Feliu Ribera, Anna
Perfil professional
Experiència professional

Experiència professional relacionada amb la Farmàcia Comunitària

 Situació/plaça:                Farmacèutica

Caps de setmana i festius.

Atenció al pacient, preparació de fórmules magistrals, gestió de comandes i control d'estocs.

Institució:                                       Farmàcies Hausmann de Barcelona

Període:                                          Gener 2003-Octubre de 2008

 

Situació/plaça:                Farmacèutica substituta

Atenció al pacient, preparació de fórmules magistrals, gestió de comandes i control d'estocs.

Persones al meu càrrec: 1.

Institució:                                       Farmàcia Taberner de Figueres

Període:                                          Mes d'agost 2003,2004, 2005, 2007

 

Situació/plaça:                Farmacèutica

Atenció al pacient, gestió de comandes i control d'estocs.

Caps de setmana i festius.

Institució:                                       Farmàcia Augé de Barcelona

Període:                                          Octubre 2010-Desembre 2012

 

 

Exercici professional com a Especialista en Hospital de nivell III

 Situació/plaça:                Farmacèutic Adjunt

Institució:                                       Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Servei de Farmàcia

Període:                                          Maig 2010-Actualitat

 

A l’àmbit de la Universitat:

 

Docència a Màsters:

 

Situació/plaça:                Professor associat

Docent del Màster en atenció d’infermeria al nen i a l’adolescent. Mòdul de Farmacologia

Institució:                                       Universitat Autònoma

Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau

Període:                                          Curs 2013/14 (4 h)

                                                         Curs 2014/15 (8 h); Curs 2015/16 (8 h); Curs 2016/17 (8 h); Curs 2017/18 (8 h)

                     

Docència a Grau:

 

Situació/plaça:                Professor associat

Grau en Farmàcia

Docent de l'assignatura de Farmacologia. Tutor d’alumnes

Institució:                                       Blanquerna

Període:                                          Curs 2017/18

  

Situació/plaça:                Professor associat

Grau en infermeria

Docent de l'assignatura de Farmacologia

Institució:                                       Universitat Autònoma

Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau

Període:                                          Des del curs 2009/10 

 

Situació/plaça:                Professor associat

Diplomatura en infermeria                                                  

Docent de l'assignatura de Farmacologia

Institució:                                       Universitat Autònoma

Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau

Període:                                         Des del curs 2008/09 fins el curs 2009/2010Situació/plaça:                Professor col·laborador

                                                         Grau en Farmàcia                                                    

Tutor d’un alumne de pràctiques tutelades

Institució:                                       Universitat de Barcelona

                                                         Facultat de Farmàcia

Període:                                          Curs 2013/2014

                                                         Curs 2011/2012

Curs 2015/2016

Curs 2016/2017

 

Situació/plaça:                Professor associat

                                                         Docent de les assignatures de Bioquímica i Immunologia

Institució:                                       Universitat de Girona

                                                         Facultat de Biologia

Període:                                          Curs 2007/08

Experiència internacional

Premis

Premis obtinguts:

 

Premi:                                             Premi Esteve - Curs AULA FIR. Premi al millor curriculum

Data d’obtenció:                           2009

 

Premi:                                             III Premi Esteve "Unidos por la Atención al Paciente"

Projecte "Programa de educación sanitària y seguimiento farmacoterapéutico en una Unidad de pacientes externos".

Data d’obtenció:                           2008

 

Premi:                                             Premi Mayne - XXXIV Curs de Farmacia Clinica Joaquín Bonal-2ª edició

Data d’obtenció:                           2007

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Becari de formació de postgrau:

Institució:                                      Fundació de l’Institut d’investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

Beca:                                              Formació de personal investigador

Institució:                                       lnstitut de Malalties Digestives de l’Hospital Clínic de Barcelona. Grup de trasplantament hepàtic i viabilitat de l’empelt.

Període:                                          2002-2005 (4 anys)

 

Institució:                                      Fundació La Marató de TV3

Beca:                                               Estudi d'anticossos neutralitzants davant del virus de l'hepatitis C (VHC) en preparats d'immunoglobulines antiVHC positiu: utilitat per a la prevenció de la infecció pel VHC en el trasplantament hepàtic.

Institució:                                       lnstitut de Malalties Digestives de l’Hospital Clínic de Barcelona. Grup de trasplantament hepàtic i viabilitat de l’empelt.

Període:                                          2001 (1 any)

 

Projectes de Recerca: Convocatòries obertes i competitives nacionals

 

Títol del projecte:            Impacte assistencial de la incorporació de la Salud Mòbil (mHealth) en la pràctica clínica del pacient trasplantat cardíac

Entitat finançadora:       Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Investigador principal:   Anna Feliu

Durada, des de:               maig del 2015   fins: maig del 2016

 

 

Títol del projecte:           Mejora de la eficiencia metastásica en un modelo de cáncer colorrectal humano y efecto del oncogén k-ras en la transición de micro- a macrometástasis

Entitat finançadora:       Fondo de Investigación Sanitaria, Ministerio de Ciencia e Innovación. Referència de la concessió: PS09/00965

Investigador principal:   Ramon Mangues

Durada, des de:              1.01.2010           fins:31.12.2012

 

 

Títol del projecte:           Desarrollo y estudio mecanístico de un modelo animal de metástasis en cáncer colorrectal humano por expresión de K-ras y B-Raf

Entitat finançadora:       Ministerio de Ciencia e Innovación. Referència de la concessió:SAF2008-04702

Investigador principal:   Ramon Mangues

Durada, des de:              1.01.2009          fins: 31.12.2009

                           

 

Títol del projecte:           Variabilidad genética del virus C: relación con la recidiva de la enfermedad y la respuesta al tratamiento antiviral tras el trasplante hepático

Entitat finançadora:       Instituto de Salud Carlos III. Referència de la concessió:FIS 03-0217

Entitats participants:     Laboratori d’hepatitis víriques, Institut d’investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS, Hospital Clínic).

Investigador principal:  Dr. Xavier Forns Bernhardt.

Durada, des de:               2003     fins: 2005                        

 

 

Títol del projecte:           Estudio de la dinámica viral y de la evoución genética del virus de la hepatitis C en la infección del injerto hepático en pacientes sometidos a trasplante ortotópico de hígado

Entitat finançadora:       Instituto de Salud Carlos III. Referència de la concessió: FIS/01 1483

Entitats participants:     Laboratori d’hepatitis víriques, Institut d’investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS, Hospital Clínic).

Investigador principal:   Dr. Xavier Forns Bernhardt.

Durada, des de:              2000     fins: 2003                        

 

 

Títol del projecte:           Estudi d’anticossos neutralizants contra el virus de l’hepatitis C en preparats d’inmunoglobulines anti-VHC positiu: utilitat en la prevenció de la infecció pel VHC en el trasplantament hepàtic

Entitat finançadora:       Fundació “Marató de TV3”. Referència de la concessió: TV3/110.

Entitats participants:     Laboratori d’hepatitis víriques, Institut d’investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS, Hospital Clínic).

Investigador principal:   Dr. Xavier Forns Bernhardt.

Durada, des de:              1999     fins: 2003

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
27/09/2005DoctoratUniversitat De Barcelona
Llicenciatura en FarmàciaUniversidad De Navarra

Carregant dades ...