EAP (European Association for Psychotherapy).

Membre de la Junta Directiva d'ASEPCO des de l'any 2000 fins a l'any 2002.

Membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Vocal del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (2004-2006).

 

RECERCA

ACREDITACIONS DE RECERCA:

Avaluació positiva de 2 trams de recerca (AQU).

 

PUBLICACIONS

 

Aulet, A., Herrero, O. y Neimeyer, R.A. (2019). Ser tú o ser yo: esa es la cuestión. Duelo por la muerte de una madre. Revista de Psicoterapia, 114, 155-170.

Botella, L., Corbella, S., Belles, L., Pacheco, M., Gómez, A.M., Herrero, O., Ribas, E., y Pedro, N. (2008). Predictors of therapeutic outcome and process. Psychotherapy Research, vol.18, núm. 5, 535- 542

Botella, L., Corbella, S., Gómez, A.M., Herrero, O. y Pacheco, M. (2005). A personal construct approach to narrative and post-modern therapies. In D. Winter and L. Viney (Eds), Personal Construct Therapy: Advances in Theory, Practice and Research. London: Whurr Publishers. 

Botella, L. y Herrero. O. (2001). El entramado narrativo de la pérdida y el duelo. En C. Pérez (comp.), La familia: Nuevas aportaciones (pp. 258-274). Barcelona: Edebé. 

Botella, L., & Herrero. O. (2000). A relational constructivist approach to narrative therapy. European Journal of Psychotheapy, Counselling, and Health, 3, 407-418. 

Botella, L. y Herrero, O. (2000). Constructivismo y psicoterapia en la edad avanzada. Revista Española de  Geriatría y Gerontología, 35(4), 227-236. 

Botella, L., Herrero, O., Pacheco, M. y Corbella, S. (2003). Relational constructivism and narrative therapy: Theory, practice, and research. In J. McLeod, & L. Angus (Eds.), Handbook of narrative and psychotherapy: theory, research and practice. New York: Sage. 

Botella, L., Pacheco, M. y Herrero, O. (1999). Pensamiento posmoderno constructivo y psicoterapia. Revista de Psicoterapia, 37, 5-28. 

Botella, L., Pacheco, M., Herrero, O. y Corbella, S. (2000). Investigación en psicoterapia: El estado de la cuestión. Boletín de Psicología, 69, 19-42. 

Herrero, O. (2011). Familias en duelo: la reconstrucción narrativa de la pérdida de un ser querido por suicidio. En Asociación Viktor E. Frankl, Colección Observatorio del Duelo, Suicidio y Vida: Desde y contra la memoria… hacia el sentido. Sello Editorial. 

Herrero, O. (2010). Mamá: ¿por qué lo hiciste? Duelo por el suicidio de una figura de apego en la infancia. Revista Padres y maestros

Herrero, O. (2009). El duelo en el niño: cuando es normal y cuando se complica. Cuadernos de Pedagogía, núm. 388, 54-56.

Herrero, O. (2004). De la ausencia de significado al significado de la ausencia: La construcción discursiva de los procesos de duelo en un caso de psicoterapia. Trabajo de tesis doctoral. FPCEE Blanquerna, URL. 

Herrero, O. (1999). Análisis de Narrativas con Apoyo Computerizado: Fundamentos Conceptuales, Metodológicos y Aplicación a una Narrativa del Duelo. Trabajo de tesina. 

Herrero, O., Aulet, A., Alves, D., Rosa, C. & Botella, L. (2019). Psychotherapñist Interventions Coding System (PICS). Narrative Inquiry, 29:1, 157-184. 

Herrero, O. y Botella, L. (2003). La pérdida del paraíso: Efectos y reconstrucción en un caso de duelo. En García, A. (Comp.), Sobre el morir y la muerte (pp. 129-158). Tenerife: Universidad La Laguna. 

Herrero, O. y Botella, L. (2002). La reconstrucción dialógica en un caso de duelo: Mecanismos pragmático-retóricos en psicoterapia. Revista de Psicoterapia, 49, 47-76. 

Herrero, O. y Neimeyer, R.A. (2006). Duelo, pérdida y reconstrucción narrativa: Estudio de un caso. En L. Botella (Comp.), Construcciones, narrativas y relaciones: Aportaciones constructivistas y construccionistas a la psicoterapia. Barcelona: Edebé. 

Herrero, O. y Nolla, A. (2015, en prensa). Procesos psicológicos implicados en el duelo y pedagogía de la muerte. En V. Violán (Com.), Atención integral en neonatología desde la pedagogía hospitalaria. Málaga: Ediciones Aljibe. 

Herrero, O., Rodríguez, E., Botella, L., Corbella, S., Gómez, T. y Pacheco, M. (2010). Percepción de las pacientes con cáncer de mama sobre aspectos de ayuda en psicoterapia de grupo. Análisis y modificación de conducta, 36, 43-62.  

Neimeyer, R.A., Botella, L., Herrero, O., Pacheco, M., Figueras, S., y Werner-Wildner, L.A. (2002). The meaning of your absence: Traumatic loss and narrative reconstruction. In J. Kauffman (Ed.), Loss of the Assumptive World: A theory of traumatic loss. New York: Bruner-Routledge. 

Neimeyer, R.A., Herrero, O., & Botella, L. (2006). Chaos to Coherence: Psychotherapeutic Integration of Traumatic Loss. Journal of Constructivist Psychology, 19, 127-145. 

Ochoa, C., Flix, A,., Casellas, A., Casanovas, N., Herrero, O., Sumalla, E., Lleras, M., Sirgo, A., Rodríguez, A., Campos, G., Valverde, Y., Travier, N. & Medina, J. (2020). An exploratory study in breast cancer of factors involved in the use and communcation with health professionals of Internet information. Supportive Care in Cancer, 28(10):4989-4996. 

Poch, C. y Herrero, O. (2003). La muerte y el duelo en el contexto educativo: Reflexiones, testimonios y actividades. Barcelona: Paidós. 

Tavares, R., Botella, L., de Avila, L., Amaral, K., Jansen, K., Moreira, C., Herrero, O., Osório, P., Duarte, A. & Azevedo, R. (2014). Maintenance of the effects of Cognitive Behavioral and Relational Constructivist Psychotherapies in the treatment of women with postpartum depression: A randomized clinical trial. Journal of Constructivist Psychology, 27(1), 59-68.

PROJECTES:

 

Títol del projecte/contracte: Depresión Post-Parto: Un estudio experimental.

Tipus de contracte/Programa: PRPO - Programa Propi

Empresa/Administració finançadora: 2264 - Fundaçao da Apoio a Pesquisa do Estado de Rio Grande do Sul (Brasil).

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : 10.000,00 Durada, des de: 2002 fins: 2005

Investigador/s responsable/s: Ricardo Tavares Pinheiro

Nombre d'investigadors participants: 10

Paraules Clau: 201375 - Depresión post-parto / 000256 - Psicoterapia

Codi de projecte/contracte: 000471 Ordre: 001

 

 

Títol del projecte/contracte: Estudis comparats sobre les condicions de detenció de les dones: Avaluació, estudi de necessitats i 'millors pràctiques'.

Tipus de contracte/Programa: AGIS - Programa AGIS

Empresa/Administració finançadora: 2179 - Unió europea (programa AGIS)

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 2003 fins: 2005

Investigador/s responsable/s: Frieder Dünkel

Nombre d'investigadors participants: ---

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 001341 Ordre: 002

 

 

Títol del projecte/contracte: La construcción de la satisfacción profesional y el Burnout en el profesorado: situación de las mujeres docentes respecto a los hombres

Tipus de contracte/Programa: PSMG - Programa Nacional de estudios de las mujeres y del género

Empresa/Administració finançadora: MTAS - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 80/02 Import : 40.050,00 Durada, des de: 2003 fins: 2005

Investigador/s responsable/s: Lluis Botella Garcia del Cid

Nombre d'investigadors participants: 14

Paraules Clau: 200555 - Satisfacció del professorat / 200252 - Burnout / 000479 - Profesorado

Codi de projecte/contracte: 000257 Ordre: 003

 

 

Títol del projecte/contracte: Análisis cualitativo de narrativas y procesos de duelo.

Tipus de contracte/Programa: BFPI - Becas de Formación de Personal Investigador

Empresa/Administració finançadora: MECU - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 1999 fins: 2002

Investigador/s responsable/s: Luís Botella García del Cid

Nombre d'investigadors participants: ---

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 000474 Ordre: 004

 

 

Títol del projecte/contracte: La construcció de la satisfacció personal i el burnout en els professors

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: 2015 - Servei Mancomunat d'Assegurances. ASEPEYO

Entitats participants: FPCE - Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull

Número de projecte/contracte: --- Import : --- Durada, des de: 2001 fins: ---

Investigador/s responsable/s: Montserrat Castello Badia

Nombre d'investigadors participants: 3

Paraules Clau: 000414 - Pensamiento del profesor / 200329 - Satisfacció personal/professional / 200252 - Burnout

Codi de projecte/contracte: 000252 Ordre: 005

 

 

Títol del projecte/contracte: AJUTS PER AL FINANÇAMENT DE PROJECTES PER AL DISSENY, PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE MÒDULS DOCENTS I SEMINARIS DELS NOUS PLANS D’ESTUDIS DE GRAU A LA FPCEEB: 'Projecte de formació en el procés d'avaluació en Psicologia Clínica'. ref. FPCEEB-MQD/2008-011.

Tipus de contracte/Programa: AMQD - Ajut per a la Millora de la Qualitat Docent (MCD)

Empresa/Administració finançadora: 3133 - URLL

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: AJUTS PER AL FINANÇAMENT Import : 1.700,00 Durada, des de: 2008 fins: 2009

Investigador/s responsable/s: Eulàlia arias

Nombre d'investigadors participants: 9

Paraules Clau: 204055 - millora de la qualitat docent / 202901 - seminari / 204192 - Avaluació psicològica / 200759 - Entrevista clínica / 204426 - avaluació per competències / 204761 - grau de psicologia

Codi de projecte/contracte: 002992 Ordre: 006

 

 

Títol del projecte/contracte: Psicologia, Persona i Context

Tipus de contracte/Programa: SGRC - Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)

Empresa/Administració finançadora: AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 2014SGR1126 Import : 0 Durada, des de: 2014 fins: 2016

Investigador/s responsable/s: Josep Gallifa Roca

Nombre d'investigadors participants: ---

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 004669 Ordre: 007

 

 

Títol del projecte/contracte: Psicologia, Persona i Context (PSICOPERSONA)

Tipus de contracte/Programa: SGRC - Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)

Empresa/Administració finançadora: AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: 2017SGR1353 Import : --- Durada, des de: 2017 fins: 2021

Investigador/s responsable/s: Josep Gallifa Roca

Nombre d'investigadors participants: ---

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 005085 Ordre: 008

 

 

Títol del projecte/contracte: 'INNOVACION E INCLUSION DE LA MUERTE EN LA EDUCACION'. CONVOCATORIA 2017 PROYECTOS DE I D i, DEL PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

Tipus de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar

Empresa/Administració finançadora: 05526 - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: EDU2017-85296-R. Import : 54.450,00 Durada, des de: 2018 fins: 2020

Investigador/s responsable/s: Agustín de la Herrán Gascón y Pablo Rodríguez Herrero

Nombre d'investigadors participants: 10

Paraules Clau: 202171 - proceso de duelo / 004911 - contexto educativo

Codi de projecte/contracte: 005487 Ordre: 009

 


 

TESIS DOCTORALS DIRIGIDES:

DOCTORANDA:  ADRIANA AULET 

DIRECTOR/ES DE LA TESIS: Dra. Olga Herrero y Dra. Daniela Alves

FECHA DEFENSA23-7-2020

CALIFICACIÓN:  EXCEL·LENT CUM LAUDE 

UNIVERSITAT: RAMON LLULL 

CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA MÁS RELEVANTE: 

Herrero, O., Aulet, A., Alves, D., Rosa, C. and Botella, L. (2019). Psychotherapist

Interventions Coding System (PICS): A systematic analysis of rhetoric mechanisms in

psychotherapy. Narrative Inquiry, 29(1), 157-184.

Base de dades:  

Quartil: 

Factor impacte: 

SSCI

Q3 (Linguistics)

Q4 (Commnucation)

0.811

Aulet, A., Herrero, O. y Neimeyer, R.A. (2019). Ser tú o ser yo: esa es la cuestión. Duelo por la muerte de una madre. Revista de Psicoterapia, 114, 155-170.


 

DOCTORANDA:  RAQUEL PUTIN  (en procés)

DIRECTOR/ES DE LA TESIS: Dra. Olga Herreroi Dra. Emma Ribas

 

 

DOCTORANDA:  NÚRIA CASANOVAS  (en procés)

DIRECTOR/ES DE LA TESIS: Dra. Olga Herrero

 

 

DOCTORANDA:  CARLOTA LÓPEZ  (en procés)

DIRECTOR/ES DE LA TESIS: Dra. Olga Herrero

 

 

CONFERÈNCIES I PARTICIPACIONS EN CONGRESSOS:

 

Contribucions a Congressos

 

 

 

Autors: Mayoral, P.; Herrero, O.

Títol: Valoración del prácticum del grado en magisterio y estudios de ciencias sociales desde la perspectiva de los agentes académicos implicados.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 3º Congreso Internacional 'Corubric16', Tecnologías para la evaluación del Prácticum y las prácticas externas en contesto multidisciplinares.

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 2425 - Universidad de Málaga

Ciutat: Málga            País:: ESPANYA            Any: 2016

Observacions:

Paraules Clau: 207192 - pràctiques magisteri / 206269 - disseny avaluacio

Codi: 024671            Ordre: 001            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Olga Herrero; Carlota López y Luís Botella

Títol: Dinámica familiar y vínculo parental en pacientes diagnosticados de trastornos de la conducta alimentaria. Como parte del Simposio: El trabajo cognitivo con la corporeidad.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: V Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas

Publicació:

Nombre d'autors: 6            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 2672 - Universidad Pontificia de Comillas

Ciutat: Madrid            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions: Dates: 14 a 16 de novembre de 2013 Títol del congrés: Terapias Cognitivas: aportaciones y retos ante una sociedad cambiante. Universidad de Comillas, Madrid

Paraules Clau: 202265 - Trastornos de la conducta alimentaria / 201306 - Dinàmica familiar / 205656 - vínculo parental

Codi: 022449            Ordre: 005            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Olga Herrero; Núria Casanovas; Ariana Aulet; Luís Botella; Atonia María Gómez y Sergi Corbella

Títol: Psicoterapia de grupo con mujeres con cáncer de mama: análisis cualitativo de la vivencia de las pacientes sobre las sesiones. Como parte del Simposio: Evaluación y tratamiento de mujeres con cáncer de mama.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: V Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas

Publicació:

Nombre d'autors: 6            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 2672 - Universidad Pontificia de Comillas

Ciutat: Madrid            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions: Dates: 14 a 16 de novembre de 2013 Títol del congrés: Terapias Cognitivas: aportaciones y retos ante una sociedad cambiante. Universidad de Comillas, Madrid

Paraules Clau: 000256 - Psicoterapia / 200112 - psicoteràpia de grup / 204768 - análisis cualitativo / 000911 - Cáncer de mama

Codi: 022450            Ordre: 006            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Olga Herrero; Sixte Abadia; Sergi Corbella; Jaume Bantulà

Títol: La Gestión del practicum de ciencias del deporte en la FPCEE Blanquerna (Universidad Ramón Llull): una visión integradora, profesionalizadora y académica

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: XII Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas en Empresas en la Formación Universitaria.

Publicació: (2013). La gestión del practicum de Ciencias del Deporte en la FPCEE Blanquerna (Universidad Ramón Llull): una visión integradora, profesionalizadora y académica. En Muñoz Carril, P.C.; Raposo-Rivas, M.; González Sanmamed, M.; Martínez-Figueira, M.E.; Zabalza-Cerdeiriña, M.; Pérez-Abellás, A. (Coord., 2013). Un Practicum para la formación integral de los estudiantes. Santiago de Compostela: Andavira (pp. 931-941). ISBN: 978-84-8408-719-9 - Dep. Legal: C 1221-2013.

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 3138 - Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo y Universidad da Coruña

Ciutat: Poio, Pontevedra (26-28 junio 2013            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions:

Paraules Clau: 000616 - Practicum / 205719 - Ciències de l'activitat Física i de l'Esport / 001641 - Educació

Codi: 020393            Ordre: 007            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L., Corbella, S. & Herrero, O.

Títol: Therapeutic Alliance and Outcome: Client Processes as Integrative Common Factors

Tipus de participació: Póster

Congrés: 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 3638 - Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI)

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions: 7 a 9 de juny de 2013

Paraules Clau: 204990 - Construcción Alianza Terapéutica / 205653 - investigación de proceso / 205654 - integración en psicoterapia

Codi: 022452            Ordre: 008            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O., López, C. & Botella, L.

Títol: An integrative approach to eating disorders in the context of the family system: family dynamics and parental link in patients diagnosed with eating disorders.

Tipus de participació: Póster

Congrés: 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 3638 - Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI)

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions: 7 a 9 de juny de 2013

Paraules Clau: 205655 - trastornos alimentarios / 201306 - Dinàmica familiar / 205656 - vínculo parental

Codi: 022453            Ordre: 009            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L.; Corbella, S.

Títol: Therapeutic Alliance and Outcome: Client Processes as Integrative Common Factors

Tipus de participació: Póster

Congrés: 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 020209            Ordre: 010            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Casanovas, N., Herrero, O., Rodríguez, E. & Villar, H.

Títol: Women living with metastatic breast cancer: understanding their experience and management in illness

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration

Publicació:

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 3638 - Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI)

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions: 7 a 9 de juny de 2013

Paraules Clau: 000911 - Cáncer de mama / 000693 - Fenomenología / 203251 - investigacion cualitativa / 205652 - chronic illness

Codi: 022455            Ordre: 011            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Belles, L., Botella, L. y Herrero, O.

Títol: Intervención cognitivo-constructivista: la perspectiva del cliente.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: IV Congreso nacional de psicoterapias cognitivas

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 2940 - Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2010

Observacions: CONGRÉS ORGANITZAT PER L'ASSOCIACIÓN ESPANYOLA DE PSICOTERÀPIAS COGNITIVES I LA FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I DE L'ESPORT BLANQUERNA (URL)

Paraules Clau:

Codi: 015592            Ordre: 014            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: IV Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO). Participació en el Comitè Científic

Títol: IV Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO). “La intersubjetividad en psicoterapia, retos para la intervención”. Participació en el Comitè Científic. 21 a 23 de octubre de 2010.

Tipus de participació: Sense especificar

Congrés:

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 3468 - Associació

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2010

Observacions:

Paraules Clau: 204953 - psicoterapia cognitiva

Codi: 022458            Ordre: 015            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Da Silva, R.; Botella, L.; Amaral, K.; Jansen, K.; de Avila Quevedo, L.; Matos de Souza, L.; Herrero, O.

Títol: Psychological interventions in post-partum depression: randomized controlled trial.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 40ths International Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR)

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Santiago de Chile            País:: XILE            Any: 2009

Observacions: 01/2009

Paraules Clau:

Codi: 022460            Ordre: 016            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O. & Botella, L.

Títol: Traumatic memory and psychotherapeutic reconstruction.

Tipus de participació: Taula rodona

Congrés: 39th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2008

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015576            Ordre: 017            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O & Botella, L.

Títol: Relational reconstruction and the psychotherapy of trauma.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 39th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2008

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015577            Ordre: 018            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: 39th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Títol: 39th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Tipus de participació: Participació comitè organitzador

Congrés: 39th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2008

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015578            Ordre: 019            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O. y Gómez, A.M.

Títol: Reflexiones entorno al camino que marca Bolonia en las prácticas en la formación universitaria.

Tipus de participació: Ponència

Congrés: IX Symposium Internacional sobre el Practicum y las Prácticas en empresas en la formación universitaria. Reunión promovida por Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU).

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Poio, Pontevedra.            País:: ESPANYA            Any: 2007

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015579            Ordre: 020            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O., Botella, L. & Bellés, L.

Títol: Unfinished business and traumatic grief: a qualitative analysis of a good outcome psychotherapy process.

Tipus de participació: Póster

Congrés: 38 Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Madison, WI, USA            País:: ESTATS UNITS D'AMÈRICA            Any: 2007

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015580            Ordre: 021            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L., Belles, L., Pinheiro, R.T., Herrero, O., Azevedo da Silva, R., Pinheiro, K.A.T., & Martí, A.

Títol: Process and outcome of constructivist and cognitive therapy for postpartum depression: a pilot study.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 38 Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Publicació:

Nombre d'autors: 7            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Madison, WI, USA            País:: ESTATS UNITS D'AMÈRICA            Any: 2007

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 022456            Ordre: 022            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L., Córdoba, N., Herrero, O., López, M., Pedro, N., & Bosch, J.

Títol: On Pain and Fear: The Construction of Identity in Narratives about Fibromyalgia and Agoraphobia.

Tipus de participació: Póster

Congrés: International Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Publicació:

Nombre d'autors: 6            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Edinburgh            País:: REGNE UNIT            Any: 2006

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015581            Ordre: 023            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O., Parra, C., & Botella, L.

Títol: The Discoursive Construction of Violence and Reconstruction Using Music as a Psychotherapeutic Technic: A Case Study.

Tipus de participació: Póster

Congrés: International Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Edinburgh            País:: REGNE UNIT            Any: 2006

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015582            Ordre: 024            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O.; Parra, C.; Botella, L.

Títol: Intervención Psicoterapéutica con Música a una Mujer Maltratada: Un Estudio de Caso Único.

Tipus de participació: Póster

Congrés: IV Congreso de la AEIDTF. Violencia en la Familia: Modelos y Técnicas de Intervención. Organitzat per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna (URL), la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar, la Fundació Vidal i Barraquer, la Sociedad Espanyola de Psicoanàlisis i la Societat Catalana de Teràpia Familiar.

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 3663 - Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2006

Observacions:

Paraules Clau: 203487 - Maltractament al sexe femení. / 200980 - Musicoteràpia

Codi: 015583            Ordre: 025            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O.; Botella, L.

Títol: Grieving Processes in Psychotherapy: Semantic Construction of a Traumatic Event and its Reconstruction.

Tipus de participació: Póster

Congrés: International Conference of the Society for Psychotherapy Research.

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 2938 - Society for Psychotherapy Research

Ciutat: Montreal            País:: CANADÀ            Any: 2005

Observacions:

Paraules Clau: 200137 - Dol / 206507 - Atencio al Dol / 002784 - Procés i resultat de la psicoteràpia

Codi: 001472            Ordre: 026            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O.; Roda, A.; Pedro, N.; Botella, L.

Títol: Therapeutic Alliance in Good Outcome and Poor Outcome Psychotherapy Sessions: Pragmatic and Rhetorical Devices.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: International Conference of the Society for Psychotherapy Research.

Publicació:

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 2938 - Society for Psychotherapy Research

Ciutat: Montreal            País:: CANADÀ            Any: 2005

Observacions:

Paraules Clau: 204990 - Construcción Alianza Terapéutica

Codi: 001473            Ordre: 027            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O.; Botella, L.

Títol: Semantic Construction of Grieving Processes in Psychotherapy.

Tipus de participació: Póster

Congrés: 5th International Congress of Cognitive Psychotherapy.

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 04976 - International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP)

Ciutat: Göteborg            País:: SUÈCIA            Any: 2005

Observacions:

Paraules Clau: 200137 - Dol / 201586 - Procés del dol / 206507 - Atencio al Dol / 002784 - Procés i resultat de la psicoteràpia

Codi: 001886            Ordre: 028            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O.; Roda, A.; Botella, L.

Títol: Therapeutic Alliance in Good Outcome and Poor Outcome Psychotherapy Sessions: Pragmatic and Rhetorical Devices.

Tipus de participació: Póster

Congrés: 5th International Congress of Cognitive Psychotherapy.

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 04976 - International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP)

Ciutat: Göteborg            País:: SUÈCIA            Any: 2005

Observacions:

Paraules Clau: 002784 - Procés i resultat de la psicoteràpia

Codi: 001887            Ordre: 029            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L.; Corbella, S.; Gómez, A.M.; Herrero, O.; Pacheco, M.

Títol: Towards a Taxonomy of Irregulatities in the Psychotherapeutic Process.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 35th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research.

Publicació:

Nombre d'autors: 5            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 2938 - Society for Psychotherapy Research

Ciutat: Rome            País:: ITÀLIA            Any: 2004

Observacions:

Paraules Clau: 002784 - Procés i resultat de la psicoteràpia

Codi: 001479            Ordre: 030            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O.

Títol: Recursos pragmáticos y retóricos que contribuyen al cambio en los procesos de duelo. Participación en el Simposium coordinado por Luis Botella y titulado: Constructivismo relacional y psicoterapia.

Tipus de participació: Taula rodona

Congrés: I Congreso Nacional de Psicoterapias Cognitivas.

Publicació:

Nombre d'autors: 1            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Madrid            País:: ESPANYA            Any: 2004

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015586            Ordre: 031            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O., Botella, L., & Neimeyer, R.A.

Títol: From the Absence of Meaning to the Meaning of Absence: The Discursive Construction of Grieving Processes in a Psychotherapy Case.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 35th Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR).

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Roma            País:: ITÀLIA            Any: 2004

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015587            Ordre: 032            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O.; Botella, L.; Neimeyer, R.A.

Títol: Pragmatic and Rhetorical Devices Contributing to Change in Grieving Processes.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 11th Biennial Conference of the North American Personal Construct Network.

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 04979 - North American Personal Construct Network

Ciutat: Memphis            País:: ESTATS UNITS D'AMÈRICA            Any: 2004

Observacions:

Paraules Clau: 200137 - Dol

Codi: 001484            Ordre: 033            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Riera, J., Botella, L., Pacheco, M., Herrero, O., Gómez, A.M., & Corbella, S.

Títol: Another brick in the wall? Reauthoring the story of a teacher complaining of 'job burnout' by means of narrative therapy.

Tipus de participació: Póster

Congrés: 5th International Narrative Therapy and Community Work Conference.

Publicació:

Nombre d'autors: 6            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Liverpool            País:: ANGLATERRA            Any: 2003

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 001491            Ordre: 034            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O. y Botella, L.

Títol: Los procesos psicológicos humanos y los acontecimientos críticos.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: II Jornadas de Oncología Peralada.

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Girona            País:: ESPANYA            Any: 2003

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015589            Ordre: 035            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L. y Herrero, O.

Títol: Constructivismo, construccionismo y narrativa.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: Jornadas de Actualización en Psicoterapia Constructivista organitzades per la Escuela de Salud Mental de la Asociación Madrileña de Salud Mental, Madrid.

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Madrid            País:: ESPANYA            Any: 2003

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015590            Ordre: 036            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O., Botella, L., Jiménez, B., & Poch, G.

Títol: Clients’ voices about meaningful and not meaningful events in psychotherapy groups: A grounded theory analysis.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 6th Congress of the European Personal Construct Association.

Publicació:

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Florence            País:: ITÀLIA            Any: 2002

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 001501            Ordre: 037            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O., Botella, L., Jiménez, B., & Poch, G.

Títol: Client’s voices about meaningful and not meaningful events in psychotherapy groups: A grounded theory analysis.

Tipus de participació: Póster

Congrés: Eigth Annual Counselling Research Conference, organitzat per la British Association for Counselling and Psychotherapy in association with The Royal College of Nursing, Counselling Service.

Publicació:

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: London, England.            País:: ANGLATERRA            Any: 2002

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 015591            Ordre: 038            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: 6th European Personal Construct Association (EPCA)

Títol: 6th European Personal Construct Association (EPCA)

Tipus de participació: Participació comitè organitzador

Congrés: 6th European Personal Construct Association (EPCA)

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 2266 - European Personal Construct Association

Ciutat: Florència            País:: ITÀLIA            Any: 2002

Observacions:

Paraules Clau: 201374 - constructes personals

Codi: 022459            Ordre: 039            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O., Botella, L., Jiménez, B., & Poch, G.

Títol: Client’s voices about meaningful and not meaningful events in psychotherapy groups: A grounded theory analysis.

Tipus de participació: Póster

Congrés: 32nd Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research.

Publicació:

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Montevideo            País:: URUGUAI            Any: 2001

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 001510            Ordre: 040            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L., Pacheco, M., Herrero, O., & Corbella, S.

Títol: The unfolding of client’s narrative reflexivity through therapeutic dialogue in process-experiential therapy: A qualitative case study.

Tipus de participació: Taula rodona

Congrés: 31st Annual Meeting of the Society for Psychotherapy Research.

Publicació:

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Chicago            País:: ESTATS UNITS D'AMÈRICA            Any: 2000

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 001516            Ordre: 041            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O. Jiménez, B., Poch, G., & Botella, L.

Títol: Helpful and unhelpful events in constructivist/narrative psychotherapy groups with breast cancer patients.

Tipus de participació: Póster

Congrés: 7th International Congress on Constructivism in Psychotherapy.

Publicació:

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Geneva            País:: SUÏSSA            Any: 2000

Observacions: POSTER AWARD. PREMI AL MILLOR PÓSTER DEL CONGRÉS.

Paraules Clau:

Codi: 001519            Ordre: 042            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O., & Botella, L.

Títol: Computer assisted narrative analysis: A case study of a self-narrative about loss and grieving.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: XIII International Congress on Personal Construct Psychology.

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Berlin            País:: ALEMANYA            Any: 1999

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 001523            Ordre: 043            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L., & Herrero, O.

Títol: Qualitative analysis of a post-traumatic narrative: Towards a narrative/constructivist approach to reconstruction following loss and grieving.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: VI International Congress on Constructivism in Psychotherapy.

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Siena            País:: ITÀLIA            Any: 1998

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 001526            Ordre: 044            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L., Figueras, S., Herrero, O., Pacheco, M., Aranda, A.M., & Córdoba, N.

Títol: A constructivist approach to qualitative analysis of self-narratives: Implications for psychotherapy.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: VI International Congress on Constructivism in Psychotherapy.

Publicació:

Nombre d'autors: 6            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Siena            País:: ITÀLIA            Any: 1998

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 001527            Ordre: 045            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O., y Botella, L.

Títol: Una aproximación constructivista/narrativa de la pérdida y el duelo como forma de combinar técnicas terapéuticas.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: XIV Congreso Internacional de la Society for the Exploration of Psychotherapy

Publicació:

Nombre d'autors: 2            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Madrid            País:: ESPANYA            Any: 1998

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 001532            Ordre: 046            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Olga Herrero

Títol: Una aproximación constructivista/narrativa a la pérdida y al duelo como forma de combinar técnicas terapéuticas.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: XIV Conferencia Internacional de la Sociedad para la Exploración de la Integración en Psicoterapia S.E.P.I. XVI. Madrid, 2,3,4 y de julio de 1998.

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Madrid            País:: ESPANYA            Any: 1998

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 022457            Ordre: 047            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, L., Figueras, S., Herrero, O., & Pacheco, M.

Títol: Qualitative analysis of sef-narratives: A constructivist approach to the storied nature of identity.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: XII International Congress on Personal Construct Psychology.

Publicació:

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Seattle            País:: ESTATS UNITS D'AMÈRICA            Any: 1997

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 001538            Ordre: 048            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Olga Herrero; Sixte Abadia; Sergi Corbella; Jaume Bantulà

Títol: La Gestión del practicum de ciencias del deporte en la FPCEE Blanquerna (Universidad Ramón Llull): una visión integradora, profesionalizadora y académica

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: XII Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas en Empresas en la Formación Universitaria.

Publicació: (2013). La gestión del practicum de Ciencias del Deporte en la FPCEE Blanquerna (Universidad Ramón Llull): una visión integradora, profesionalizadora y académica. En Muñoz Carril, P.C.; Raposo-Rivas, M.; González Sanmamed, M.; Martínez-Figueira, M.E.; Zabalza-Cerdeiriña, M.; Pérez-Abellás, A. (Coord., 2013). Un Practicum para la formación integral de los estudiantes. Santiago de Compostela: Andavira (pp. 931-941). ISBN: 978-84-8408-719-9 - Dep. Legal: C 1221-2013.

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 3138 - Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo y Universidad da Coruña

Ciutat: Poio, Pontevedra (26-28 junio 2013            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions:

Paraules Clau: 000616 - Practicum / 205719 - Ciències de l'activitat Física i de l'Esport / 001641 - Educació

Codi: 020393            Ordre: 049            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Gómez, A. M.; Pacheco, M.; Herrero, O.; Botella, L. y Corbella, S.

Títol: The development of cognitive complexity during psychotherapeutic process: a comparative study between psychotic and non- psychotic patients.

Tipus de participació: Póster

Congrés: SPR- Society for Psychotherapy Research

Publicació:

Nombre d'autors: 5            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Copenhagen, Denmark            País:: DINAMARCA            Any: 2014

Observacions:

Paraules Clau: 001935 - Complejidad cognitiva / 000256 - Psicoterapia

Codi: 022461            Ordre: 050            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Ochoa, C., Herrero, O., Casanovas, N., Ahuir, M. y Pérez, M.

Títol: El uso 'positivo' de internet en supervivientes de cáncer de mama: información, apoyo y confianza.

Tipus de participació: Póster

Congrés: II Congreso Nacional de Psicología Positiva

Publicació:

Nombre d'autors: 5            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 3365 - Sociedad Española de Psicología Positiva

Ciutat: Castellón            País:: ESPANYA            Any: 2014

Observacions: 8 a 10 de mayo de 2014 Organizado por la Sociedad Española de Psicología Positiva (SEPP) en colaboración con el equipo Work and Organizational Network (WONT) de la Universitat Jaume I de Castellón y la Fundación Universitat Jaume I-Empresa.

Paraules Clau: 000911 - Cáncer de mama / 203251 - investigacion cualitativa

Codi: 022462            Ordre: 051            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Tary Gómez; Pacheco, M. y Herrero, O.

Títol: The development of cognitive complexity during the psychotherapeutic process: A comparative study between psychotic and non-psychotic patients.

Tipus de participació: Ponència

Congrés: II Congreso Nacional de Psicoterapia FEAP

Publicació:

Nombre d'autors:            Caràcter: Nacional

Entitat organitzadora: 4948 - Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas

Ciutat:            País:: ESPANYA            Any: 2014

Observacions:

Paraules Clau:

Codi: 025330            Ordre: 052            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Herrero, O.; Rodríguez, E.; Gómez, T.; Corbella, S.; Botella, L.

Títol: Integrative Psychotherapists working with groups of women with breast cancer: what works and doesn't work in terms of clients.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 2013 Meeting of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration

Publicació:

Nombre d'autors: 5            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 3638 - Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI)

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2013

Observacions: 7 a 9 de juny de 2013

Paraules Clau: 000911 - Cáncer de mama / 000693 - Fenomenología / 203251 - investigacion cualitativa / 205652 - chronic illness / 204501 - Psicoterapia de grupo

Codi: 025393            Ordre: 053            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Botella, Ll., Herrero, O., Vall, B. i Corbella, S.

Títol: Making sense of immigration processess: overcoming narrative disruption.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: 4th Europe Conference of Narrative Therapy and Community Work. V Encuentro de la Asociación Española de Terapia Narrativa (AETEN). 'Co-constructing bridges of meaning'.

Publicació:

Nombre d'autors: 4            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora:

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2016

Observacions:

Paraules Clau: 202171 - proceso de duelo / 000146 - Significado

Codi: 027497            Ordre: 054            Ordre Rellevància:

 

 

Autors: Ribas, E., Putin, R. i Herrero, O.

Títol: Factor de estrés y ansiedad sobre la pareja estèril. 17 i 18 de març 2017

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: V Simposium de Ginecología, Obstetricia y reproducción. Tema: Lo que debes saber y lo que puedes hacer

Publicació:

Nombre d'autors: 3            Caràcter: Internacional

Entitat organitzadora: 2117 - Colegio Oficial de Medicos de Barcelona

Ciutat: Barcelona            País:: ESPANYA            Any: 2017

Observacions: Actividad con número de registro 09/018023-MD ha sido acreditada por el Consell Català de Formació Continuda de les Professions Sanitàries y la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, con 1,3 créditos.

Paraules Clau:

Codi: 002143            Ordre: 055            Ordre Rellevància:

 


 

 

 

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
26/01/2004Doctorat en psicologiaUniversitat Ramon Llull
25/03/1999Màster en Investigació PsicològicaUniversitat Ramon Llull
11/07/1996Llicenciatura de Psicologia Universitat Ramon Llull
11/07/1996Licenciatura de PsicologiaUniversitat Ramon Llull

Carregant dades ...