García Díaz, Victòria
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

Mestra d'Educació Infantil i coordinadora pedagògica a Llar d'infants de titularitat privada (1985-1991).

Logopeda de CREDA del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1991 a l'actualitat). Intervenció amb alumnes amb necessitats educatives derivades de dèficit auditiu i/o trastorns del llenguatge i de la comunicació. Orientació a professionals i famílies.

Professora associada de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon LLull (2009 a l'actualitat). Estudis de Logopèdia i Educació Primària en la menció d'Atenció a la Diversitat.

Formadora en cursos, seminaris i assessoraments organitzats pels Serveis de Formació Permanent del Professorat del Departament d'Ensenyament i amb d'altres Institucions, en temes de llenguatge oral, llengua escrita i intervenció logopèdica i educativa en la discapacitat auditiva i/o trastorns del llenguatge i la comunicació.

Participació com a Presidenta de Tribunals per a la provisió de places de funcionaris docents del Departament d' Ensenyament. Especialitats: Audició i llenguatge i Educació Especial.

Tutora de pràctiques externes per a alumnes d'estudis de Logopèdia de la UB i UAB. 

 

Experiència internacional

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Untitled

Participació com a assistent a Jornades, conferències, cursos, seminaris i grups de treball organitzats pel Departament d' Ensenyament i d'altres Institucions en temes diversos relacionats amb innovació educativa, llenguatge oral, llengua escrita i el treball amb alumnes amb dèficit auditiu, trastorns del llenguatge i de la comunicació.

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
07/03/1997Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle) Universitat Ramon Llull
09/06/1995PsicopedagogiaUniversitat Ramon Llull
19/10/1989LogopèdiaUniversitat Autònoma De Barcelona
04/10/1985MagisteriUniversitat De Barcelona
03/10/1985Mestre de catalàUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...