Godall Castell, Maria
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Activitat docent universitària: Des de l'any 2010 professora de la Facultat de Ciències de la Salut (FCS) Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Assignatures impartides dels Graus: Biologia al Grau en Infermeria i al de Fisioteràpia; Seminari Interdisciplinari al Grau d'Infermeria i al de Nutrició Humana i Dietètica. Postgraus: col·laboració en el mòdul de metodologia de la investigació de diversos postgraus. Des de l'any 1992 al 2009 professora de l’EU d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (posteriorment EU d’Infermeria,Fisioteràpia i Nutrició). Assignatures pregrau: diverses de l'àrea de la biologia i Seminari Interdisciplinari (Diplomatura d’Infermeria), Seminari Interdisciplinari (Diplomatura de Fisioteràpia) i Seminari I (Diplomatura de Nutrició). Postgraus: col·laboració en el mòdul de metodologia de la investigació de diversos postgraus i en el d'atenció al pacient amb problemes medicoquirúrgics a urgències del Postgrau d’Infermeria d'urgències. Des de l'any 1987 al 2006, professora col·laboradora de l’EUI Santa Madrona, adscrita a la Universitat de Barcelona (UB). Assignatures impartides: Bioquímica, Anàtomo-Fisiologia, i Estructura i Funció del Cos Humà. Anys 2000 i 2001, col·laboració amb l’EUI d’Andorra. Curs 1991/92. Professora associada de l’EUI de la Universitat de Barcelona (UB). Assignatura: Bioquímica.

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Des del curs 09-10 coordinadora de 1r curs del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut (FCS) Blanquerna de la URL. Des de l'any 2004 al 2009 Secretària Acadèmica de l'EU d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (URL). Curs 03-04: coordinadora de 1r curs d'Infermeria de l'EUIFN Blanquerna de la URL. Des de l'any 1997 al 2004 Responsable de l’àrea de Biociències de l’EUIFNBlanquerna (URL). Des de l'any 1994 al 1997 Cap del departament de Fonaments Científics de l’EUIFNBlanquerna (URL).

Altres mèrits

Professora Titular de la Universitat Ramon Llull Doctora acreditada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català.

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
11/06/2001Doctorat en PedagogiaUniversitat Ramon Llull
01/06/1977Ciències Biològiques Universitat Autònoma De Barcelona

Carregant dades ...