Gutierrez Vilahu, Lourdes
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

 Experiència professional com a fisioterapeuta exercent:

- 1992-2000: Centre Tècnic de Rehabilitació. Barcelona.

- 1995-2000: Centre de Salut del Músic, MEDICART. Barcelona. 

- 1995-2000: Centre de les arts escèniques, (MAE). Barcelona

- 1992-1995: Hospital de Barcelona.

Experiència professional en l’àmbit de la docència en fisioteràpia:

-2014-2017: Coordinació del tercer curs del grau en Fisioteràpia, FCS Blanquerna. URL

- 2017: Coordinació de les Simulacions Clíniques del grau en Fisioteràpia, FCS Blanquerna. URL

- 2017: Coordinació de les Practiques Externes 1, 2 i 3 de tercer curs del grau en Fisioteràpia, FCS Blanquerna. URL

- 2014-2017: Coordinació del tercer curs del grau en Fisioteràpia, FCS Blanquerna. URL

- 1998-2018: Professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. URL

- 2001-2003: Professora de la Escola Universitària del Bages en el postgrau de medecina de les arts escèniques

- 1995-2000: Centre de Salut de la Columna Vertebral. Barcelona.

- 1995-2000: Associació de Mestres Rosa Sensat.

- 1995-2000: Programa Pilot de prevenció del mal d'esquena al docent. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

- 1995-98: Institut Superior de Formació y Estudis de la Salut, ISFYES.

- 1995-98: Institut de Tècniques Aplicades a la Salut i a la Estètica, ITASE. 

Publicacions a congressos:

-Gutiérrez-Vilahú L.,Massó-Ortigosa N., Guerra-Balic M. Análisis de los parametros de equilibrio y control motor en jovenes con Síndrome de Down sometidos a un programa de actividad física. Comunicació oral: IX Congreso internacional sobre la enseñanza de la educación física y el deporte FEADEF.Úbeda, 2011. Publicat:” www.Altorendimiento.com. Comunicació científica n.75.”

-Gutiérrez-Vilahú L.,Massó-Ortigosa N., Costa-Tutusaus L.,Guerra-Balic M. Validación de un método de evaluación de la huella plantar mediante el programa photoshop CS5. Comunicación oral: XIV Congreso de la Federación Española de Medicina del Deporte FEMEDE. Santander, 2012. Publicat:” REVISTA ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE: Lesiones deportivas: Diagnóstico, prevención y tratamiento I Volumen XXIX (5) - Núm. 151 Septiembre - Octubre 2012 , pág.868.”

-Gutiérrez-Vilahú L.,Massó-Ortigosa N., Costa-Tutusaus L.,Guerra-Balic M. Comparative study of footprints in young people with Down Syndrome. Poster: 18th Annual Congress oh the European College of Sport Sciences ECSS. Barcelona, 2013. Publicat: “European College of Sport Science: Book of Abstracts of the18th Annual Congress oh the European College of Sport Sciences-26th-29th june 2013, Barcelona. Spain. Edited by Balagué, N., Torrents, C., Vilanova, A., Cadefau, J., Tarragó, R., Tsolakidis, E. PP-PM01 Adapted Physical Activity (AP)1, p.225. ISBN 978-84-695-7786-8”

-Massó-Ortigosa N., Gutiérrez-Vilahú L.,Rey-Abella F., Costa-Tutusaus L.,Casals-Gutiérrez S. Analysis of  variations  in centre of pressure in standing position in Down Syndrome after a dance training program”. Poster: 18th Annual Congress oh the European College of Sport Sciences ECSS. Barcelona, 2013. Publicat: “European College of Sport Science: Book of Abstracts of the18th Annual Congress oh the European College of Sport Sciences-26th-29th june 2013, Barcelona. Spain. Edited by Balagué, N., Torrents, C., Vilanova, A., Cadefau, J., Tarragó, R., Tsolakidis, E. PP-PM02 Adapted Physical Activity (AP)2, p.395. ISBN 978-84-695-7786-8”

-Gutiérrez-Vilahú L.,Massó-Ortigosa N., Costa-Tutusaus L.,Guerra-Balic M. Reliability and validation of photoshop CS5 for footprint analysis in young people with Down Syndrome. Poster: 19th International Symposium of Adapted Physical Activity ISAPA. Istanbul, 2013. Publicat:” Hacettepe Journal of Sport Sciences (HJSS). POS-144 Sports and Disability.

-Massó-Ortigosa N., Gutiérrez-Vilahú L.,Rey-Abella F., Costa-Tutusaus L., Guerra-Balic M. Analysis of centre of pressure in standing position in young subjects with Down Syndrome. Poster: 19th International Symposium of Adapted Physical Activity ISAPA. Istanbul, 2013 Publicat:” Hacettepe Journal of Sport Sciences (HJSS). POA-174 Motor Behavior & Learning and Disability.

Publicacions a revistes:

-Massó-Ortigosa N., Gutiérrez-Vilahú L.,Rey-Abella F., Costa-Tutusaus L., Guerra-Balic M. Analysis of centre of pressure in standing position in young subjects with down syndrome. Hacettepe Journal of Sport Sciences 2013; Indexada a ULAKBIM Social and Human Sciences Database

-Gutiérrez-Vilahú L.,Massó-Ortigosa N., Costa-Tutusaus L.,Guerra-Balic M. Reliability and validity of the footprint assessment method using photoshop CS5 software. Journal of the American Podiatric Medical Association 2015, 105 (3), 5-8.

-Gutiérrez-Vilahú L., Massó-Ortigosa N., Rey-Abella F., Costa-Tutusaus L., Guerra-Balic M. Reliability and validity of the footprint assessment method using photoshop cs5 software in young people with Down syndrome. Journal of the American Podiatric Medical Association 2016, 106 (3), 207-213. doi:10.7547/15-012

-Gutiérrez-Vilahú L., Massó-Ortigosa N., Rey-Abella F., Costa-Tutusaus L., Guerra-Balic M. Comparative study of plantar footprints in younth with Down syndrome. Rev Med Int Sind Down 2015; 19(3):36-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.sd.2015.05.003 ISBN: 1138-2074

-Gutiérrez-Vilahú L., Massó-Ortigosa N., Costa-Tutusaus L., Guerra-Balic M.,  Rey-Abella F. Effects of a dance program on static balance on a platform in Young adults with Down syndrome. Adapted Physical Activity Quarterly 2016;(33):233-252. http://dx.doi.org/10.1123/APAQ.2015-0048 © 2016 Human Kinetics, Inc.

-Massó-Ortigosa N., Gutiérrez-Vilahú L, Costa-Tutusaus L., Oviedo Guillermo R., Rey-Abella F. Electromyographic analysis of ankle muscles in young adults with Down syndrome before and after the implementation of a physical activity programme based on dance. Apunts Med Esport. 2018;53(198):63-73. https://doi.org/10.1016/j.apunts.2017.11.002

PUBLICACIONS LLIBRE

Gutiérrez-Vilahú L., Farmacología general del sistema nervioso Autónomo. A: Duran Hortolà M., Mestres Miralles C.,Nogues LLort MR. Fundamentos de Farmacología para Fisioterapeutas. Barcelona: Editorial Medica Panamericana EAN 9788498359411; 2017. p. 91-110.

Becas:

-Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección General de Investigación y Gestión Plan Nacional I D I. Grant DEP2012-38984. Título del proyecto: Análisis de parámetros de control postural en jóvenes con Síndrome de Down.  Valoración de posibles cambios tras  la aplicación de un programa de danza.

-URL, Facultad de Ciencias de la Salud. Proyecto Tractor de los fondos de investigación del periodo 2015-2016. URL-Trac-016. Título del proyecto: Análisis comparativa de los parámetros neurofisiológicos y biomecánicos del control postural en bipedestación de adultos con síndrome de Down bailarines profesionales respecto a sedentarios sanos. 

Experiència internacional

Premis

- Tesi doctoral: títol "Anàlisi del contacte plantar i l'equilibri en bipedestació estàtica en joves amb la síndrome de Down sotmesos a un programa d'activitat física basat en la dansa" ha sigut finalista de la convocatòria de la vuitena edició del premi Cum Laude 2017 que convoca l'Institut MónJuïc, amb la col·laboració de la Xarxa Vives i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

2017: Coordinació de les Simulacions Clíniques del grau en Fisioteràpia, FCS Blanquerna. URL

- 2017: Coordinació de les Practiques Externes 1, 2 i 3 de tercer curs del grau en Fisioteràpia, FCS Blanquerna. URL

- 2014-2017: Coordinació del tercer curs del grau en Fisioteràpia, FCS Blanquerna. URL

 

Altres mèrits

Untitled

 - Membre del Comitè Organitzador del "II i III Saló de Prevenció del Mal d'Esquena". Barcelona, octubre de 1993,1998.

- Membre de l' equip d’avaluació de riscos laborals per a l' Hospital de Barcelona, SCIAS. 1996.

- Membre de l' equip tècnic a l' avaluació de riscos laborals per a Mútua Cyclops. 1997.      

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
22/01/2016Doctorat en ciències de l'activitat física i de l'esportUniversitat Ramon Llull
05/07/2009Diploma d'Estudis avançats en filosofia i Estudis HumanísticsUniversitat Ramon Llull
13/07/2007HumanitatsUniversitat Ramon Llull
08/10/1992FisioteràpiaUniversitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...