González Davies, Maria
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Professora d'Educació Primària i Secundària Professora d'Anglès com a Llengua Estrangera i de Traducció, Escola d'Idiomes Moderns, Universitat de Barcelona Professora de Traducció (general, mèdica i literària), Facultat de Traducció, Universitat de Vic Professora al Programa de Doctorat, Facultat de Traducció, Universitat de Vic Professora de l'especialitat de Llengua Estrangera (anglès, Didàctica i Literatura), FPCEE Blanquerna, Universitat Ramon Llull Professora i Coordinadora del MA de Formació del Professorat de Secundària (Anglès).

 

Experiència internacional

 Membre el Comitè Editorial de diverses revistes indexades i no indexades: -The Interpreter and Translator Trainer - EURODL - Target - REDIT - Language Learning - Aloma   Directora del "Certificate in Collaborative Translation Training" International Visiting Academic, U. Auckland, Nova Zelanda Directora i membre de tribunals de tesis doctorals internacionals Plenàries i ponencies a congressos nacionals i internacional  

Premis

Premi Extraordinari de Llicenciatura (Filologia Anglogermànica), Universitat de Barcelona Premi Extraordinari de Doctorat (Filologia Anglogermànica), Universitat de Barcelona

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Coordinadora de la Secció de Llengües, English School, Barcelona Codirectora de la Secció d'Anglès, Escola d'Idiomes Moderns, Universitat de Barcelona Directora del Departament de Traducció, Universitat de Vic Codirectora del programa de Doctorat de la Facultat de Traducció, Universitat de Vic Coordinadora d'Educació Primària dels Estudis de Magisteri, FPCEE Blanquerna, URL Coordinadora de Llengües Estrangeres, FPCEE Blanquerna, URL Coordinadora de l'Especialitat d'Anglès del MA Universitari de Formació del Professorat de Secundària, FPCEE Blanquerna, URL

Altres mèrits

Untitled

Investigadora Principal del Grup de Recerca CILCEAL (Competència Interlingüística i Intercultural en l'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües Estrangeres)   Publicacions de llibres, capítols de llibre i articles a revistes indexades i no indexades.   3 publicacions seleccionades (llibres):   - Multiple Voices in the Translation Classroom. Activities, Tasks and Projects, John Benjamins, 2004 - Medical Translation Step by Step. Learning by Drafting, St. Jerome, 2007 (amb Vicent Montalt) - New Trends in Early Foreign Language Learning: the Age Factor, CLIL and Languages in Contact, Cambridge Scholars' Publishing, 2012

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
10/07/1983Filologia AnglogermànicaUniversitat De Barcelona
15/11/1979Professora d'EGBUniversitat Ramon Llull
Doctora en FilologiaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...