Feixas Sibila, Valentí
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

- Professor de Física i director de Projectes del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès (2019- )

- Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull:

Tutor de Seminari, de Pràcticum i de TFG als Graus d'Educació (2016- )

Coordinador del postgrau d'Innovació Educativa (2015-2016)

Estudis de Magisteri:  Organització del Centre Escolar (2004-17), Seminari de Pràcticum I (2011-13), L'Escola d'educació Infantil II (2011-14), Didàctica General II (2008-11), Intervenció tutorial (2010-11), Física i la seva didàctica (1989-92).

Estudis de Pedagogia: Direcció i gestió de centres (2006-08), Organització de centres educatius (2004-08), La gestió de la qualitat en el processos de formació (2003-04)

Estudis de Psicologia: Metodologia de les Ciències (1991-93 i 2003-11), Seminari I i II (1991-92)

- Director de Batxillerats i Cicles formatius a CreaNova Sant Cugat (2018-2019)

- Director de projectes d'ensenyament superior del Grup Montcau. (2012-2017)

- Director d'ESART, Centre d'Estudis (2013- 2015)

- Professor associat de la Facultat d'Educació de la Universitat Internacional de Catalunya: Organització escolar i Habilitats docents (2011-12)

- Coordinador del Patronat Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2011-2012).

- Coordinador de l'Espai Coneixement i Empresa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2009-2012).

- Director de l’Àmbit de Cultura, Esports. Educació i Joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2007-2011).

- Director de les escoles Àgora i Patufet de Sant Cugat, i Quitxalla de Terrassa (2006-2007).

- Director General de la Institució Pedagògica Sant Isidor (2003-2006).

- Director General de la Institució Cultural del CIC – Fundació Privada  (1998-2003).

- Director General d' Elisava, Escola Superior de Disseny, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra (1998-2003).

- Professor Titular de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull:

    Estudis de Fisioteràpia: Fonaments de Fisioteràpia I (1992-95)

- Director de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (1992-1998).

- Membre de la Junta de Govern i de la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull (1992-1998).

- Professor de l'Escola Pia de Balmes de Física de COU i Física i Química de 3r de BUP (1991-1992).

- Professor de l'Escola Pia de Nostra Senyora-COU Jaume Bofill: Tutor de COU (1986-91) i de 1r de BUP (1984-86),     Física de COU (1986-91), Matemàtiques de 1r de BUP (1984-87), Religió de 1r i 3r de BUP (1984-89), Informàtica de 2n i 3r de BUP (1984-89), Vídeo de 2n i 3r de BUP (1986-89).

- Coordinador pedagògic de COU (1987-90) i de BUP  (1986-87) a l’Escola Pia de Nostra Senyora – COU “Jaume Bofill”, Cap del Departament de Mitjans Audiovisuals (1987-90) i de Física i Química (1990-91).

- Professor de l'Escola de l'Esplai de Barcelona: Expressió i Animació del lleure (1978-81) i Imatge i So (1981-84).

- Secretari general de l'Escola de l’Esplai de Barcelona (Fundació Pere Tarrés)  i Coordinador dels cursos de monitors (1982-84). Cap del Departament d'Imatge i so (1981-84).

 

 

 

 

 

 

 

Experiència internacional

- Consultor de la UNESCO d'innovació educativa per al govern del Perú (2016-2017)
Premis

- Guanyador del XXIVè Premi Joan Profitós d'Assaig Pedagògic (2016) amb l'obra "Ser Persona. Vida, pensament pedagògic i acció educativa de Pau López Castellote (1929-1994)"

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Untitled

- Director de Projectes del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès (2019- )

- Director de Batxillerats i Cicles Formatius a CreaNova (2018-2019)

- Director de projectes d'ensenyament superior del Grup Montcau. (2012-2017)

- Director d'ESART, Centre d'Estudis (2013-2015)

- Coordinador del Patronat Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2011-2012).

- Coordinador de l'Espai Coneixement i Empresa de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2009-2012).

- Director de l’Àmbit de Cultura, Esports. Educació i Joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2007-2011).

- Director de les escoles Àgora i Patufet de Sant Cugat, i Quitxalla de Terrassa (2006-2007).

- Director General de la Institució Pedagògica Sant Isidor (2003-2006).

- Director General de la Institució Cultural del CIC – Fundació Privada  (1998-2003).

- Director General d' Elisava, Escola Superior de Disseny, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra (1998-2003).

- Director de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon Llull (1992-1998).

- Membre de la Junta de Govern i de la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull (1992-1998).

- Coordinador pedagògic de COU (1987-90) i de BUP  (1986-87) a l’Escola Pia de Nostra Senyora – COU “Jaume Bofill”, Cap del Departament de Mitjans Audiovisuals (1987-90) i de Física i Química (1990-91).

- Secretari general de l'Escola de l’Esplai de Barcelona (Fundació Pere Tarrés)  i Coordinador dels cursos de monitors (1982-84). Cap del Departament d'Imatge i so (1981-84).

 

Altres mèrits

Untitled

- Membre del grup d'experts en Educació del Pla nacional de valors promogut pel govern de la Generalitat de Catalunya, des de 2011.

- President de la comissió “La Ciutat de la Formació i el Lleure” del Projecte Educatiu de Sant Cugat del Vallès l'any 2001.

- Membre de la ponència “Els objectius de l’ensenyament en les primeres dècades del segle XXI” de les jornades “Catalunya demà” organitzades per la Generalitat de Catalunya de setembre de 1997 a març de 1998.  

- Ponent del V Congrés de l’Escola Cristiana de Catalunya “En el llindar del tercer mil·leni” en el fòrum “Educació per a l’autonomia personal”, el gener de 1998.

Publicacions:

- FEIXAS, V. i altres (1998), Vers una Pedagogia amb Rostre, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

- FEIXAS, V. “Quin sistema educatiu necessita Catalunya per al segle XXI?” Societat Civil i Educació, num. 29 (març 2002). Coordinadora Catalana de Fundacions. Barcelona.

 

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
11/12/2015Doctor en EducacióUniversitat Ramon Llull
27/11/1986Llicenciat en Ciències FísiquesUniversitat De Barcelona

Carregant dades ...