González Gálvez, Pilar
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Doctora en Documentació per la Universitat de Barcelona, amb la tesi titulada: "Xarxes socials com instrument analític de suport a les funcions d'intel·ligència de les organitzacions. Estudi de cas en les direccions d'infermeria".

Professora de cerca d'informació en ciències de la salut des de 2010, d'estudiants de grau i post grau d'Infermeria i Fisioteràpia a Blanquerna,  Universitat Ramón Llull.

Professora d'infermeria clínica de l'adult  des de 2012 d'estudiants del grau en Infermeria. Tutora de Treballs de Fi de Grau i de pràctiques clíniques a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (URL).

Professora d'anatomia i fisiologia, d'estudiantes del grau en Infermeria durant els anys 2016-2018. Coordinadora del primer curs del grau (ESIM-UPF). 

Sóc infermera des de 1984 (UB) i he treballat  com infermera d'Anestèsia i Reanimació durant 34 anys a la Fundació Puigvert de Barcelona.

Llicenciada en documentació i especialista en elaboració i gestió de projectes d'informació (UOC).

Des de 2010 vaig combinar l'assistència i la docència i des de l'any 2015 he desenvolupat la meva carrera professional únicament en l'àmbit docent.

Formo part de la junta directiva i de la comissió de formació de la Societat Catalana de Salut Digital, des de la treballem per tal de fomentar les competències digitals en diferents àmbits professionals de salut. 

Membre del grup de recerca GHenderS- Global Health, Gender and Society, de la URL. 

 

Producció científica

Articles de revista

 • Factors facilitadors per a les practiques de Gestió del Coneixement i Intel·ligència Competitiva. Quaderns d’Intel·ligència Competitiva, Vigilància Estratègica, Científica i Tecnològica. 2 - 1, pp. 45 - 59. Societat Catalana per a la Recerca en Intel·ligència Competitiva, 2009.
 • Redes sociales como fuente de capital social: una reflexión sobre la utilidad de los vínculos débiles. Revista Ibérica de Tecnologías y Sistemas de Información. 3, pp. 13 - 23. AISTI, 2009.
 • Redes sociales para la inteligencia competitiva. Propuesta de un índice sintético. El Profesional de la Información. 20 - 5, pp. 527 - 532. 2011.
 • Nuestras direcciones de enfermería ¿están preparadas para el momento actual?. Tesela. 14, Fundación Index, 2013.
 • La guia de seguimiento del Practicum en enfermería, una estratègia de calidad. Opción. 31 - 3, pp. 341 - 361. Universidad de Zulia, 2015.
 • Reptes ètics de les aplicacions per a dispositius mòbils en l’atenció infermera. Ars Brevis. 21, pp. 161 - 184. Càtedra Ramón Llull, 2015.

Monografies

 • Xarxes socials com a suport a les funcions d’intel·ligència.ISBN: 978-3-659-06957-4. Editorial Acadèmica Española, 2013
 • Búsqueda bibliográfica. Máster Semipresencial en Enfermería de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor. 978-84-606-7467-2. Universitat de Barcelona, 2014.
 • Pilar González Gálvez. Búsqueda bibliográfica. Máster en Enfermería Quirúrgica. 978-84-606-7468-9. Universitat de Barcelona, 2014
 • Búsqueda bibliográfica. Máster en enfermería de Urgencias Hospitalarias. Universitat de Barcelona, 2014
 • El plan de Prácticum en enfermería. Elementos operativos y orientadores en el aprendizaje. Trabajos docentes para una Universidad de calidad. pp. 239 - 251. McGrawHill, 2016.

Congressos

 • Modelo de Wilson de la conducta informativa, adaptado a las prácticas de intel·ligència competitiva. FESABID: Santiago de Compostela. Maig 2006
 • Millor comunicació, equips més eficients. Congrés de la Societat Catalana d'Anestesia, Reanimació i tractament del dolor. Barcelona: Nov 2012.
 • Development of Web-based application to improve quality of live in IBD patients. 10th Congress of ECCO. Barcelona: Feb. 2014
 • Utilidad de una aplicación web para la mejora de la calidad de vida de los pacientes con EII. XXII Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería de Patologia Digestiva. Madrid, 2015.
 • La guia de segimiento del Practicum en enfermería, una estratègia de calidad. CUICIID: Madrid, Oct. 2015. Universidad Complutense de Madrid.
 • Consenso en la formación enfermera sobre los factores contextuales relevantes en la práctica asistencial. Congreso iberoamericano de investigación cualitativa en salud Barcelona, Set. 2016. Universitat de Barcelona.
 • Seguimiento de las prácticas con la plataforma Professor Tracking Practices. 3r Congreso Internacional CORUBRIC16, Tecnologias para la evaluación del prácticum y las practicas externas en contextos mltidisciplinares. Málaga, Oct. 2016
 • Gamificación como metodología de evaluación para los estudiantes del Grado en Enfermería. I Congreso Internacional de la Conferencia de Decanos de Enfermería. Granada, Oct. 2017.
 • El uso de infogramas en la formación de estudiantes de enfermería. Congreso Internacional de Enfermería Ciudad de celebración: Barcelona, Mayo 2017.

 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Directora del Grau en Infermeria a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramón Llull des de 2019. 

Coordinadora del primer curs del Grau en Infermeria. Blanquerna. Universitat Ramón Llull. 2018-19.

Coordinadora de primer curs del Grau en Infermeria. Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF. 2016-2018

Coordinadora de mobilitat. Escola Superior d'Infermeria del Mar-UPF. 2016-2018

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
13/04/2012Doctora en DocumentacióUniversitat De Barcelona
01/12/2007Especialista en planificació de serveis i projectes d'informacióUniversitat Oberta De Catalunya
03/10/2007Diploma d'Estudis AvançatsUniversitat De Barcelona
25/07/2005Llicenciada en DocumentacióUniversitat Oberta De Catalunya
15/11/1984Diplomatura en InfermeriaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...