Esteban Amat, Francesc
Perfil professional
Experiència professional

Untitled

EXPERIÈNCIA com a DOCENT en L'EDUCACIÓ FORMAL

 

2013 - Avui               Professor del Màster Universitari de Psicologia del Treball i els Recursos Humans

                     Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport

                        Blanquerna (FPCEE). Universitat Ramon Llull (URL).

1995 - 2013       Professor de Formació per a l'Empresa

                     Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport

                      Blanquerna (FPCEE). Universitat Ramon Llull (URL).

 

2000 - 2002        Professor d'Educació Permanent

                     Educació Social. Fundació Pere Tarrés (URL).

 

1999 - 2001       Professor de Psicopedagogia de l'Edat Adulta

                     Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport

                      Blanquerna (FPCEE), Universitat Ramon Llull (URL).

 

1999 - 2000        Professor i Tutor del Seminari del 3er de Pedagogia

                     Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport

                      Blanquerna (FPCEE), Universitat Ramon Llull (URL).

 

1994 - 2000        Professor de Pedagogia Social

                     Escola Universitària de Treball Social – ICESB (URL).

 

1994 - 2000        Professor de Tècniques de Treball Social amb Grups

                     Escola Universitària de Treball Social – ICESB (URL).

 

1994                       Professor d'Animació Soci-Cultural

                     Escola Universitària de Treball Social – ICESB (URL).

 

1994               Professor i Tutor del Seminari del 1er de Treball Social

                     Escola Universitària de Treball Social – ICESB (URL).

 

 

Docències universitàries com a professor convidat en sessions, tallers i cursos de Postgrau i Doctorat, com a expert en temes específics relatius a la Formació Permanent:

 

 

2011               Professor convidat per a l'Universitat de l'Estiu

                     Universitat Nacional per a l'Educació a Distancia.

 

2010               Professor convidat per a l'Universitat de l'Estiu

                     Universitat d'Oviedo (UNIOVI).

 

1999               Professor convidat per a la Conducció de Grups

                     Universitat LUMSA, Roma.

 

1994               Professor de Psicologia per a la Seguretat Viària

                     Postgrau de l'Universitat de Barcelona (UB)

 

EXPERIÈNCIA en CONSULTORIA i FORMACIÓ

Des de 1995, és Soci Fundador de l'Empresa de Formació i Consultoria  FORMACCIÓ ESTEBAN DI BARTOLOMEO S.L.P.

PRINCIPALS TEMES DE DESENVOLUPAMENT

?       Seguretat Viària                             ?       El rol del directiu del segle XXI

?       Formació de formadors

(diferents col•lectius)                             ?       Estratègies per al canvi d'actitud

?       Anàlisi de competències             ?       Factor humà en les organitzacions

?       Assertivitat                               ?       Factor humà en les organitzacions (Inspectors de Policia)

?       Atenció al Client                             ?       Gestió d'equip de treball

?       Avaluació de la formació             ?       Gestió de les emocions

?       Canvi de cultura en les organitzacions       ?       Gestió del temps

?       Coaching per a directius               ?       Indicadors de l'impacte de la formació

?       Comunicació                             ?       Inserció laboral

?       Conducció d'equips de treball             ?       Motivació

?       Conducció de reunions                     ?       Negociació

?       Detecció de necessitats formatives       ?       Noves tecnologies per a la formació

?       Dinàmiques de grups                     ?       Orientació de l'organització al client

?       Disseny de programes formatius       ?       Pedagogia per al canvi

?       Educació per a l'adult                     ?       Tècniques d'entrevista per a l'inserció laboral

?       Resolució de conflictes                      ?       Gestió de les emocions per a directius

 

 

 

 

 

 

Experiència internacional

Untitled

1999               Professor convidat dins d'un programa d'intercanvi de professorat.

                Matèria: Conducció de Grups

                Estudis: Treball Social

                 Universitat LUMSA, Roma.

 

Ha impartit diferents cursos i tallers a Itàlia

    IPRASE  (Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi)

                Programa de formació de comanaments a les escoles del Trentino

    Fons Europeus pel desenvolupament de les regions

                Programa de foment de la cooperació interna entre les empreses socials i cooperatives de

                l'illa de Cerdenya

Premis

Càrrecs de direcció, gestió o coordinació

Altres mèrits

Titulacions
Data
Titulació
Universitat
Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció Ciències de l'Educació)Universitat Autònoma De Barcelona
Màster en Investigació PedagògicaUniversitat Ramon Llull
Postgrau de Tècnic en Recursos HumansUniversitat Ramon Llull

Carregant dades ...