Grau Rafel, Marta
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

EXPERIÈNCIA LABORAL

2016-2017

Guionista:

- Aloma, adaptació cinematogràfica de la novel·la de Mercè Rodoreda. Tv-movie. Brutal Media. Direcció: Sílvia Quer.

-Unamuno, el profesor equivocado. Tv-movie. Diagonal TV. Co-escrita i dirigida per David Martín-Porras.

-Cançó de l’adéu, TV-movie (Galapagos Media-TVC). Direcció: Oriol Ferré.

 

Professora de guió:

- Máster Oficial en Cine y Televisión (Universitat Ramon Llull):

- Máster-class de Guió Avançat.

-  Tutora de projectes de desenvolupament de guió.

- Grau en comunicació audiovisual (Universitat Ramón Llull): 

-Teoria del guió. 

- Grau en comunicació audiovisual (Universitat Pompeu Fabra): 

- Taller fi de grau de guió. 

- Taller de guió de Ficció Cinematogràfica. 

 

Publicacions: 

La mente narradora, neurociencia y guiones del siglo XXI (Laertes, 2017).

 

Analista de guió per a televisons estatals i productores independents.

 

2009-2015 

Guionista:

- Co-guionista de la mini-sèrie televisiva Tornarem. Brutal Media/TVC/TVE. Dirigida per Felip Solé. 

- Co-guionista de la tv-movie La verdad en la cara. Tv-movie. Ikiru films/Formato Producciones/TVG/TVC. Dirigida i co-escrita per Bregoán Riveiro. Estrena  TVC. 2012.

- Co-guionista 1714, el preu de la llibertat. (Prodigious/TVC). Adaptació de la novel·la 1714, d’Alfred Bosch. Co-guionista de Jaume Mateu Adrover. Dirigida per Silvia Quer. 

- Guionista de la tvmovie Los franceses de Cabrera. Mallerich Films (projecte amb ajuda MEDIA-Europa).

- Co-guionista de la tv-movie, junt a Joaquín Oristrell y Carles Mallol, 4000 mujeres, DiagonalTV. Dirigida per Joaquín Oristrell   

- Guionista Càncer de mama, un manual, llargmetratge (Messidor Films). Dirigida per Sílvia Quer.

- Guionista de la tvmovie Química a la cuina: Distinto Films. 

Analista de guió i script editor freelance per a Televisions Estatals, productores independents, programes de formació. 

Professora de guió:

- Professora adjunta (Universitat Pompeu Fabra): 

Taller fi de grau de guió. Grau en Comunicació Audiovisual: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.

Taller de guió de Ficció Cinematogràfica. Grau en Comunicació Audiovisual, cursos: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.

- Professora adjunta (Universitat Ramón Llull): Teoria del guió. Grau en Comunicació Audiovisual. Cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.

Publicacions: 

-Surt el sol i encara plou. Novel·la per adults. Edicions 62 (Empúries, 2013). 

-Nits de guàrdia (sota el nom de ploma Paula Roc). Novel·la juvenil. Edicions 62 (Fanbooks, 2013).

Traducció al castellà: Noches de guardia. (Destino, gener, 2013). 

Traducció al polonès (editorial Sine Qua Non. Juny 2014).

-Nits de guàrdia 2. Novel·la juvenil. (Fanbooks, juny, 2013). 

Traducció al castellà (Destino, juny, 2013).

 

2007 – 2008

Coordinadora de Continguts, analista i script editor Centre de Desenvolupament Audiovisual (ICEC, Generalitat de Catalunya) 

-Analista i/o coordinadora de desenvolupament de 200 projectes audiovisuals.   

-Assessora  de continguts del III MIDA (Mercado Iberoamericano de Derechos Audiovisuales).

-Coordinadora d’anàlisis de guió per a subvencions 2007 (ICEC).

2006 - 2007

Analista i executiva de desenvolupament  Centre de Desenvolupament Audiovisual (ICEC, Generalitat de Catalunya) 

-Analista de desenvolupament de 100 projectes audiovisuals.   

-Assessora de continguts del II MIDA (M. Iberoamericano de Derechos Audiovisuales).

-Coordinadora d’anàlisis de guió per a subvencions 2006 (ICEC).

2002-2005 

Analista de guió freelance.

-Anàlisi de llibres i la seva possible adaptació audiovisual dins la I edició MIDA.

-Anàlisi de guions com a analista externa del CDA (ICIC).

 

PONÈNCIES

-Octubre 2014: Master class sobre "La creación del personaje". Proimágenes Colombia.

-Desembre, 2008, desembre 2009, desembre 2010: Classe magistral sobre anàlisi de guió i desenvolupament audiovisual, Máster Oficial en Cine y Televisión, Universitat Ramon Llull. Director del programa: Fernando de Felipe.

-Maig 2008, maig 2009: Tutora i script editor tallers FIA. Co-organitzats entre RTVV y UIMP.

-Abril 2009: Classe magistral sobre anàlisi de guió i desenvolupament. ESCAC.

Experiència internacional

Untitled

 

2014:

-Evaluadora i seleccionadora de porjectes audiovisuals Proimágenes Colombia para el Desarrollo Audiovisual.

-Ponent Master Class para Proimágenes Colombia: "La construcción del personaje".

2008:

-Tutora de guió online Cineuropa.

2007:

- Tutora i ponent taller de desenvolupament de projectes Salonica Studio, 48ª edició del International Thessaloniki Film Festival.

2005:

Productora iprogramadora (Portugal) : Muestras y festivales de cine y artes escénica para Vo’Arte, productora de eventos culturales (departament de cinema). Lisboa / Viana do Castelo.

 

 

Premis

Untitled

 

Premi GOLD PANDA A MILLOR GUIÓ per "Tornarem". Festival Sichuan (2013).

Premi Gaudía millor llargmetratge televisiu de ficció per "Tornarem" (2013).

Premi ATV (Academia de la Televisión) per "Tornarem" a la millor mini-sèrie de ficció televisiva autonòmica (2013).

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
30/07/2016Doctorat en Comunicació SocialUniversitat Pompeu Fabra
30/09/2003Comunicació AudiovisualUniversitat Pompeu Fabra

Carregant dades ...