Gallifa Roca, Josep
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Actualitat

Des de 1995. Professor Catedràtic de la Universitat Ramon Llull a  Blanquerna en Psicologia i Educació.

Des del curs 06/07. Cap del Departament de Psicologia.

Des de febrer de 2012. Investigador principal del grup de recerca: Psicologia, Persona i Context. Aquest grup compta amb 20 investigadors sèniors.

Curs 94/95 al 19/20. Professor de l'assignatura "Psicologia del Pensament i del Llenguatge" a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Curs 09/10 al 19/20. Professor del mòdul "Bases Psicològiques del Comportament Humà". Assignatura: Bases de la Comunicació i Cognició Humanes.

Des de 1986. Realització de recerca en els àmbits de la Psicologia de la Persona, de l'Educació i de la Política Educativa i Universitària.

Des de 2017. Quatre sexenis de recerca avaluats positivament per la CNEAI- Ministerio de Educación y Ciencia

Experiència internacional

UntitledJuliol-Setembre 1990. Professor visitant de la Ohio University a la ciutat d'Athens (Ohio). Finançat per la Fundació Blanquerna.  

Juliol-Agost 1991. Professor  invitat  a  la  Case  Western  Reserve  University  de Cleveland (Ohio)

Juliol-Desembre 1993. Professor visitant del Department of Psychology de la Columbia University a New York per invitació de la Dra. Carol Dweck. Finançat per la Fundació Blanquerna.  

Setembre-Desembre 1998. Beca Eisenhower. Aquesta beca va suposar una part de formació i intercanvi en habilitats de lideratge i la representació del país en una sèrie de visites a persones clau dels USA en l’àmbit on es desenvolupa la beca. També suposa formar part d’una xarxa internacional.  La beca va suposar la visita a 100 personalitats de més de 40 institucions als Estats Units i la realització de l’estudi sobre “Educational and University Systems and Educational Policy in US” Financiació: Fundació Eisenhower de Filadèlfia.

Premis

UntitledJuny 1993. Placa com a “Primer Graduat” en la primera promoció de la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull concedida per la Fundació Blanquerna.  

1998. Beca Eisenhower. Beca concedida en motiu del programa España país singular 1998 per a realitzar una estada de tres mesos als Estats Units amb un programa personal de visites professionals i institucionals als USA. Àmbit: Política educativa i universitària.    

23 de Novembre del 2002. Membre Honorari de l’Associació Espanyola de Psicologia Analítica.  

26 de juny de 2004. Honorable Educador Iberoamericano. Títol atorgat pel Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, per la seva “importante contribución al desarrollo de la Educación y Filosofía Pedagógica en su país; y por su constante búsqueda de la Excelencia Educativa en Iberoamérica”.  

26 de juny de 2004. Medalla de Magíster en Gestión Educativa. Medalla honorífica “en mérito a su brillante labor, esmerada dedicación y aporte al desarrollo de la Calidad, conduciendo a su Institución por el camino de la Excelencia Educativa”.  

2005. Introducció del Dr. Josep Gallifa al “Leading Educators of the World”. Reconeixement per part del International Biographical Centre per “The efforts made by the said individual in the arena of International Education and Strategic Management”.  

2007. Introducció de Josep Gallifa al Dictionary of International Biografy 2007. Thirty Third Edition. International Biographical Center.  

2006. Medalla d'Or de la Universitat Ramon Llull, concedida per unanimitat dels membres del Patronat de la Universitat Ramon Llull.

2016. Certificat d’Honor i medalla de la FIEP (Federació Internacional d’Educació Física) per la seva valuosa contribució i labor en pro del desenvolupament  de l’Educació Física. Abril de 2016.

2016.  President de la Festa de l’ Arbre Fruiter i Homenatge a la Vellesa. Moià , 17 agost de 2016.

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

Càrrecs de direcció

Cursos 88/89 al 90/91.  Cap  d'estudis  de  l'Escola Universitària  Blanquerna  per  elecció  entre  el  professorat i nomenament per part del Cardenal Narcís Jubany.  Membre de l'equip de govern per raó del càrrec.

Curs 90/91. Degà  en  funcions  de la Facultat  de Psicologia  i Pedagogia Blanquerna de  la Universitat  Ramon Llull. Realització dels treballs  previs al funcionament  de la Facultat.

Curs 91/92 al 95/96. Primer Degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. (Fins el curs 1995/96 la denominació va ser Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna). Iniciador dels estudis de Psicopedagogia, Pedagogia, Psicologia i Logopèdia. La Facultat es va unificar el curs 95/96 amb l’Escola  de Mestres Blanquerna.

Curs 90/91 al 93/94. Creador i Coordinador del programa de doctorat en Investigació Psicopedagògica de la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Treballs previs el curs 90/91 i iniciat el curs 91/92. Va acreditar la seva qualitat l'ANECA el 2005.

Curs 90/91 al 03/04. Membre de l'Equip de Govern de la Fundació Blanquerna. Implicació en els estudis previs per l’inici de nous centres de la Fundació: Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia, Facultat de Ciències de la Comunicació, Escola Universitària de Relacions Laborals.

Des de 1991 a 1993.  Primer Secretari General de la Universitat Ramon Llull.  En aquest període es posà en funcionament l’estructuració acadèmica de la Universitat i s’encetaren les vies de relació amb les administracions que suposaven una novetat en ser la Universitat Ramon Llull la primera Universitat privada de l'estat.

Curs 94/95 al 05/06. (A partir de l'1 de juliol del 94) Vicerector/Secretari General de la Universitat Ramon Llull. (A partir de 1998 la denominació passa a ser Vicerector Acadèmic/Secretari General).

Curs 94/95 i 95/96. (A partir del 16 de març) Director de l'Escola Universitària de Mestres Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. En aquest període el centre es va unificar amb la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació.

Curs 95/96 i 96/97.  Iniciador i director del programa de doctorat de Blanquerna en Psicologia i Pedagogia a Santiago de Xile.  Aquest programa va comptar en les tres edicions amb uns 60 doctorands.

Curs 96/97 al 01. Primer Director de la Universitat d’Estiu Ramon Llull. Promotor i impulsor de la mateixa. Creador i primer director de la Universitat d'Estiu de la Cerdanya.

Curs 00/01 al 05/06. Rector en funcions de la Universitat Ramon Llull en diferents periodes en que el rector Miquel Gassiot o la rectora Ester Giménez-Salinas van delegar el càrrec.

Curs 01/02 al 05/06. Secretari del Consell Executiu de la Universitat Ramon Llull.

Curs 12/13 al 16/17. Degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Nomenament el 22/11/12 i presa de possessió l’1/2/13.

Curs 16/17 a 18/19. Encàrrec del Director General de Blanquerna de desenvolupar el punt del Pla Estratègic: “Reforçar l’Estil Educatiu propi”.

 

Responsabilitats de direcció, gestió o coordinació

Cursos 83/84  i  84/85.  Responsable de  Formació  de  Caps de la Sotsdemarcació de Manresa de Minyons Escoltes-Guies Sant Jordi de Catalunya.

Cursos  84/85, 85/86 i 86/87.  Director  de  l'Escola  Bruc d'Educadors en  el  Lleure  de  la  Fundació  Escola Permanent de Catalunya.  Creació i posada en funcionament  de  l'escola .

A partir del gener de 1986.  Director de la col·lecció "Paideia" d'edicions Raima,  que constà de diferents sèries de publicacions en  català  dirigides  a  diferents  àmbits  de l’Educació. 

Curs 87/88.  Director d'Urgell,  Escola d'Educadors en el Lleure de l’associació “Lleure i Cultura”, escola en  conveni amb la  Direcció  General  de  Joventut  de la Generalitat  de  Catalunya.

Curs 88/89 al 90/91.  Membre del Consell de  Pedagogia de l'Escola Pia de Catalunya.

Curs 96/97 al 18/19. Membre del Jurat del Premi Joan Profitós convocat per l’Escola Pia de Catalunya.

Cursos  88/89,  89/90,  90/91  i 91/92.  Membre  del  Consell de l'Escola  Cristiana de  Catalunya en  representació  dels Centres Universitaris de l'Església.

Curs 91/92 al 05/06. Membre de la sectorial de Secretaris Generals de la CRUE.

Curs 94/95 al 05/06. Membre de la Comisión Acadèmica Sectorial de Universidades Españolas (CASUE) de Vicerrectores Académicos y de Profesorado.

Curs 94/95 al 05/06. Membre de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE).

Curs 94/95 i 95/96. Membre delegat del Patronat de la Universitat Catalana d'Estiu.

Curs 94/95. Membre de l'equip creador del Consorci Barcelona Centre Universitari, entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i les universitats de Barcelona.

Curs 94/95 i 95/96. Membre de la Comissió de Normalització Lingüística a la Universitat  de la Generalitat de Catalunya.

Curs 94/95. Membre de la Comissió per l'estudi de la promoció de les Universitats de Catalunya del Comissionat d'Universitats i Recerca.

Curs 94/95. Membre de la Comissió de recerca de la URL.

Curs 94/95. Coordinador de la Comissió de Relacions Internacionals de la URL.

Curs 95/96. Vocal de la Comissió Permanent de l’Institut Joan Lluís Vives.

Curs 95/96 al 05/06. Membre del Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

Curs 95/96 al 05/06. Membre coordinador de la comissió de qualitat de la URL. Iniciador i coordinador de la política de qualitat de la Universitat Ramon Llull.

Curs 96/97. Organitzador de la Jornada “Calidad y Universidad” coorganitzada per les Universitats de Deusto, Pontificia Comillas, Salamanca, CEU-San Pablo, Navarra i Ramon Llull. Celebrada el 9 de maig de 1997 amb participants de 37 universitats espanyoles.

Curs 96/97. Coorganitzador de les jornades  “Seguretat a Europa: Diàlegs per al segle XXI”. Coorganitzades pel Consolat dels EEUU d’Amèrica, la Fundació  CIDOB i la Universitat Ramon Llull. Participació del Ministre de Defensa del Govern d’Espanya.

Curs 98/99 al 05/06.  Membre de la Comissió Permanent de l’Institut Joan Lluís Vives.

Curs 98/99 al 05/06. Membre de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya per elecció de la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull.

Curs 99/00.  Responsable de l’organització de la Inauguració del curs 00/01 en el que es va considerar inaugurat el sistema Universitari de Catalunya. 12 setembre de 2000.

Curs 00/01 al 05/06. Membre de l’Associació Catalana d’Educació Contínua Universitària (ACECU).

Curs 00/01.  Promotor i organitzador del 1r. Congrés de professors de la Universitat Ramon Llull 1 de febrer del 2001.

Curs 00/01.  Organitzador de la Jornada “Las Universidades Privadas y sin ánimo de lucro ante los retos del momento actual “ 27 d’abril del 2001.

Curs 00/01 i 01/02. Coordinació de la participació a la Liga Nacional de Debate Universitario. En l’edició del 00/01 l’equip de la Universitat Ramon Llull va ser Campió d’Espanya.

Curs 02/03 i 03/04. Membre de la comissió del programa de promoció dels estudis de les Universitats de Catalunya. Consell Interuniversitari de Catalunya.

Curs 02/03. Membre de la Comissió per la integració de persones amb discapacitats. Consell Interuniversitari de Catalunya.

Curs 02/03 i 03/04. Membre de la Subcomisión Permanente Ampliada del Consejo de Coordinación Universitaria, per delegació de la Rectora de la URL, on es redactaren els R.D. per a l’adaptació del Sistema Universitari Espanyol a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Curs 02/03 al 05/06.  President Comissió Doctorat de la Universitat Ramon Llull.

Curs 03/04, 04/05 i 05/06. Membre de la Comissió de Fundacions Universitàries de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

Curs 03/04. Membre de la Comissió d’Acció Social del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Curs 03/04. Membre de la Comissió de Programació Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Curs 03/04, 04/05 i 05/06. Membre de la comissió de vicerectors en matèria de qualitat d’AQU Catalunya.

Curs 03/04.      Coordinació del procés d’acreditació del professorat de la URL per part de l’AQU. Es varen presentar 276 professors després de negociar els criteris i signar un conveni.

Curs 03/04.      Coordinació de les proves pilot d’adaptació a l’EEES a la Universitat Ramon Llull.

Curs 04/05 i 05/06. Membre de la Comissió de Programació i ordenació acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya (DURSI).

Curs 04/05 i 05/06. Membre de la Comissió general de política universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya (DURSI).

Curs 04/05. Responsable de la implementació del “Diploma Supplement” a la Universitat Ramon Llull.

Curs 04/05. Coordinador acadèmic de la Jornada sobre l’Euroregió Universitària Pirineus-Mediterrània, per encàrrec de l’Institut Joan Lluís Vives i el DURSI. En el marc d’aquesta Jornada es va signar l’acord de creació de l’Euroregió Universitària. 4 de juliol de 2005.

Curs 06/07. President del comitè d’autoavaluació de la Universitat Ramon Llull en el procés d’avaluació de la European Association Universities (EUA). El.laboració de l’autoinforme i actuació com a “liaison person” en les visites dels avaluadors.

 

Comitès Científics

1993. Membre del Scientific Advisory Board del International Center for the Enhancement of Learning Potential. Jerusalem.

1993-1995. Membre del Comitè Científic del Congrés de Psicologia de Constructes Personals celebrat a Barcelona el juliol de 1995. Hi participaren figures de la psicologia com els Drs. Bruner, Gergen o Novak.

1993. Membre del Consell Assessor per a l’Avaluació de la Implantació de la Reforma Educativa a Catalunya. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

Desembre 1994. Membre del Comitè Científic del III Simposi Internacional de Filosofia de l'Educació. Coorganitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Ramon Llull.

1994-1998. Vocal del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Generalitat de Catalunya.

Des de 1996.  Membre del Comitè Científic de l’Institut de Psicologia Evolutiva “J. Cambrodí”.

Des de 2002. Membre honorari de la Asociación Española de Psicología Analítica.

2005 i 2006. Membre del comitè científic de la Universitat d’Estiu Ramon Llull.

2005. Coordinador acadèmic de les Jornades sobre l’Euroregió Universitària Pirineus-Mediterrània.

2006. Avaluador de Programes Oficials de Postgrau d’AQU Catalunya. Comitè d’Humanitats. Actuació com a President del subcomitè d’Arts.

2008. Membre del Consell Científic assessor de la FATEC (Federació d’associacions de gent gran de Catalunya)

2009. President de la Comissió d’Humanitats d’AQU Catalunya d’avaluació externa de l’adaptació dels plans d’estudis de les universitats catalanes a l’ EEES.

2014. President del Consell Interuniversitari d’AFOPA (cursos acadèmics 2014/15,  2015/16 i 2016/17)

2014. Membre del Comitè Científic del I Congreso Internacional de Psicología y Psicoterapias Humanistas: Narrativa, Ciencia, Praxis. Barcelona, 19-21 de novembre de 2014.

2015. Membre del Comitè d’Honor del 4rt Congrés del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Barcelona, 9 i 10 de juliol de 2015. 

2016.  Membre del Comitè Científic del Congrés Internacional de Psicomotricitat i Neurociències: Un enfocament relacional. FPCEE Blanquerna, 15 i 16 d’abril de 2016.

2016. Membre del Comité Científic de la Fourth Biennial International Conference “Innovation in Teacher Education within a Global Context” organitzada per la World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE). Barcelona 21, 22 i 23 d’abril de 2016

2017. Membre de la International Society of Learning Sciences

2017. Knowledge Building International membership  

2018. Membre del Comitè Científic del Simposi Internacional Barcelona/Education/Change, en la seva tercera edició. Organitzat per la FPCEE Blanquerna, Jesuites Educació i el Col.legi Montserrat. Creador i promotor de les dues primeres edicions.

2018. Membre del Comitè Organitzador del Colloque International Héloïse, per la preparació d'itineraris de pedagogs europeus. 

2019. Membre del Comitè Científic de la International Conference on Higher Education Advances (HEAd’19). València, 26-28 de juny del 2019.  

 

Membre de Consells Editorials de revistes científiques:

Des de 1996.  Membre del Consell Editorial (i des de 2009 Comitè Científic) de la “Revista d’Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa”.

2009. Membre del Consell Editorial de la revista ALOMA de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

2013. Membre del Consell Editorial del “World Journal of Education” 

2014. Membre del Consell Editorial de la Revista “Anuario de Psicología/The UB Journal of Psychology” editada per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

2017. Membre del Consell Editorial de la Revista Catalana de Pedagogia de l’Institut d’Estudis Catalans. 

2018. Membre del Consell Editorial del “Review of Educational Theory”

2018. Membre de l’Editorial Board of the “Journal of International Education and Practice”

2018. Membre de l’Editorial Board of the Journal “Public Administration and Policy Research"

2019. Membre de l’Editorial Board of the Journal "Lifelong Education"

2020. Membre de l’Editorial Board of the "International Journal of Education and Teaching"

2021. Membre de l’Editorial Board  del “Research Journal of Education”

Avaluador extern (peer review) de diferents revistes científiques internacionals com:  Comparative Education Review, Higher Education Policy and Management, Studies in Higher Education, Journal of Research in Science Teaching, SAGE Open.

 

Pertinença a associacions:

Col·legiat 18.804 al Col·legi de doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.1983.

Fundador de l'Associació "Escola Bruc d'Educadors en el lleure". Gener 1985.

Soci fundador de "Edicions Raima S.A.". Gener 1986.

Fundador i ex-vicepresident de l'associació "Lleure i Cultura". Gener 1988.

Membre de l'associació de tècnics d'Informàtica (ATI) núm. 5.877. Setembre 1990.

Patró fundador de la "Fundació Francesc Sagrera". Gener 1990. Des de juny de 2007: President del Patronat de la Fundació Francesc Sagrera. Finalització: Gener 2020.

Membre d’Òmnium Cultural. Setembre 1991-Gener 2017 

Membre fundador de l'"European Association for Counselling". Desembre 1992.

Membre del Patronat de l’Escola Superior  de Disseny - FUNDIT. Març de 2003 fins a juny de 2006.

Membre del Patronat de la Fundació Moià: Baus-Toll. Membre del Comitè de direcció durant el 2006/07. Juny 2007.

Membre de l'Associació Eisenhower Fellowships España. Desde el 28 de setembre de 2009.

Altres mèrits

Untitled

Trams o sexenis de recerca

Quatre trams o sexenis de recerca avaluats positivament en el camp 07.2 Ciències Socials, Polítiques, del Comportament i de l’Educació.  Períodes avaluats positivament: 1989-1994, 1995-2001, 2002-2009 i 2010-2015. Convocatòria del 2017 de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad de Investigación (CNEAI). 

 

Acreditacions

AQU Recerca Avançada / Catedràtic o equivalent U1446/12934350-133 15/02/2012           

AQU Recerca / Agregat o equivalent U1445/11503717-113 28/02/2011

ANECA Profesor Contratado Doctor (PCD) 2006-5432 20/09/2006

ANECA Profesor de Universidad Privada (PUP) 2006-5433 15/09/2006                                                       

AQU Professor acreditat Universitat Privada 103/PUP/2003 01/04/2004

 

Publicacions

Llibres i capítols de llibre recents (des de 2015):

Gallifa, J. (2021) La Universitat Ramon Llull. Orígens i evolució del projecte universitari i desenvolupament d’un model singular d’educació superior. Lleida: Pagès Editors.  

Gallifa, J., Sangrà A. (2021).Transformar la universidad. Desafíos, oportunidades y propuestas desde una mirada global. Barcelona: Editorial UOC.

Gallifa, J. (2020) Vivir Hoy. Aprendizajes de la Covid-19 para el desarrollo medioambiental, cultural y existencial. Barcelona: Colección Psicología, Persona y Contexto.

Gallifa, J. (2019) Educació Integral i Transformació del Sistema Educatiu de Catalunya. Barcelona: Editorial Claret

Gallifa, J.  (2019) Blanquerna (1948-2018). Evolució del projecte d'educació superior i aportacions a la pedagogia universitària. Lleida: Pagès Editors.

Gallifa, J. (2018) Educació Integral. Transformar l’Educació, formar la persona, millorar el món. Barcelona: Editorial UOC.

Gallifa, J. (2017) Universitat i Educació Personalitzada. En Persona, diàleg, comunitat (Miscel·lània d'homenatge al P. Josep M. Coll i Alemany, S. J.), (pp 43-58). Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia de Catalunya. Col.lecció Filosofia i Cultura, n. 5.

Gallifa, J. (2016) Pròleg al llibre Lidera tu Vida: Descubre quien eres, que quieres y emprende tus sueños de Isabel Gutiérrez Blanch. Barcelona: S.L. Tribuna de Letras. 

Gallifa, J. (2015) Presentació de Passem a l’acció. 35 passos per viure el canvi educatiu. Quaderns Transformant l’Educació. Jesuïtes Educació. 

 

Articles científics recents (des del 2008):  

Montalvo, A., Martí-Ripoll, M., & Gallifa, J. (2021). Development of Emotional Competences in Higher Education: The Effects of a Self-Leadership Program from a Dexplis Design. Educar (Accepted)

Josep Gallifa, Mireia Montané, Sandra Lund, Carme Amorós, Mercè Bernaus, Mercè Gisbert,  Francesc Martínez-Olmo (2021). The Knowledge Building International Project (KBIP) as an Innovative Learning Environment (ILE). Canadian Journal of Learning and Technology, 47(2), 1-29. DOI: https://doi.org/10.21432/cjlt27920

Escolà-Gascón, Á., Dagnall, N., & Gallifa, J. (2021). Critical thinking predicts reductions in Spanish physicians’ stress levels and promotes fake news detection. Thinking Skills and Creativity, 42, 100934. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100934 JCR IF: 3,1 Q1

Montalvo, A., Martí-Ripoll, M., & Gallifa, J. (2021). Emotional Competence Development in Graduate Education: The Differentiated Impact of a Self-Leadership Program depending on Personality Traits. Frontiers in Psychology, 12, 666455.  doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.666455. SSCI IF 2,067 Q2.

Escolà-Gascón, Á., Dagnall, N., & Gallifa, J. (2021). The Multivariable Multiaxial Suggestibility Inventory-2 (MMSI-2): A Psychometric Alternative to Measure and Explain Supernatural Experiences. Frontiers in Psychology, 12, 2941. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.692194 JCR IF: 2,990 Q1

Gallifa, J. (2021). Fratelli Tutti: Realisme dialogant. Quaderns de Pastoral, 247, 119-122

Gallifa, J., Amorós, C., Montané, M. (2021). Teaching and Learning under Covid-19 in the Educational and Higher Education Systems of Catalonia and Spain. Journal of the World Federation of Associations for Teacher Education, 4(1), 42-55. 

Gallifa, J. (2021). Basic Integral Theory and Integral Educaction. International Journal of Education and Teaching, 1(1), 1-12. doi: https://doi.org/10.51483/IJEDT.1.1.2021.1-12

Escolà-Gascón, A.; Marín, F. X.; Rusiñol, J.; Gallifa, J. (2021). Evidence of the psychological effects of pseudoscientific information about COVID-19 on rural and urban populations. Psychiatry Research, 295, 113628 
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113628 SCI IF: 3,222 Q2

Gallifa, J. (2021). Basic Integral Theory and Integral Educaction. IntegralWorld http://www.integralworld.net/gallifa6.html

Escolà-Gascón, A.; Gallifa, J. (2020). Psychology of Anomalous Experiences: psychometric properties of the Multivariable Multiaxial Suggestibility Inventory-2 Reduced (MMSI-2-R). Anuario de Psicologia 50(3):115-126. DOI: doi: https://doi.org/10.1344/anpsic2020.50.11

Escolà-Gascón, A.; Marín, F. X.; Rusiñol, J.; Gallifa, J. (2020). Measuring Psychosocial Reactions to COVID-19: The COVID Reaction Scales (COVID-RS) as a New Assessment Tool. Frontiers in Psychology,11, 3272 https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.607064 JCR IF: 2,990 Q1

Escolà-Gascón, A.; Marín, F. X.; Rusiñol, J.; Gallifa, J. (2020) Pseudoscientific beliefs and psychopathological risks increase after COVID-19 social quarantine. Globalization and Health. 16(72). https://doi.org/10.1186/s12992-020-00603-1 SCI IF: 4,185 Q1.

Gallifa, J. (2020) Circular-Axial Representation of Human Evolution and Development in the Integral Theory, Educational Implications. IntegralWorld http://www.integralworld.net/gallifa5.html January 2020

Josep Gallifa, Carme Amorós, Mireia Montané (2020) Teaching and Learning Under COVID19-Crises in the Educational and Higher Education Systems of Catalonia and Spain. Knowledge Building International Project Newsletter. December 2020

Gallifa, J. (2019) Integral Thinking and its application to Integral Education. Journal of International Education and Practice, 2(1), 15-27 DOI: https://doi.org/10.30564/jiep.v2i1.603

Gallifa, J. (2018) Holonic Theory and Holistic Education. Journal of International Education and Practice, 1(1), 36-46 https://doi.org/10.30564/jiep.v1i1.415

Gallifa, J. (2018) Research traditions in social sciences and their methodological rationales. Aloma, Revista de Psicologia, Ciències de l’Eduació i de l’Esport, 36(2), 9-20. 

Gallifa, J. (2018). Paradigms and Methodologies for Knowledge Building. Review of Educational Theory, 1(3), 70-81 https://doi.org/10.30564/ret.v1i3.70

Gallifa, J. (2018). The Tekhne-Logic Revolution. Rethinking the “Interobjective” Dimension of the Integral Theory. Consequences and Relevance to Education. Creative Education, 9(7), 1084-1104. https://doi.org/10.4236/ce.2018.97081

Shelly, A., Gallifa, J., Amorós, C., Lund, S.  (2017) Synthesis document of the Fourth Biennial International Conference Innovation in Teacher Education within a Global Context”. Journal of the World Federation of Associations of Teacher Education, 1(3b), 6-11.

Azkarraga, J., Gallifa, J. (2016) Mindfulness y transformación ecosocial. Revista interuniversitaria  de formación del profesorado, 87 (30.3), 123-133.

Salvà, A., Postigo, S.,  Gallifa, J.  (2015) Identidad y Sentido. Nous. Boletín de Logoterapia y Análisis Existencial, 19, 93-110.

Gallifa, J. (2012) La dimensió formativa de l’Educació Social. Educació Social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 50, 6-7 

Serra Llansana, L., Gallifa, J. (2012) Human Passions: From Classical Greece to the Contemporary Psychology of Passions and the Contribution of Christian Spirituality to the Tradition of the Capital Sins. Journal of Religious History, 36(2), 184-203.

Gallifa, J., Gassiot, M. (2012) Comparative Legal and Financial Situation of the European Catholic Universities. Journal of Church and State, 54(1), 57-81. Acc. 19/5/2011

Gallifa, J. (2012) Què ha aportat la perspectiva de Feuerstein? Escola Catalana, 474, 22-23

Gallifa, J. (2011). Les competències genèriques en l’educació superior: la percepció dels estudiants respecte a l’impacte que té la metodologia de Seminari de Blanquerna en l’adquisició de competències genèriques. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 29, 13-27. 

Gimenez Camins, C., Gallifa, J. (2011) Espinalt’s Concept of Human Will and Character and Its Consequences for Moral Education. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 2,121-149

Gallifa, J., Garriga, J. (2010) Generic Competences in Higher Education: Studying their development in undergraduate social sciences studies by means of a specific methodology. Perspectives In Education, 28(3),  70-86.

Giménez-Camins, C., Gallifa, J.(2010) An Introduction to Carles M. Espinalt´s Psycho-esthetics: A Psychology of the Mutual Influences between Form and Essence. Psychologia Latina, 1(1), 70-78. 

Gallifa, J., Batallé, P.(2010) Student perceptions of service quality in a multi-campus higher education system in Spain. Quality Assurance in Education, 18(2), 156-170.

Oberst, U., Gallifa, J., Farriols, N., Vilaregut, A. (2009) Training Emotional and Social Competences in Higher Education: The Seminar methodology. Higher Education in Europe. 34 (3-4), 523-533

Gallifa, J. (2009) Professional Integration in Higher Education: A Methodological Approach Applied to a Multi-Campus System in Spain. Higher Education Policy and Management. 31(3), 229-237       

Gallifa, J. (2009) An approach to find out student's motives and influences in the selection of studies and University.  Results from six years of continuing institutional research in a multi-campus system in Spain. Tertiary Education and Management. 15(2), 173-191

Gallifa, J. (2009) El procés de Bologna: Reptes, oportunitats i incertesesEducació Social Revista d'intervenció Sòcio-educativa. 40, 78-79

Belmonte, M.; Gallifa, J.(2009) Changes in Secondary Education Science Teacher’s Constructs on Teaching and Education.  A Design Strategy for Change. Journal of Science Education,10(2), 78-82

Lopez, P.; Gallifa, J. (2008) Cognitive Complexity’s improvement in Higher Education and Seminar Methodology. Higher Education in Europe. 33(4), 471-482

Gallifa, J. (2008) Interculturalismemulticulturalisme i integració cultural. Educació Social: Revista d’Intervenció Sòcioeducativa, 38, 10-12.

 

Tesis doctorals dirigides:

"El mestratge de Xènius" defensada pel Dr. Miquel Tresserras Majó. Qualificació "Apte cum laude".

"Constructivismo y desarrollo del Conocimiento: Procesos ortogenéticos de evolución de las teorías personales" defensada pel Dr. Lluís Botella García del Cid. Qualificació "Apte cum laude".

(Tutor tesis) “Escenoteràpia. Una modalitat d’ajuda psicològica grupal per a infants i adolescents” defensada pel Dr. Víctor Cabré Segarra. Qualificació: “Apte cum laude”. 

“Tratamiento de la hipertensión esencial a través de biofeedback electromiográfico en sujetos con ansiedad generalizada y patrón de personalidad tipo A”. Defensada pel Dr. Gustavo Levit Iritz. Qualificació: “Apte cum laude”.

“L’Orientació universitària: una proposta d’intervenció“. Defensada per  la Dra. Sofía Gallego. Qualificació: “Apte cum laude”.

“La formación del maestro especialista de Educación Especial.” Defensada per la Dra. M. Angeles Maeso Escudero. Qualificació: “Apte cum laude”.

“Desempeño profesional de los estudiantes universitarios, una mirada desde el ámbito del perfil de formación general: investigación evaluativa en el contexto de un proceso de evaluación institucional”. Defensada per la Dra. Ma. Carmen Álvarez Cisternas. Qualificació: “Excel·lent”.

“El paradigma de la educación obligatoria en Chile (1810-1997). Cuatro confrontaciones con la realidad”. Defensada pel Dr.  Nelson Campos Villalobos. Qualificació: “Excel·lent”.

“Modelización e intervención en la calidad en la Universidad, una aproximación desde la administración educacional”. Defensada pel Dr. Hector Zúñiga. Qualificació: “Excel·lent Cum Laude”. Qualificació: “Excel·lent Cum Laude”.

“El Procés d'admissió d'estudiants a la Universitat com a element estratègic per a l'optimització del seu rendiment acadèmic”. Defensada per la Dra. Verònica Violan Holz. Qualificació: “Excel·lent Cum Laude”.

“La Psicopedagogía analítica desde la teoría del ser de Hector Garbarino”.  Defensada per la Dra. Ana M. Romano. Qualificació: “Aprovat”.

“Influencia del Aprendizaje cooperativo y la activación de la metacognición en una didáctica comprensiva de la geometría euclidiana”. Defensada pel Dr. Rolando Luna Aguayo. Qualificació: “Excel·lent Cum Laude”.

(Codirecció) “Motivos de los líderes y comportamientos percibidos por los subordinados”. Defensada por la Dra. Margarita Martí. Qualificació: “Excel·lent Cum Laude”.

“La construcció de coneixement complex en un entorn metodològic específic d’aprenentatge universitari”. Defensada pel Dr. Pau López Vicente. Qualificació: “Excel.lent Cum Laude”.

“Diseño y validación de una estrategia que posibilite la modificación de las concepciones previas sobre la educación del profesorado de ciencias experimentales de la enseñanza secundaria”. Defensada pel Dr. Manuel Belmonte Nieto. Qualificació:  Excel.lent Cum Laude                  .

“El eneagrama de las pasiones. Repercusiones de las pasiones dominantes según el eneagrama en el ámbito de las relaciones”. Defensada pel Dr. Lluís Serra Llansana. Qualificació: Excel.lent.

“El concepte de psicoestètica a l’obra de Carles M. Espinalt” defensada per la Dra. Carme Giménez Camins. Qualificació: Excel.lent Cum Laude.

"Utilización de los mapas conceptuales como herramienta evaluadora del aprendizaje significativo del alumno universitario en Ciencias con independencia de su conocimiento de la metodología. Deensada pel Dr. Ferran Rey Abella. Qualificació. Excel.lent "Cum laude". 23/3/09.

"Francesc Sagrera Pedagog i Orientador. Actualitat del seu pensament per l’Educació d’avui”. Defensada per la Dra. M. Lidon Sanfeliu Aicart. Qualificació: “Excel.lent”. 2/12/010

“Ser persona: Vida, pensament i acció pedagògica de Pau López Castellote (1929-1994)”. Defensada pel Dr. Valentí Feixas Sibila. Qualificació:  Excel·lent. 11/12/15

“Mindfulness Implicado: Explorando la intersección entre práctica meditativa, subjetividad contemporánea y cambio ecosocial” de Joseba Azkarraga. Qualficació: Excel.lent Cum Laude. 2/7/21

“Modelos estadísticos aplicados al análisis de los fenómenos inexplicados y a las creencias pseudocientíficas en psicologia” d’ Àlex Escolà-Gascón (codirecció). Qualificació: Excel.lent Cum Laude. 14/7/21

“La efectividad de los programas de desarrollo competencial en la universidad. Evaluación del impacto de un Programa de Auto Liderazgo en las competencias emocionales del alumnado en Masters de Management en la ciudad de Barcelona” d’Adolfo Montalvo (codirecció) Qualificació: Excel.lent Cum Laude. 22/9/21 

“Caracterización de la relación facilitadora de cambios en la identidad que favorezcan la emergencia del ser de la persona. Desarrollo de un modelo de acción comunitaria integral” d’Ariadna Salvà (codirecció). 18/10/21

 

 

Algunes conferències i ponències realitzades:

Presentació del llibre “La Universitat Ramon Llull. Orígens i evolució del projecte universitari i desenvolupament d’un model singular d’educació superior”. IQS, 25/11/21

Conferència “Vivir hoy, aprenentatges de la Covid-19 per el desenvolupament mediambiental, cultural i existencial. CIC. 30/11/21

Taller “Universidad y Educación Integral” Jornadas DIM-EDU de innovación y formación del profesorado. 12/5/21

Taller “Universidad y Educación Integral” Jornadas DIM-EDU de innovación y formación del profesorado. 22/4/21

Conferència “Emocions epistèmiques i construcció de coneixement” Col·legi de Doctors i Llicenciats. 17/2/21 on-line 

Intervenció en la presentació del llibre “Educació Integral”  9/3/21 on-line

Intervenció en la presentació del llibre “Vivir Hoy”  26/1/21 on-line

Presentació de la pel·lícula “Une femme douce”. Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Filmoteca de Catalunya. 1/1/2021

 

"Universitat i Evangeli". Ponent de taula rodona organitzada per Pastoral Universitària Blanquerna i Càtedra Ramon Llull Blanquerna. 1/12/20

 

Conferència “Ser Persona: Vida i Obra de Pau López Castellote”. Institut d’Estudis Catalans. Presentació del llibre de Valentí Feixas 4/11/20

 

Conferència “Universitat i Educació Integral”. Jornadas DIM-EDU de innovación y formación del profesorado. 21/10/20 

 

Conferència “Teoria Integral i Educació Integral”. Cicle de Conferències de la Universitat de la gent gran. AFOPA. 19/12 i 9/1/20

Intervenció en l’International Meeting “Peace With No Borders. Religions and Cultures in Dialogue”, Panel 6 “Children Want Peace”. Encontre organitzat per la Comunitat de Sant'Egidio,  Madrid, 17/9/19

Conferència “Educació Integral a la Universitat”. Jornada d’Equips Directius de Blanquerna. 11/7/19.

Ruta Tr3s C: “Ruta literària Blanquerna (1948-2018)” Organitzada pel Departament de Cultura. 25/5/2019

Presentació del llibre “Blanquerna (1948-2018). Evolució del projecte d’educació superior i aportacions a la pedagogia universitària” Barcelona, 8/5/19

Intervenció al Sopar Hora Europea. “Preparar persones per millorar la societat”. 21/3/2019

Xerrada sobre “Educació Integral” a l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Jornada de Centres Innovadors. 18/12/18.

Intervenció en nom del Jurat dels premis Educaweb. 29/11/2018

Presentació del llibre: “Educació Integral. Transformar l’Educació, formar la persona, millorar el món”. Casa del Llibre, Barcelona. 15/11/18

Intervenció en la taula rodona de presentació del llibre “A la Escuela de la Paz” d’Adriana Gulotta. 8/6/18

Ponent del taller sobre construcció social de coneixement a l’Anual Meeting  de l’ATE. Orlando FL. 11/2/2017

Intervenció en la inauguració de l’aula Santander Universidades de la FPCEE Blanquerna. 30/1/17.

Intervenció en l’acte d’homenatge a Xavier Melgarejo. Col.legi Claret. 27/4/17

Conferència “Innovació, per què i per a què?” Col·legi Sagrat Cor. Vic. 26/6/17

Conferència ‘Blanquerna: Ser i Fer Universitat’. Jornades de Poblet, 15/01/2015, 2016, 2017, 2019. Fundació Blanquerna.

Intervenció en la inauguració de la Jornada d’actualització per a centres de pràctiques. “Emocions: Singularitat i complexitat”. FPCEE Blanquerna, 4 de març de 2016.

Intervenció en la inauguració Jornada “RedSocs. L’impacte de les xarxes socials online en l’adolescència”. FPCEE Blanquerna, 5 de març de 2016.

Intervenció en la inauguració  i ponència a la Jornada “El Compromís Ètic del Mestre”. FPCEE Blanquerna, 2 d’abril de 2016.

FPCEE Blanquerna,  8 d’abril de 2016. Laudatio  en la  investidura de Doctor Honoris Causa de la URL del Dr. Howard Gardner. 

Intervenció en la inauguració de la Jornada de Debat Educatiu: “Repensem l’Escola del Segle XXI. Blanquerna dialoga sobre propostes transformadores de l’Escola”. FPCEE Blanquerna, 9 d’abril de 2016.

Intervenció en la inauguració  a la XIII Jornada Esport Blanquerna. “Esport i diversitat funcional”. FPCEE Blanquerna, 13 d’abril de 2016

Intervenció en la inauguració de l’ “Active Learning Center Blanquerna-Steelcase”  en el marc de la WFATE, 21 d’abril de 2016

Intervenció amb la exposició de mèrits de Marlene Scardamalia i Carl Bereiter. Acte de concessió dels premis de la WFATE, 21 d’abril de 2016

Intervenció com a Relator dels Conference Proceedings. Congrés Internacional Fourth Biennial International Conference “Innovation in Teacher Education within a Global Context” World Federation of Associations for Teacher Education (WFATE). 23/4/16

Intervenció en el lliurament del  Premi Blanquerna  Educació 2016 atorgat al Dr. Octavi Fullat. FPCEE Blanquerna, 25 de maig de 2016.

Intervenció en la inauguració de la jornada “ L’atenció als infants amb els trastorns de conducta en una escola inclusiva”. FPCEE Blanquerna, 27 de maig de 2016.

Intervenció en la inauguració  68a. Reunió Científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. FPCEE Blanquerna, 9-10 de juny de 2016.

Organització: FPCEE Blanquerna i Jesuïtes-Educació. FPCEE Blanquerna, 4 de juliol de 2016.“¿Por qué y para qué transformar la Educación?” Conferencia inaugural del I Simposi Internacional Barcelona/Educació/Canvi.Conferència plenària amb la Dra. Anna de Monserrat

Intervenció en la inauguració del “V Encuentro de la Asociación Española de Terapia Narrativa”. FPCEE Blanquerna, 7 de juliol de 2016.

Intervenció en l’Acte d’ Inauguració del curs 2016-2017 del Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge. Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona, 19 de setembre de 2016.

Intervenció en la inauguració del “II Congreso de Terapia y Meditación”. FPCEE Blanquerna, 30 de setembre al 2 d’ octubre de 2016.

Intervenció com a degà en la Jornada de celebració dels 25 anys de Psicologia-Alumni. FPCEE Blanquerna, 17 de novembre de 2016.

Intervenció en la inauguració de la Jornada  “Democràcia i participació en la formació inicial dels mestres”. FPCEE Blanquerna, 24 de novembre de 2016.

Intervenció com a degà en l’acte de celebració dels 25 anys dels estudis de Psicologia a la FPCEE Blanquerna. Dirigit a estudiants de Psicologia. FPCEE Blanquerna, 30 de novembre de 2016

Conferència: ‘Quines són les fortaleses dels nostres fills? Les intel·ligències múltiples’. Jesuïtes Lleida, Col·legi Claver-Raimat. Raimat, 16/02/2015

Intervenció a la inauguració de la Jornada d’”Experiències professionals innovadores en l’educació infantil”. FPCEE Blanquerna, 21/02/2015

Intervenció en la inauguració de la Jornada d’Actualització per a Centres de Pràctiques. “Neurociència i Educació”. FPCEE Blanquerna, 06/03/2015

Intervenció en la inauguració del V Curso de “Diagnóstico y Cirugía Funcional de las Lesiones Benignas de las Cuerdas Vocales”. FPCEE Blanquerna, 12/03/2015

Intervenció en la Inauguració de les jornades sobre “Innovació i Bones Pràctiques Educatives a l’Aula d’Anglès”. FPCEE Blanquerna, 28/04/2015

Intervenció en la inauguració de la Jornada de Debat sobre Educació 2014-2015. “Nous Reptes per a l’Educació: Respostes Diferents a Problemes Comuns”. FPCEE Blanquerna, 08/05/2015

Intervenció en la V Jornada CAFE Empresa. FPCEE Blanquerna, 15/05/2015

Intervenció en l’acte de concessió del premi Blanquerna-Educació. 28/5/2015.Laudatio glossant els mèrits del Dr.  Xavier Melgarejo

Inauguració de  les XIV Jornades Diàleg Escola-Universitat: “Cridats a imaginar”. FPCEE Blanquerna, 14 de novembre de 2015.

Intervenció a l’acte de cloenda del Seminari Internacional de Pedagogia i Espiritualitat Ignasiana (SIPEI). Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa. 7/11/2014. 

Intervenció en l'acte d'Inauguració del Curs del Model SCERTS (Activitat Pre-Congrés del Congrés AETAPI 2014). FPCEE Blanquerna. 10/11/2014. 

Intervenció a la inauguració oficial del “II Congreso Nacional de Inteligencia Emocional”. Recinte Modernista de Sant Pau. 22/10/2014. 

Intervenció de benvinguda i inauguració del I Congrés de Meditació i Teràpia. Organització: Institut Gestalt, Espai lúdic i FPCEE Blanquerna. 3/10/2014

Intervenció de benvinguda a l'acte de cloenda de la Barcelona Magic Line 2014. La Tamarita. 05/2014

Intervenció en el Congrés Família i Discapacitat. FPCEE Blanquerna. 05/2014

Ponència i participació en la taula rodona de la Jornada “Protagonistes del demà” del 2014. Rotary Manresa. Les Comes. Súria. 04/2014

Intervenció inaugural de la Jornada d'experiències professionals innovadores en l'educació infantil: "Mirades a la primera Infància". FPCEE Blanquerna. 03/2014

Intervenció inaugural al XVII “Internacional Congress of the European Commitee for Sports History”. FPCEE Blanquerna. 21/11/13

Intervenció inaugural a les XII Jornades de Diàleg Escola-Universitat “I si?... la pràctica reflexivaa l’escola”. FPCEE Blanquerna  16/11/13

Intervenció a l’acte Inaugural de la Formació de Formadors en Drets per a persones amb Discapacitat Intel·lectual i professionals. DINCAT. FPCEE Blanquerna. 4/10/13

Intervenció 29è Congrés “Society for the Exploration of Psychotherapy Integration: Research and Clinicians Working Together towards Convergence”. Welcome reception: All attendees welcome. FPCEE, Blanquerna. 12/6/13.

Intervenció inaugural en l’Acte de cloenda del curs 2012-2013 del Servei d’Esports URL. Universitat Ramon Llull. 12/6/13

Intervenció inaugural en la Jornada sobre “Envelliment i salut”. FPCEE Blanquerna. 8/3/13 

Presentació de la “Reflexió estratègica pels propers quatre anys”. Plenari de professorat de la FPCEE Blanquerna. 13/2/13

Conferència informativa sobre els estudis de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. 5/2/13, 2014, 2015, 1016.

Intervenció de presa de possessió del deganat. Blanquerna. Acte de Sant Tomàs. 28/1/13

Presentació del grup de recerca Psicologia, Persona i Context. Univesitat Ramon Llull 16/2/2012.

Conferència: Idees sobre intel.ligència i aprenentatge. Jesuïtes-Educació. 18/2/2011

Conferència sobre “Les generacions de Catalunya i la situació actual dels valors i la política”. FATEC. 15 de setembre del 2010.

Conferència “Idees sobre Aprenentatge i Intel.ligència”. Jesuïtes Educació. 7 d’octubre del 2010.

Ponència sobre “Solidaritat Intergeneracional”. Fundació CatDem. Barcelona, 29 de maig del 2010

Conferència “L’aportació del treball de Seminari a Blanquerna en l’adquisició de competències genèriques. Estudi pilot en la titulació de Psicologia”. Universitat Ramon Llull 17 de juny de 2009. Jornada d'innovació docent de la URL.

Ponència: “Experiencias de evaluación de la actividad docente del profesorado”, dins de l'Encuentro sobre la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado, organitzat per l’ANECA a la Universidad de Extrmadura. La primera vegada que l’ANECA convida a un ponent d’una universitat privada en un congrés o trobada. 20/4/2006.

Conferència “Ser i Saber: tot un repte per a l’educador”. Cloenda del curs del Moviment Cristià de Mestres i Professors. 18 de juny de 2005.

Conferència “La Universitat per dins: què t’hi trobaràs?”. Conferència a l’estand del DURSI al Saló de l’Ensenyament i la Formació Contínua 2005. 11 de març de 2005.

Conferència invitada en la XVI Asamblea de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. “El rol de las universidades privadas en España”. San Pedro Sula (Honduras). 25 de novembre de 2004.

Conferència “La modernitat: claus per a la comprensió del món d’avui”, dintre de l’Aula d'Extensió Universitària Gent Gran d'Osona. Vic. 27 d’octubre de 2004.

Parlament d’inauguració de les “Jornades de Psicologia Humanista i Intel·ligència Emocional. Aplicacions a la infància i l’adolescència” a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. 26 de març de 2004.

Intervenció en les Jornades de professors de la Facultat de Filosofia sobre “L’estratègia de la Universitat Ramon Llull davant el procés de Bologna”. Sant Cugat. 1 de setembre de 2003.

Ponència “Quality, Identity and Excellence in the FUCE Universities and Bologna Challenges” dintre de l’Assemblea de Rectors de la Federación Europea de Universidades Catolicas (FUCE).  Varsòvia, 9 de maig del 2003.

Ponència “Reflexiones sobre la evaluación y acreditación de los profesores de las universidades privadas a partir de la LOU” dins de la I Reunión de los Responsables de Calidad de las Universidades privadas. Universidad Antonio de Nebrija, 14 de febrer del 2003.

Ponència  “La Universitat i la formació integral” en la jornada dirigida a tutors i coordinadors de Batxillerat  “La tutoria i l’orientació en la transició Batxillerat-Universitat” 7 de febrer del 2002.

Intervenció en el marc de jornada: “Els titulats universitaris i la seva inserció professional “ realitzada a la Universitat Ramon Llull. 7 d’abril del 2000.

“The relationship between Spain and U.S.” Conferència al Trinity College  Hartford-Co. EEUU, octubre 1998.

“Prospectiva de la Universitat a Europa”. Ponència en el IV Seminari Permanent de la Fundació Catalana per a la Recerca. Barcelona, 30 de juny de 1998.

Intervenció en l’acte inaugural de les Jornades sobre Seguretat a Europa. Presència del Ministre de Defensa del govern d’Espanya.

“La psicopedagogía en Europa”. Universidad Educares. Santiago de Chile.  10 abril 1997.

“Postmodernidad y psicología”. Santiago de Chile. Universidad Educares. 19 d’abril de 1996.

“Procesos cognitivos como base del aprendizaje”. Santiago de Chile. Universidad Educares. 18 d’abril de 1996.

“Feuerstein y su aportación a la psicología y a la pedagogía”. Viña del Mar. Xile. Seu de la Universidad de Educares. 14 d’abril de 1996.

Obertura del Congrés Internacional de Psicologia de Constructes Personals. 3 de juliol de 1995.

"The academic offering of Barcelona city ". Frankfurt, Cambra de comerç. 15 de març de 1995.

"The academic offering of Barcelona city ". Londres. Cambra de comerç. 17 de febrer de 1995.

Intervenció en la clausura del Simposi Internacional de Filosofia de l'Educació. Desembre de 1994.

"Intervenció en l'Acte de Graduació de la primera promoció de la Facultat de Psicologia i Pedagogia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull". 17 de juny de 1993.

"Els plans d'estudi de Psicologia"  en la inauguració del curs de l'Associació Espanyola de Psicologia. Torre Mapfre. Curs 91/92.

"Estrategias de aprendizaje  y aprender a  pensar". Conferència a la  Universitat  Pontifícia  de  Salamanca.  Organitzada  per  la Càtedra  de  Cultura  Catalana  i  la  Universitat  Pontifícia de Salamanca. 12 de novembre de 1991.

"Lectura  de  la  memòria  dels  centres  fundadors" a l'acte d'inauguració de  la  Universitat Ramon  Llull.  30  d'octubre de 1991.

"Feuerstein i el Programa d'Enriquiment Instrumental" Facultat de Psicologia.  Universitat de València.  15 d'abril de 1991.

Parlament  en  l'acte  d'homenatge al  P.  Francesc Sagrera en el cinquantenari del seu traspàs. Moià, 4 de març 1990.

"Vías de  evaluación del  PEI".  Ponència presentada al I Congrés sobre modificabilitat cognitiva i PEI en Madrid,  els 4, 5 i 6 de juliol de 1990.

"El programa de Enriquecimiento Instrumental de  Feuerstein: un modelo de acción pedagógica".  Ponència presentada a les Jornades d'estudi sobre Estratègies d'Aprenentatge  celebrada  a Barcelona el 27 i 28 d'abril de 1990 organitzades per l'associació COMAP.

"Què és Blanquerna".  Xerrada realitzada a diferents institucions i al llarg dels diferents anys per a la presentació de la institució.

 

Alguns tribunals de Càtedra i Titularitat en els que va participar:

Tribunals de càtedra:

Dr. Carles Pérez

Dr. Alfons Sauquet

Dr. Joan B. Martínez Porcell

Dr. Francesc Torralba

Dr. Carles Llinàs

Dr. Gabriel Fernández

Dra. Elisabeth Golobardes

Dr. Leandro Madrazo

Dra. Montserrat Castelló

Dr. Jordi Riera

Dr. Josep L. Micó

Dr. Xavier Carbonell.

Tribunals de titularitat:

Dr. Ignacio Cifre

Dr. Carlos Moreno

Dra. Ma. Teresa Pro

Dra. Carme Solé

Dra. Dolors Busquet

Dra. Montserrat Castelló

Dr. Climent Giné

Dr. Carles Llinàs

Dr. Jaume Aymar

Dr. Josep A. Castillo

Dr. Sergi Corbella

Dra. Úrsula Oberst

Dra. Anna Vilaregut

Dra. Anna Berga

Dra. Olga Herrero

Dra. Núria Farriols

Dr. Carles Ruiz

Dr. Joan Barata.

 

Premsa i mitjans de comunicació

Articles d'opinió a La Vanguardia, El Periódico, AVUI, Ara i Catalunya Religió. 

Intervencions a "Para todos la 2" de TV2. Participació en tertulies d'opinió a Com Ràdio i a Catalunya Radio

 

Jurat de premis

Jurat del Premi Joan Profitós de l'Escola Pia de Catalunya

Jurat d'Exporecerca Jove

Jurat del Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
09/01/1990Filosofia i Ciències de l'EducacióUniversitat De Barcelona
27/10/1986Filosofia i Ciències de l'Educació. Especialitat Teoria i Història de l'EducacióUniversitat De Barcelona
01/09/1983Matemàtiques. Especialitat Estadística MatemàticaUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...